Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθης Γιαννακίδης συναντήθηκαν σήμερα με την Προϊσταμένη και υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας συνεχάρη τους υπαλλήλους της συγκεκριμένης Υπηρεσία, διότι με τις επιτυχείς ενέργειές τους επέτυχαν την αναίρεση αναιρέσεως απόφασης της ΕΕ για μείωση της χρηματοδοτικής συνδρομής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006.

Επισυνάπτεται η συγχαρητήρια επιστολή των κκ Δραγασάκη και Γιαννακίδη:

Αγαπητή κυρία Αλέστα, 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΔΕΕ)  δημοσίευσε μία απόφαση με την οποία  ολοκληρώθηκε η Υπόθεση C-670/17/P της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούσε αίτηση αναιρέσεως προηγούμενης απόφασης της ΕΕ για μείωση της χρηματοδοτικής συνδρομής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006 με εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα προσανατολισμού  (ΕΓΤΠΕ-Π) για ποσό ύψους 72.105.592,41 €.  Ταυτόχρονα  έκανε δεκτή την προσφυγή της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά της εκτελεστικής απόφασης της C(2015) 1936 τελικό της Επιτροπής και την ακύρωσε.

Αποτέλεσμα αυτής της έκβασης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποδώσει στην Ελληνική Δημοκρατία ποσό μεγαλύτερο από 72 εκ. ευρώ.

Η μεταγενέστερη απόφαση κατέστη υλοποιήσιμη μόνο γιατί οι ελληνικές υπηρεσίες επέμειναν συντονισμένα επί του δίκαιου αιτήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας για μη τεκμηριωμένη και αβάσιμη παρακράτηση του ανωτέρω ποσού από τις υπηρεσίες της ΕΕ σε βάρος της Ελλάδας, επιμένοντας για την άσκηση κάθε ένδικου μέσου γεγονός το οποίο και ασκήθηκε με προσφυγή στο ΔΕΕ. Για την τεκμηρίωση δε αυτής της προσφυγής σημαντικό ρόλο έπαιξε η επιστολή με αρ. πρωτ. 55764/ Α. Πλ. 3350/22.5.2015 της Αρχής Πιστοποίησης προς το αρμόδιο τμήμα του ΝΣΚ με την οποία, μεταξύ των άλλων, τεκμηριώνεται το αβάσιμο  και καταχρηστικό  της παρακράτησης  ποσού 72,1 εκ. ευρώ που επιβάλλεται προς την χώρα μας. Η επιστολή υπογράφεται από εσάς και απεστάλη μετά την διατύπωση σύμφωνης γνώμη από τον τότε ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ, σημερινό Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση.

Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, θέλουμε να σας συγχαρούμε θερμά για το έργο σας και ειδικότερα  για τις ενέργειες στις οποίες προέβη  η υπηρεσία σας και εσείς προσωπικά, ως Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, προκειμένου να μην στερηθεί η χώρα το ποσό των 72,1 εκ. €..

Αντιπροσωπεύετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρότυπο στελέχους της δημόσιας διοίκησης το οποίο επιδεικνύοντας επαγγελματισμό, τεχνική κατάρτιση, διάθεση συνεργασίας και θετικές πρωτοβουλίες συμβάλλει τα μέγιστα στο σύστημα της δημόσιας διοίκησης που όλοι θέλουμε για τη χώρα μας.

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γιάννης Δραγασάκης

Ο Υφυπουργός

Στάθης Γιαννακίδης