Γλυφάδα 4η, 11/10/17

Βατραχάνθρωποι της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει 64 καταδύσεις στην περιοχή του ναυαγίου και της ευρύτερης περιοχής του Σαρωνικού Κόλπου, ενώ η Ομάδα Ειδικών Καταδύσεων της εν λόγω Μονάδας, η οποία έχει δυνατότητα κατάδυσης έως τα 120 μέτρα με συσκευές μιγμάτων κλειστού κυκλώματος, εισήλθε χθες στο χώρο του ναυαγίου με σκοπό τη συλλογή προανακριτικού υλικού. Επρόκειτο για μία επιχείρηση υψηλού βαθμού επικινδυνότητας η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Επιπρόσθετα, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα, η κατάσταση παρουσιάζει πολύ μεγάλη βελτίωση. Επιχείρησαν ιδιωτικά συνεργεία, 119 ατόμων συνολικά, με πιεστικά μηχανήματα και λοιπά μηχανικά μέσα προς καθαρισμό των βράχων και των ακτών, στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας – Αγίου Νικολάου, ενώ στην περιοχή «Θεατράκι» επιχείρησαν και δύτες προς καθαρισμό του βυθού.

Στη θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού των ακτών.

Στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου, έχουν ομοίως ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού της ακτογραμμής της περιοχής.

Στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου, στο Α’ και Β’ Αλίπεδο, έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού των ακτών. Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του ΝΑΟΑΚ, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου εκτελέστηκαν εργασίες καθαρισμού των ακτών με μηχανικά μέσα από 48 άτομα συνολικά, προσωπικό ιδιωτικού συνεργείου. Η κατάσταση και σε αυτή την περιοχή παρουσιάζει καθημερινά σταθερή βελτίωση και αναμένεται ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην περιοχή των μαρίνων της Γλυφάδας και ειδικότερα στις ακτές, συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού με μηχανικά μέσα από συνολικά 57 άτομα της αναδόχου εταιρείας. Στην περιοχή, σε μέρος της οποίας έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού, η κατάσταση παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Αναμένεται, εντός των προσεχών ημερών, ολοκλήρωση όλων των ως άνω εργασιών καθαρισμού.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας”, όπου η κατάσταση παρουσιάζει επίσης σαφή βελτίωση, συνεργείο 18 ατόμων της αναδόχου εταιρείας επιχείρησε εργασίες καθαρισμού των ακτών με μηχανικά μέσα.

Επιπλέον, γνωρίζεται ότι επιχείρησαν ένα (01) σκάφος απορρύπανσης και ένα (01) περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο (02) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας, στην περιοχή του ναυαγίου, έχουν πλέον ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού των δεξαμενών φορτίου του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ».

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στο www.hcg.gr.

Μετά την σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα, δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση. Επιχείρησαν ιδιωτικά συνεργεία, αποτελούμενα από 119 άτομα συνολικά, με πιεστικά μηχανήματα και λοιπά μηχανικά μέσα προς  καθαρισμό των βράχων και των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας – Αγίου Νικολάου. Αναμένεται ενίσχυση των μηχανικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της εν λόγω περιοχής. Στην περιοχή «Θεατράκι», δύτες επιχείρησαν τον καθαρισμό του βυθού και η κατάσταση παρουσιάζεται πολύ βελτιωμένη.

Στη θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής, έχουν ολοκληρωθεί από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας όλες οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού των ακτών.

Στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου, η γενικότερη εικόνα της ακτογραμμής παρουσιάζει πολύ μεγάλη βελτίωση καθώς ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού της ακτογραμμής της περιοχής.

Στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου, στο Α’ και Β’ Αλίπεδο, έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού των ακτών. Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του ΝΑΟΑΚ, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου εκτελέστηκαν εργασίες καθαρισμού των ακτών με μηχανικά μέσα από προσωπικό ιδιωτικού συνεργείου, 47 ατόμων συνολικά. Η κατάσταση και σε αυτή την περιοχή παρουσιάζει καθημερινά σταθερή βελτίωση και αναμένεται ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού τις προσεχείς ημέρες.

Στην περιοχή των μαρίνων της Γλυφάδας, συνεχίστηκαν οι εντατικές εργασίες καθαρισμού των ακτών με μηχανικά μέσα από συνολικά 57 άτομα της αναδόχου εταιρείας. Η κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζει σαφή βελτίωση και αναμένεται, εντός των προσεχών ημερών, ολοκλήρωση των εκτελούμενων εργασιών καθαρισμού.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας”, όπου η κατάσταση παρουσιάζει επίσης σαφή βελτίωση, επιχείρησε εργασίες καθαρισμού των ακτών από συνεργείο 22 ατόμων της αναδόχου εταιρείας με μηχανικά μέσα.

Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι επιχείρησαν ένα (01) σκάφος απορρύπανσης και ένα (01) περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο (02) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας, στην περιοχή του ναυαγίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι εργασίες καθαρισμού των δεξαμενών φορτίου του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ».

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα περισσότερα πλωτά φράγματα απορρύπανσης έχουν αποσυρθεί πλην εκείνων της Σαλαμίνας, ενός τμήματος της περιοχής του Ελληνικού και ενός τμήματος της περιοχής της Γλυφάδας.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στο www.hcg.gr.

Μετά την σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα, δεν υφίσταται επιφανειακή ρύπανση. Επιχείρησαν συνολικά 118 άτομα, μέλη ιδιωτικών συνεργείων, με μηχανικά μέσα προς  καθαρισμό των βράχων και των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας – Αγίου Νικολάου. Στην περιοχή «Θεατράκι» και «Λιμνιώνα» συνεχίστηκαν και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού του βυθού από  οκτώ (08) δύτες. Η κατάσταση στην περιοχή βελτιώνεται καθημερινά.

Στη θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση, ενώ ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού των ακτών.

Στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου, η γενικότερη εικόνα της ακτογραμμής παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες εργασίες καθαρισμού της. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες από συνεργείο 43 ατόμων ενώ αναμένεται αύριο η πλήρης  ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των ακτογραμμών στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου..

Στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου,  στο Α’ και Β’ Αλίπεδο, συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού της ακτογραμμής από συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας 12 ατόμων, με τη χρήση μηχανικών μέσων.  Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του ΝΑΟΑΚ, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου, προσωπικό ιδιωτικού συνεργείου, 51 ατόμων συνολικά, εκτέλεσε εργασίες καθαρισμού των ακτών με μηχανικά μέσα. Η κατάσταση και σε αυτή την περιοχή παρουσιάζει καθημερινά σταθερή βελτίωση.

Στην περιοχή των μαρίνων της Γλυφάδας, συνεχίστηκαν οι εντατικές εργασίες καθαρισμού των ακτών με μηχανικά μέσα από 38 άτομα, συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, ενώ επιχείρησε στην περιοχή και ιδιωτικό σκάφος απορρύπανσης. Η κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζει σαφή βελτίωση και αναμένεται, εντός των προσεχών ημερών, ολοκλήρωση των εκτελούμενων εργασιών καθαρισμού σύντομα.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας”, όπου η κατάσταση παρουσιάζει επίσης σαφή βελτίωση, επιχείρησε συνεργείο 28 ατόμων της αναδόχου εταιρείας, με  πλυστικά μηχανήματα, ενώ ολοκληρώθηκε από δύτες ο έλεγχος του βυθού χωρίς να βρεθούν ίχνη πετρελαιοειδών.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι επιχείρησαν ένα (01) σκάφος απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τρία (03) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Σημειώνεται, επίσης ότι όλα τα πλωτά φράγματα απορρύπανσης έχουν αποσυρθεί πλην εκείνα της Σαλαμίνας ενός θαλάσσιου τμήματος της περιοχής του Ελληνικού και ενός θαλάσσιου τμήματος της περιοχής της Γλυφάδας.

Τέλος, από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στο θαλασσινό νερό, στην ανοικτή θάλασσα του Σαρωνικού Κόλπου, το διήμερο 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017, διαπιστώθηκε ότι οι προσδιορισθείσες τιμές συγκεντρώσεων ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων κρίνονται φυσιολογικές. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες οριακές τιμές.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στο www.hcg.gr.

Στο περιθώριο του Ναυτιλιακού Συνεδρίου στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή,  με το Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) κ. Kitack Lim.

Ο  κ. Κουρουμπλής ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα για το περιστατικό της θαλάσσιας  ρύπανσης στο Σαρωνικό Κόλπο, για τη μεγάλη πρόοδο στη διαδικασία της απορρύπανσης, καθώς και για την πρωτοβουλία του Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεων (IOPC Funds) να συστήσει τοπικό Γραφείο Αίτησης Αποζημιώσεων στην Ελλάδα, έπειτα από αίτημα που υπέβαλε η χώρα. Επιπλέον, τόνισε τη σαφή στήριξη της ελληνικής πλευράς στο νέο πλαίσιο στρατηγικής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Από πλευράς του ο κ. Lim, αφού δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την απόκριση των ελληνικών αρχών από την πρώτη ημέρα, μετά και την προσωπική επαφή που είχε με τον κ. Κουρουμπλή,  για το θέμα, το Σεπτέμβριο, στο Λονδίνο,  δήλωσε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα στην υπόθεση της απορρύπανσης, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για να δικαιούται κανείς αποζημίωση. Επίσης εξέφρασε τη σαφή στήριξη του ΙΜΟ στην ελληνική κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα,  ο κ. Lim χαιρέτισε τη συνεργασία της ελληνικής πλευράς και την άμεση επικοινωνία της με τη διοίκηση των IOPC Funds, ενώ ενθάρρυνε, μετά το πέρας της όλης διαδικασίας, την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας και της ελληνικής εμπειρίας με τα υπόλοιπα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού. Στη συνέχεια, εξήρε τη διαρκή υποστήριξη της ελληνικής πλευράς στον ΙΜΟ και τη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι.

Τέλος, ο κ. Lim κάλεσε τον κ. Κουρουμπλή, ως κεντρικό ομιλητή, να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του IMO και να παρουσιάσει το παράδειγμα της ελληνικής ναυτιλίας, από το οποίο, όπως είπε, έχουν πολλά να διδαχθούν όλα τα κράτη μέλη του οργανισμού.

Μετά την σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα, δεν υφίσταται επιφανειακή ρύπανση και παρατηρείται καθημερινά βελτίωση. Επιχείρησαν συνολικά 134 άτομα, μέλη ιδιωτικών συνεργείων, με μηχανικά μέσα προς  καθαρισμό των βράχων και των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας – Αγίου Νικολάου. Στην περιοχή «Θεατράκι» συνεχίστηκαν και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού των βράχων, ενώ επιχείρησαν και δύτες προς καθαρισμό του βυθού.

Στη θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση, ενώ συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού των ακτών από συνεργείο 25 ατόμων ιδιωτικής εταιρείας. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού των ακτών στην περιοχή της Ν.Δ.Α. και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ενώ αναμένεται πλήρης ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των ακτών ολόκληρης της περιοχής της Πειραϊκής, μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση, η γενικότερη εικόνα της ακτογραμμής παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση καθώς έχουν και εδώ ολοκληρωθεί οι περισσότερες εργασίες καθαρισμού της, ενώ αναμένεται ομοίως πλήρης  ολοκλήρωση των εργασιών τις επόμενες ημέρες.

Στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου,  στο Α’ και Β’ Αλίπεδο, συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού της ακτογραμμής από συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας 19 ατόμων, με τη χρήση μηχανικών μέσων.  Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του ΝΑΟΑΚ, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου, προσωπικό ιδιωτικού συνεργείου, 45 ατόμων συνολικά, εκτέλεσε εργασίες καθαρισμού των ακτών με μηχανικά μέσα. Η κατάσταση και σε αυτή την περιοχή παρουσιάζει καθημερινά σταθερή βελτίωση.

Στην περιοχή των μαρίνων της Γλυφάδας, συνεχίστηκαν από 53 άτομα, συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, οι εντατικές εργασίες καθαρισμού των ακτών με μηχανικά μέσα αλλά και ο έλεγχος του βυθού από 4 δύτες. Η κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζει σαφή βελτίωση και αναμένεται, ομοίως, ολοκλήρωση των εκτελούμενων εργασιών καθαρισμού σύντομα.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας”, η κατάσταση παρουσιάζει  βελτίωση. Επιχείρησε συνεργείο 29 ατόμων της αναδόχου εταιρείας, με  βυτιοφόρα οχήματα και πιεστικά μηχανήματα, ενώ 5 δύτες διενήργησαν έλεγχο και καθαρισμό του βυθού. Επιχείρησε, επίσης, ιδιωτικό σκάφος απορρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

Τέλος, επιχείρησαν ένα (01) σκάφος απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τρία (03) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Καθώς η επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου προχωρεί αποτελεσματικά και στο μέτρο που τα πετρελαιοειδή έχουν μειωθεί σημαντικά στις παραλίες και στη θάλασσα, αποφασίστηκε το Συντονιστικό Όργανο της επιχείρησης να συνεδριάζει 3 φορές την εβδομάδα. Αντιστοίχως, θα εκδίδονται και τρία Δελτία Τύπου για την πορεία της επιχείρησης. Οι συνεδριάσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 16.00. Το Δελτίο Τύπου θα εκδίδεται, ως συνήθως, μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στο www.hcg.gr.

Μετά την σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα, όπου η γενικότερη εικόνα βελτιώνεται καθημερινά, δεν υφίσταται επιφανειακή ρύπανση. Επιχείρησαν συνολικά 136 άτομα, μέλη ιδιωτικών συνεργείων, με μηχανικά μέσα προς  καθαρισμό των βράχων και των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας – Αγίου Νικολάου. Στο ”Θεατράκι” εκτελέστηκαν εντατικές εργασίες καθαρισμού των βράχων, ενώ επιχείρησαν δύτες για καθαρισμό του βυθού.

Στη θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση, ενώ συνεργείο 25 ατόμων ιδιωτικής εταιρείας συνέχισε τον καθαρισμό των ακτών κατά μήκος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων έως το λιμανάκι της Αφροδίτης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού των ακτών στην περιοχή της Ν.Δ.Α. Αναμένεται πλήρης ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των ακτών της περιοχής της Πειραϊκής, μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες εργασίες καθαρισμού των ακτών της εν λόγω περιοχής. Η γενικότερη εικόνα της ακτογραμμής του Παλαιού Φαλήρου παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση, ενώ αναμένεται και εδώ πλήρης  ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των ακτών τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου,  στο Α’ και Β’ Αλίπεδο, η κατάσταση παρουσιάζει καθημερινή βελτίωση. Συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού της ακτογραμμής από συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας 17 ατόμων, με τη χρήση μηχανικών μέσων.  Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του ΝΑΟΑΚ, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου, εκτέλεσε εργασίες καθαρισμού των ακτών προσωπικό ιδιωτικού συνεργείου, 49 ατόμων, με μηχανικά μέσα. Η κατάσταση και σε αυτή την περιοχή παρουσιάζει καθημερινά σταθερή βελτίωση.

Στην περιοχή των μαρίνων της Γλυφάδας, συνεχίστηκαν από συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, από εθελοντές και από δύτες οι εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των ακτών με μηχανικά μέσα αλλά και ο έλεγχος του βυθού. Η κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζει σαφή βελτίωση και αναμένεται, ομοίως, σύντομα ολοκλήρωση των εκτελούμενων εργασιών καθαρισμού.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας”, η κατάσταση παρουσιάζει  βελτίωση. Επιχείρησε συνεργείο 26 ατόμων της αναδόχου εταιρείας, με  βυτιοφόρα οχήματα και πιεστικά μηχανήματα, 6 δύτες διενήργησαν έλεγχο και καθαρισμό του βυθού, ενώ επιχείρησε και ιδιωτικό σκάφος απορρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

Τέλος, ένα (01) σκάφος απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επιχείρησε μαζί με τρία (03) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό στο www.hcg.gr

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται επιφανειακή ρύπανση. Συνεχίστηκαν  με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες καθαρισμού των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας – Αγίου Νικολάου, με μηχανικά μέσα  (πλυστικά μηχανήματα, αντλίες και λοιπά μέσα), από συνεργεία ιδιωτικών εταιρειών. Η γενικότερη εικόνα του εν λόγω όρμου παρουσιάζει σαφή βελτίωση καθημερινά.  Επίσης, στην περιοχή «Θεατράκι» δύτες διενήργησαν έλεγχο και εκτεταμένο καθαρισμό του βυθού.

Στη θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση, ενώ καθαρισμό των ακτών της ευρύτερης περιοχής  πραγματοποίησαν τρία (03)  συνεργεία  της αναδόχου εταιρείας  με μηχανικά μέσα (αντλίες, πλυστικά και πιεστικά μέσα).

Στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου ήδη αφαιρέθηκαν δύο (02) πλωτά φράγματα αφού δεν παρατηρείται πλέον θαλάσσια ρύπανση. Η παραλία «ΜΠΑΤΗ» έχει καθαριστεί, ενώ μεγάλη βελτίωση παρουσιάζει η παραλία «ΕΔΕΜ». Η γενικότερη εικόνα της ακτογραμμής του Παλαιού Φαλήρου είναι πολύ βελτιωμένη.

Στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου,  στο Α’ και Β’ Αλίπεδο  διενεργήθηκαν εντατικές εργασίες καθαρισμού της ακτογραμμής από είκοσι τρία (23) μέλη συνεργείου ιδιωτικής εταιρείας με τη χρήση πιεστικού μηχανήματος.  Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού (και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου), επιχείρησε προσωπικό  ιδιωτικού συνεργείου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, με τη χρήση δύο (02) πλυστικών και λοιπών μηχανημάτων. Η κατάσταση και σε αυτή την περιοχή καθημερινά παρουσιάζεται βελτιωμένη.

Στην περιοχή της Γλυφάδας (1η-2η-3η και 4η μαρίνα), συνεργείο της αναδόχου εταιρείας, αποτελούμενο από σαράντα επτά (47) άτομα και εθελοντές, εκτέλεσαν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των ακτών. Η κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζεται βελτιωμένη.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας”, η κατάσταση παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση. Επιχειρεί συνεργείο είκοσι πέντε (25) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, με τρία (03) βυτιοφόρα οχήματα και πέντε (05) πιεστικά μηχανήματα, ενώ δύτες διενήργησαν έλεγχο και καθαρισμό του βυθού.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Επίσης, ένα (01) σκάφος απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επιχείρησε μαζί με τέσσερα (04) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Την πρόθεση του Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC Funds) να εγκαταστήσει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Γραφείο Αιτήσεων για Αποζημιώσεις, ανακοίνωσαν στην ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκπρόσωποι των Funds, στη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο Υπουργείο με τον Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Υφυπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό και τον ΓΓ Διονύση Χαράλαμπο Καλαματιανό. Το Διεθνές Κεφάλαιο εκπροσώπησαν στη συνάντηση, ο Διευθυντής κ. José Maura, η Επικεφαλής του Τμήματος Απαιτήσεων κα. Liliana Monsalve, ο Επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων κ. Thomas Liebert και o Νομικός Σύμβουλος του “1992 Fund” στην Ελλάδα κ. Ιωάννης Μαρκιανός Δανιόλος.

Ο κ. Κουρουμπλής τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση κινητοποιήθηκε με τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, η οποία προκλήθηκε μετά το ναυάγιο του “Αγία Ζώνη II”. Δήλωσε επίσης, ότι το Υπουργείο δέχτηκε θετικά σχόλια από το εξωτερικό για την κινητοποίησή των ελληνικών αρχών, όπως οι ειδικοί που ήρθαν από το Ρότερνταμ, ωστόσο υπάρχουν ζημιές και είναι μεγάλη ανάγκη να καταβληθούν αποζημιώσεις, κυρίως στους αλιείς και στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι επλήγησαν ενώ δεν έχει τελειώσει ακόμα η τουριστική περίοδος.

Ο κ. Σαντορινιός τόνισε ότι, παρά την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση, η ρύπανση σε κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών, έχει ανοίξει ενδεχομένως και ζητήματα επιβίωσης. Ιδιαίτερα σημείωσε ο κ. Σαντορινιός την ανάγκη να εγκατασταθεί στην Ελλάδα Γραφείο Αιτήσεων για Αποζημιώσεις, ώστε να διευκολυνθούν ιδιαίτερα οι χαμηλού εισοδήματος πληγέντες, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να αντέξουν το κόστος δικηγόρων και ταξιδιών στο Λονδίνο.

Ο κ. Καλαματιανός εξέθεσε αναλυτικά τις κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τη ρύπανση. Τόνισε ότι έχει εφαρμοστεί το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων από Ρύπανση, όπως προβλέπει  η ελληνική νομοθεσία, ότι οι επιχειρήσεις κλιμακώνονταν ανάλογα με τις ανάγκες, ότι πλέον έχει απαντληθεί το φορτίο από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο, καθώς και ότι οι Ελληνικές Αρχές εργάζονται βάσει των προδιαγραφών του Διεθνούς Κεφαλαίου. Ο κ. Καλαματιανός κατέληξε σημειώνοντας ότι είναι πολύ χρήσιμο για την ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας, να εγκατασταθεί Τοπικό Γραφείο Αιτήσεων Αποζημιώσεων του Διεθνούς Κεφαλαίου στην Ελλάδα.

Ο κ. Maura τόνισε ότι ήδη το Ταμείο έχει επαφές μέσω των εδώ στελεχών του, στο πλαίσιο μια έρευνας για να ανοίξει τοπικό γραφείο το οποίο, όπως είπε, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στον υπολογισμό και την καταβολή των αποζημιώσεων. Σημείωσε ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε όλα τα όργανα των Funds, κατά συνέπεια έχει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό κάλυψης. Είπε ότι οι κανόνες υπό τους οποίους λειτουργούν τα Funds, είναι αυτοί που ισχύουν διεθνώς και ότι η δουλειά των Funds είναι να συνεργάζονται με την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας που έχει πληγεί για τη διευθέτηση των αποζημιώσεων. Αναγνώρισε ότι η αντίδραση του Υπουργείου ήταν άμεση και αποτελεσματική, σημείωσε δε ότι η ρύπανση δεν αποτελεί οικολογική καταστροφή, αλλά οικολογικό συμβάν. Επικαλέστηκε άλλες περιπτώσεις με τεράστια οικολογική καταστροφή και τόνισε ότι κεντρικός άξονας λειτουργίας του Διεθνούς Κεφαλαίου είναι να γίνεται αναλογική χρήση μέσων απορρύπανσης, σε σχέση με τη ζημιά που έχει προκληθεί, καθώς και η απόδειξη των πραγματικών μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την επιχείρηση απορρύπανσης.

Η σημερινή συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ήταν η κλιμάκωση μιας σειράς επαφών που άρχισαν, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Κουρουμπλή, από τις 11 Σεπτεμβρίου, μέσω των υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ στο Λονδίνο. Ακολούθησε, στις 13 Σεπτεμβρίου, επικοινωνία της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος με εκπροσώπους του Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC Funds), ενώ την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, έγινε επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Διονύση Χαράλαμπου Καλαματιανού με τον Υποδιευθυντή του Διεθνούς Κεφαλαίου κ. Ranjit Pillai.

Την ίδια ημέρα, ο κ. Καλαματιανός και στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Διεθνούς Ταμείου στην Ελλάδα. Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, ο κ. Καλαματιανός είχε νέα επικοινωνία με το Διευθυντή του Διεθνούς Κεφαλαίου κ. José Maura, στη διάρκεια της οποίας, μεταξύ άλλων συζητήθηκε και η εγκατάσταση Τοπικού Γραφείου Αποζημιώσεων στην Ελλάδα και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί η σημερινή επίσκεψη. Ήδη το Διεθνές Κεφάλαιο με επίσημες ανακοινώσεις του, από τις 14 Σεπτεμβρίου και τις 22 Σεπτεμβρίου, είχε αναφέρει ότι βρίσκεται σε επαφές με το Υπουργείο για τη διαχείριση των απαιτήσεων για αποζημίωση, λόγω της ρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου από το ναυάγιο του “Αγία Ζώνη ΙΙ”.

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υπάρχει επιφανειακή ρύπανση. Συνεχίστηκαν  εντατικά οι εργασίες μηχανικού καθαρισμού των ακτών και του βυθού στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας – Αγίου Νικολάου –Γερμανικού Μώλου – Θεατράκι, με οκτώ (08) πλυστικά μηχανήματα και λοιπά μέσα, από συνεργεία ιδιωτικών εταιρειών αποτελούμενων από εκατόν είκοσι επτά (127) άτομα. Η συνολική εικόνα της περιοχής βελτιώνεται καθημερινά.

