Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως είχε δημόσια δεσμευθεί τον περασμένο Ιούλιο, προχωρά άμεσα στην επόμενη φάση υλοποίησης του σχεδίου για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων φορέων του.

Γι’ αυτό το σκοπό, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και ειδικότερα, Δημόσιους Φορείς, Υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι., όπως και λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, να υποβάλουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ακίνητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στα όρια του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας- Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης”.

Το Υπουργείο θα στηρίξει προτάσεις οι οποίες είναι σε ώριμο στάδιο προετοιμασίας, είναι οικονομικά συμφέρουσες για το Δημόσιο και τους φορείς του και δημιουργούν προϋποθέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, κοινωνικής και εργασιακής αναζωογόνησης των περιοχών του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο των στόχων του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα του πιλοτικού αυτού σχεδίου, για τα ακίνητα στα όρια του Δήμου Αθηναίων, θα αποτελέσουν τον οδηγό για την επέκτασή του στο σύνολο των 1.126 ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Η εγκληματική πολιτική εγκατάλειψης, που είχε ως αποτέλεσμα το 49% των ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης να παραμένει σήμερα αναξιοποίητο, θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν.