Συνεχίζονται να υπογράφονται οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των μικρών νησιωτικών ΟΤΑ, με σκοπό την υποβοήθησή τους για την υλοποίηση βασικών έργων υποδομής.

Σήμερα δημοσιεύτηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγαθονησίου, η οποία και αφορά τη στήριξη του Δήμου για τη διενέργεια διαγωνισμού για τα έργα «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μικρού και Μεγάλου Χωριού Αγαθονησίου» (λόγω παλαιότητας και διαρροών) και «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στη νήσο Αγαθονησίου», συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00 ευρώ.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογράμμισε ότι σκοπός του Υπουργείου είναι η στήριξη και η ενίσχυση των μικρών νησιών ώστε να επιλύσουν τα χρόνια και καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω έλλειψης υποδομών, ενώ παράλληλα στόχος όλων, μέσω της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και εξομάλυνσης των αρνητικών συνεπειών της Νησιωτικότητας. Απαντώντας, πρόσθεσε, στο πρόβλημα των υποστελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών των μικρών νησιωτικών Δήμων, εμείς, μέσω της ΓΓΑιΝΠ, παρέχουμε όλες τις τεχνικές λύσεις και τη στήριξη που χρειάζονται οι Δήμοι, ώστε να προκηρύξουν διαγωνισμούς για σημαντικά, για την καθημερινότητα του πολίτη, έργα. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, τέλος, υπογράμμισε ότι « με τις προγραμματικές αυτές συμβάσεις που λαμβάνουν χώρα, δείχνουμε έμπρακτα ότι είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, με μηδενικό κόστος των Δήμων ή των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων- χρήματα που θα μπορούσαν να επενδυθούν σε πραγματικά έργα- και τα οποία θα δώσουν ευκαιρίες ανάπτυξης των νησιών της χώρας μας».

Στις 11 Ιουλίου, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υφυπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και νησιωτικών Δήμων, δημοσιεύτηκε η σύναψη σύμβασης συνεργασίας της ΓΓΑΝΠ με τον Δήμο Λειψών για την διενέργεια διαγωνισμών για τα έργα υποδομής που λύνουν χρόνια καθημερινά προβλήματα του νησιού (Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης και ανακατασκευή φρεατίων παραλιακής προϋπολογισμού: 82.640,00 €, Επαύξηση της απορροής προς την Λιµνοδεξαµενή Παναγίας Λειψών προϋπολογισμού: 92.000,00 €, Προστασία πρανών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Λειψών προϋπολογισμού 69.600,00 €, Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης στον Προγραμματισμό στην Διοικητική Ωρίμανση και στην Διοικητική Παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ∆ήµου Λειψών προϋπολογισμού: 50.000,00 €, Καθαριότητα εξωτερικών χώρων Δήμου Λειψών για το έτος 2017 προϋπολογισμού: 70.200,00 €).

Με αυτό τον τρόπο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχει, στους νησιωτικούς ΟΤΑ, τις απαραίτητες τεχνικές λύσεις, ώστε να συνδράμει και να διασφαλίσει τις διαδικασίες των διαγωνισμών που χρειάζονται.

Η παραπάνω διαδικασία, η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί σύντομα και από άλλους Δήμους, λύνει το κύριο πρόβλημα της παντελούς έλλειψης ή υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών σε νησιωτικούς ΟΤΑ, γεγονός που αποτελούσε τροχοπέδη για την υλοποίηση έργων που έχουν ανάγκη οι νησιώτες.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχολίασε πως οι προγραμματικές συμβάσεις της ΓΓΑιΝΠ με τους υποστελεχωμένους Δήμους, αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη ότι είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους προϋπολογισμούς των Δήμων ή των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων και που θα μπορούσε να επενδυθεί σε πραγματικά έργα τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των νησιωτών και θα δώσουν ευκαιρίες ανάπτυξης στα νησιά μας.