Κυρίες και κύριοι,

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να ξεναγηθούμε σε μια καινοτόμα, δημόσια υποδομή Πληροφορικής.

Σε μια στιγμή που οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οδηγούν τη διεθνή κοινότητα και διαμορφώνουν την παγκόσμια ατζέντα.

Και σε μια εποχή, που η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ενιαία ψηφιακή αγορά, οι ψηφιακές υπηρεσίες και δεξιότητες αποτελούν ζητούμενα για τα περισσότερα κράτη.

Και, βέβαια, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε, ούτε και απουσιάζει από αυτή τη διεθνή και ευρωπαϊκή συζήτηση.

Ιδιαίτερα τώρα που χαράσσουμε το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο για την επόμενη ημέρα, για την εποχή μετά την επιτροπεία.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχουμε θέσει ως βασική προτεραιότητα της την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Ως άξονα της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», ενός τριετούς, συνεκτικού πλαισίου ολιστικής αναβάθμισης του Δημοσίου.

Σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, υλοποιούμε ήδη σειρά σημαντικών έργων και δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου.

Βασική, ωστόσο, παράμετρος της πολιτικής μας είναι η ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.

Ώστε να μην οδηγηθούμε ποτέ ξανά στα λάθη του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:

  • Ενιαίος σχεδιασμός και Αποτελεσματικό μοντέλο υλοποίησης για τα νέα έργα.
  • Αξιοποίηση υποδομών νέφους (cloud).
  • Ανάπτυξη δομικών στοιχείων των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου.
  • Επιβολή της διαλειτουργικότητας.
  • Βελτίωση των δημόσιων μητρών και των ανοιχτών δεδομένων.
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.
  • Οριζόντιες λύσεις για οριζόντια προβλήματα.

Κυρίες και κύριοι,

Ένα εμβληματικό έργο στην πορεία μας προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (Government Cloud ή G-Cloud), στο οποίο έχουμε σήμερα τη χαρά να περιηγηθούμε.

Ένα έργο, το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί ήδη από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) , σε στενή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Και, φυσικά, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Αλλά και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς η λειτουργία του μας κατατάσσει στις χώρες που ηγούνται της Πληροφορικής Δημόσιου Τομέα.

Με τελικό στόχο όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου να φιλοξενηθούν στο G-Cloud.

Τα οφέλη από μια τέτοια συνύπαρξη είναι πολλά και πολλαπλασιαστικά.

  • Μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης των συστημάτων.
  • Επίτευξη λειτουργικής διασύνδεσης των συστημάτων μεταξύ τους.
  • Ευελιξία και ασφάλεια.

Προκειμένου, στο τέλος της ημέρας, να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Με την ίδια φιλοσοφία προχωράμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση και άλλων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Και η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί κρίσιμο εκτελεστικό βραχίονα για την υλοποίηση τέτοιων έργων.

Καθώς διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις υποδομές.

Από πλευράς μας θα εξακολουθήσουμε να συνδράμουμε με κάθε μέσο στην προσπάθεια της, δίνοντας βιώσιμες λύσεις σε χρόνια προβλήματα της εταιρίας.

Για το λόγο αυτό επιθυμώ να ευχαριστήσω για την πολύτιμη συνδρομή τους τη Διοίκηση, τα στελέχη και όλους τους συνεργάτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Άλλωστε, είμαι βέβαιη ότι το G-Cloud θα αναπτυχθεί και θα κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των φορέων του Δημοσίου, δεδομένης της εξαιρετικής συνεργασίας των στελεχών των δύο δομών, που το λειτουργούν.

Σας ευχαριστώ.