Στη θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση, ενώ συνεργείο  της αναδόχου εταιρείας πραγματοποίησε και σήμερα εντατικό καθαρισμό των ακτών με αντλία και πιεστικό μηχάνημα. Στη “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, διενεργήθηκε καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής, ενώ στην περιοχή “Βοτσαλάκια” και στον όρμο “Αφροδίτης” δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται πολύ βελτιωμένη. Συνεχίστηκε ο καθαρισμός των ακτών από συνεργείο της αναδόχου εταιρείας τριάντα έξι (36) ατόμων, με χρήση πιεστικών μηχανημάτων.

Στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου και ειδικότερα, στο Α’ και Β’ Αλίπεδο , διενεργήθηκαν εργασίες καθαρισμού της ακτογραμμής από είκοσι (20) μέλη συνεργείου ιδιωτικής εταιρείας.  Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού (και συγκεκριμένα της Παλιάς Φαντασίας, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου), επιχείρησε προσωπικό  ιδιωτικού συνεργείου με συνολικά σαράντα τρία (43) άτομα, με χρήση πιεστικών και λοιπών μηχανημάτων, καθώς και μπετονιέρας επεξεργασίας άμμου. Η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη.

Στην περιοχή  της 1ης-2ης-3ης και 4ης μαρίνας Γλυφάδας, συνεργείο της αναδόχου εταιρείας αποτελούμενο από σαράντα τρία (43) άτομα και εθελοντές, συνέχισε τις εντατικές εργασίες καθαρισμού των ακτών, με τέσσερα (04) πιεστικά μηχανήματα και η κατάσταση παρουσιάζεται αρκετά βελτιωμένη. Παράλληλα, δύτες διενήργησαν έλεγχο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των μαρίνων με αρνητικά αποτελέσματα.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” και στην περιοχή «ΠΙΚΠΑ», η κατάσταση παρουσιάζεται και εδώ βελτιωμένη. Επιχείρησαν συνεργείο σαράντα (40) ατόμων της αναδόχου εταιρείας καθώς και δύτες για έλεγχο του βυθού. Παράλληλα κατά μήκος της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, ελέγχους διενήργησε σκάφος απορρύπανσης της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

Γνωρίζεται, επίσης ότι, σήμερα επιχείρησαν δύο (02) σκάφη απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πέντε (05) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

 

Στη Σαλαμίνα δεν υπάρχει επιφανειακή ρύπανση. Συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες καθαρισμού των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, με αντλίες υψηλής πίεσης και πλυστικά μηχανήματα, από συνεργεία ιδιωτικών εταιρειών και εθελοντές. Επίσης, στην περιοχή «Θεατράκι» δύτες διενήργησαν έλεγχο και καθαρισμό του βυθού.

 

Στη θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση, ενώ καθαρισμό των ακτών πραγματοποίησε συνεργείο της αναδόχου εταιρείας με μηχανικά μέσα. Στο λιμανάκι της Αφροδίτης συνεχίστηκαν με εντατικό ρυθμό οι εργασίες καθαρισμού, ενώ στη “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής, με πλυστικά μηχανήματα.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου συνεχίστηκε, από συνεργείο της αναδόχου εταιρείας, ο καθαρισμός των ακτών και η κατάσταση παρουσιάζεται πολύ βελτιωμένη.

 

Στη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου, στο Α’ και Β’ Αλίπεδο διενεργήθηκαν εντατικές εργασίες καθαρισμού της ακτογραμμής. Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού (και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου), επιχείρησαν συνολικά τριάντα επτά (37) άτομα ιδιωτικού συνεργείου με πιεστικά μηχανήματα. Η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί το προσωπικό για τον καθαρισμό της παραλίας του ΕΛ.Ν.Ο.Α.

 

Στην περιοχή της 1ης-2ης-3ης και 4ης μαρίνας Γλυφάδας, συνεργείο της αναδόχου εταιρείας αποτελούμενο από σαράντα επτά (47) άτομα και εθελοντές, συνέχισε και σήμερα τις εντατικές εργασίες καθαρισμού των ακτών, με τέσσερα (04) πιεστικά μηχανήματα και η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Έγινε έλεγχος της θαλάσσια περιοχής των μαρίνων από δύτες με αρνητικά αποτελέσματα.

 

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζεται ομοίως βελτιωμένη. Επιχείρησε συνεργείο τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων της αναδόχου εταιρείας με τέσσερα (04) πιεστικά μηχανήματα, ενώ δύτες διενήργησαν έλεγχο του βυθού.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

 

Γνωρίζεται, επίσης ότι, σήμερα επιχείρησαν τρία (03) σκάφη απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και πέντε (05) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας. Παράλληλα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. διενήργησε συνεχείς ελέγχους κατά μήκος της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ ναυαγίου και Βουλιαγμένης.

Αναλυτικά η πορεία εργασιών απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου μέχρι στιγμής έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν παρατηρείται  επιφανειακή ρύπανση. Συνεχίζονται και σήμερα με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες καθαρισμού των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, με τη χρήση μηχανικών μέσων (αντλίες υψηλής πίεσης και πλυστικά μηχανήματα), από εκατόν σαράντα (140) άτομα ιδιωτικών εταιρειών και εθελοντές. Επίσης, δύτες διενεργούν έλεγχο και καθαρισμό του βυθού, στην περιοχή «Θεατράκι».

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση, ενώ καθαρισμό των ακτών πραγματοποιεί συνεργείο είκοσι τριών (23) ατόμων με μηχανικά μέσα. Στο λιμανάκι της Αφροδίτης συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού, ενώ στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, εκτελείται καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου συνεχίζεται εντατικά ο  καθαρισμός των ακτών και η κατάσταση παρουσιάζει σταθερή  βελτίωση. Επιχειρούν συνολικά τριάντα επτά (37) άτομα της αναδόχου εταιρείας, με πιεστικά μηχανήματα.

Αναφορικά με τη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου,  στο Α’ και Β’ Αλίπεδο  διενεργούνται εργασίες στις ακτές από συνεργείο δεκαπέντε (15) ατόμων.  Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού (και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου), επιχειρούν συνολικά τριάντα επτά (37) άτομα ιδιωτικού συνεργείου με πιεστικά μηχανήματα, ενώ η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη.

Στην περιοχή  της 1ης-2ης-3ης και 4ης μαρίνας Γλυφάδας, συνεργείο της αναδόχου εταιρείας αποτελούμενο από σαράντα επτά (47) άτομα και εθελοντές, συνεχίζει και σήμερα τις εντατικές εργασίες καθαρισμού των ακτών, με τέσσερα (04) πιεστικά μηχανήματα και η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζεται ομοίως βελτιωμένη. Επιχειρεί συνεργείο τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων της αναδόχου εταιρείας με τέσσερα (04) πιεστικά μηχανήματα, ενώ δύτες διενεργούν έλεγχο του βυθού. Επίσης, σκάφος απορρύπανσης ιδιωτικής εταιρείας επιχειρεί προς έλεγχο της ευρύτερης περιοχής.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

Γνωρίζεται, επίσης, ότι σήμερα επιχειρούν τρία (03) σκάφη απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και πέντε (05) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς επίσης και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας. Παράλληλα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργεί ελέγχους κατά μήκος της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ ναυαγίου και Βουλιαγμένης.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε χθες από το Δ/Ξ «ΣΥΡΟΣ» η διαδικασία της άντλησης του φορτίου του Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ». Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Πλοίαρχο του δεξαμενοπλοίου «ΣΥΡΟΣ», η συνολική ποσότητα φορτίου που αντλήθηκε είναι χίλια δύο κυβικά μέτρα (1002m3), ενώ η επίσημη καταμέτρηση των ποσοτήτων που αντλήθηκαν αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.

Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών απάντλησης του φορτίου του ναυαγίου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ 2, ο Νεκτάριος Σαντορινιός παρευρέθηκε στην περιοχή των Σεληνίων Σαλαμίνας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΛΣ- ΕΛΑΚΤ, Αντιναύαρχο Σταμάτη Ράπτη. Ο Υφυπουργός και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος παρακολούθησαν τις εργασίες αντιρρύπανσης που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή και ενημερώθηκαν διεξοδικά για την πρόοδο από τους Αξιωματικούς ΛΣ- ΕΛΑΚΤ που βρίσκονται στο πεδίο.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συναντήθηκε, επίσης, με τη Δήμαρχο Σαλαμίνας, κα. Νάννου -Παπαθανασίου Ισιδώρα με την οποία επιθεώρησαν τη διαδικασία αντιρρύπανσης στην ακτή και συνομίλησαν σχετικά με τα επόμενα επιχειρησιακά σχέδια απορρύπανσης. Η Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των εργασιών, ενώ μετέφερε και τις ανησυχίες που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής σχετικά με το μέλλον των δράσεων αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, διαβεβαίωσε, τόσο την Δήμαρχο, όσο και τους πολίτες της Σαλαμίνας ότι, παρά τις απόψεις κάποιων, αυτή η Κυβέρνηση δεν διαχωρίζει τις πληγείσες περιοχές ανάλογα με το status τους. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε την Σαλαμίνα μόνη της. Θα είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε ότι το περιβάλλον θα παραδοθεί στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν το ναυάγιο».

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν παρατηρείται επιφανειακή ρύπανση. Συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, με μηχανικά μέσα (αντλίες υψηλής πίεσης και πλυστικά μηχανήματα), από εκατόν πενήντα τέσσερα (154) άτομα ιδιωτικών εταιρειών. Επίσης, δύτες στην περιοχή «ΘΕΑΤΡΑΚΙ» διενήργησαν έλεγχο και καθαρισμό του βυθού.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση, ενώ επιχείρησε καθαρισμό των ακτών συνεργείο είκοσι εννέα (29) ατόμων με μηχανικά μέσα. Ειδικότερα, στο λιμανάκι της Αφροδίτης, συνεχίστηκαν με εντατικό ρυθμό οι εργασίες καθαρισμού, ενώ στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, συνεχίστηκε επίσης ο καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου συνεχίστηκε και σήμερα ο καθαρισμός των ακτών και η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερή βελτίωση. Επιχείρησαν συνολικά τριάντα πέντε (35) άτομα της αναδόχου εταιρείας, με πλυστικά και πιεστικά μηχανήματα.

Αναφορικά με τη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου, στο Α’ και Β’ Αλίπεδο παρατηρείται σημαντική πρόοδος των εκτελούμενων εργασιών στις ακτές. Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού (και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου), επιχείρησαν συνολικά σαράντα οκτώ (48) άτομα ιδιωτικού συνεργείου με πιεστικά μηχανήματα και μπετονιέρα επεξεργασίας άμμου, ενώ η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη.

Στην περιοχή της 1ης-2ης-3ης και 4ης μαρίνας Γλυφάδας, συνεργείο της αναδόχου εταιρείας πραγματοποίησε εντατικές εργασίες καθαρισμού των ακτών και η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησε συνεργείο δεκαπέντε (15) ατόμων της αναδόχου εταιρείας με πέντε (05) πλυστικά μηχανήματα και συσκευή νέας τεχνολογίας.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση, ενώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΑΣΤΕΡΑΣ” Βουλιαγμένης διενεργήθηκαν και σήμερα εργασίες καθαρισμού των ακτών από συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας.

Γνωρίζεται, επίσης, ότι σήμερα επιχείρησαν τρία (03) σκάφη απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τέσσερα (04) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς επίσης και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε σήμερα από το Δ/Ξ «ΣΥΡΟΣ» η διαδικασία της άντλησης του φορτίου του Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ». Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Πλοίαρχο του δεξαμενοπλοίου «ΣΥΡΟΣ», η συνολική ποσότητα φορτίου που αντλήθηκε είναι χίλια δύο κυβικά μέτρα (1002m3). Η επίσημη καταμέτρηση των ποσοτήτων που αντλήθηκαν θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.

Αναλυτικά η πορεία εργασιών απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου μέχρι στιγμής έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση. Συνεχίζονται οι προσπάθειες καθαρισμού των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, με αντλίες υψηλής πίεσης και πέντε (05) πλυστικά μηχανήματα, από εκατόν πενήντα τέσσερα (154) άτομα, μεταξύ των οποίων προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών και εθελοντές. Επίσης δύτες στην περιοχή «ΘΕΑΤΡΑΚΙ» διενεργούν έλεγχο και καθαρισμό του βυθού.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση. Στο λιμανάκι της Αφροδίτης, συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού με  απορροφητικά υλικά, ενώ στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, συνεχίστηκε επίσης ο  καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής από συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας δεκατριών (13) ατόμων.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση στις ακτές παρουσιάζεται σταθερά βελτιούμενη. Επιχειρούν συνολικά τριάντα πέντε (35) άτομα της αναδόχου εταιρείας, με πλυστικό και πιεστικά μηχανήματα.

Αναφορικά με τη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου,  στο Α’ και Β’ Αλίπεδο Αλίμου όπου παρατηρείται σημαντική πρόοδος εργασιών, επιχειρεί εντατικά συνεργείο είκοσι (20) ατόμων ιδιωτικής εταιρείας. Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού (και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου), επιχειρούν συνολικά σαράντα οκτώ (48) άτομα ιδιωτικού συνεργείου με πιεστικά μηχανήματα και μπετονιέρα επεξεργασίας άμμου, ενώ η κατάσταση παρουσιάζεται πολύ βελτιωμένη.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η-4η μαρίνα) όπου η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη, επιχειρεί συνεργείο, αποτελούμενο από σαράντα εννέα (49) άτομα, μεταξύ των οποίων άτομα της αναδόχου εταιρείας και εθελοντές.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Επιχειρεί συνεργείο δεκαέξι (16) ατόμων της αναδόχου εταιρείας με πέντε (05) πλυστικά μηχανήματα, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να χρησιμοποιηθεί μία (01) αντλία ιδιωτικής εταιρείας και μία (01) του Πολεμικού Ναυτικού με χειριστές στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση, ενώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΑΣΤΕΡΑΣ” Βουλιαγμένης συνεχίζονται εργασίες καθαρισμού των ακτών από συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας.

Γνωρίζεται, επίσης, ότι σήμερα επιχειρούν τρία (03) σκάφη απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ τα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ελλιμενίζονται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, επιχειρούν τέσσερα (04) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ολοκληρώθηκε από το Δ/Ξ «ΣΥΡΟΣ» η διαδικασία της άντλησης του φορτίου του Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ». Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Πλοίαρχο του δεξαμενοπλοίου «ΣΥΡΟΣ», η συνολική ποσότητα φορτίου που αντλήθηκε είναι χίλια δύο κυβικά μέτρα (1002m3). Η επίσημη καταμέτρηση των ποσοτήτων που αντλήθηκαν θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr.

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση. Συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς ο καθαρισμός των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, με αντλίες υψηλής πίεσης και πλυστικά μηχανήματα, από προσωπικό εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων ιδιωτικών εταιρειών. Επίσης δύτες στην περιοχή «ΘΕΑΤΡΑΚΙ» διενήργησαν έλεγχο και καθαρισμό του βυθού.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση. Στο λιμανάκι της Αφροδίτης, συνεχίστηκαν και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού με  απορροφητικά υλικά, ενώ στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, πραγματοποιήθηκε ο  καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής από συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας πέντε (05) ατόμων.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση στις ακτές παρουσιάζεται σταθερά βελτιούμενη. Επιχείρησαν συνολικά τριάντα έξι (36) άτομα της αναδόχου εταιρείας, με πλυστικά και πιεστικά μηχανήματα, ενώ αναμένεται η εντατικοποίηση των εργασιών από ξηράς προκειμένου να ολοκληρωθεί σύντομα ο πλήρης καθαρισμός των ακτών της εν λόγω περιοχής.

Αναφορικά με τη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου,  στο Α’ και Β’ Αλίπεδο Αλίμου παρατηρείται σημαντική πρόοδος εργασιών, αφού συνεργείο δεκαοκτώ (18) ατόμων ιδιωτικής εταιρείας διενήργησαν εντατικές εργασίες καθαρισμού των ακτών. Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού (και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου), επιχείρησαν συνολικά τριάντα εννέα (39) άτομα ιδιωτικού συνεργείου με πιεστικά μηχανήματα, αντλίες και μπετονιέρα επεξεργασίας άμμου, ενώ η κατάσταση παρουσιάζεται πολύ βελτιωμένη.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η-4η μαρίνα) όπου η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη, επιχείρησε συνεργείο με τρία (03) πλυστικά μηχανήματα, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άτομα της αναδόχου εταιρείας.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Επιχείρησε συνεργείο της αναδόχου εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες από έξι (06) πλυστικά μηχανήματα, ενώ επιχείρησε επίσης ένα σύστημα σάρωσης βυθού με τρεις (03) χειριστές του Πολυτεχνείου Χανίων και ένας (01) δύτης προς χαρτογράφηση του βυθού.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση, ενώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΑΣΤΕΡΑΣ” Βουλιαγμένης διενεργήθηκαν οι εργασίες καθαρισμού των ακτών από συνεργείο έξι (06) ατόμων ιδιωτικής εταιρείας.

Γνωρίζεται, επίσης, ότι σήμερα επιχειρούν τέσσερα (04) σκάφη απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο (02) περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έξι (06) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Οι πρώτες ενδείξεις από τις μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ, ο πρώτος κύκλος των οποίων άρχισε στις 18 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, είναι πολύ ενθαρρυντικές.

Με βάση την ενημέρωση από την εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες άντλησης του φορτίου από το βυθισμένο “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, ξεκίνησε απογευματινές ώρες σήμερα, από το Δ/Ξ «ΣΥΡΟΣ», η άντληση του φορτίου και από την τελευταία δεξαμενή πετρελαίου από το Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» και αύριο αναμένεται η απάντληση του φορτίου.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr.

Αναλυτικά η πορεία εργασιών αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου μέχρι στιγμής έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση, ενώ συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς ο καθαρισμός των ακτών στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, από προσωπικό εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων ιδιωτικών εταιρειών, με επτά (07) πλυστικά μηχανήματα. Επίσης δύτες διενεργούν έλεγχο του βυθού, ενώ παράλληλα συνεχίζουν οι έλεγχοι από σκάφη Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. στις ανατολικές και νότιες ακτές της νήσου.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση. Στο λιμανάκι της Αφροδίτης, συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού με  απορροφητικά υλικά, ενώ στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, πραγματοποιείται και σήμερα ο  καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής από συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση στις ακτές παρουσιάζεται σταθερά βελτιούμενη. Επιχειρούν συνολικά τριάντα έξι (36) άτομα της αναδόχου εταιρείας, με πλυστικά και πιεστικά μηχανήματα.

Αναφορικά με τη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου,  στο Α’ και Β’ Αλίπεδο Αλίμου επιχειρούν δεκαοκτώ (18) άτομα ιδιωτικής εταιρείας, τα οποία διενεργούν εργασίες καθαρισμού των ακτών. Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού (και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου), επιχειρούν συνολικά τριάντα εννέα (39) άτομα ιδιωτικού συνεργείου με πιεστικά μηχανήματα, αντλίες και μπετονιέρα επεξεργασίας άμμου,  ενώ η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιούμενη.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η-4η μαρίνα) όπου η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη, επιχειρεί συνεργείο με τρία (03) πλυστικά μηχανήματα, αποτελούμενο από σαράντα (40) άτομα, μεταξύ των οποίων άτομα της αναδόχου εταιρείας και εθελοντές.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Επιχειρεί συνεργείο είκοσι επτά (27) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, πραγματοποιούνται εργασίες από έξι (06) πλυστικά μηχανήματα, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν επιπλέον τρία (03) βυτιοφόρα οχήματα, δύο αντλίες εκ των οποίων η μία (01) του Πολεμικού Ναυτικού, τηλεκατευθυνόμενο φράγμα και συσκευή νέων τεχνολογιών.  Παράλληλα σκάφη απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της αναδόχου εταιρείας επιχειρούν προς έλεγχο της περιοχής.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση, ενώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΑΣΤΕΡΑΣ” Βουλιαγμένης, συνεχίζονται  οι εργασίες καθαρισμού των ακτών από συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας.

Γνωρίζεται, επίσης, ότι σήμερα επιχειρούν τέσσερα (04) σκάφη απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο (02) περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επτά (07) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Με βάση την ενημέρωση από την εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες απάντλησης του φορτίου από το βυθισμένο “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, έχουν συνολικά αντληθεί μέχρι στιγμής από το δεξαμενόπλοιο “ΣΥΡΟΣ”, εννιακόσια ογδόντα τέσσερα κυβικά μέτρα (984m3) φορτίου.

Σημειώνεται ακόμη ότι, εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι εξειδικευμένες εργασίες προετοιμασίας για την άντληση του φορτίου από την τελευταία δεξαμενή πετρελαίου του “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr.

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση ενώ συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς ο καθαρισμός των ακτών και του βυθού με μηχανικά μέσα στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, από ενισχυμένο προσωπικό εκατόν σαράντα επτά (147) ατόμων ιδιωτικών εταιρειών και εθελοντών. Σκάφη Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ διενήργησαν συνεχείς έλεγχους στις ανατολικές και νότιες ακτές της νήσου.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση, ενώ έχουν καθαριστεί πλήρως οι παραλίες “ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ”, το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Στο λιμανάκι της Αφροδίτης, συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού με  απορροφητικά υλικά, ενώ στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση στις ακτές παρουσιάζεται σταθερά βελτιούμενη. Επιχείρησαν συνολικά τριάντα (30) άτομα της αναδόχου εταιρείας.

Αναφορικά με τη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου,  στο Α’ και Β’ Αλίπεδο Αλίμου επιχείρησαν άτομα ιδιωτικής εταιρείας, τα οποία διενήργησαν εργασίες καθαρισμού των ακτών. Μπροστά από τις παραλίες των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού (και ειδικότερα της Παλιάς Φαντασίας, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, του ΕΛΚΕΘΕ, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Αλεξάνδρου), επιχείρησαν συνολικά σαράντα (40) άτομα ιδιωτικού συνεργείου,  ενώ η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιούμενη. Αναμένεται επίσης να διενεργηθούν εργασίες καθαρισμού του βυθού των εν λόγω περιοχών.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η-4η μαρίνα) όπου η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη, επιχείρησε συνεργείο συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων, μεταξύ των οποίων άτομα της αναδόχου εταιρείας και εθελοντές.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζει καθημερινή βελτίωση. Επιχείρησε συνεργείο είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες από δύο (02) πλυστικά μηχανήματα, δύο (02) βυτιοφόρα οχήματα και μία (01) αντλία του Πολεμικού Ναυτικού με χειριστές στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα σκάφη απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της αναδόχου εταιρείας επιχείρησαν προς έλεγχο της περιοχής.

Σημειώνεται δε ότι, από την ανάδοχο εταιρεία σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, εφαρμόστηκε η λειτουργία συσκευής νέων τεχνολογιών, προκειμένου να επιταχυνθεί η απελευθέρωση πετρελαιοειδών που πιθανόν να υπάρχουν στο βυθό και εν συνέχεια η τάχιστη περισυλλογή τους.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση, ενώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΑΣΤΕΡΑΣ” Βουλιαγμένης, συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού των ακτών.

Γνωρίζεται, επίσης, ότι επιχείρησαν πέντε (05) σκάφη απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο (02) περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επτά (07) ιδιωτικά σκάφη απορρύπανσης, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA, καθώς και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Σημειώνεται ότι με βάση την ενημέρωση από την εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες απάντλησης του φορτίου από το βυθισμένο “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, έχουν συνολικά αντληθεί μέχρι στιγμής από το δεξαμενόπλοιο “ΣΥΡΟΣ”, περίπου εννιακόσια ογδόντα τέσσερα κυβικά μέτρα (984m3) φορτίου.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr

Ευρεία σύσκεψη για την εξέλιξη των εργασιών απορρύπανσης της θάλασσας και των ακτών του Σαρωνικού Κόλπου συγκάλεσε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής στο Υπουργείο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθήνας, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Υπουργός, ενημέρωσε εκτενώς τους παρευρισκόμενους πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς για την πορεία του έργου της απορρύπανσης και τους ζήτησε να συμβάλουν με προτάσεις που αφορούν τόσο στις επιστημονικές μεθόδους απορρύπανσης του βυθού και των ακτών όσο και στη συνεργασία τους με τις αρμόδιες για την προστασία του περιβάλλοντος υπηρεσίες του Υπουργείου.

Η σύσκεψη θα επαναληφθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, προκειμένου να εξετασθούν οι προτάσεις των φορέων.

Αναλυτικά η πορεία εργασιών αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου μέχρι στιγμής έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, συνεχίζεται εντατικός καθαρισμός των ακτών από εκατόν σαράντα τέσσερα (144) άτομα, προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών και εθελοντές, με επτά (07) πλυστικά μηχανήματα, ενώ διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από σκάφη Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. στις ανατολικές και νότιες ακτές της νήσου.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση. Στο λιμανάκι της Αφροδίτης, συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού με  απορροφητικά υλικά, ενώ στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, πραγματοποιείται καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής από συνεργείο πέντε (05) ατόμων της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται συνεχώς βελτιούμενη. Επιχειρούν συνολικά είκοσι δύο (22) άτομα της αναδόχου εταιρείας με δύο (02) πλυστικά μηχανήματα.

Αναφορικά με τη θαλάσσια περιοχή του Αλίμου,  στο Α’ και Β’ Αλίπεδο Αλίμου επιχειρούν εννέα (09) άτομα ιδιωτικής εταιρείας, τα οποία διενεργούν εργασίες καθαρισμού των ακτών με πιεστικό μηχάνημα. Έμπροσθεν παραλιών Παλιάς Φαντασίας, Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών, ΕΛΚΕΘΕ, Αγίου Κοσμά και Αγίου Αλεξάνδρου,  δήμων Αλίμου – Ελληνικού, επιχειρούν συνολικά σαράντα (40) άτομα ιδιωτικού συνεργείου με τρία (03) πιεστικά μηχανήματα, ενώ η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιούμενη.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η-4η μαρίνα) όπου η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη, επιχειρεί συνεργείο συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων, μεταξύ των οποίων άτομα της αναδόχου εταιρείας με πιεστικό μηχάνημα και εθελοντές.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Επιχειρεί συνεργείο είκοσι εννέα (29) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, πραγματοποιούνται εργασίες από τέσσερα (04) πλυστικά μηχανήματα και δύο (02) αντλίες με χειριστές προσωπικό των συνεργείων, αλλά και ακόμα μία (01) αντλία του Πολεμικού Ναυτικού με χειριστές στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της αναδόχου εταιρείας επιχειρούν προς έλεγχο της περιοχής.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση, ενώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΑΣΤΕΡΑΣ” Βουλιαγμένης, συνεχίζουν οι εργασίες καθαρισμού των ακτών από έξι (06) άτομα της αναδόχου εταιρείας.

Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν σε καθημερινή βάση την προσπάθεια αντιρρύπανσης. Παράλληλα αεροσκάφος του Λ.Σ., απογειώθηκε απογευματινές ώρες χθες, προς επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής Σαρωνικού, μεταξύ Σαρωνίδας – Λαγονησίου – Βουλιαγμένης – Γλυφάδας – Ελληνικού – Πειραιά – ν. Σαλαμίνας και ν. Αίγινας χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Γνωρίζεται, επίσης, ότι συνεχίζουν να επιχειρούν  πέντε (05) σκάφη αντιρρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο (02) περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επτά (07) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Σημειώνεται ότι με βάση την ενημέρωση από τον Πλοίαρχο του δεξαμενοπλοίου “ΣΥΡΟΣ” που πραγματοποιεί την απάντληση του φορτίου από το βυθισμένο “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, έχουν συνολικά απαντληθεί μέχρι στιγμής περίπου οκτακόσια ενενήντα κυβικά μέτρα (890m3) φορτίου.

Διαδοχικές συναντήσεις με τους πρέσβεις του Ισραήλ, της Βρετανίας και της Νορβηγίας είχε χθες, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει ανακοινώσει για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, μετά τη ρύπανση από την πετρελαιοκηλίδα στο Σαρωνικό Κόλπο.

 

Ο κ. Κουρουμπλής συναντήθηκε με την πρέσβη του Ισραήλ Irit Ben Abba, την πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας Kate Smith και με τον πρέσβη της Νορβηγίας Jorn Gjelstad. Οι τρεις πρέσβεις ενημερώθηκαν για το περιστατικό στο Σαρωνικό Κόλπο και την πρόοδο των ενεργειών των Ελληνικών Αρχών σχετικά με την απορρύπανση του βυθού, των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Ο κ. Κουρουμπλής ζήτησε από τους πρέσβεις να φέρουν σε επαφή κρατικούς φορείς και ερευνητικά ιδρύματα των χωρών τους, με τον επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου, Υφυπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό, ώστε να διερευνηθεί εάν ενδεχόμενη αξιοποίηση της δικής τους σχετικής πείρας, επιστημονικής μεθοδολογίας και τεχνογνωσίας έχει επιπρόσθετη αξία σε σχέση με τη συμβολή των ελληνικών επιστημονικών φορέων, που ήδη συμμετέχουν στην προσπάθεια απορρύπανσης.

 

Οι τρεις πρέσβεις επιβεβαίωσαν την προθυμία των κρατών τους για άμεση συνεργασία και μεταφορά πείρας και τεχνογνωσίας.

 

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, συνεχίστηκε ο εντατικός καθαρισμός των ακτών από εκατόν είκοσι δύο (122) άτομα προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών με τέσσερα (04) πλυστικά μηχανήματα, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν  έλεγχοι από σκάφη Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. στις ανατολικές και νότιες ακτές της νήσου.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση. Στο λιμανάκι της Αφροδίτης συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού, ενώ στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής από συνεργείο πέντε (05) ατόμων της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Επιχείρησαν συνολικά είκοσι τέσσερα (24) άτομα της αναδόχου εταιρείας με πιεστικό μηχάνημα. Επίσης, είκοσι οκτώ (28) άτομα ιδιωτικής εταιρείας πραγματοποίησαν εργασίες καθαρισμού των ακτών στο Α’ και Β’ Αλίπεδο Αλίμου με πιεστικό μηχάνημα, ενώ σημειώνεται ότι οι αντιρρυπαντικές εργασίες έχουν επεκταθεί κατά μήκος της εν λόγω ακτογραμμής.

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη. Επιχείρησε συνεργείο συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων της αναδόχου εταιρείας με τρία (03) πιεστικά μηχανήματα και βυτιοφόρο όχημα.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η-4η μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησε συνεργείο συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων με πιεστικό μηχάνημα.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζει καθημερινή βελτίωση. Επιχείρησε συνεργείο είκοσι τριών (23) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες από έξι (06) πλυστικά μηχανήματα, δύο (02) βυτιοφόρα οχήματα και δύο (02) αντλίες, η μία εκ των οποίων ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό. Σημειώνεται ότι διενεργήθηκε παράλληλα έλεγχος του βυθού  της εν λόγω περιοχής από δύτες, ο οποίος και θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια των εργασιών αντιρρύπανσης.  Αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της αναδόχου εταιρείας συνέχισαν να επιχειρούν προς έλεγχο της περιοχής.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση, ενώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΑΣΤΕΡΑΣ” Βουλιαγμένης, συνεχίστηκαν σταθερά οι εργασίες καθαρισμού των ακτών από έξι (06) άτομα της αναδόχου εταιρείας.

Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν εντατικά και σε καθημερινή βάση την προσπάθεια αντιρρύπανσης.

Γνωρίζεται, επίσης, ότι συνεχίζουν να επιχειρούν πέντε (05) σκάφη αντιρρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο (02) περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έξι (06) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Επισημαίνεται ακόμη ότι, οι εργασίες αντιρρύπανσης θα συνεχιστούν σε καθημερινή βάση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση και την επαναφόρα του θαλασσίου περιβάλλοντος  στην πρότερή του κατάσταση, ενώ αύριο αναμένονται δύτες στην περιοχή του όρμου Σεληνίων ν. Σαλαμίνας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εργασίες αντιρρύπανσης και επιθεώρηση του βυθού με υποβρύχια μέσα, οι οποίοι και θα επιχειρούν καθόλη τη διάρκεια των εργασιών αντιρρύπανσης σε όποια θαλάσσια περιοχή απαιτηθεί.

Επιπροσθέτως γνωρίζεται ότι, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και της εταιρείας που έχει αναλάβει τις εργασίες αντιρρύπανσης, συμφωνήθηκε να συμμετάσχει και να συμβάλλει στις εν λόγω εργασίες η Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα προκειμένου, μέσω συντονισμένων δράσεων και χρήση νέων τεχνικών, να επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι με βάση την ενημέρωση από τον Πλοίαρχο του δεξαμενοπλοίου “ΣΥΡΟΣ” που πραγματοποιεί την απάντληση του φορτίου από το βυθισμένο “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, έχουν συνολικά απαντληθεί μέχρι στιγμής περίπου οκτακόσια ογδόντα επτά κυβικά μέτρα (887m3) φορτίου.

Αναλυτικά η πορεία εργασιών αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου μέχρι στιγμής έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, συνεχίζεται εντατικός καθαρισμός των ακτών από εκατόν εννέα (109) άτομα προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών με τέσσερα (04) πλυστικά μηχανήματα, ενώ διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από σκάφη Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. στις ανατολικές και νότιες ακτές της νήσου.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση. Στο λιμανάκι της Αφροδίτης συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού, ενώ στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, πραγματοποιείται καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής από συνεργείο πέντε (05) ατόμων της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Επιχειρούν συνολικά είκοσι τέσσερα (24) άτομα της αναδόχου εταιρείας με δύο (02) πιεστικά μηχανήματα. Επίσης, τριάντα ένα (31) άτομα ιδιωτικής εταιρείας διενεργούν εργασίες καθαρισμού των ακτών στο Α’ και Β’ Αλίπεδο Αλίμου με πιεστικό μηχάνημα.

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη. Επιχειρεί συνεργείο σαράντα έξι (46) ατόμων της αναδόχου εταιρείας με τρία (03) πιεστικά μηχανήματα.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η-4η μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχειρεί συνεργείο συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων, μεταξύ των οποίων άτομα της αναδόχου εταιρείας με πιεστικό μηχάνημα και εθελοντές.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Επιχειρεί συνεργείο είκοσι τριών (23) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, πραγματοποιούνται εργασίες από τέσσερα (04) πλυστικά μηχανήματα και δύο (02) αντλίες, ενώ δύτες διενεργούν έλεγχο του βυθού της εν λόγω περιοχής.  Παράλληλα αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της αναδόχου εταιρείας επιχειρούν προς έλεγχο της περιοχής.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση, ενώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΑΣΤΕΡΑΣ” Βουλιαγμένης, συνεχίζουν οι εργασίες καθαρισμού των ακτών από έξι (06) άτομα της αναδόχου εταιρείας.

Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν σε καθημερινή βάση την προσπάθεια αντιρρύπανσης. Παράλληλα αεροσκάφος του Λ.Σ., απογειώθηκε απογευματινές ώρες χθες, προς επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής Σαρωνικού, μεταξύ Σαρωνίδας – Λαγονησίου – Βουλιαγμένης – Γλυφάδας – Ελληνικού – Πειραιά – ν. Σαλαμίνας και ν. Αίγινας χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Γνωρίζεται, επίσης, ότι συνεχίζουν να επιχειρούν  πέντε (05) σκάφη αντιρρύπανσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο (02) περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έξι (06) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Σημειώνεται ότι με βάση την ενημέρωση από τον Πλοίαρχο του δεξαμενοπλοίου “ΣΥΡΟΣ” που πραγματοποιεί την απάντληση του φορτίου από το βυθισμένο “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, έχουν συνολικά απαντληθεί μέχρι στιγμής περίπου οκτακόσια κυβικά μέτρα (800m3) φορτίου.

Αναλυτικά η πορεία εργασιών αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου μέχρι στιγμής έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται επιφανειακή ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας,συνεχίζονται οι εργασίες αντιρρύπανσης με εντατικούς ρυθμούς από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών και εθελοντές.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες αντιρρύπανσης από ξηράς. Στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, πραγματοποιείται καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής από συνεργείο πέντε (05) ατόμων της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Επιχειρούν συνολικά σαράντα τέσσερα (44) άτομα της αναδόχου εταιρείας με πιεστικό και πλυστικό μηχάνημα, καθώς και έντεκα (11) δόκιμοι Λιμενοφύλακες. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη. Επιχειρεί συνεργείο τριάντα (30) ατόμων της αναδόχου εταιρείας με πλυστικό μηχάνημα.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η-4η μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχειρεί συνεργείο συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων, μεταξύ των οποίων άτομα της αναδόχου εταιρείας με πλυστικό μηχάνημα, εθελοντές και υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας.

Στην εγκατάσταση “Αστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζεται ομοίως βελτιωμένη. Επιχειρεί συνεργείο είκοσι οκτώ (28) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, ενώ πραγματοποιούνται εργασίες από πέντε (05) πλυστικά μηχανήματα και δύο (02) αντλίες, η μία εκ των οποίων ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό και την χειρίζονται στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν ποντιστεί δύο (02) κάμερες καταγραφής βυθού, ενώ παράλληλα επιχειρούν αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση, ενώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΑΣΤΕΡΑΣ” Βουλιαγμένης, διενεργούνται εργασίες καθαρισμού των ακτών από εννέα (09) άτομα της αναδόχου εταιρείας με πλυστικό μηχάνημα.

Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν την εντατική προσπάθεια αντιρρύπανσης.

Γνωρίζεται επίσης ότι συνεχίζουν να επιχειρούν αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο (02) περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πέντε (05) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Να σημειωθεί ότι με βάση την ενημέρωση από τον Πλοίαρχο του δεξαμενοπλοίου “ΣΥΡΟΣ” που πραγματοποιεί την απάντληση του φορτίου από το βυθισμένο “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, έχουν συνολικά απαντληθεί μέχρι στιγμής περίπου πεντακόσια πενήντα επτά κυβικά μέτρα (557m3) φορτίου.

 

Παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου. Η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή του όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας, συνεχίζονται οι εργασίες απορρύπανσης με εντατικούς ρυθμούς από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών και εθελοντές. Σημειώθηκε, ωστόσο, η αναγκαιότητα να επιχειρήσουν στην εν λόγω περιοχή  περισσότερα άτομα με επιπλέον πλυστικά μηχανήματα.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες απορρύπανσης από ξηράς. Σημειώνεται ότι η θαλάσσια περιοχή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου καθώς και η παραλία της Φρεαττύδας, έχουν καθαριστεί πλήρως.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Επιχειρούν συνεργείο συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων καθώς και έντεκα (11) δόκιμοι Λιμενοφύλακες, ενώ παραμένουν τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη. Επιχειρούν συνεργείο συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, φορτηγό όχημα περισυλλογής και πλυστικό μηχάνημα. Σημειώνεται ότι στο Α’ Αλίπεδο Αλίμου θα ενισχυθεί το προσωπικό που επιχειρεί για τον καθαρισμό της εν λόγω ακτής.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η -4η μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχειρούν συνεργείο συνολικά εξήντα επτά (67) ατόμων, μεταξύ των οποίων άτομα της αναδόχου εταιρείας με δύο (02) πλυστικά μηχανήματα, εθελοντές και υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζεται ομοίως βελτιωμένη. Επιχειρούν συνεργείο τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, ενώ πραγματοποιούνται εργασίες από τέσσερα (04) πλυστικά μηχανήματα και ένα (01) βυτιοφόρο όχημα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχείρησαν αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της αναδόχου εταιρείας, ενώ επισημάνθηκε η αναγκαιότητα εντατικοποίησης των εργασιών στις βραχώδεις ακτές της εν λόγω περιοχής όπου ακόμα υφίστανται ρυπογόνες ουσίες.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Λαγονησίου δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν την εντατική προσπάθεια απορρύπανσης.

Γνωρίζεται επίσης ότι συνεχίζουν να επιχειρούν έξι (06) αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο (02) περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πέντε (05) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Να σημειωθεί ότι με βάση την ενημέρωση της εταιρίας που έχει αναλάβει την άντληση του φορτίου από το βυθισμένο “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, έχουν αντληθεί κατά προσέγγιση μέχρι στιγμής από το δεξαμενόπλοιο “ΣΥΡΟΣ” διακόσια εβδομήντα κυβικά μέτρα (270m3) φορτίου.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, αφού ενημερώθηκε εκτενώς από τους υπηρεσιακούς παράγοντες,  τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας για την πορεία των εργασιών απορρύπανσης στο Σαρωνικό Κόλπο, έδωσε σαφείς εντολές για εντατικοποίηση των εκτελούμενων εργασιών, σε όποιο σημείο του θαλασσίου μετώπου υφίστανται ακόμα ρυπογόνες ουσίες, ενώ ανέφερε ότι:

“Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Φαίνεται πως έχουμε πετύχει τελικά έναν καλό συντονισμό, όλων των άμεσα εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων. Αυτός ο συντονισμός είναι και ένα δείγμα πως πρέπει να επικαιροποιηθεί ο όλος σχεδιασμός αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων. Και τα πράγματα δείχνουν ότι βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Σε λίγο χρόνο αντιμετωπίσαμε μια πολύ εκτεταμένη κατάσταση, που δε νομίζω ότι σε άλλη παρόμοια περίπτωση θα γινόταν αυτό το πράγμα και είμαι βέβαιος ότι δεν έγινε, γιατί δυστυχώς δεν βλέπουμε πάντα όλες τις περιοχές με το ίδιο ενδιαφέρον. Εδώ είναι κοντά τα φώτα της δημοσιότητας και τα πράγματα παίρνουν άλλη κατεύθυνση.

Όμως αυτό θα πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να αφορά ολόκληρη τη χώρα για να την προστατεύουμε, διότι είναι μία χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή, μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία μικρών, μεσαίων και μεγάλων σκαφών, όλων των τύπων και άρα πρέπει ο νέος σχεδιασμός να λάβει υπόψη του όλες αυτά τα χαρακτηριστικά.  Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να διερευνηθούν και να εξηγηθούν.

Μόλις θα τελειώσει η άντληση, θα έχουμε μια εικόνα περίπου τι πετρέλαια έχουν πέσει στη θάλασσα και υπολογίζοντας και όσο έχει μαζευτεί, θα έχουμε μια  καλύτερη  εικόνα γα να απαντήσω σε αυτό το πολύ σωστό ερώτημα.

Θέλω να πω σε όσους είναι εδώ από τις εταιρείες, ότι μου έλεγε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, Περιβαλλοντολόγος, ότι ίσως θα είναι πολύ χρήσιμο να κάνετε και ακόμα μία προσπάθεια, με πολύ ψιλά δίχτυα, με ορισμένα σκάφη που να περιφέρονται μέσα στη θάλασσα και να  μαζέψουν ό,τι αιωρείται. Αφού κάνουμε τώρα την κατόπτευση με τους δύτες και τους βατραχανθρώπους τους δικούς μας, ώστε να έχουμε άλλη μία εικόνα του τι γίνεται στον βυθό, πρέπει να δούμε ποιες άλλες επιστημονικές μέθοδοι υπάρχουν, ακούστηκαν διάφορες προτάσεις και στη Βουλή, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν.

Στο πρώτο τριήμερο από αύριο, ζήτησα να δω τρεις πρεσβευτές, του Ισραήλ, της Νορβηγίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Θα ζητήσω από εκεί να δούμε τι βοήθεια μπορούν να μας δώσουν από πλευράς εμπειριών και επιστημονικής γνώσης, γιατί όπως είπε σωστά ο Γιώργος ο Γαβρίλης, δεν θα μείνουμε εδώ, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Γιατί πρέπει να δούμε μέχρι τέλους, τι αποτέλεσμα πρέπει να έχει αυτό που κάνουμε, για να δώσουμε στην κοινωνία αυτό το όραμα όπως πρέπει, με ευθύνη και με σεβασμό.

Θα ζητήσουμε μία συνάντηση των Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε και των Πανεπιστημίων που έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία, μαζί με τον συντονιστή της αναδόχου εταιρείας και τον αρμόδιο Διευθυντή της δικής μας Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, ίσως και της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας, όσων ασχολούνται γενικά με τα θέματα περιβάλλοντος στην επιχείρηση αυτή, για να υπάρξει συντονισμός όλων αυτών των υπηρεσιών, ώστε να διασταυρώνεται η επιστημονική προσπάθεια και η έρευνα που κάνουμε. Νομίζω ότι, με αυτόν τον τρόπο και με την ενδεχόμενη συνδρομή επιστημονικών κέντρων που θα ζητήσουμε από αυτές τις τρεις χώρες, θα έχουμε μπει σε έναν καλό δρόμο στο να αναζητήσουμε το αποτέλεσμα της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται και να φθάσουμε εκεί που πρέπει.

Αυτά είναι ως επιπρόσθετη ενημέρωση που θα ήθελα να σας δώσω και βεβαίως δεν χαλαρώνουμε ούτε λεπτό. Αυτή πρέπει να είναι η συνεχής σκέψη μας και γι’ αυτό και ο Υφυπουργός και οι δύο Γενικοί Γραμματείς και η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος και οι υπεύθυνοι ανώτατοι αξιωματικοί που εποπτεύουν κάθε Δήμο, δεν πρέπει να χάσουμε ούτε λεπτό. Πρέπει να είμαστε από  πάνω, αυτή ήταν και η εντολή που έδωσα στον Αρχηγό του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκα. Πρέπει να είμαστε κατά πάνω για να μπορέσουμε πραγματικά να ολοκληρώσουμε και να  δούμε στις πρώτες 30 – 40 ημέρες που θα κάνουμε τον πρώτο κύκλο όλης αυτής της προσπάθειας, τι αποτέλεσμα έχουμε.”

Συνοδευόμενος από κλιμάκιο των Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον Αρχηγό του ΛΣ- ΕΛΑΚΤ, Υποναύαρχο Σταμάτη Ράπτη και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος του ΥΝΑΝΠ, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός επιθεώρησε σήμερα τις δράσεις αντιρρύπανσης που εξελίσσονται στις περιοχές Πειραϊκή, Σαλαμίνα, Π. Φάληρο, Άλιμο, Ελληνικό και Γλυφάδα που έχουν πληγεί από τη ρύπανση που προκάλεσε το ναυάγιο του ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ 2.

Ο  Νεκτάριος Σαντορινιός αφού έκανε αυτοψία της προόδου των εργασιών απορρύπανσης, ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους κλαδάρχες του Λιμενικού που παρευρίσκονται συνεχώς στα σημεία.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρατήρησε ότι η κατάσταση βελτιώνεται σημαντικά σε όλες τις  περιοχές.

«Η διαδικασία της αντιρρύπανσης συνεχίζεται με αποδοτικούς ρυθμούς, ενώ είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία και όλους τους φορείς που έχουν εμπλακεί για την ενίσχυση των εργασιών με όσα μέσα χρειάζονται. Δεν επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς».

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας, συνεχίστηκαν οι εργασίες αντιρρύπανσης από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών και εθελοντές, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις ανατολικές και νότιες ακτές της νήσου Σαλαμίνας χωρίς να βρεθούν ίχνη ρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται επιφανειακή θαλάσσια ρύπανση, ενώ συνεχίστηκαν εργασίες αντιρρύπανσης από ξηράς.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Επιχείρησαν συνεργείο συνολικά είκοσι (20) ατόμων καθώς και έντεκα ()11 δόκιμοι Λιμενοφύλακες, ενώ παραμένουν τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή. Στην ευρύτερη περιοχή επιχείρησαν αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησαν συνεργείο συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, βυτιοφόρο όχημα και  πλυστικό μηχάνημα.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η -4η μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησε συνεργείο συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων, μεταξύ των οποίων άτομα της αναδόχου εταιρείας, εθελοντές και υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και πλυστικά μηχανήματα.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησαν συνεργείο σαράντα δύο (42) ατόμων και δύτες, πραγματοποιήθηκαν εργασίες από δύο (02) αντλίες, πέντε (05) πλυστικά μηχανήματα και δύο (02) βυτιοφόρα οχήματα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή επιχείρησαν αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση, ομοίως και στη θαλάσσια περιοχή Λαγονησίου.

Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του του Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν να πραγματοποιούν  εργασίες αντιρρύπανσης.

Γνωρίζεται επίσης ότι τα μέσα που επιχειρούν είναι έξι (06) αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο (02) περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, έξι  (06) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας, ενώ εργάζονται εξειδικευμένα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας με συνολικά διακόσια ογδόντα εννέα (289) άτομα.

