Διαβάστε την προκήρυξη:

Η Προκήρυξη 700 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος Κύκλος σε μορφή pdf