Την παράταση της απαγόρευσης αλιείας, με συρόμενα εργαλεία στο Σαρωνικό Κόλπο, αποφάσισαν από κοινού ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου και οι εκπρόσωποι των αλιέων που δραστηριοποιούνται με μηχανότρατες.

Επισημαίνεται  ότι με βάση το άρθρο 8§8β Β.Δ. 917/66 (ΦEΚ 248Α), η απαγόρευση αλιείας για τις μηχανότρατες έληγε την 1η Νοεμβρίου. Η απαγόρευση στη συγκεκριμένη περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου γίνεται προληπτικά για δύο μήνες, έως ότου ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες μελέτες από το ΕΛΚΕΘΕ.

Παράλληλα με τις έρευνες του ΕΛΚΕΘΕ, το ΥπΑΑΤ έχει προχωρήσει σε σειρά δειγματοληψιών και αναλύσεων σε μύδια (εκτροφής και ελεύθερα), σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τον Δημόκριτο.

Μέχρι σήμερα όλα τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, για πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες ενώ οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις θα συνεχιστούν.