Να σημειωθεί ότι με βάση την ενημέρωση της εταιρίας που έχει αναλάβει την απάντληση του φορτίου από το βυθισμένο “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, η οποία πραγματοποιείται από το δεξαμενόπλοιο “ΣΥΡΟΣ”, έχουν απαντληθεί κατά προσέγγιση μέχρι στιγμής ογδόντα (80) κυβικά μέτρα φορτίου.

Αναλυτικά η πορεία εργασιών αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου μέχρι στιγμής έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας, συνεχίζονται οι εργασίες αντιρρύπανσης από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις ανατολικές και νότιες ακτές της νήσου Σαλαμίνας και δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται επιφανειακή θαλάσσια ρύπανση, ενώ συνεχίζονται εργασίες αντιρρύπανσης από ξηράς.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Επιχειρεί συνεργείο συνολικά είκοσι (20) ατόμων και παραμένουν τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχειρούν συνεργείο συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων, καθώς και βυτιοφόρο όχημα, δύο (02) πλυστικά μηχανήματα και αντλία.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η -4η μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Eπιχειρεί συνεργείο συνολικά ογδόντα πέντε (85), μεταξύ των οποίων άτομα της αναδόχου εταιρείας, εθελοντές και υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας.

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας” η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχειρεί συνεργείο σαράντα ενός (41) ατόμων, πραγματοποιούνται εργασίες από δύο (02) αντλίες, τέσσερα (04) πλυστικά μηχανήματα και τέσσερα (04) βυτιοφόρα οχήματα, ενώ έξω από την εν λόγω εγκατάσταση επιχειρούν αντιρρυπαντικά Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης η κατάσταση παρουσιάζεται ικανοποιητική. Στο Μικρό Καβούρι έχει τοποθετηθεί προληπτικά απορροφητικό φράγμα. Στην περιοχή της Βουλιαγμένης δεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

Στη θαλάσσια περιοχή Λαγονησίου δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση.

Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεχίζουν να πραγματοποιούν  εργασίες αντιρρύπανσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέσα που επιχειρούν είναι έξι (06) αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ, δύο (02) περιπολικά σκάφη Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ., έξι (06) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας τα οποία εκτελούν εργασίες ανάπτυξης, ευθέτησης πλωτών φραγμάτων και περισυλλογής, ενώ εργάζονται εξειδικευμένα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας με συνολικά διακόσια ογδόντα εννέα (289) άτομα.

Τέλος, σήμερα το πρωί ξανάρχισε η άντληση του φορτίου από το βυθισμένο “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”. Η άντληση πραγματοποιείται από το Δ/Ξ «ΣΥΡΟΣ» Ν.Π. 10292 , το οποίο μέχρι στιγμής έχει αντλήσει 50 κυβικά μέτρα (50m3).

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

 

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται επιφανειακή θαλάσσια ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνοσούρας, συνεχίστηκαν οι εργασίες αντιρρύπανσης των ακτών από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών και τέσσερα βυτιοφόρα οχήματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις ανατολικές ακτές της νήσου Σαλαμίνας και δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια επιφανειακή ρύπανση, ενώ συνεχίστηκαν εργασίες αντιρρύπανσης από ξηράς.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Επιχείρησε συνεργείο δώδεκα ατόμων και παραμένουν προληπτικά τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησαν συνεργείο συνολικά τριάντα τριών ατόμων, καθώς και βυτιοφόρο όχημα, πλυστικό μηχάνημα και αντλία. Καταγράφεται επίσης σαφής βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αιγυπτιωτών.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η -4η μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη. Επιχείρησε συνεργείο συνολικά σαράντα ενός ατόμων της αναδόχου εταιρείας, εθελοντές και υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας, ενώ αναμένεται έλεγχος του βυθού από δύτες ιδιωτικής εταιρείας.

 

Στην εγκατάστασηΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησε συνεργείο σαράντα δύο ατόμων, πραγματοποιήθηκαν εργασίες από τρεις αντλίες και τρία βυτιοφόρα οχήματα, ενώ έξω από την εν λόγω εγκατάσταση επιχείρησαν αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης η κατάσταση παρουσιάζεται ικανοποιητική. Στο Μεγάλο και Μικρό Καβούρι συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού των ακτών από συνεργεία του οικείου Δήμου. Στην περιοχή της Βουλιαγμένηςδεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

Στη θαλάσσια περιοχή Λαγονησίου δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση.

Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεχίζουν να πραγματοποιούν εργασίες αντιρρύπανσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέσα που επιχειρούν είναι έξι (06) αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ, τρία (03) περιπολικά σκάφη Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ., έξι (06) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας τα οποία εκτελούν εργασίες ανάπτυξης, ευθέτησης πλωτών φραγμάτων και περισυλλογής, ενώ εργάζονται εξειδικευμένα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας.

Στον πλωτό γερανό, στο σημείο του ναυαγίου, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου να συνεχιστεί η απάντληση του φορτίου του βυθισμένου “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ” από έτερο Δεξαμενόπλοιο.

Αναλυτικά η πορεία εργασιών αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου μέχρι στιγμής έχει ως εξής:

 

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται επιφανειακή ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας,συνεχίζονται οι εργασίες αντιρρύπανσης από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις ανατολικές ακτές της νήσου Σαλαμίνας και δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια επιφανειακή ρύπανση, ενώ συνεχίζονται εργασίες αντιρρύπανσης από ξηράς.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Επιχειρεί συνεργείο δώδεκα ατόμων και παραμένουν τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχειρούν συνεργείο συνολικά τριάντα τριών ατόμων, καθώς και βυτιοφόρο όχημα, πλυστικό μηχάνημα και αντλία.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η -4η μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Eπιχειρεί συνεργείο συνολικά σαράντα επτά ατόμων της αναδόχου εταιρείας, εθελοντές και υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας.

 

Στην εγκατάστασηΑστέρας Γλυφάδας η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχειρεί συνεργείο σαράντα δύο ατόμων, πραγματοποιούνται εργασίες από τρεις αντλίες και τρία βυτιοφόρα οχήματα, ενώ έξω από την εν λόγω εγκατάσταση επιχειρούν αντιρρυπαντικά Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και της αναδόχου εταιρείας.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης η κατάσταση παρουσιάζεται ικανοποιητική. Στο Μεγάλο και Μικρό Καβούρι συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των ακτών από συνεργεία του οικείου Δήμου. Στην περιοχή της Βουλιαγμένηςδεν παρατηρείται θαλάσσια ρύπανση.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Λαγονησίου δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση.

Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεχίζουν να πραγματοποιούν εργασίες αντιρρύπανσης.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέσα που επιχειρούν είναι έξι (06) αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ, ένα (01) περιπολικό σκάφος Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ., έξι (06) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας τα οποία εκτελούν εργασίες ανάπτυξης, ευθέτησης πλωτών φραγμάτων και περισυλλογής, ενώ εργάζονται εξειδικευμένα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας με συνολικά διακόσια ενενήντα επτά άτομα.

 

Στον πλωτό γερανό, στο σημείο του ναυαγίου, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου να συνεχιστεί η απάντληση του φορτίου του βυθισμένου “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ” από έτερο Δεξαμενόπλοιο.

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας, συνεχίστηκαν οι εργασίες αντιρρύπανσης από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις ανατολικές ακτές της νήσου Σαλαμίνας και δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Πειραϊκής δεν παρουσιάζεται θαλάσσια επιφανειακή ρύπανση, ενώ συνεχίστηκαν εργασίες αντιρρύπανσης από ξηράς.  Στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Παραμένουν τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή και επιχειρεί συνεργείο της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Μπροστά από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επιχείρησε συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας, ενώ στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών (Ε.Ν.Ο.Α.) επιχείρησε συνεργείο καθαρισμού είκοσι πέντε (25) ατόμων. Αύριο θα εντατικοποιηθούν οι εργασίες καθαρισμού του αιγιαλού και της ακτογραμμής στα Αλίπεδα Α’ και Β΄ περιοχής Αλίμου από συνεργεία ιδιωτικής εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η-2η-3η -4η μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησαν συνεργείο, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, τριάντα (30) δόκιμοι Λιμενοφύλακες και εθελοντές, καθώς και αντιρρυπαντικά μέσα.

Στην εγκατάστασηARC-BALUX” η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησαν πενήντα επτά (57) άτομα ιδιωτικής εταιρείας μαζί με στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι εκτέλεσαν εκτεταμένες εργασίες αντιρρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης η κατάσταση παρουσιάζεται ικανοποιητική. Στο Μεγάλο και Μικρό Καβούρι συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού των ακτών από συνεργεία του οικείου Δήμου, ενώ μπροστά από την ξενοδοχειακή εγκατάσταση “DIVANI” τοποθετήθηκε προληπτικά απορροφητικό φράγμα. Στην περιοχή της Βουλιαγμένης δεν παρατηρήθηκε ρύπανση.

Στη θαλάσσια περιοχή Λαγονησίου δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση.

Αεροσκάφος του Λ.Σ., απογειώθηκε προς επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής Σαρωνικού, μεταξύ Σαρωνίδας – Λαγονησίου – Βουλιαγμένης – Γλυφάδας – Ελληνικού – Πειραιά – ν. Σαλαμίνας και ν. Αίγινας χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση, ενώ όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεχίζουν να πραγματοποιούν  εργασίες αντιρρύπανσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέσα που επιχειρούν είναι έξι (06) αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ, δύο (02) περιπολικά σκάφη Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ., επτά (07) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας τα οποία εκτελούν εργασίες ανάπτυξης, ευθέτησης πλωτών φραγμάτων και περισυλλογής, ενώ εργάζονται εξειδικευμένα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας.

Στον πλωτό γερανό, στο σημείο του ναυαγίου, συνεχίζονται  η απάντληση τμήματος του φορτίου και οι προετοιμασίες για την πρόσδεση του νέου Δεξαμενοπλοίου.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών συνεχίζει την έρευνά του στις θαλάσσιες περιοχές και σε εύλογο χρονικό διάστημα, με βάση την ακολουθούμενη επιστημονική πρακτική, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής.

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία, δεν εμφανίστηκαν σήμερα στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά ώστε να καταθέσουν στην υπόθεση του Δεξαμενοπλοίου “LASSEA”, από το Αρχηγείο του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. γνωρίζεται ότι, ακόμα δεν έχει ογκομετρηθεί το παράνομο φορτίο και συνεπώς δεν υπάρχει ακόμα η απαιτούμενη έκθεση προσδιορισμού των διαφυγόντων δασμών και λοιπών φόρων,   η οποία πρέπει απαραιτήτως να προσκομιστεί ενώπιον του δικαστηρίου για να συνεχιστεί η διαδικασία.

Τέλος γνωρίζεται ότι, από αύριο η ενημέρωση των δημοσιογράφων θα γίνεται δύο φορές την ημέρα στις 14.00μ.μ. και στις 20.00μ.μ..

Εντολή στον Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων, για τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης στα  Δεξαμενόπλοια με ελληνική σημαία, που εκτελούν πλόες στο εσωτερικό, έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Η επιθεώρηση θα γίνει σε όλους τους τομείς  και αφορά πλοία, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας των οποίων, έχει εκδώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ή εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί.

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στην Ακτή Τζελέπη δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Ψυτάλλειας και εισόδου Λιμένα Πειραιά εντοπίστηκαν διάσπαρτοι, μικρού μεγέθους ιριδισμοί, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν.

Στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται  επιφανειακή ρύπανση και στην ευρύτερη περιοχή όρμου Σεληνίων – Λιμνιώνα – Κυνόσουρας, συνεχίζονται οι εργασίες αντιρρύπανσης από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις ανατολικές ακτές της νήσου Σαλαμίνας και δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Περάματος δεν βρέθηκαν  ίχνη ρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Ζέας δεν παρουσιάστηκε  επιφανειακή ρύπανση. Συνεχίζονται οι εργασίες αντιρρύπανσης από συνεργείο της αναδόχου εταιρείας στον “Όρμο Αφροδίτης”. Στην περιοχή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων έχουν περατωθεί οι εργασίες καθαρισμού. Στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του αιγιαλού και της βραχώδους ακτογραμμής.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Παραμένουν τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή και τοποθετήθηκαν επίσης προληπτικά δύο ακόμη φράγματα στην περιοχή του Αλίμου.

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Στην παραλία του Άγιου Κοσμά επιχείρησε ιδιωτικό συνεργείο δεκατεσσάρων (14) ατόμων. Μπροστά από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επιχείρησε συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας έντεκα (11) ατόμων, ενώ στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών (Ε.Ν.Ο.Α.) επιχείρησε συνεργείο καθαρισμού από την ακτή δώδεκα (12) ατόμων.

Στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (1η –2η-3η -4η  μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερή. Επιχείρησε συνεργείο, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων της αναδόχου εταιρείας.

Στην εγκατάστασηARC-BALUX” η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησαν τριάντα (30) άτομα ιδιωτικής εταιρείας, δύο (02) βυτία και πέντε (05) αντλίες. Έξω από την εγκατάσταση “ARC-BALUX” συνεχίζουν και επιχειρούν δύο (02) αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ., ένα (01) περιπολικό σκάφος Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα (01) αντιρρυπαντικό της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης η κατάσταση κρίνεται βελτιωμένη. Στο Μεγάλο και Μικρό Καβούρι  συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού των ακτών. Στην περιοχή της Βουλιαγμένης δεν παρατηρήθηκε ρύπανση, ωστόσο παραμένουν προληπτικά τα πλωτά φράγματα κατά μήκος της ακτογραμμής της λουτρικής εγκατάστασης “ASTIR BEACH” και εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “ΑΣΤΕΡΑΣ”.

Στη θαλάσσια περιοχή Λαγονησίου δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση, ενώ παραμένουν τα πλωτά φράγματα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “GRAND RESORT”.

Αεροσκάφος του Λ.Σ., απογειώθηκε απογευματινές ώρες χθες, προς επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής Σαρωνικού, μεταξύ Σαρωνίδας – Λαγονησίου – Βουλιαγμένης – Γλυφάδας – Ελληνικού – Πειραιά – ν. Σαλαμίνας και ν. Αίγινας. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού Κόλπου δεν παρατηρήθηκε κανενός είδους θαλάσσια ρύπανση. Στο παραλιακό μέτωπο, από Σαρωνίδα μέχρι τον επιβατηγό λιμένα Πειραιά, δεν εντοπίστηκε θαλάσσια ρύπανση. Στην περιοχή μεταξύ ναυαγίου – φράγματος ναυαγίου – Κυνόσουρας – Όρμου Σεληνίων, παρατηρήθηκαν ζώνες ελαφρού ιριδισμού εντός του φράγματος του ναυαγίου. Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεχίζουν να πραγματοποιούν συνεχώς εργασίες απορρύπανσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέσα που επιχειρούν είναι πέντε (05) αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ, δύο (02) περιπολικά σκάφη Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ., επτά (07) ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας τα οποία εκτελούν εργασίες ανάπτυξης, ευθέτησης πλωτών φραγμάτων και περισυλλογής.

Στον πλωτό γερανό, στο σημείο του ναυαγίου, συνεχίζονται οι διαδικασίες απάντλησης και προετοιμασίας του εξοπλισμού για την πρόσδεση του νέου Δεξαμενοπλοίου που θα παραλαμβάνει τα καύσιμα από το βυθισμένο Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ». Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας, το νέο πλοίο αναμένεται στο σημείο του ναυαγίου πρωινές ώρες αύριο.

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση αντιρρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

Στην Ακτή Τζελέπη δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Ψυτάλλειας και εισόδου Λιμένα Πειραιά εντοπίστηκαν διάσπαρτοι, μικρού μεγέθους ιριδισμοί, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν.

Στη Σαλαμίνα έγιναν εργασίες αντιρρύπανσης από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών, ενώ στις εργασίες συμμετείχαν τριάντα (30) στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Παρατηρήθηκαν διάσπαρτες κηλίδες πετρελαιοειδών στον Όρμο Κακής Βίγλας και Γυάλας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν.

Στη θαλάσσια περιοχή Περάματος, δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Ζέας δεν παρουσιάζεται επιφανειακή ρύπανση. Συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αντιρρύπανσης από συνεργείο της αναδόχου εταιρείας στον “Όρμο Αφροδίτης” όπου παραμένει απορροφητικό φράγμα και λοιπά απορροφητικά υλικά. Μπροστά από την περιοχή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος καθαρισμός, ενώ συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισμού με απορροφητικά υλικά. Στη θαλάσσια λουτρική εγκατάσταση “ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ”, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του αιγιαλού κατά μήκος της βραχώδους ακτογραμμής. Η γενική εικόνα της Πειραϊκής κρίνεται πολύ ικανοποιητική.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Παραμένουν τα πλωτά φράγματα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή, ενώ καθαρισμό επιχείρησε συνεργείο τεσσάρων (04) ατόμων στη θέση Μπάτη Αλίμου.

Στη θαλάσσια περιοχή Ελληνικού η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερή και ικανοποιητική. Στην παραλία του Άγιου Κοσμά επιχείρησε ιδιωτικό συνεργείο δεκατεσσάρων (14) ατόμων. Μπροστά από το ΕΛΚΕΘΕ επιχείρησαν συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας έξι (06) ατόμων και δύο (02) βυτιοφόρα οχήματα, ενώ στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών (Ε.Ν.Ο.Α.) επιχείρησαν δύο (02) βυτιοφόρα οχήματα αναδόχου εταιρείας, συνεργείο καθαρισμού από την ακτή είκοσι εννέα (29) ατόμων και παραμένει τοποθετημένο πλωτό φράγμα.

Στην θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας (2η-3η -4η μαρίνα) η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησαν συνεργείο συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, δέκα (10) άτομα του Δήμου Γλυφάδας, δώδεκα (12) εθελοντές και σαράντα (40) Δόκιμοι Λιμενοφύλακες.

Στην εγκατάσταση “ARCBALUX” η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερή. Επιχείρησαν είκοσι πέντε (25) άτομα ιδιωτικής εταιρείας, τρία (03) βυτία και πέντε (05) αντλίες. Στα ανοιχτά του “ARCBALUX” επιχείρησαν δύο αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ. και ένα αντιρρυπαντικό της αναδόχου εταιρείας.

Στη θαλάσσια περιοχή Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης η κατάσταση κρίνεται σταθερή και ικανοποιητική. Στο Μεγάλο και Μικρό Καβούρι συνεχίστηκαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι εργασίες καθαρισμού των ακτών, από συνεργεία του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης. Στην περιοχή της Βουλιαγμένης δεν παρατηρήθηκε ρύπανση, ωστόσο παραμένουν προληπτικά τα πλωτά φράγματα κατά μήκος της ακτογραμμής της λουτρικής εγκατάστασης “ASTIR BEACH” και εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “ΑΣΤΕΡΑΣ”.

Στη θαλάσσια περιοχή Λαγονησίου δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση, ενώ παραμένουν τα πλωτά φράγματα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “GRAND RESORT”.

Αεροσκάφος του Λ.Σ., απογειώθηκε απογευματινές ώρες χθες, προς επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής Σαρωνικού, μεταξύ Σαρωνίδας – Λαγονησίου – Βουλιαγμένης – Γλυφάδας – Ελληνικού – Πειραιά – ν. Σαλαμίνας και ν. Αίγινας. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού Κόλπου δεν παρατηρήθηκε κανενός είδους θαλάσσια ρύπανση. Στο παραλιακό μέτωπο, από Σαρωνίδα μέχρι τον επιβατηγό λιμένα Πειραιά, δεν παρατηρήθηκαν πετρελαιοειδή κατάλοιπα. Στην περιοχή μεταξύ ναυαγίου – φράγματος ναυαγίου – Κυνόσουρας – Όρμου Σεληνίων παρατηρήθηκαν ζώνες ελαφρού ιριδισμού. Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνέχισαν να πραγματοποιούν συνεχώς εργασίες αντιρρύπανσης.

Σημειώνεται ότι τα μέσα που επιχείρησαν είναι 4 αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ, 1 ΠΛΣ, 7 ιδιωτικά αντιρρυπαντικά, συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΕΑ» της EMSA και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας τα οποία εκτελούν εργασίες ανάπτυξης, ευθέτησης πλωτών φραγμάτων και περισυλλογής.

Η απάντληση των καυσίμων από το βυθισμένο Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» έχει σταματήσει από το πλοίο που την εκτελούσε. Πλην όμως, είναι σε πλήρη εξέλιξη όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να συνεχιστεί η απάντληση των καυσίμων και σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία, αύριο Τετάρτη 20-09-2017, νέο πλοίο θα συνεχίσει τις εργασίες απάντλησης.

Να σημειωθεί ότι με βάση την ενημέρωση της εταιρίας που έχει αναλάβει την απάντληση του φορτίου από το Δ/Ξ “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, έχουν απαντληθεί περίπου μέχρι στιγμής, 1550m3 φορτίου.

Σημειώνεται ότι στις εργασίες αντιρρύπανσης θα συνδράμει την ανάδοχο εταιρεία το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και το Τμήμα Βιοχημικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά ότι, στις εργασίες αντιρρύπανσης που εκτελούνται δεν γίνεται η παραμικρή χρήση χημικών ουσιών παρά μόνο χρήση μηχανικών μέσων.

Τις επιχειρήσεις απορρύπανσης, που είναι σε εξέλιξη κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, επιθεώρησε και σήμερα ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός επισκέφθηκε τον Άλιμο, το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, οπού συνομίλησε με τους υπεύθυνους Κλαδάρχες, που παρευρίσκονται στα σημεία, για την κατάσταση, την επάρκεια των μέσων και την πρόοδο των εργασιών.

Ο Υφυπουργός παρατήρησε ότι η εικόνα παρουσιάζει σαφή βελτίωση σε όλες τις περιοχές, πλην της περιοχής Αστέρια Γλυφάδας, όπου η κατάσταση παραμένει σταθερή.

Συνάντηση με τους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και με την ηγεσία του ΕΛΚΕΘΕ είχαν σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Υφυπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός και ο Γ.Γ. Ναυτιλίας Διονύσης Χαράλαμπος Καλαματιανός.

Στη συνάντηση κλήθηκε ο Αρχηγός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος ΛΣ Σταμάτης Ράπτης, ενώ συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ Σπύρος Μαυράκος, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ Βασίλης Λυκούσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Αττικής, Νάσος Αναγνωστόπουλος και η Υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Γιάννα Τσούπρα. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος συμμετείχαν η Διευθύντρια του Σώματος Επιθεώρησης, Γεωργία Κοτίνη, η υπεύθυνη του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Σταυρούλα Πουλή και η Διευθύντρια της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας, Σοφία Ελευθεριάδου.

Ο κ. Κουρουμπλής έδωσε οδηγίες για τον συντονισμό των Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τους υπεύθυνους της εταιρίας που έχει αναλάβει την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου, ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία και να γίνει υπεύθυνα κάθε περιβαλλοντικός έλεγχος. Ο κ. Σαντορινιός ζήτησε η συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ να είναι άμεση και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του Υπουργείου στην επιστημονική αρτιότητα του Κέντρου.

Ο κ. Λυκούσης δήλωσε ότι από σήμερα άρχισε επίσημα συστηματικές δειγματοληψίες το ΕΛΚΕΘΕ και ότι οι αναλύσεις θα γίνουν με τον πιο άρτιο επιστημονικά τρόπο, όπως άλλωστε προβλέπει και η κείμενη νομοθεσία. Πρόσθεσε ότι στους ελέγχους θα συνδράμει και το σκάφος «Αιγαίον».

Εξήγησε ότι το ΕΛΚΕΘΕ είναι δημόσιος οργανισμός και όχι ακτιβιστική οργάνωση, οπότε η λειτουργία του είναι συντεταγμένη και γίνεται βάσει της νομοθεσίας. Οι δειγματοληψίες έγιναν με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο και συγκεκριμένες προδιαγραφές, γιατί, όπως εξήγησε, το ΕΛΚΕΘΕ, λειτουργεί με ολοκληρωτική – ολική προσέγγιση. Ο κ. Λυκούσης είπε ότι σαρώθηκε όλο το παραλιακό μέτωπο και ότι ελήφθησαν δείγματα από τις παραλίες, αλλά και από τη θάλασσα και μάλιστα σε βάθος οκτώ μέτρων. Είπε ότι θα γίνει έλεγχος και σε μεγάλο βάθος και στον βυθό.

Ο κ. Κουρουμπλής εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και την ικανοποίησή του για την λειτουργία του ΕΛΚΕΘΕ και ζήτησε να έχει την πλέον επιστημονικά πιστοποιημένη ενημέρωση για την κατάσταση των θαλασσών και των ακτών. Όπως είπε βούληση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα είναι να χρησιμοποιηθούν τα πλέον σύγχρονα μέσα και για να περιοριστεί η ρύπανση, αλλά και για να ελεγχθεί η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Ο κ. Κουρουμπλής εξήγησε ότι το ΕΛΚΕΘΕ θα λειτουργεί πλέον ως ο επιστημονικός σύμβουλος του ΥΝΑΝΠ, στην επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου και ότι το Υπουργείο δεν έχει τη διάθεση να κρύψει τίποτα.

Μετά την αποψινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η εικόνα που προκύπτει για την επιχείρηση απορρύπανσης του Σαρωνικού Κόλπου έως τώρα, έχει ως εξής:

 

Στην Ακτή Τζελέπη δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.

 

Στη θαλάσσια περιοχή Ψυτάλλειας και εισόδου Λιμένα Πειραιά εντοπίστηκαν, διάσπαρτοι, μικρού μεγέθους ιριδισμοί οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν.

Στην Πειραϊκή και ειδικότερα στη Φρεαττύδα, στα Βοτσαλάκια, στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου και στη ΣΝΔ η κατάσταση κρίνεται αισθητά βελτιωμένη.

Στη Σαλαμίνα, έγιναν εργασίες απορρύπανσης από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών, ενώ στις εργασίες συμμετείχαν τριάντα (30) στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Από το φράγμα που έχει τοποθετηθεί στον όρμο Σεληνίων – Λημνιώνα – Κυνόσουρας, απαντλήθηκαν πετρελαιοειδή  κατάλοιπα με τη βοήθεια  βυτιοφόρου οχήματος της αναδόχου εταιρείας. Το πρωί εντοπίστηκε κηλίδα περίπου πενήντα μέτρων μπροστά από την παραλία “ΦΛΩΡΑΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ” η οποία εγκλωβίστηκε με φράγμα και περισυνελέγη από αντιρρυπαντικό σκάφος. Από το μόλο Αγίου Νικολάου Σεληνίων μέχρι και την παραλία “ΦΛΩΡΑΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ” τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα, διακοσίων σαράντα πέντε (245) μέτρων. Παρατηρήθηκε ρύπανση ιριδίζουσας μορφής  στον Όρμο Κακής Βίγλας η οποία αντιμετωπίστηκε.

Στη θαλάσσια περιοχή Περάματος, δεν βρέθηκαν  ίχνη ρύπανσης.

Στη θαλάσσια περιοχή Παλαιού Φαλήρου η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερά βελτιωμένη. Μπροστά από το Πολιτιστικό Κέντρο Π. Φαλήρου τοποθετήθηκαν δύο πλωτά φράγματα μήκους πεντακοσίων (500) μέτρων συνολικά και επιχείρησαν τέσσερα (04) άτομα συνεργείου της αναδόχου εταιρείας. Τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα εκατόν πενήντα (150) μέτρων μπροστά από την παραλία Παλαιάς Φαντασίας Δήμου Αλίμου καθώς και στις ακτές του αθλητικού κέντρου Αγίου Κοσμά, ενώ στο λιμανάκι του ναυτικού ομίλου Αγίου Κοσμά υφίστανται διάσπαρτα πετρελαιοειδή κατάλοιπα μικρής έκτασης.

Στην παραλία του Άγιου Κοσμά η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερή. Επιχείρησε συνεργείο δεκαοκτώ (18) ατόμων, έξι (06) άτομα από την “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.” και επτά (07) εθελοντές δόκιμοι Λιμενοφύλακες. Μπροστά από το ΕΛΚΕΘΕ επιχείρησε βυτιοφόρο όχημα. Στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών επιχείρησε ένα βυτιοφόρο όχημα αναδόχου εταιρείας, συνεργείο καθαρισμού από την ακτή με δεκαοκτώ (18) άτομα  και δεκαπέντε (15) δόκιμους Λιμενοφύλακες. Μπροστά από την παραλία του Ε.Ν.Ο.Α. και την παραλία ΕΛΚΕΘΕ βρίσκεται τοποθετημένο φράγμα μήκους πεντακοσίων (500) μέτρων. Η παραλία “ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ” παρουσιάζει αισθητή βελτίωση.

Στην 2η-3η-4η μαρίνα Γλυφάδας η κατάσταση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη. Στη 2η μαρίνα επιχείρησε συνεργείο πέντε (05) ατόμων της αναδόχου εταιρείας, στην 3η επιχειρεί συνεργείο δώδεκα (12) ατόμων από ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία και στην 4η επιχείρησε συνολικά είκοσι (20) άτομα της αναδόχου εταιρείας.

Στην εγκατάσταση ARCBALUX η κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επιχείρησαν είκοσι πέντε (25) άτομα αναδόχου εταιρείας, δέκα (10) άτομα της λουτρικής εγκατάστασης “ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Ε.” και τριάντα πέντε (35) εθελοντές του Πολεμικού Ναυτικού. Υφίστανται τέσσερις (04) αντλίες, επιχείρησαν δύο (02) βυτιοφόρα οχήματα και ένας (01) φορτωτής.  Στα ανοιχτά του ARCBALUX επιχείρησαν δύο (02) αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ. και ένα (01) αντιρρυπαντικό της αναδόχου εταιρείας.

Στο Μεγάλο και Μικρό Καβούρι η κατάσταση κρίνεται σταθερή και ικανοποιητική. Συνεχίστηκαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι εργασίες καθαρισμού των ακτών. Επιχείρησαν συνεργεία του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, ενώ αξίζει να επισημάνουμε ότι η πλαζ της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης είναι απολύτως καθαρές και δεν εμφανίζουν ίχνη ρύπανσης. Στην περιοχή της Βουλιαγμένης τοποθετήθηκε προληπτικά πλωτό φράγμα κατά μήκος της ακτογραμμής της λουτρικής εγκατάστασης “ASTIR BEACH” με μέριμνα της εν λόγω εγκατάστασης.

Στην θαλάσσια περιοχή Λαγονησίου δεν παρουσιάζεται θαλάσσια ρύπανση. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “GRAND RESORT” ποντίστηκαν δύο (02) πλωτά φράγματα και ένα (01) απορροφητικό φράγμα.

Με εντολή του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, απογειώθηκε αεροσκάφος του Λ.Σ., 05:00 μ.μ. χθες, προς επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής Σαρωνικού, μεταξύ Λαγονησίου – Βουλιαγμένης – Γλυφάδας – Ελληνικού – Πειραιά – ν. Σαλαμίνος και ν. Αίγινας. Στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ακτογραμμής αυτής δεν παρατηρήθηκε κανενός είδους θαλάσσια ρύπανση. Στο παραλιακό μέτωπο από Λαγονήσι μέχρι τον επιβατηγό λιμένα Πειραιά παρατηρήθηκαν μικρού μεγέθους ζώνες ιριδισμού κυρίως νότια της θαλάσσιας περιοχής Αγίου Κοσμά, ενώ η γενική εικόνα του θαλασσίου μετώπου της Αττικής παρουσιάζεται βελτιωμένη συγκριτικά με προηγούμενες περιπολίες του αεροσκάφους Λ.Σ. Μεταξύ του βορείου άκρου της νήσου. «ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ» και της περιοχής του ναυαγίου εντοπίστηκαν ζώνες ελαφρού ιριδισμού. Η γενικότερη εικόνα της περιοχής του ναυαγίου παρουσιάζεται βελτιωμένη συγκριτικά με προηγούμενες περιπολίες του αεροσκάφους Λ.Σ, ομοίως και η κατάσταση στην περιοχή μεταξύ ναυαγίου – φράγματος ναυαγίου – Κυνοσούρας – Όρμου Σεληνίων παρουσιάζεται καθαρή. Όλα τα αντιρρυπαντικά και τα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιούν συνεχώς εργασίες απορρύπανσης, ενώ στη  θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου μετέβη Κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. για υποβρύχιο έλεγχο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέσα που επιχείρησαν είναι: 5 απορρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ, 1 ΠΛΣ, 6 ιδιωτικά αντιρρυπαντικά συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΑΙΑ» της EMSA. Επίσης, 1 πλωτός γερανός, 1 Δ/Ξ πλοίο,  6 ρυμουλκά, 2 λάντζες και 2 φουσκωτά σκάφη, τα οποία ελέγχουν  την πορεία και την κατάσταση του ποντισμένου φράγματος.

Συνολικά, κατά τη χθεσινή ημέρα συνέδραμαν στην επιχείρηση εκατόν εξήντα (160) άτομα. Υπενθυμίστηκε στην ανάδοχο εταιρεία απορρύπανσης η ανάγκη επαύξησης του αριθμού των συμμετεχόντων και των απορρυπαντικών μέσων στις περιοχές Πειραϊκής, “Μαριδάκι” Γλυφάδας και ελεύθερης παραλίας Ελληνικού.

Να σημειωθεί ότι με βάση την ενημέρωση από το ναυάγιο του “Αγία Ζώνη ΙΙ”, έχουν απαντληθεί κατά προσέγγιση μέχρι στιγμής 1550m3 φορτίου.

Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργου Γαβρίλη, οι  κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας ελέγχουν καθημερινά τα αλιεύματα. Αυτή την εποχή γίνονται δύο ειδών: Με γρι γρί και παράκτια. Τα γρι γρί ψαρεύουν σε απόσταση πέντε μιλίων από τις ακτές. Οι έλεγχοι μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι έχει σταματήσει η παράκτια αλιεία δηλαδή η αλιεία σε απόσταση τριών – τεσσάρων μιλίων από τις ακτές, ενώ οι έλεγχοι στα αλιεύματα των γρι γρι έχει δείξει ότι δεν υπάρχει καμία μόλυνση.

Στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ στο ΣΚΑΙ με τον Δημήτρη Οικονόμου και την Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός.

Απαντώντας σε ανυπόστατα σχόλια

«Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με τον κ. Κουρουμπλή. Είμαστε μαζί σε όλα. Ακόμη και λάθη να έχουν γίνει και σε αυτό έχουμε κοινή ευθύνη. Δεν διαχωρίζω την θέση μου σε κανένα σημείο».

«Επειδή σχολιάζονται πολλά θέλω ακόμη να πω: Ο Υπουργός είναι αυτός που είναι επικεφαλής της όλης προσπάθειας και αυτός μου ανέθεσε την ευθύνη για το επιχειρησιακό κομμάτι. Εγώ επιθεωρώ την πορεία των εργασιών μέσα στη μέρα και συντονίζω τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επόμενη».

Καμία καθυστέρηση στην αντιμετώπιση

«Το ναυάγιο έγινε 2.30 το βράδυ. Το πλοίο βυθίστηκε στις 4.10. Εκεί υπήρχαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος και παραπλέοντα σκάφη, προκειμένου να συλλέξουν τυχόν ναυαγούς. Έως της 4.10- μέχρι να κάτσει δηλαδή το πλοίο στο βυθό – δεν μπορεί να επιχειρήσει κανείς στο σημείο, καθώς δεν είναι ασφαλές λόγω των δινών που εμφανίζονται. Αν γινόταν αλλιώς, θα είχαμε ανθρώπινα θύματα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αμέσως μετά έπρεπε να πέσουν οι δύτες για αυτοψία, να υπογραφεί η ανάθεση της πλοιοκτήτριας εταιρίας στην αντιρρυπαντική και αμέσως μετά έπρεπε να τοποθετηθεί το φράγμα. Ο χρόνος των παραπάνω ενεργειών, μέχρι δηλαδή και την πόντιση του φράγματος, ήταν μέχρι τις 9.40».

Ενημέρωση έγινε

«Απαντώντας επίσης σχετικά με καθυστερήσεις στην ενημέρωση για τη ρύπανση: Υπάρχουν αεροφωτογραφίες που δείχνουν τη Δευτέρα το πρωί καθαρή την περιοχή, που τώρα έχει ρύπανση. Οι κινήσεις των πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα του μαζούτ, όμως, που είναι βαρύ και αλλάζει η σύνθεση του, σε πρώτη φάση πάνε προς τη Σαλαμίνα αλλά με την αλλαγή του καιρού άρχισαν να πηγαίνουν προς Πειραϊκή και Γλυφάδα. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η ρύπανση κινείται προς αυτές τις περιοχές, άρχισε η ενημέρωση των Δήμων με βάση το Εθνικό Σχέδιο».

Δειγματοληψία

«Έχουν παρθεί δείγματα από τα σημεία ρύπανσης και έχουν σταλεί για ανάλυση. Αναμένονται τα αποτελέσματα σύντομα. Η ανάλυση δε θα γίνει μόνο αναφορικά με τη σύνθεση του δείγματος, αλλά θα μας δείξει και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, όπου θα μας δείξει την πηγή διαρροής»

Για το πλοίο

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί βυθίστηκε το πλοίο. Είναι σε εξέλιξη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά η οποία ζητήθηκε από την Εισαγγελία Πειραιώς. Έχει ζητηθεί ο φάκελος του πλοίου από τον Εισαγγελέα, ο οποίος διαβιβάστηκε αρμοδίως». «Εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω κάτι. Θα ήταν θεσμικό λάθος να σχολιάσω το οτιδήποτε. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πάνω στο τραπέζι και θα εξεταστούν όλα σε βάθος».

«Η αξιοπλοΐα του πλοίου ελέγχθηκε στις 4 Αυγούστου. Τότε δόθηκε και η δίμηνη παράταση». «Αναφορικά με τις ευθύνες που προσάπτονται για την έκδοση παράτασης, θέλω να απαντήσω ότι εγώ δεν είμαι ναυπηγός. Επαναλαμβάνω ότι δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά γιατί δεν ήμουν παρών στην διαδικασία. Όλα ελέγχονται».

Για την έκταση και την αντιμετώπιση της ρύπανσης

«Αποφασίσαμε να ενισχύσουμε με επιπλέον μέσα τις προσπάθειες, ώστε να επιταχυνθεί η απορρύπανση του Σαρωνικού σε θάλασσα και ξηρά».

«Το ΕΛΚΕΘΕ κάνει ήδη μετρήσεις. Όταν αποφανθεί ότι είναι ασφαλές να κάνουν μπάνιο οι πολίτες και να ξεκινήσει η αλιευτική δραστηριότητα, τότε θα το ανακοινώσουμε».

Για τις αποζημιώσεις

«Την ευθύνη για την αποζημίωση των ζημιών έχει η εταιρεία και η ασφαλιστική της. Πρέπει όσοι έχουν πληγεί να καταθέσουν αίτηση για αποζημίωση».

Μετά την συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου που πραγματοποιήθηκε την 17-09-2017, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό και τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ, κ. Διονύσιου – Χαράλαμπου Καλαματιανού, του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναυάρχου Λ.Σ. κ. Σταμάτη Ράπτη, του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένα, κ. Δημοσθένη Μπακόπουλου, του Β’ Υπαρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., κ. Παναγιώτη Παρασκευά, των ορισθέντων γεωγραφικών τομεαρχών-ανώτατων αξιωματικών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά, Αρχιπλοίαρχου Λ.Σ Κωνσταντίνου Λεοντάρα,, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Αντιπλοίαρχου Λ.Σ Στυλιανού Μαρκουλάκη, του Λιμενάρχη Σαρωνικού, Αντιπλοιάρχου Λ.Σ Ευάγγελου Σκιαδά, της Υπεύθυνης του Γραφείου Τύπου ΥΝΑΝΠ, Υποπλοιάρχου Λ.Σ Χριστίνας Καρλάφτη, καθώς και εκπροσώπων του πρώτου και του δευτέρου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων της αναδόχου αντιρρυπαντικής εταιρείας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων απορρύπανσης βάσει των στοιχείων που παρέθεσαν η ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει τις ενέργειες για την απορρύπανση του Σαρωνικού καθώς και οι ορισθέντες γεωγραφικοί τομεάρχες – ανώτατοι αξιωματικοί του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που επιτηρούν τις διαδικασίες απορρύπανσης, ως κάτωθι:

1. Η ανάδοχος εταιρία που έχει αναλάβει την επιχείρηση για την απορρύπανση του Σαρωνικού, ενημέρωσε το ΥΝΑΝΠ ότι η άντληση του φορτίου του πλοίου προχωρά με ικανοποιητικούς και σταθερούς ρυθμούς.

2. Στη Σαλαμίνα αναμένεται αύριο ένα επιπλέον ιδιωτικό βυτιοφόρο όχημα και ομοίως επιπλέον προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του νερού. Συνεχίστηκαν οι εργασίες απορρύπανσης καθαρισμού της ακτής στην ευρύτερη περιοχή όρμου ΣΕΛΗΝΙΩΝ-ΛΗΜΝΙΩΝΑ-ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ. Ελέγχθηκαν οι περιοχές νοτιοανατολικά και ανατολικά ακτογραμμής νήσου Σαλαμίνας, αλλά δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης. Οι εργασίες απορρύπανσης συνεχίζονται.

3. Στη Ζέα, έμπροσθεν εισόδου μαρίνα Ζέας και προς νήσο “ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ” παρουσιάστηκε επιφανειακή ρύπανση από πιθανά πετρελαιοειδή κατάλοιπα ιριδίζουσας μορφής αυτοδιαλυόμενη και ενημερώθηκε άμεσα η ανάδοχος εταιρεία απορρύπανσης προκειμένου να επιχειρήσει αντιρρυπαντικές εργασίες. Στον Όρμο “Αφροδίτης” συνεχίστηκαν οι εργασίες απορρύπανσης από πέντε (05) άτομα ιδιωτικής εταιρείας και τοποθετήθηκε νέο απορροφητικό φράγμα “λουκάνικο” και “περούκες”. Στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη ΣΝΔ παραμένει το πλωτό φράγμα, ενώ αναμένεται αύριο επιπλέον προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών και ναύτες, καθώς και μηχανήματα πλυσίματος με ατμό.

4. Στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού κατά τη διάρκεια της ημέρας επιχείρησαν αντιρρυπαντικά σκάφη ιδιωτικών εταιρειών καθώς και αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ πλωτό περιπολικό Λ.Σ πραγματοποίησε επιτήρηση στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο και επέβλεψε τις εργασίες αντιρρύπανσης.

5. Στη 2η, 3η και 4η μαρίνα Γλυφάδας συνολικά επιχείρησαν είκοσι επτά (27) άτομα ιδιωτικής εταιρείας, δεκατρείς (13) εθελοντές της ΜΚΟ “Greenpeace” και είκοσι (20) εθελοντές της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γλυφάδας. Στη 2η μαρίνα Γλυφάδας επιχείρησε βυτιοφόρο όχημα. Η κατάσταση στην 3η και 4η μαρίνα παρουσιάζεται βελτιωμένη, ενώ στη 2η σταθερή.

6. Εντός εγκατάστασης “ΑΣΤΕΡΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ” επιχείρησαν είκοσι (20) άτομα ιδιωτικής εταιρείας, καθώς και τρία (03) βυτιοφόρα οχήματα. Η εικόνα της εν λόγω εγκατάστασης παρουσιάζεται βελτιωμένη. Το σύνολο των προαναφερόμενων εργασιών επέβλεψαν δέκα (10) στελέχη Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ.

7. Στην περιοχή του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών Δήμου Αλίμου πραγματοποιήθηκε από βυτιοφόρο όχημα ιδιωτικής εταιρείας απάντληση πετρελαιοειδών συνεπικουρούμενο από συνεργείο καθαρισμού αποτελούμενο από δώδεκα (12) άτομα. Η συνολική κατάσταση της ακτής παραμένει σταθερή. Ομοίως στη θαλάσσια περιοχή Ιππόκαμπου Δήμου Ελληνικού επιχείρησε βυτιοφόρο όχημα ιδιωτικής εταιρείας. Η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερή όπως και στην πλαζ Ελληνικού. Οι εν λόγω εργασίες θα συνεχιστούν αύριο στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αιγυπτιωτών, στη θαλάσσια περιοχή Λιμανάκι Ιππόκαμπου και έμπροσθεν Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) Δήμου Αλίμου, όπου τοποθετήθηκε σήμερα πλωτό φράγμα από ιδιωτική εταιρεία.

8. Στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου και συγκεκριμένα στις ακτές έμπροσθεν του Πολιτιστικού Κέντρου συνεχίστηκαν από ιδιωτική εταιρεία εργασίες καθαρισμού και ποντίστηκε πλωτό φράγμα. Η γενικότερη εικόνα στις ακτές Παλαιού Φαλήρου παρουσιάζεται βελτιωμένη. Επίσης, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα εκατόν πενήντα (150) μέτρων έμπροσθεν παραλίας “Παλαιάς Φαντασίας” Δήμου Αλίμου, καθώς και στις ακτές του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά, ενώ στο εγγύς λιμανάκι του ναυτικού ομίλου Αγίου Κοσμά υφίστανται διάσπαρτα πετρελαιοειδή κατάλοιπα μικρής εκτάσεως.

9. Στο Μεγάλο και Μικρό Καβούρι συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των ακτών από συνεργεία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και η κατάσταση κρίνεται σταθερή και ικανοποιητική.

10. Στην περιοχή της Βουλιαγμένης έχει τοποθετηθεί προληπτικά πλωτό φράγμα κατά μήκος της ακτογραμμής της λουτρικής εγκατάστασης “Astir Beach” με μέριμνα της εν λόγω εγκατάστασης, ενώ εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “ΑΣΤΕΡΑΣ” τοποθετήθηκαν τρία (03) πλωτά φράγματα για την προφύλαξη των παραλιών “Αρίων – Ναυτικά – Αφροδίτη”. Επίσης διενεργήθηκαν καθαρισμοί στην ακτογραμμή του εν λόγω συγκροτήματος με μέριμνα του ίδιου του συγκροτήματος, καθώς εξαιτίας της κατεύθυνσης των ανέμων παρατηρήθηκαν ψήγματα με μαζούτ.

11. Στο Λαγονήσι και συγκεκριμένα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “GRAND RESORT” έχουν ποντιστεί δύο (02) πλωτά φράγματα και ένα (01) απορροφητικό φράγμα κατά μήκος των παραλιών “MEDITERRANEO” και “GRAND BEACH”. Η κατάσταση στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή κρίνεται βελτιωμένη καθώς δεν παρατηρήθηκε ίχνος θαλάσσιας ρύπανσης.

Σημειώνεται ότι παρεδόθησαν συνολικά τριάντα επτά (37) πακέτα απορροφητικών υλικών σε αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ, ενώ όλη η ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Σαρωνικού επιτηρείται διαρκώς με συνεχείς περιπολίες από πλωτά και χερσαία μέσα.

Σαφή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα των ακτών του Σαρωνικού Κόλπου, οι οποίες ρυπάνθηκαν από τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη 2». Σήμερα το απόγευμα η ιδιωτική εταιρία που έχει αναλάβει την επιχείρηση για την απορρύπανση του Σαρωνικού, ενημέρωσε το ΥΝΑΝΠ ότι έχει ολοκληρωθεί η απάντληση του φορτίου από τις δεξαμενές Νο2 και Νο1 και ότι στις 13.10 σήμερα άρχισε η απάντληση από τη δεξαμενή Νο4. Βάσει της ίδιας ανακοίνωσης, από τις δεξαμενές είχαν αντληθεί ως τις 03.30 σήμερα, 774 κυβικά μέτρα πετρελαιοειδών . Επίσης έχουν 350 κυβικά μέτρα προσμίξεων πετρελαιοειδών. Η άντληση συνεχίζεται.

Κατά τη σημερινή πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων για την επιχείρηση απορρύπανσης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός δήλωσε:

«Με αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία που έχουμε δώσει στην δημοσιότητα, ήδη, η αντίδραση του Υπουργείου και του Λιμενικού ήταν άμεση τόσο κατά την αντιμετώπιση του ναυαγίου, όσο και κατά τον συντονισμό των ενεργειών αντιρρύπανσης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα σχέδια διαχείρισης.
Διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες και την παραπληροφόρηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκαθαρίζουμε ότι η χώρα διαθέτει εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης το οποίο περιέχεται στο προεδρικό διάταγμα 11/2002. Κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου, εντοπίστηκε η ανάγκη αμεσότερης επικοινωνίας με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Δήμους και για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε συντονιστικό όργανο με τους συμμετέχοντες που σας έχουμε αναφέρει σε σχετικό Δελτίο Τύπου.
Επικουρικά, λοιπόν, στις μέχρι τώρα προσπάθειες και με σκοπό την έγκριση των καθημερινών σχεδίων αντιρρύπανσης που καταθέτει η ανάδοχος εταιρεία, την αξιολόγηση του αποτελέσματος των επιχειρήσεων και την ανάληψη επιπλέον δράσεων όπου κι αν χρειαστεί, συνεδρίασε διευρυμένο συντονιστικό με συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ και της επιχειρησιακής ηγεσίας του ΛΣ. ΕΛΑΚΤ. Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι της αναδόχου αντιρρυπαντικής εταιρείας, καθώς και εκπρόσωπος του Δήμου Γλυφάδας.
Εμείς θα έχουμε καθημερινή παρουσία σε oλες τις παραλίες προκειμένου να βλέπουμε και να καταγράφουμε τα αποτελέσματα.
Το συντονιστικό θα συνεδριάζει κάθε βράδυ και θα λειτουργεί στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας από την κείμενη νομοθεσία για εποπτεία, αξιολόγηση, επιτάχυνση των δράσεων και άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος, του κοινού και του δημοσίου συμφέροντος εν γένει.
Από πλευράς μας δηλώνουμε ότι οι δυνάμεις του ΛΣ. ΕΛ.ΑΚΤ. είναι όλες προσηλωμένες στην αντιμετώπιση της σημαντικής οικολογικής επιβάρυνσης του Σαρωνικού και θα συνεχίσουν να επιχειρούν με σκοπό την επιτυχή απορρύπανση όλης της περιοχής και τη διασφάλιση μη ύπαρξης νέων ρύπων.

Αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι ότι η διαδικασία απάντλησης έχει ήδη ξεκινήσει και εξελίσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό και πιστεύουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε επιτυχή αποτελέσματα και σε αυτόν τον τομέα.»

Στη συνέχεια ακολούθησε αναλυτική ενημέρωση από τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιπλοίαρχο ΛΣ Νίκο Λαγκαδιανό, η οποία έχει ως εξής:

1. Στην Ακτή Τζελέπη δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.
2. Μεταξύ Ψυτάλλειας και εισόδου Λιμένα Πειραιά εντοπίστηκαν, διάσπαρτοι, μικρού μεγέθους ιριδισμοί οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν.
3. Στη Σαλαμίνα άρχισε χθες να εργάζεται προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών, με ιδιωτικό βυτιοφόρο, που έκανε απάντληση πετρελαιοειδών καταλοίπων, τα οποία στη συνέχεια μεταφορτώθηκαν σε βυτιοφόρο και απομακρύνθηκαν. Εντοπίστηκαν πετρελαιοειδή μπροστά από την παραλία “ΦΛΩΡΑΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ” τα οποία περισυλλέγησαν πλήρως. Μπροστά από την παραλία “ΦΛΩΡΑΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ” τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα, 225 μέτρων. Συνεχίστηκαν οι εργασίες απορρύπανσης καθαρισμού της ακτής στην ευρύτερη περιοχή όρμου ΣΕΛΗΝΙΩΝ-ΛΗΜΝΙΩΝΑ-ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ,. Ελέγχθηκαν οι περιοχές νοτιοανατολικά και ανατολικά ακτογραμμής νήσου Σαλαμίνας, αλλά δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης. Οι εργασίες απορρύπανσης συνεχίζονται.
4. Στο Πέραμα δεν βρέθηκαν ίχνη ρύπανσης.
5. Στη Ζέα, στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη ΣΝΔ, επιχείρησαν τα αντιρρυπαντικά σκάφη “ΑΚΤΑΙΑ 15” και “ΑΚΤΑΙΑ 4”, καθώς και μία υποστηρικτική ταχύπλοη λέμβος. Επίσης από ξηράς, στις παραλίες μπροστά από τη στάση “ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ” στον όρμο Αφροδίτης, μπροστά από τον όρμο Σκαφάκι, περισυνελέγησαν από συνεργεία κατάλοιπα πετρελαιοειδών με τη χρήση απορροφητικών πετσετών και με τη βοήθεια πλωτού φράγματος. Επίσης, στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη μαρίνα Ζέας και τη Φρεαττύδα επιχειρούσαν δύο σκάφη απορρύπανσης, όπου με τη βοήθεια πλωτού φράγματος περισυνελέγησαν κατάλοιπα.
6. Στη θαλάσσια περιοχή νοτιότερα Αγίου Κοσμά, χθες (Σάββατο) επιχείρησαν για τον περιορισμό της ρύπανσης, ιδιωτικό αντιρρυπαντικό σκάφος,καθώς και τρία αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος. Επίσης πλωτό περιπολικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚ.Τ περιπολούσε όλη την ημέρα στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Σαρωνικού αλλά και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου και επέβλεψε τις εργασίες απορρύπανσης. Στη 2η,3η και 4η μαρίνα Γλυφάδας, συνεργείο και βυτιοφόρο όχημα ιδιωτικής αντιρρυπαντικής εταιρείας εκτέλεσαν κατά περίπτωση εργασίες απορρύπανσης των ακτών. Στις εκεί εργασίες συμμετείχαν 17 δόκιμοι Λιμενοφύλακες και μέλη της ΜΚΟ “Greenpeace”.
Τις εν λόγω εργασίες επέβλεπαν, 10 ανώτερα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, όπως γίνεται κάθε μέρα από την πρώτη ημέρα που άρχισαν οι εργασίες απορρύπανσης των ακτών. Η εικόνα των ακτών του Δήμου Γλυφάδας παρουσιάζεται βελτιωμένη, στην 3η και στην 4η μαρίνα. Στον “ΑΣΤΕΡΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ” η εικόνα παραμένει σταθερή. Στην περιοχή του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών πραγματοποιήθηκε απάντληση των πετρελαιοειδών από βυτιοφόρο όχημα και προσωπικό ιδιωτικής εταιρίας. Η συνολική κατάσταση παρουσιάζεται βελτιωμένη πλην της πλαζ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ” που παραμένει σταθερή. Οι εργασίες συνεχίζονται σήμερα στη θαλάσσια και χερσαία περιοχή “ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ” και μπροστά από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, αρμοδιότητας Δήμου Ελληνικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη μέριμνα του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. και την περιφέρεια Αττικής συνεχίστηκε η μεταφορά καθαρού θαλάσσιου ύδατος στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.με βυτιοφόρα οχήματα. Επιπροσθέτως στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου και συγκεκριμένα μπροστά από τις ακτές Πολιτιστικού Κέντρου συνεχίστηκαν από ιδιωτική εταιρεία εργασίες καθαρισμού,ενώ ταυτόχρονα ποντίστηκε πλωτό φράγμα μήκους 200μ.
Η γενικότερη εικόνα στις ακτές του Παλαιού Φαλήρου παρουσιάζεται βελτιωμένη. Στην περιοχή Λαγονησίου παρατηρήθηκε ρύπανση από πετρέλαιο μαζούτ στην παραλία “Mediterraneo”, η οποία αντιμετωπίστηκε με ρίψη απορροφητικών ρολών, ενώ παράλληλα διενεργήθηκε καθαρισμός της ακτής από συνεργεία καθαρισμού. Στις παραλίες “Μικρό Καβούρι” και “Μεγάλο Καβούρι” εμφανίζονται περιοδικά αραιά ψήγματα πετρελαίου τα οποία αντιμετωπίζονται άμεσα και επιτυχώς από συνεργείο του Δήμου Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Όλη η ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Σαρωνικού επιτηρείται διαρκώς με συνεχείς περιπολίες από πλωτά και χερσαία μέσα.
7. Με εντολή του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής αεροσκάφος του Λ.Σ. απογειώθηκε, 14:15 μ.μ. χθες, προς επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής Σαρωνικού μεταξύ Άκρας Σουνίου και Ελληνικού. Στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ακτογραμμής αυτής δεν παρατηρήθηκε κανενός είδους θαλάσσια ρύπανση. Επίσης, το ίδιο αεροσκάφος απογειώθηκε την 18:25 μ.μ για επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής Σαρωνικού, μεταξύ όρμων Βουλιαγμένης και νήσου Σαλαμίνας. Στο παραλιακό μέτωπο από τη Γλυφάδα μέχρι τον επιβατηγό λιμένα Πειραιά παρατηρήθηκαν μεμονωμένες και μικρού μεγέθους ζώνες ιριδισμού ενώ δεν εντοπίστηκαν βαρέα πετρελαιοειδή. Η γενική εικόνα του θαλασσίου μετώπου της Αττικής από αέρος παρουσιάζεται βελτιωμένη συγκριτικά με προηγούμενη περιπολία εναέριου μέσου του Λιμενικού Σώματος.
8. Τέλος, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή περιμετρικώς του ναυαγίου (περιοχή μεταξύ βυθισμένου πλοίου Ψυτάλλειας και βραχονησίδας Αταλάντης) δεν εντοπίστηκαν βαρέα πετρελαιοειδή. Στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή παρατηρούνται κατά τόπους μικρές ζώνες ιριδισμού, δίχως βαρέα κατάλοιπα. Η θαλάσσια επιφάνεια εντός του φράγματος του ναυαγίου φέρει ιριδισμό δίχως βαρέα κατάλοιπα. Συνεχώς στην περιοχή επιχειρεί σκάφος της εταιρείας που έχει αναλάβει την απορρύπανση.
9. Η άντληση του φορτίου του πλοίου συνεχίζεται από χθες τα ξημερώματα με σταθερούς και ικανοποιητικούς ρυθμούς.
10. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέσα που επιχειρούν είναι: 6 απορρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ, 3 ΠΛΣ, 6 ιδιωτικά αντιρρυπαντικά συμπεριλαμβανομένου και του σκάφους «ΑΚΤΑΙΑ» της EMSA. Συνολικά, κατά τη χθεσινή μέρα συνέδραμαν στην επιχείρηση 160 άτομα.
Θα πραγματοποιείται καθημερινά ενημέρωση των διαπιστευμένων ναυτιλιακών συντακτών έτσι ώστε όλες οι πληροφορίες για την πρόοδο των εργασιών και την υφιστάμενη κατάσταση να είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.

Α) Με αφορμή επικριτικά σχόλια που αποτυπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή, περί μη εφαρμογής σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση του περιστατικού ρύπανσης που προκλήθηκε από τη βύθιση του Δ/Ξ “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, ΝΠ 11763, από το Αρχηγείο του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. γνωρίζονται σχετικές ενέργειες στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου δράσης σε περιστατικά ρύπανσης, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 11/2002 “Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες”, ως κάτωθι:
1. Κινητοποίηση και συμμετοχή αντιρρυπαντικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από έτερες Λιμενικές Αρχές (Πάτρα, Σύρο, Λαύριο, Ελευσίνα, Χανιά) πέραν του αντιρρυπαντικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ στις εργασίες απορρύπανσης.
2. Ανάληψη καθηκόντων Εθνικού Συντονιστή από Ανώτατο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Συνεχής επιτήρηση ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής με Πλωτά Περιπολικά Λιμενικού Σώματος.
4. Πραγματοποίηση ημερησίως και σε τακτική βάση περιπολιών αεροσκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ρύπανσης και τον συντονισμό ενεργειών απορρύπανσης.
5. Αποστολή κλιμακίου ΜΥΑ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. για διενέργεια υποβρύχιας επιθεώρησης στο ναυάγιο.
6. Συνεχής ενίσχυση Λιμενικών Αρχών Πειραιά και Σαρωνικού με υλικά απορρύπανσης (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά) πέραν των ήδη υπαρχόντων σε αυτές, από την Κεντρική Αποθήκη Υλικών Απορρύπανσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιπρόσθετα, με εντολή του Αρχηγείου Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. όλο το στελεχιακό δυναμικό των Λιμενικών Αρχών Πειραιά και Σαρωνικού έχει κινητοποιηθεί και συνδράμει τα συνεργεία καθαρισμού από ξηράς, προκειμένου για τη συντομότερη δυνατή απορρύπανση των πληγεισών ακτών.
7. Ενημέρωση του European Response Coordination Centre (ERCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency – EMSA) και του Περιφερειακού Κέντρου Άμεσης Επέμβασης για την Αντιμετώπιση της Ρύπανσης της Μεσογείου Θαλάσσης (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea – REMPEC).
8. Αίτηση συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενεργοποίηση αντιρρυπαντικού σκάφους “AKTAIA ORSV” του EMSA, πρωινές ώρες της 13/09/2017, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε έτερη επιχείρηση στην οποία ήταν δεσμευμένο.
9. Χρήση δορυφορικών δεδομένων από εφαρμογή CleanSeaNet του EMSA.
10. Λήψη τακτικών μετεωρολογικών προγνώσεων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
11. Συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,Υπουργείο Υγείας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρεια Αττικής/Δ/νση Αλιείας, Γενικό Χημείο του Κράτους, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., Δήμοι).
12. Ενεργοποίηση του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του περιστατικού και την ποιότητα αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
Β) Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 55/98, ΦΕΚ 58 Α΄), οι υπαίτιοι πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης υποχρεούνται να λαμβάνουν άμεσα κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή, περιορισμό και αντιμετώπιση της ρύπανσης. Σε περίπτωση που αυτοί αδυνατούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, υποχρεούνται να αναθέτουν αμέσως τις εργασίες αυτές σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις αντιμετώπισης ρύπανσης, πράγμα το οποίο και έγινε.

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, του Γενικού Γραμματέων Ναυτιλίας κ. Διονύση – Χαράλαμπου Καλαματιανού, Λιμένων κ. Χρήστου Λαμπρίδη, καθώς και της ηγεσίας του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Έγινε γνωστό ότι από χθες έως σήμερα το μεσημέρι είχαν αντληθεί 500 κυβικά βαρέως πετρελαίου από το φορτίο του ναυαγισμένου «Αγία Ζώνη 2». Αφού παρουσιάστηκαν όλα τα δεδομένα της κατάστασης και με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των χερσαίων, αλλά και των θαλάσσιων μέσων απορρύπανσης, της καλύτερης εποπτείας της επιχείρησης από τις δυνάμεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τη πλήρη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και την έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση του κοινού,
αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Ορίστηκαν ανώτατοι αξιωματικοί του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, υπεύθυνοι σε κάθε γεωγραφικό τομέα που περιλαμβάνει τις πληγείσες περιοχές, οι οποίοι, σε εικοσιτετράωρη βάση, συνοδευόμενοι από στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., θα επιτηρούν τις διαδικασίες απορρύπανσης που έχει αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία και θα κρίνουν επιτόπου τις εκάστοτε ανάγκες.

2. Συγκροτήθηκε Συντονιστικό Όργανο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριο Σαντορινιό και τη συμμετοχή του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχου Λ.Σ. Σταμάτη Ράπτη, του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένα, κ. Δημοσθένη Μπακόπουλου, του Β’ Υπαρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., κ. Παναγιώτη Παρασκευά, του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά, Αρχιπλοίαρχου ΛΣ Κωνσταντίνου Λεοντάρα, του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου ΥΝΑΝΠ, Αντιπλοίαρχου ΛΣ Νίκου Λαγκαδιανού, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Αντιπλοίαρχου ΛΣ Στυλιανού Μαρκουλάκη και του Λιμενάρχη Σαρωνικού, Αντιπλοίαρχου ΛΣ Ευάγγελου Σκιαδά. Στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού θα καλούνται, επίσης, εκπρόσωποι του πρώτου και του δευτέρου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ορισθέντες γεωγραφικοί τομεάρχες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και εκπρόσωπος της αναδόχου αντιρρυπαντικής εταιρείας.

3. Το Συντονιστικό Όργανο θα συνεδριάζει καθημερινά, λαμβάνοντας υπόψη του επίκαιρα δεδομένα σχετικά με τα κρούσματα ρύπανσης και τις διαθέσιμες δυνάμεις που επιχειρούν. Στόχος του Συντονιστικού θα είναι η έγκριση των καθημερινών σχεδίων απορρύπανσης που καταθέτει η ανάδοχος εταιρεία, η αξιολόγηση του αποτελέσματος των επιχειρήσεων και η ανάληψη επιπλέον δράσεων όπου καν αν χρειαστεί. Το Συντονιστικό θα λειτουργεί στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας από την κείμενη νομοθεσία για εποπτεία, αξιολόγηση και άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος, του κοινού και του δημοσίου συμφέροντος εν γένει.

4. Συμφωνήθηκε να λαμβάνει χώρα καθημερινή ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του ΥΝΑΝΠ, έτσι ώστε όλες οι πληροφορίες για την πρόοδο των εργασιών και την υφιστάμενη κατάσταση να είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.

Ακολούθησε νέα σύσκεψη της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ με εκπροσώπους των Δήμων του παραλιακού μετώπου του Σαρωνικού και της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο να καταγραφούν τα κατά τόπους προβλήματα, και να γίνουν προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων.

Τα ζητήματα που ετέθησαν ήταν:
1. Η ενίσχυση των συνεργείων απορρύπανσης, σε προσωπικό και μέσα.
2. Η διαδικασία για την καταγραφή, την αποτίμηση της ζημιάς και τις αποζημιώσεις
3. Η διευκρίνιση κατά πόσον η ρύπανση είναι μόνο από το Αγία Ζώνη 2 ή και από το Blue Star Πάτμος.
4. Ο αποτελεσματικότερος συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις εταιρίες απορρύπανσης.
5. Ενημέρωση για την πιθανή κίνηση της πετρελαιοκηλίδας με βάση τον καιρό.
6. Η διαχείριση των αποβλήτων που συλλέγονται.
7. Η ενημέρωση από αρμόδια όργανα για το που επιτρέπεται η κολύμβηση και η αλιεία και για την ποιότητα των νερών.
8. Οι δαπάνες για την απορρύπανση των ακτών.

Η ηγεσία του Υπουργείου διευκρίνισε ότι έχουν ληφθεί δείγματα από παντού και ότι έχουν σταλεί για ανάλυση ώστε να λυθούν απορίες για το ποιο πλοίο ρύπανε. Ο κ. Κουρουμπλής δεσμεύτηκε ότι θα διαταχθεί έρευνα και για την ρύπανση στο Πέραμα και για τη μεταφορά του Blue Star Πάτμος. Είπε ακόμα ότι από την πρώτη στιγμή στο ΥΝΑΝΠ βρίσκονται επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να κάνουν τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς ελέγχους, ενώ στον έλεγχο της ποιότητας των νερών έχουν εμπλακεί το ΕΛΚΕΘΕ και το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Δεσμεύτηκε ότι θα σταλεί στους Δήμους κάθε ενημέρωση που έχει το ΥΝΑΝΠ. Ο ΓΓ Ναυτιλίας Διονύσης Χαράλαμπος εξήγησε ότι υπάρχει ειδική νομοθεσία (ΚΥΑ) για τη διαχείριση των αποβλήτων. Το Υπουργείο Ναυτιλίας θα δώσει στους εκπροσώπους των ΟΤΑ οδικό χάρτη των ενεργειών που απαιτούνται για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων.
Ο κ. Κουρουμπλής ζήτησε νέα σύσκεψη με τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Δήμων και της Περιφέρειας. Πρότεινε επίσης και η πρόταση έγινε δεκτή, να γίνει νέα σύσκεψη με τους Δημάρχους την Τρίτη. Κάλεσε τους Δημάρχους σε επίσκεψη του παραλιακού μετώπου του Σαρωνικού από τη θάλασσα, με σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Όπως έγινε γνωστό θα αναζητηθεί μέσω του ΟΑΕΔ εξειδικευμένο στην απορρύπανση προσωπικό για να διατεθεί στις εταιρίες καθαρισμού. Ο Υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε ότι γίνεται αγώνας μεγάλος για την καταπολέμηση της ρύπανσης και ότι γι αυτό απαιτείται, συνεργασία και συνεννόηση. Αποφασίστηκε να συσταθεί συντονιστικό όργανο με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΛΣ, των ΟΤΑ Λ.Σ και των εταιριών απορρύπανσης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Δήμαρχοι , ή αντιδήμαρχοι από τους Δήμους: Ελληνικού – Αργυρούπολης, Κορωπίου, Πειραιά, Σαλαμίνας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Γλυφάδας, Φαλήρου, Περάματος και Αλίμου. Συμμετείχαν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νότιας Αθήνας, Χρήστος Καπάταης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νάσος Αναγνωστόπουλος , ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Γαβρίλης και εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Στη συνέχεια έφτασε στο ΥΝΑΝΠ ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο οποίος, με τη συνοδεία του Υφυπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού, του ΓΓ Ναυτιλίας Διονύση Χαράλαμπου Καλαματιανού και του Αρχηγού του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. Αντιναύαρχου ΛΣ Σταμάτη Ράπτη, επισκέφτηκε το σημείο του ναυαγίου του «Αγία Ζώνη 2» και το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού Κόλπου.

Τροποποιείται η Γ1δ/Γ.Π. οικ. 53794/ 12-7-2017 Υπουργική Απόφαση «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση» ως εξής:

Α.  Πέραν των αναφερομένων στη σχετική Υπουργική Απόφαση απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια ύδατα  των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία έχουν υποστεί φαινόμενα βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, και μέχρι την αποκατάσταση τους, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

1.  Από την ακτή κολύμβησης πλησίον της σχολής Ναυτικών Δοκίμων ( Ακτή Θεμιστοκλέους 334) μέχρι και την παραλία της Φρεατίδας

2. Στις ακτές κολύμβησης της περιοχής «Βοτσαλάκια»

3.  Σε όλες τις ακτές κολύμβησης  του Δήμου Αλίμου

4. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης  του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

5. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης  του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

6. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης  του Δήμου Γλυφάδας

7. Στον όρμο Λιμνιώνα, κατά μήκος της ακτής εκατέρωθεν του πέτρινου θεάτρου Σεληνίων, έμπροσθεν του ιστιοπλοϊκού ομίλου Σεληνίων και κατά μήκος της ακτογραμμής επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου

Β.  Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των πραναφερόμενων ακτών κολύμβησης με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα  σημεία και να μη καταστρέφονται.

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στο Σαρωνικό, την λήψη περαιτέρω άμεσων μέτρων για την διερεύνηση των αιτίων του περιστατικού της βύθισης του πλοίου Αγία Ζώνη ΙΙ και την ταχύτατη απόδοση των ευθυνών.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολές για:

  • Την  άμεση ανάκληση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας που έχουν δοθεί με παράταση και τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων.
  • Την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης όλων των εμπλεκομένων για την κρίση του  αξιόπλοου του Αγία Ζώνη ΙΙ και την αυστηρότατη τιμωρία όλων των υπευθύνων.
  • Την άμεση μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου και επιθεωρήσεων πλοίων, από τον Κλάδο Επιθεώρησης  εμπορικών πλοίων  στους Νηογνώμονες, για την έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.
  • Την συνδρομή περισσότερων πλοίων για ταχύτερη και πληρέστερη απορρύπανση των υδάτων και των ακτών του Σαρωνικού.


Μετά την αυτοψία, στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου, ο Υπουργός ΝΑΝΠ Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος και ο Υφυπουργός ΝΑΝΠ Νεκτάριος Σαντορινιός έδωσαν συνέντευξη Τύπου για το ναυάγιο και την επιχείρηση απορρύπανσης.

Ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε:

«Βρίσκεται σε εξέλιξη μια γιγαντιαία προσπάθεια με στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις που δημιουργήθηκαν από το ναυάγιο του Αγία Ζώνη 2. Κι επειδή δυστυχώς σε τέτοιες στιγμές επιχειρείται, όπως είπε πολύ σωστά και ο δήμαρχος Φαλήρου, η σκύλευση, θα πρέπει να απαντήσω σε μια σειρά ζητημάτων που έχουν προκύψει. Είπα το πρωί, το εννοώ και το πιστεύω, για όλους τους υπουργούς ισχύει το εξής: οι παραιτήσεις μας είναι πάντα στη διάθεση του Πρωθυπουργού, διότι ο Πρωθυπουργός μας κρίνει καθημερινά. Και για μένα προσωπικά, είναι μια στάση που ξεκινάει από τα παιδικά μου χρόνια, όταν συνέβη η ανατροπή της κυβερνήσεως του Γεωργίου Παπανδρέου, το 1965, όπου ο τότε βασιλιάς δεν επέτρεπε στον Πρωθυπουργό να ορίσει τους υπουργούς που ήθελε. Λέω λοιπόν, ότι είναι πάντα το δικαίωμα στον Πρωθυπουργό να κάνει τις δικές του επιλογές. Αυτό το νόημα είχε μια πρωινή μου δήλωση κι έγινε μια παρεξήγηση από ένα συνεργάτη μου, συνάδελφό σας, που μίλησε για λογοπαίγνιο. Δεν είναι καθόλου λογοπαίγνιο. Το πιστεύω, γι’ αυτό και θεωρώ ότι πάντα όλοι μας, ως υπουργοί, έχουμε αυτή τη δέσμευση απέναντι στον Πρωθυπουργό.

Άκουσα επίσης τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να σας πω ότι έπιασα τον περιβαλλοντολόγο κ. Μητσοτάκη αδιάβαστο. Είπε ότι υπήρξε καθυστέρηση. Τι εννοεί; Ας πούμε στη δική τους εποχή, πόση ώρα από τη στιγμή που γίνεται ένα ναυάγιο, παρεμβαίνουν τα σωστικά μέσα, παρεμβαίνουν τα αντιρρυπαντικά μέσα, γίνεται η σύμβαση ανάθεσης  της αντιρρυπαντικής προσπάθειας, στεγανοποίησης του πλοίου και άντλησης, σε ιδιωτική εταιρία; Διότι όπως ξέρετε, η Ελλάδα, τηρώντας ευρωπαϊκούς κανόνες, έχει μια αρχή που λέει «ο ρυπαίνων πληρώνει». Σημειώνω λοιπόν για τον κ. Μητσοτάκη: Ξημερώματα Σάββατο προς Κυριακή βυθίστηκε το πλοίο. Αρχικά έχει υπολογιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του πλοίου βυθίστηκε σε ένα τέταρτο. Το πρώτο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού έφτασε σε περίπου 20 λεπτά. Πρώτος τους στόχος είναι να σώσουν τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Στις 05:30, φτάνει το πρώτο αντιρρυπαντικό του Λιμενικού. Στις 06:14 το email που ανατίθεται η ευθύνη ναυαγιαίρεσης στην ιδιωτική εταιρία από την ιδιοκτήτρια εταιρία. Στις 09:30 έχουν μπει τα φράγματα και στις 10:00 αρχίζει η στεγανοποίηση.

Θεωρώ λοιπόν, ότι για άλλη μια φορά βιάστηκε ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ τον καλώ και τον καλώ καλοπροαίρετα, όπως πήρα και την πρωτοβουλία να συγκληθεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος την επόμενη εβδομάδα, να έρθει και να πάμε μια από τις επόμενες μέρες σε όλα τα σημεία που έχουν πληγεί για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τη γιγαντιαία προσπάθεια, που ίσως για πρώτη φορά έχει γίνει στην Ελλάδα, μέσα από τη συνεργασία πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος. Συγκεκριμένα επιχειρούν επτά σκάφη του Λιμενικού, άλλα δώδεκα σκάφη ιδιωτικών εταιριών, ένα σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας EMSA, το οποίο διαθέτει πάρα πολύ σύγχρονα μέσα, με στόχο να αντληθεί το πετρέλαιο από το βυθισμένο σκάφος και να καθαρίσουμε τη θάλασσα από τα πετρελαιοειδή. Τρίτος στόχος να μαζέψουμε από τις ακτές, όπου υπάρχει πίσσα πάνω στην άμμο και στα βότσαλα και τέταρτος να προσπαθούμε να καθαρίσουμε με ατμούς, όχι με χημικά, και τα βράχια.

Επειδή λοιπόν ακούω διάφορα για το πόσο χρόνο χρειάζονται αυτά τα πράγματα για να γίνουν, κι επειδή δεν φοβόμαστε για την προσπάθεια που κάνουμε, σας λέω πως υπάρχει έγγραφο και μπορείτε να το αναζητήσετε από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το κέντρο κάνει μετρήσεις και σε 25 μέρες, πιστεύουμε, ότι θα έχει αλλάξει εντελώς εικόνα. Ήδη ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Φάμελλος, έστειλε τη Δευτέρα επιθεωρητές εδώ, οι οποίοι από τότε παρακολουθούν την προσπάθεια που γίνεται, ελέγχουν και σε μια κουβέντα που είχαμε τους ρωτήσαμε εάν βρήκαν νεκρά πουλιά και μας απάντησαν αρνητικά. Δεν βλέπει δηλαδή κανείς, αυτά που έχουν συμβεί σε άλλες εποχές και περιοχές, μαζική καταστροφή σε πτηνά, ψάρια κτλ. Ωστόσο παρακολουθούμε καθημερινά. Ήδη δώσαμε οδηγίες στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου που έχει τη δορυφορική εποπτεία της κίνησης που υπάρχει μέσα στη θάλασσα, για πετρελαιοκηλίδες κτλ, να ενημερώνει καθημερινά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και βρισκόμαστε όπως σας είπα σε μια εξαιρετικά καλή εξέλιξη.

Μέρα με τη μέρα έχουμε βελτίωση. Γίνεται μια γιγαντιαία όπως σας είπα προσπάθεια. Αυτή την ώρα εκείνο που έχει σημασία από όλους μας, είναι να παροτρύνουμε όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν σ’ αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά το Λιμενικό Σώμα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσία, όπως το έκανε και σε άλλες στιγμές στο Αιγαίο. Κι όταν θα έρθει η ώρα των ευθυνών, με τη σύγκληση της Επιτροπής Περιβάλλοντος που έχω ζητήσει, θα έρθουν και τα κόμματα να κάνουν την κριτική τους, να παρουσιάσουν τα στοιχεία τους. Έχουμε χρόνο. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ποιότητα στο αποτέλεσμα που επιδιώκουμε.

Καλέσαμε εδώ τους δημάρχους, καλέσαμε τους βουλευτές της περιοχής και βεβαίως είμαστε σε μια ανοιχτή επαφή με όλους εκείνους που πραγματικά θέλουν να υποδείξουν κάτι που πρέπει να γίνει και δεν έχουμε κάνει. Δεν έχω ακούσει δηλαδή από την αντιπολίτευση, που το μόνο που λέει είναι «καθυστερήσατε», να μας πούνε πώς καθυστερήσαμε, εφόσον υπάρχουν τα στοιχεία στο θάλαμο επιχειρήσεων; Βεβαίως δεν μπορώ να δώσω στοιχεία που είναι απόρρητα, αλλά όταν θα έρθει ο εισαγγελέας ή τα κόμματα να καθίσουμε να συζητήσουμε, πιστεύω να έχουν τη γενναιότητα να ζητήσουν συγγνώμη εάν δεν υπήρξε καθυστέρηση. Διότι δεν λαμβάνουν υπόψη ότι ένα πλοίο βυθίζεται και μέσα σε 3-4 ώρες μπορεί να υπάρξει διαρροή πετρελαίου, μαζούτ. Αυτό το πλοίο όπως ξέρετε δεν είχε diesel είχε μαζούτ. Και διερωτηθήκαμε κι εμείς, από τη στιγμή που μπήκαν τα φράγματα, πως έγινε η διαρροή. Και μας δόθηκε η εξήγηση ότι αυτό μπορεί να συμβεί, διότι όταν είναι το κλίμα ψυχρό, το μαζούτ κατεβαίνει προς τα κάτω και με τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρθηκε σε διάφορα σημεία. Μετά θερμαίνεται, με τη ζέστη της ημέρας και αναδύεται στο σημείο που έχει μεταφερθεί.

Εκείνο που εγώ μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, είναι ότι με κάθε τρόπο όλες οι δυνάμεις που διαθέτουμε είναι σε επιφυλακή νύχτα – μέρα και είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα πολύ σύντομα θα είναι θετικό και πραγματικά, ίσως για πρώτη φορά, μια τόσο μεγάλη σε έκταση ζημιά αντιμετωπίζεται με  αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό πιστεύω.»

Ο κ. Φάμελλος δήλωσε:

«Καταρχήν, είμαι εδώ διότι την αρμοδιότητα της αντιμετώπισης του περιστατικού, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας μας, την έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο, όπως σας είπε και ο Υπουργός, από τα πρώτα λεπτά της βύθισης έχει πλήρη γνώση και έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Εμείς υποστηρικτικά λειτουργούμε, με βάση την ευθύνη που έχουμε για την περιβαλλοντική ουσιαστικά ευθύνη, έτσι ονομάζεται αυτό στη δική μας αρμοδιότητα, για την αντιμετώπιση του περιστατικού από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και από το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας. Πρώτον, όσον αφορά τις διαδικασίες τις οποίες ανέφερε το Υπουργείο Ναυτιλίας, εγώ θέλω να σας πω ότι είναι εντυπωσιακό, το πώς παρότι συνέβη ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή μέσα σε τρεισήμισι ώρες είχε γίνει ανάθεση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία στην ανάδοχο εταιρεία για τη ναυαγιαίρεση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και παρότι το περιστατικό αυτό συνέβη 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, ήδη στις επτά και δέκα υπήρξε περιπολία αεροσκάφους στην περιοχή για την επιθεώρηση του συμβάντος, ενώ ήδη στις εννιά και δέκα το πρωί της Κυριακής υπήρξε εκκαθάριση και βιντεοσκόπηση του ναυαγίου. Αυτό νομίζω ότι τα αποδεικνύει όλα και απορρίπτει όλα όσα λέγονται σχετικά με καθυστερημένη κινητοποίηση, παρότι μιλάμε για ξημερώματα Κυριακής.

Όσον αφορά τις δικές μας διαδικασίες, εγώ τη Δευτέρα το πρωί και λίγο  πριν αναχωρήσω για το Ισραήλ, γιατί χτες το βράδυ γύρισα, είχα χαρακτηρίσει την κατάσταση ιδιάζουσα όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Επειδή εκτίμησα ότι το επιβάλλουν λόγοι εξαίρετης σημασίας και έκτακτης ανάγκης, έδωσα την απαραίτητη εντολή στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος να είναι τη Δευτέρα ήδη στο πεδίο. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ήταν από τη Δευτέρα στη Σαλαμίνα και αυτό ήταν εν γνώσει και του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Δήμου βέβαια και βέβαια επιτόπου πήγε και το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας, το οποίο αντιμετωπίζει μείζονα περιστατικά περιβαλλοντικού κινδύνου ή ζημίας στη χώρα μας. Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι προβλέψεις του αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγματος για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και με βάση τα έγγραφα τα οποία υπήρξαν από τη Δευτέρα, έχουμε επικοινωνήσει και έχουμε ενημερώσει την πλοιοκτήτρια εταιρεία για την ευθύνη αυτή και έχουμε ζητήσει όλη την παρακολούθηση, αν θέλετε, της απορρύπανσης, την οποία κάνουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κάθε μέρα από τη Δευτέρα στο πεδίο. Μάλιστα, σήμερα που πήγαμε στην περιοχή για να διαπιστώσουμε επιτόπου τι γίνεται και με τη σφράγιση και με την άντληση, αλλά και με τις γειτονικές ακτές, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ήταν εκεί και ενημερώσανε και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό και βέβαια κι εμένα, που ήμασταν εκεί. Έχει εφαρμοστεί ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και νομίζω ότι και τα τεχνικά μέσα τα οποία έχουν εφαρμοστεί και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είναι και σύμφωνος με τους κανόνες και αντίστοιχος του περιστατικού, το οποίο έχει συμβεί.

 

Επιπλέον αυτού, έχει γίνει ήδη επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται το αντίστοιχο Θαλάσσιο Ταμείο, το Γαλάζιο Ταμείο, όπως λέμε εμείς, για την έγκριση της κάλυψης δαπάνης της αντιμετώπισης του έκτακτου περιστατικού. Ένα ποσό το οποίο χρειάζεται και για διαχειριστικά λειτουργικά έξοδα του σκάφους που θα καλέσει η MCA, καλύπτεται από το γαλάζιο ταμείο, οι δαπάνες καλύπτονται λοιπόν από τον προϋπολογισμό και θα καταλογιστούν σε βάρος του υπεύθυνου που προκάλεσε τη ρύπανση. Όσον αφορά την αντιμετώπιση και βραχυπρόθεσμα την άμεση αντιμετώπιση, δηλαδή τη συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων και την απορρύπανση των ακτών, αλλά και τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση, που έχει να κάνει με την οποιαδήποτε διαχείριση που πρέπει να γίνει για την αποκατάσταση των οικολογικών παραγόντων του οικοσυστήματος της περιοχής. Η πρώτη εκτίμηση που έχουμε και από τη σημερινή επίσκεψη και το λέω αυτό  συμπληρωματικά μιας και η αντίστοιχή ευθύνη και στο Λιμενικό αλλά και στον υπουργό είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή διαρροές από την περιοχή του ναυαγίου, Έχει ολοκληρωθεί η στεγάνωση, η οποία έχει γίνει ήδη και με επίσημο τρόπο, έχει διατυπωθεί τα ξημερώματα της Τρίτης αν δεν κάνω λάθος,  από Δευτέρα προς Τρίτη και η αντιμετώπιση πλέον γίνεται στις ακτές περιμετρικά όπου αντιμετωπίζονται τα περιστατικά της διαφυγής, η οποία είναι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες και τα πετρελαιοειδή που είχε και έχει ακόμα το πλοίο μέσα.

Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο και είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και με τη Δήμαρχο, επί τόπου στα Σελήνια, είναι να γίνει πλέον η άντληση των υπολειμμάτων που έχουν εγκλωβιστεί στα φράγματα. Είναι απολύτως οριοθετημένες οι περιοχές αυτές που επισκεφθήκαμε και πρέπει να γίνει απορρύπανση και της ακτής και των στοιχείων του θαλάσσιου οικοσυστήματος, έτσι ώστε να μην έχουμε καταβυθίσεις και μόνιμες επιπτώσεις, είτε στο θαλάσσιο περιβάλλον, είτε στην ποιότητα του θαλάσσιου νερού. Νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει θέσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αυτών των λίγων εβδομάδων που θα μπορέσουμε να κάνουμε επανεκτίμηση της πλήρης αποκατάστασης, είναι απολύτως εφικτό και λειτουργικό.

Εμείς έχουμε συνεργασία και με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή μονάδα παρακολούθησης των περιστατικών αυτών και με αυτό θα ολοκληρώσω την αρχική μου εισήγηση για να σας δώσω μία γενικότερη εικόνα. Η χώρα μας στα πλαίσια της τριμερούς συνεργασίας με το Ισραήλ και με την Κύπρο, εκπομπή σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στην ανατολική Μεσόγειο το οποίο ολοκληρώνεται εφέτος το 2017 και θα εκδοθεί σαν πρώτο επίπεδο ήταν ένα από τα αντικείμενα που συζήτησα με τον ομόλογο μου τον Υπουργό περιβάλλοντος του Ισραήλ στην επίσκεψη μου χτες και προχτές. Το σχέδιο αυτό που μας δίνει την δυνατότητα να αναβαθμίσουμε και τα επιχειρησιακά και τα τεχνικά εργαλεία που έχουμε για οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον και νομίζω και από την σημερινή, από αυτή την εβδομάδα θα βγάζουμε συμπεράσματα, ώστε να είναι πιο ολοκληρωμένο το αντίστοιχο σχέδιο πολιτικής προστασίας της θάλασσας, μιας και στην ξηρά βρεθήκαμε φέτος σε πολλά περιστατικά που το εφαρμόσαμε πολλά λειτουργικά και επιχειρησιακά θέματα.

 

Εκτός από το ζήτημα αυτό πρέπει να σας ενημερώσω ότι είναι ενήμερο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών, το Μεσογειακό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το συμβάν της θαλάσσιας ρύπανσης, το οποίο τυχαίνει να συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα στη χώρα μας. Αυτή την εβδομάδα στη χώρα μας συνεδριάζουν όλα τα τοπικά και περιφερειακά γραφεία της Σύμβασης της Βαρκελώνης, είκοσι ένας (21) εκπρόσωποι κρατών για τη θαλάσσια ρύπανση ουσιαστικά και για το περιβάλλον της Μεσογείου είναι στην Ελλάδα και σήμερα. Συνεδριάζουν μαζί με την Ευρωπαϊκή επιτροπή και την Γραμματεία της Σύμβασης της Βαρκελώνης και μάλιστα αργότερα σήμερα το απόγευμα ο επικεφαλής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών και περιβαλλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων εθνών για το πρόγραμμα δράσης της Μεσογείου μαζί με τον επικεφαλής του περιφερειακού Γραφείου Θαλάσσιας ρύπανσης της Μεσογείου που εδρεύει στην Μάλτα, του κυρίου Γκονζάλες, ο πρώτος είναι ο κύριος Λεόνε, θα είναι εδώ στο υπουργείο για να συζητήσουμε και τις εμπειρίες αλλά και τα τεχνικά εργαλεία τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή και να αξιοποιήσουμε, αν χρειαστεί, οτιδήποτε περεταίρω αυτή την εβδομάδα, αλλά και να βελτιώσουμε ακόμα πιο σημαντικά το σχέδιο αυτό για τη Μεσόγειο, μιας και οι δράσεις μας δεν αφορούν μόνο την περιοχή αυτή αλλά διευρύνονται όλο και περισσότερο και αναβαθμίζονται εξαιτίας του ότι πραγματικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε σύγχρονα προβλήματα και μεγάλες ανάγκες κάτι το οποίο γίνεται αστραπιαία και με μεγάλη επιτυχία.»

Ο κ. Σαντορινιός δήλωσε:

«Αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρώσουμε είναι ότι υπήρξε άμεση αντίδραση του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου. Το ναυάγιο συνέβη στις 2.30 η ώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή. Αμέσως σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μετέβησαν στο σημείο. Υπεγράφη μέσα σε τέσσερις ώρες η σύμβαση της πλοιοκτήτριας εταιρείας με τις αντιρρυπαντικές, ενώ παράλληλα αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού βοηθούν στις προσπάθειες. Την ίδια ώρα άρχισε να τοποθετείται το φράγμα και ξεκίνησε ταυτόχρονα η διαδικασία στεγανοποίησης του ναυαγίου. Στο διάστημα αυτό, μέχρι και σήμερα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημέρωνε το κοινό με συνεχή και επικαιροποιημένα Δελτία Τύπου. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, μέσα στο ίδιο διάστημα, δεν είχαν υπογράψει καν την σύμβαση απορρύπανσης.

Μετά από όλα αυτά, αναρωτιέμαι που βασίζεται η αντιπολίτευση όταν λέει ότι καθυστερήσαμε. Μέχρι στιγμής, παρά τις κατά ριπάς δηλώσεις που κάνουν, δεν έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση από την πολιτική και φυσική ηγεσία του ΥΝΑΝΠ για το συμβάν και την αντιμετώπισή του. Που ξέρουν τι έχει συμβεί και από που ενημερώνονται; Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ή μήπως το μόνο που έχουν σκοπό είναι να προκαλέσουν ντόρο και να μην ασχοληθούν με την ουσία της υπόθεσης;

Εμείς αντιμετωπίσαμε ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα με σοβαρότητα και όχι με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης. Από δω και στο εξής προτεραιότητα είναι να καθαρίσουν θάλασσα και ακτές και να διερευνηθούν σε βάθος οι ευθύνες.

Το ΥΝΑΝΠ επισημαίνει ότι :

Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν σημειωθεί ενδεικτικά έξι περιστατικά με προσαράξεις ή βυθίσεις πλοίων στις ελληνικές θάλασσες. Σε μερικά σημειώθηκε ρύπανση και μεγάλη. Το έκτο περιστατικό είναι το Αγία Ζώνη 2 και σε αυτό, ο χρόνος ανάθεσης της ναυαγιαίρεσης (LOF) από την πλοιοκτήτρια εταιρία ήταν ο συντομότερος χρόνος σε συνθήκες νύχτας.

Από τη στιγμή που σημειώνεται το συμβάν, και μέχρι ότου γίνει η ανάθεση από την πλοιοκτήτρια εταιρία, το Λιμενικό ελέγχει πλήρως όλη τη διαδικασία, η οποία δε γίνεται χωρίς παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ που έχουν την εποπτεία. Στο «Αγία Ζώνη 2» η διαδικασία έγινε σε λιγότερο από 4 ώρες. Και το Λιμενικό ήταν εκεί, στα πρώτα 20 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος έδωσε εντολή και ελήφθησαν δείγματα από τα καύσιμα του Αγία Ζώνη και από τα καύσιμα του Blue Star το οποίο τις ίδιες ημέρες έφτασε στην περιοχή του Περάματος, ώστε να διαπιστωθεί από ποιο πλοίο προέρχεται η ρύπανση.

Σε ότι αφορά τυχόν αποζημιώσεις από διαρροή πετρελαίου πέραν του ποσού για το οποίο είναι ασφαλισμένο το πλοίο διευκρινίζεται ότι τα επιπλέον ποσά μπορούν να αντλούνται από το IOPC Fund (Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων από Ρύπανση Πετρελαίου), το οποίο αποζημιώνει, υπό τον όρο ότι ο αιτών αποδεικνύει τη ζημιά του, με βάση τους κανόνες που ορίζει το ταμείο.

Την ικανοποίησή τους για την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος, μετά το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη 2» εξέφρασαν οι Δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες των περιοχών που έχουν πληγεί από τη ρύπανση, στη δεύτερη ειδική ενημέρωση που οργάνωσε γι αυτούς το Υπουργείο Ναυτιλίας, υπό τον υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Γ.Γ. Ναυτιλίας Διονύση Χαράλαμπο Καλαματιανό και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχο ΛΣ Σταμάτη Ράπτη.

«Η διαβεβαίωση που έχω από είναι ότι θα αρχίσει εντός της ημέρας η απάντληση. Ότι μέσο υπήρχε, επιχειρεί στην περιοχή συν το σκάφος της ΕΜΣΑ. Επιπλέον δε χρησιμοποιούμε χημικά για την απορρύπανση. Με τη χρήση χημικών η εικόνα θα είχε αλλάξει αμέσως. Μπορεί να υπήρξαν αδυναμίες σε μία τέτοια επιχείρηση, ανάλογη της οποίας δεν έχει ποτέ σημειωθεί στην Ελλάδα. Τις βλέπουμε και τις βελτιώνουμε, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Ο κ. Κουρουμπλής διαβεβαίωσε τους Δημάρχους ότι υπάρχει βελτίωση της κατάστασης από χθες μέχρι σήμερα και εξέφρασε την ελπίδα ότι σε 20 ημέρες η εικόνα θα είναι εντελώς διαφορετική στις παραλίες και στη θάλασσα. «Είδα τη Σαλαμίνα και είμαι ευχαριστημένος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος. Ο κ. Κουρουμπλής διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι «θα γίνει πλήρης έλεγχος όλης της διαδικασίας αδειοδότησης του πλοίου και επιθεώρησης του και ότι θα ελεγχθεί οτιδήποτε συνδέεται με αυτή την ιστορία».

Οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν ειδική μέριμνα για τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ. Ζήτησαν να γίνει καταγραφή των ζημιών για να υπάρξουν αποζημιώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι έδωσαν συγχαρητήρια στον Αρχηγό του Λιμενικού Αντιναύαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Σταμάτη Ράπτη για τον άριστο συντονισμό όλων των ενεργειών της Υπηρεσίας, ενώ όλοι συμφώνησαν ότι ο καθαρισμός γίνεται καλά. Οι εκπρόσωποι των εταιριών απορρύπανσης διαβεβαίωσαν ότι όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός δεν θα υπάρχει κανένα επιβαρυντικό υλικό ή στοιχείο για το περιβάλλον. Ο κ. Κουρουμπλής διαβεβαίωσε ότι μετά το τέλος των εργασιών θα γίνει πιστοποίηση του κατά πόσον είναι σωστή η απορρύπανση από το ΕΛΚΕΘΕ.

Στη σύσκεψη ήταν παρόντες οι αντιπεριφερειάρχες, Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης και Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος, ο αντιπεριφερειάρχης Νότιας Αθήνας Χρήστος Καπάταης, oι Δήμαρχοι Πειραιά Γιάννης Μώραλης, Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος, Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, Μοσχάτου Ανδρέας Ευθυμίου, ο Αντιδήμαρχος Γλυφάδας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης και ο εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Μαρίνας Καλλιθέας. Στην ενημέρωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ομίλου Επιχειρήσεων Σπανόπουλου, και της εταιρίας Πολυχρονόπουλου, στην οποία ανήκει το σκάφος με τον εξοπλισμό της EMSA.

Αυτοψία στο παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού Κόλπου έκαναν σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός και ο ΓΓ Ναυτιλίας Διονύσιος Χαράλαμπος Καλαματιανός, συνοδευόμενοι από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχο ΛΣ Σταμάτιο Ράπτη.
Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης των εργασιών απορρύπανσης, ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε στους δημοσιογράφους:
«Κάναμε μια επίσκεψη σε όλα τα επίδικα σημεία που έχουν παρουσιαστεί κηλίδες πετρελαίου. Έχουμε μια σημαντική εικόνα βελτίωσης. Η επιχείρηση συνεχίζεται με την ίδια ένταση. Δύο πράγματα που θα μπορούσα να πω είναι ότι πετύχαμε τη στεγανοποίηση του βυθισμένου δεξαμενόπλοιου και σήμερα πιστεύω να αρχίσει η απάντληση πετρελαίου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί ελέγχεις την πηγή της ρύπανσης. Από την άλλη πλευρά, έχουμε επιστρατεύσει όλα τα μέσα που υπάρχουν στη χώρα, προκειμένου να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της ρύπανσης. Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά, φιλικά προς το περιβάλλον και πρέπει να το τονίσουμε,  γιατί έχουμε πάντα την τάση να αυτομαστιγωνόμαστε ως λαός. Στη Μ. Βρετανία χρησιμοποιούν χημικά τα οποία ρίχνουν με τα αεροπλάνα, ενώ εδώ χρησιμοποιούμε καλύτερης ποιότητας απορρυπαντικά, προκειμένου να περιορίσουμε τις επιπτώσεις αυτής της ζημιάς που έχει γίνει. Η προσπάθεια συνεχίζεται με την ίδια ένταση προκειμένου να έχουμε γρήγορο αποτέλεσμα. Είμαι βέβαιος ότι με τους ρυθμούς που δουλεύουμε σε πολύ λίγες μέρες η υπόθεση αυτή θα έχει ξεχαστεί. Και το λέω γιατί δουλεύουμε εντατικά με συντονισμό, υπάρχουν βεβαίως προβλήματα σε μια τόσο μεγάλη επιχείρηση. Δεν είχε ξανασυμβεί σε τέτοια έκταση   αλλά πρέπει να σας πω ότι σε άλλες περιπτώσεις αν δει κανείς το χρονικό των περιπτώσεων θα διαπιστώσει ότι εδώ υπήρξαν έντονα αντανακλαστικά από μεριάς του Λιμενικού Σώματος στο να συντονίσει να προωθήσει και να παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία του περιορισμού των επιπτώσεων από τη ρύπανση.
Το μεσημέρι θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου. Εγώ θα έλεγα σε ένα διήμερο να γίνει μια επίσκεψη όσων δημοσιογράφων θέλουν,  με ένα σκάφος του Λιμενικού, ώστε  με μια τέτοια επίσκεψη να έχετε ιδίοις όμασι αυτή την εικόνα και να τη μεταδώσετε πιστεύω με τον τρόπο που εσείς κρίνετε.
Η κατάσταση εξομαλύνεται μέρα με τη μέρα γιατί έχουν μπει ση μάχη όλα τα σκάφη. Χρησιμοποιείται και ένα μεγάλο σκάφος ευρωπαϊκών  προδιαγραφών,  ένα σκάφος με το οποίο συνεργάζεται η EMSA. Από εκεί και πέρα θέλω να ενημερώσω τον ελληνικό λαό ότι θα γίνουν όλες οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του ναυαγίου. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν με τον πιο σαφή τρόπο.»
Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός δήλωσε:
«Αυτή την στιγμή, όπως διαπιστώθηκε και από την σύντομη περιοδεία μας στις πληγείσες περιοχές, επιχειρούν πάρα πολλά σκάφη του Λ.Σ – ΕΛΑΚΤ  και ιδιωτών, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν από στεριάς ικανός αριθμός συνεργείων καθαρισμού των ακτών. Θεωρώ ότι σύντομα θα μπορούμε να μιλάμε για περιορισμό της κατάστασης, γεγονός που θα επανεκτιμήσουμε σε λίγες ημέρες.
Από πλευράς μας, είμαστε αποφασισμένοι να διερευνήσουμε σε βάθος τα αίτια του ναυαγίου και να αναζητήσουμε ευθύνες, όπως προβλέπει ο Νόμος.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν πρέπει να αμαυρώσει το Λιμενικό Σώμα και την Ναυτιλία της χώρας. Καθημερινά διακινούνται τόνοι πετρελαίου με απόλυτη ασφάλεια και δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Ναυτιλία  και πίστη ότι η ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες είναι ασφαλής».

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, έφερε την υπόθεση της ρύπανσης από το ναυάγιο του Δεξαμενοπλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II», ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, με αίτημα που ήδη υπέβαλε το Υπουργείο, ώστε να ενημερωθεί πλήρως ο Ελληνικός Λαός για την άμεση και πρωτοφανή κινητοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρύπανση. Η συνεδρίαση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Την ταχύτατη και αποτελεσματική επέμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από το ναυάγιο του Δεξαμενοπλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II», σημείωσαν και οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προσκλήθηκαν σε ειδική σύσκεψη, που συγκλήθηκε στο ΥΝΑΝΠ προς ενημέρωσή τους. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου κ.κ. Διονύσης Χαράλαμπος Καλαματιανός και Χρήστος Λαμπρίδης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης, ο Β’ Υπαρχηγός Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. Υποναύαρχος Λ.Σ. Παναγιώτης Παρασκευάς, ο Διευθυντής Κλάδου Ναυτιλιακής Πολιτικής Υποναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Καλογείτων, ο Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Αρχιπλοίαρχος ΛΣ Αλέξανδρος Λαγουρός, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Κωνσταντίνος Λεοντάρας και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Στυλιανός Μαρκουλάκης.

Εκ μέρους των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος, η Δήμαρχος Σαλαμίνας Ισιδώρα Νάννου, ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δικτύων Πειραιά Αλέξανδρος Αργουδέλης και ο Αντιδήμαρχος Κερατσινίου Μιλτιάδης Θεοδότος. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμα η εκπρόσωπος από την Διεύθυνση Υγειονομικών Ελέγχων της Περιφέρειας κ. Πεφάνη, ο εκπρόσωπος της εταιρίας “Όμιλος Επιχειρήσεων Σπανόπουλος” Μιχάλης Σπανόπουλος, καθώς και η δικηγόρος της πλοιοκτήτριας εταιρείας «AGIA ZONI II Ναυτική Εταιρία» του δεξαμενόπλοιου “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”, δικηγόρος Χριστίνα Σφαέλου

Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας Διονύσης Χαράλαμπος Καλαματιανός, σημείωσε ότι η κινητοποίηση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ήταν άμεση και τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά το ναυάγιο περιπολούσαν ήδη στην περιοχή σκάφη του Λιμενικού Σώματος. «Αξιοποιήθηκαν αμέσως, όλα τα διαθέσιμα μέσα του Λιμενικού Σώματος» είπε ο κ. Καλαματιανός. Σημείωσε μάλιστα ότι χρειάστηκαν λιγότερο από 4 ώρες για να αναθέσει η πλοιοκτήτρια εταιρία στην “Όμιλος Επιχειρήσεων Σπανόπουλος”, την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και την απάντληση του φορτίου από το βυθισμένο πλοίο. Όπως σημείωσε, το περιστατικό το οποίο χαρακτηρίζεται ως μείζονος σημασίας, λόγω του μεγάλου φορτίου που είχε το πλοίο, σημειώθηκε νύχτα. «Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξαν αεροσκάφη του Λιμενικού Σώματος για την εκτίμηση της ρύπανσης, ενώ την ίδια ώρα εντοπίστηκε και το βυθισμένο πλοίο.

Τοποθετήθηκαν φράγματα και στη συνέχεια έπεσαν οι δύτες. Έτσι, δεν χάθηκε καθόλου χρόνος», τόνισε ο κ. Καλαματιανός.

Ο Γ.Γ. Ναυτιλίας δήλωσε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ζητήθηκε η συνδρομή της διεθνούς οργάνωσης EMSA, με τον ειδικό εξοπλισμό που έχει εγκαταστήσει σε πλοίο, το οποίο βρίσκεται στη χώρα μας. Το πλοίο αυτό, αμέσως μόλις ήταν διαθέσιμο, ξεκίνησε να συμμετέχει στις επιχειρήσεις απορρύπανσης της θάλασσας. Πρόκειται για ειδικό δεξαμενόπλοιο, ένα από τα 12 που έχει η EMSA σε όλο τον κόσμο, με ειδικούς βραχίονες απορρόφησης και ικανό να επιχειρεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο κ. Καλαματιανός σημείωσε ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος είναι σε υπηρεσιακό ταξίδι στο Λονδίνο, έδωσε εντολή, από την πρώτη στιγμή, για την άμεση κινητοποίηση όλων των επιχειρησιακών μέσων του Υπουργείου, και είναι πλήρως ενήμερος για όλες τις εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση καθαρισμού, την οποία παρακολουθεί συνεχώς. «Η κυβέρνηση έχει περιβαλλοντικές ευαισθησίες και το αποδεικνύει στην πράξη με την άμεση και πλήρη κινητοποίηση όλων των θαλάσσιων, χερσαίων και εναέριων μέσων που είναι διαθέσιμα», δήλωσε ο κ. Καλαματιανός.

Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε γνωστό ότι τρία αντιρρυπαντικά σκάφη, τρία περιπολικά σκάφη και δύο αεροσκάφη του Λιμενικού επιχειρούν στην περιοχή. Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει διαθέσει όλα του τα πλωτά φράγματα, ενώ ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός του Σώματος αναπτύχθηκε πλήρως, με το πρώτο φως της ημέρας, μετά το ναυάγιο.

Η εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρίας του δεξαμενοπλοίου, της «AGIA ZONI II Ναυτική Εταιρία», Χριστίνα Σφαέλου, δήλωσε ότι η απώλεια του πλοίου είναι τραγική και αναπάντεχη για την εταιρία, η οποία, ακόμα, όπως υποστήριξε, δεν γνωρίζει τις αιτίες του ναυαγίου. Σημείωσε ότι η πλοιοκτήτρια εταιρία θα κάνει ότι είναι δυνατό να γίνει και ήδη έχει ζητήσει πρόσθετες δυνάμεις από την εταιρία απορρύπανσης. Η ίδια επίσης σημείωσε την ταχύτητα με την οποία υπεγράφη η σύμβαση των πλοιοκτητών με τον Όμιλο Σπανόπουλου. Επίσης, η κ. Σφαέλου υποστήριξε ότι το πλοίο ήταν αξιόπλοο, ότι θα έκανε ένα δρομολόγιο ρουτίνας ανεφοδιάζοντας άλλα σκάφη, ότι όλα του τα πιστοποιητικά ήταν σε ισχύ και ότι είναι ασφαλισμένο για ζημίες έναντι τρίτων μέχρι του ποσού των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Μιχάλης Σπανόπουλος, δήλωσε ότι στην περιοχή του ναυαγίου επιχειρούν 5 ιδιωτικά αντιρρυπαντικά σκάφη. Πάνω από το ναυάγιο υπάρχει γερανός και γύρω έχουν αναπτυχθεί τρεις σειρές πλωτών φραγμάτων. Είπε ότι το έργο που έχει αναλάβει η εταιρία του είναι πάρα πολύ μεγάλο και ήδη έχει αναθέσει υπεργολαβικά επιχειρήσεις σε έξι άλλες εταιρίες. Όπως είπε, το ναυαγισμένο δεξαμενόπλοιο πλέον έχει σφραγιστεί πλήρως και έχει «καθίσει» σε βάθος 30 μέτρων, ατόφιο, δεν έχει δηλαδή προκληθεί ρωγμή. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της απάντλησης του φορτίου του. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 10 δύτες. Η διάρκειά της εκτιμάται σε περίπου 20 ημέρες. Ο χρόνος εξαρτάται ευθέως από τις καιρικές συνθήκες. Ο καιρός, όπως είπε, επηρεάζει και την εξάπλωση της πετρελαιοκηλίδας.

Όπως έγινε γνωστό, επειδή το φορτίο ήταν βαρύ πετρέλαιο, η πετρελαιοκηλίδα μπορεί να κινείται και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να εμφανίζεται ξαφνικά, όπως σημειώθηκε σήμερα, σε κάποιες από τις ακτές του Πειραιά.

Ο κ. Σπανόπουλος σημείωσε ότι δίνεται μια μεγάλη μάχη, αλλά ο συντονισμός εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι πάρα πολύ καλός. Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το αποτέλεσμα όλων των επιχειρήσεων θα είναι θετικό. Δεσμεύτηκε απέναντι στους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και την ηγεσία του Υπουργείου, ότι σε περίπου 20 ημέρες οι ακτές στη Σαλαμίνας θα είναι πιο καθαρές από ότι ήταν πριν από το ναυάγιο και επικαλέστηκε το προηγούμενο που έχει η εταιρία του από την επιτυχή απορρύπανση των ακτών της Μυκόνου. Όπως είπε, είναι υποχρέωση της εταιρίας να καθαριστούν οι ακτές και η εταιρία θα τις καθαρίσει.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος, ζήτησε οι επιχειρήσεις απορρύπανσης να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας και να χρησιμοποιηθούν όλα τα φράγματα. Ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης , ζήτησε να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον, να αποδοθούν ευθύνες και να αποζημιωθούν οι πληγείσες περιοχές και επιχειρήσεις.

Η Δήμαρχος Σαλαμίνος Ισιδώρα Νάννου, ευχαρίστησε την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος για την άμεση κινητοποίηση και ζήτησε νυχτερινή φύλαξη της περιοχής. Ο Δήμαρχος Περάματος κ. Λαγουδάκης ζήτησε να τηρηθούν όλες οι νόμιμες και νομικές διαδικασίες και να επιβληθούν ποινές για όσα αδικήματα προκύψουν από την προανάκριση, την οποία διενεργεί η Εισαγγελία. Ο κ. Γαβρίλης ζήτησε να επιτραπεί αύριο στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής της Περιφέρειας να κάνουν αυτοψία στις ακτές. Το Υπουργείο απάντησε ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας μπορούν από σήμερα, να κάνουν αυτοψία στις ακτές. Οι κ.κ. Χατζηπέρος και Γαβρίλης έθεσαν ζήτημα απευθείας ενημέρωσής τους από το Υπουργείο και το αίτημά τους ικανοποιήθηκε. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έθεσε ζήτημα διαχείρισης των αποβλήτων που περισυλλέγονται.

Τέλος αναφέρθηκε ότι όταν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις καθαρισμού των ακτών και της θάλασσας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών θα κάνει τις προβλεπόμενες δειγματοληψίες και αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, τότε θα συνυπογραφεί πρακτικό καλής παράδοσης των ακτών μεταξύ των ΟΤΑ, του Λιμεναρχείου Πειραιά και της εταιρίας που έχει αναλάβει την όλη επιχείρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία του Υπουργείου, αύριο θα ενημερωθούν αρμοδίως οι βουλευτές της περιοχής. Στη σημερινή σύσκεψη προσήλθαν αυτοβούλως οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Α’ Πειραιά, Θοδωρής Δρίτσας, Κώστας Δουζίνας, Ελένη Σταματάκη και Β’ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη.

Αναφορικά με την βύθιση του Δ/Ξ πλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» Ν. Πειραιά 11763, στη θαλάσσια περιοχή νότια νοτιοδυτικά της ν. Αταλάντης και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, που έλαβε χώρα την 10-09-2017, γνωρίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στεγανοποίησης του ναυαγίου που πραγματοποιήθηκε χθες, εντός ποντισθέντων φραγμάτων ναυαγίου δεν υφίσταται ρύπανση ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία απάντλησης του φορτίου του πλοίου.

Παράλληλα, με μέριμνα της Λιμενικής Αρχής Σαλαμίνας και της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία έχουν ανατεθεί οι εργασίες απορρύπανσης, έχουν τοποθετηθεί πλωτά φράγματα σε περιοχές κατά μήκος όρμου Κυνοσούρας και κόλπου Σεληνίων νήσου Σαλαμίνας, καθώς και σε σημεία ακτογραμμής μεταξύ Σχολής Ναυτικών Δοκίμων έως μαρίνα Ζέας. Στις παραπάνω περιοχές επιχειρούν για καθαρισμό της ρύπανσης εξειδικευμένα συνεργεία της ιδιωτικής εταιρείας με βυτιοφόρα οχήματα.

Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του ναυαγίου καθώς και στις θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από τον λιμένα Πειραιά μέχρι και τον Άγιο Κοσμά συνεχίζουν να επιχειρούν περιπολικά σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., πλωτός γερανός με πλωτά φράγματα, ρυμουλκά και παράκτια αντιρρυπαντικά σκάφη ιδιωτικής εταιρείας.

Σημειώνεται ακόμη ότι, στο πλαίσιο παροχής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα “EMSA” (European Maritime Safety Agency) στα κράτη-μέλη, ενός δικτύου πλοίων αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων (EMSA Network of Oil Spill Response Vessels), ενεργοποιήθηκε το αντιρρυπαντικό σκάφος AKTAIA OSRV με εξοπλισμό αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων.

Επιπρόσθετα, έκτακτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την ενημέρωση των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της ρύπανσης με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Διονύσιου – Χαράλαμπου Καλαματιανού και του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαμπρίδη. Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάχης Πειραιά κ. Γαβρίλης Γεώργιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Χατζηπέρος Παναγιώτης, η Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Νάννου Ισιδώρα, ο Δήμαρχος Περάματος κ. Λαγουδάκης Ιωάννης, ο Αντιδήμαρχος Πειραιά κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος, ο Αντιδήμαρχος Κερατσινίου κ. Θεοδότου Μιλτιάδης, η εκπρόσωπος από την Διεύθυνση Υγειονομικών Ελέγχων κ. Πεφάνη, ο Πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων “Σπανόπουλος” κ. Σπανόπουλος Μιχάλης, καθώς και η δικηγόρος της πλοιοκτήτριας εταιρείας του “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ” κ. Σφαέλου Χριστίνα, προσήλθαν δε αυτοβούλως οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Α’ Πειραιά κ. Δουζίνας Κωνσταντίνος και κ. Σταματάκη Ελένη, Β’ Πειραιά κ. Κασσιμάτη Νίνα.

Παρόντες ήταν επίσης ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης, ο Β’ Υπαρχηγός Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. Υποναύαρχος Λ.Σ. Παναγιώτης Παρασκευάς, ο Διευθυντής Κλάδου Ναυτιλιακής Πολιτικής Υποναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Καλογείτων, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Κωνσταντίνος Λεοντάρας, ο Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου κ. ΑΛ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Αλέξανδρος Λαγουρός και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Στυλιανός Μαρκουλάκης.

Αναφορικά με την βύθιση του Δ/Ξ πλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» Ν. Πειραιά 11763, στη θαλάσσια περιοχή νότια νοτιοδυτικά της ν. Αταλάντης και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, που έλαβε χώρα την 10-09-2017, γνωρίζεται ότι, μετά την άμεση αντίδραση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της πλοιοκτήτριας εταιρίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στεγανοποίησης του ναυαγίου, ενώ από την ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχουν ανατεθεί οι εργασίες απορρύπανσης έχει κατατεθεί σχέδιο απάντλησης καυσίμων στη Λιμενική Αρχή Πειραιά, προκειμένου να αξιολογηθεί και στη συνέχεια να εκκινήσουν οι εργασίες απάντλησης του φορτίου του πλοίου.

Στην περιοχή του ναυαγίου ενισχύονται τα σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που επιχειρούν επί τόπου, ενώ στη Σαλαμίνα, κατόπιν συνεννόησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την πλοιοκτήτρια εταιρία, έχουν σταλεί επιπλέον τρία βυτιοφόρα οχήματα, για να βοηθήσουν στην απορρύπανση των ακτών.

Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του ναυαγίου συνεχίζουν να επιχειρούν πλωτός γερανός, Ρ/Κ και παράκτια αντιρρυπαντικά σκάφη αναδόχου εταιρείας εργασιών απορρύπανσης.

Αναφορικά με την βύθιση του Δ/Ξ πλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» Ν. Πειραιά 11763, στη θαλάσσια περιοχή νότια νοτιοδυτικά της ν. Αταλάντης και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, που έλαβε χώρα την 10-09-2017, γνωρίζεται ότι απογευματινές ώρες χθες, κατόπιν περιπολίας που διενήργησε στην περιοχή του συμβάντος αεροσκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ελέγχου που ακολούθησε στη συνέχεια από στελέχη του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, παρατηρήθηκε ρύπανση από πετρελαιοειδή (μαύρου χρώματος), σε διάφορα σημεία από το Άκρο Κυνοσούρας μέχρι τον όρμο Σεληνίων της νήσου Σαλαμίνας

Άμεσα ενημερώθηκε η εταιρεία στην οποία έχουν ανατεθεί οι εργασίες απορρύπανσης, ενώ από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα στο λιμενίσκο Σεληνίων. Στην περιοχή των Σεληνίων επιχειρεί συνεργείο είκοσι τριών (23) ατόμων της ανωτέρω εταιρείας με πέντε (05) βυτιοφόρα οχήματα και παράκτια αντιρρυπαντικά σκάφη.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή του ναυαγίου συνεχίζουν να επιχειρούν περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., πλωτός γερανός με πλωτά φράγματα, Ρ/Κ, παράκτια αντιρρυπαντικά σκάφη καθώς και βοηθητικό. Νωρίς το πρωί σήμερα, αεροσκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διενήργησε εκ νέου περιπολία στην περιοχή του συμβάντος. Στο σημείο της βύθισης του πλοίου έχουν ποντιστεί επάλληλες σειρές πλωτών φραγμάτων και αναμένεται εντός της ημέρας η ολοκλήρωση των εργασιών στεγανοποίησης του ναυαγίου, ενώ στη συνέχεια πρόκειται να εκκινήσουν οι εργασίες απάντλησης του φορτίου του. Επιπρόσθετα, στην ανωτέρω περιοχή μετέβη κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ..

Γνωρίζεται ακόμη ότι τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του πλοίου είναι σε ισχύ.
Τέλος, την περιοχή της νήσου Σαλαμίνας, όπου παρατηρήθηκε η ρύπανση, επισκέφθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Διονύσης – Χαράλαμπος Καλαματιανός καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης, συνοδευόμενοι από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιά Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Λεοντάρα Κωνσταντίνο.

Ενημερώθηκε, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης από το Φ/Γ πλοίο «FRANCESCO DI GIORGIO» σημαίας Λουξεμβούργου, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο βόρειο τμήμα του αγκυροβολίου Πειραιά, για πιθανή εισροή υδάτων στο Δ/Ξ πλοίο «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» Ν.Π. 11763 το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή νότια νοτιοδυτικά της ν. Αταλάντης.

Συγκεκριμένα το «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» είχε αποπλεύσει έμφορτο πρωινές ώρες χθες από τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου με δύο χιλιάδες διακόσιους (2.200) μετρικούς τόνους fuel oil και τριακόσιους εβδομήντα (370) μετρικούς τόνους marine gas oil, ενώ επέβαιναν επί του πλοίου δύο (02) μέλη του πληρώματος από τα συνολικά έντεκα (11) μέλη.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα Ρ/Κ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2» Ν.Π. 5061, «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ N.G» Ν.Π. 11876 και η Λάντζα «ΡΟΥΣΣΗΣ IV» Ν.Π. 10973.

Το ανωτέρω πλοίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής αιτίες βυθίστηκε, ενώ τα δύο (02) μέλη του πληρώματος που επέβαιναν επί του πλοίου διεσώθησαν από το Ρ/Κ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2» και την Λάντζα «ΡΟΥΣΣΗΣ IV”, τα οποία τους μετέφεραν στο Νέο Μώλο Δραπετσώνας καλά στην υγεία τους, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθησαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “ΤΖΑΝΕΙΟ” για προληπτικούς λόγους, από όπου και εξήλθαν.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης, ενώ κατέπλευσε στην περιοχή αντιρρυπαντικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς αντιμετώπιση της προκληθείσας θαλάσσιας ρύπανσης.

Αεροσκάφος AC-3 του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διενήργησε περιπολία στην περιοχή του συμβάντος περί ώρα 07:25, όπου και εντοπίστηκε διάσπαρτη ιριδίζουσα ρύπανση κατά τόπους χρώματος καφέ από το σημείο της βύθισης προς τα βόρεια μέχρι το ΝΑ άκρο ν. Ψυτάλλειας.

Από την πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου ανατέθηκαν εργασίες ναυαγιαίρεσης και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος σε ιδιωτική εταιρεία. Στο ναυάγιο πραγματοποιούνται εργασίες στεγανοποίησης από συνεργείο δυτών ενώ έχει ποντιστεί πλωτό φράγμα. Στην περιοχή του συμβάντος επιχειρούν τρία (03) ρυμουλκά, δύο (02) αντιρρυπαντικά σκάφη και ένας πλωτός γερανός.

Ο πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός προσήχθησαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά παράβαση του άρθρου 28 του Π.Κ. και άρθρων 1,2,3 του Ν. 743/77 όπως κωδικοποιήθηκε και μεταγλωτίστηκε με το ΠΔ 55/98, ενώ στη συνέχεια κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα αφέθησαν ελεύθεροι.

Διενεργείται προανάκριση από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σύμφωνα με Ν.Δ. 712/70, ενώ διορίστηκε πραγματογνώμονας προς εξακρίβωση των αιτιών και συνθηκών του συμβάντος.