Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/οικ.10178/14-3-2018 (ΑΔΑ : 78Ξ2465ΧΘΨ–ΓΓ6) εγκυκλίου για την αξιολόγηση του προσωπικού για το 2017, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε οδηγίες για την ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης του προσωπικού, που σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή και θα αποτελεί μία νέα λειτουργικότητα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης για το έτος 2017.

Στο πλαίσιο αυτό, για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των Υπηρεσιών, ζητείται από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία που θα κληθούν να εισάγουν κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα/υπόδειγμα.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής κατά το πρώτο στάδιο της ενημέρωσης/συμπλήρωσης, ζητείται από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων έως τις 4 Μαΐου 2018, ώστε να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τη μορφή του επισυναπτόμενου υποδείγματος κατά τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την αξιολόγηση. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και για περαιτέρω οδηγίες θα εκδοθεί νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιος στο προσεχές διάστημα.

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών για τη συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ειδικότερα στο πλαίσιο που η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού θα αποτελεί λειτουργικότητα του ανωτέρω Μητρώου.

Περαιτέρω, για την υποβοήθηση του έργου τους, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού μπορούν να μεταβούν στην εφαρμογή της απογραφής, στη «Διαχείριση Υπαλλήλων», να επιλέξουν «Εξαγωγή σε excel» και να εξάγουν σε πίνακα όλο το προσωπικό τους. Στη συνέχεια, από αυτό το αρχείο μπορούν να απομονώσουν τους ΑΦΜ των υπαλλήλων που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης, κατά τις διατάξεις του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, έτσι ώστε να προσδιορίσουν και να συσχετίσουν αξιολογητές και αξιολογούμενους για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της σχετικής εγκυκλίου, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση → http://www.minadmin.gov.gr/?cat=1079

*Επισυνάπτεται: ΠΙΝΑΚΑΣ.xlsx

25.04.2018 – Τοποθέτηση της Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ό. Γεροβασίλη, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της τροπολογίας για την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Η παρούσα τροπολογία αφορά στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία πλέον θα διεξάγεται ηλεκτρονικά.

Όπως είχαμε ανακοινώσει αλλά και ενημερώσει σχετικά τις υπηρεσίες του Δημοσίου με εγκύκλιο, η αξιολόγηση στο Δημόσιο θα γίνεται αξιοκρατικά, με διαφάνεια, χωρίς τιμωρητική διάθεση και ποσοστώσεις.

Και, πλέον, θα διεξάγεται ηλεκτρονικά.

Είναι αδιανόητο στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε το Δημόσιο να κινείται με αναχρονιστικές πρακτικές του περασμένου αιώνα (με έγχαρτες φόρμες αξιολόγησης και πολλαπλά πρωτόκολλα που αυξάνουν τα διοικητικά βάρη των υπηρεσιών)

Η ψηφιακή εποχή είναι εδώ και δεν μπορούμε παρά να αξιοποιούμε τα εργαλεία που μας προσφέρει τόσο προς τα έξω –στις σχέσεις δηλαδή του πολίτη με το κράτος– αλλά και προς τα έσω,

  • ώστε δηλαδή να εκσυγχρονίζουμε τη διοικητική πρακτική,
  • εξοικονομώντας όχι μόνο εργατοώρες,
  • αλλά και εξαλείφοντας τη βαριά γραφειοκρατία, την οποία όλοι κατά καιρούς, έχουμε συναντήσει στο Δημόσιο.

Ήδη με μηδαμινό σχεδόν κόστος η ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου καθίσταται μια πραγματικότητα και σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία.

Με την παρούσα τροπολογία θεσμοθετείται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα διεξάγεται ηλεκτρονικά και επέρχονται οι αναγκαίες επικαιροποιήσεις στον νόμο για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η νέα διαδικασία θα αφορά το σύνολο των υπόχρεων σε αξιολόγηση του ν. 4369/2016 –αξιολογητές και αξιολογούμενους– δηλαδή περί τις 230.000 υπαλλήλους.

Η ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα δίνει στις Διευθύνσεις Προσωπικού αλλά και στον κάθε ένα υπάλληλο ξεχωριστά δικαίωμα πρόσβασης ως πιστοποιημένο χρήστη, ώστε να μπορεί να συμπληρώνει ο κάθε υπάλληλος τόσο τη φόρμα αξιολογουμένου όσο και τη φόρμα αξιολογητή Α’ ή αξιολογητή Β’ αντιστοίχως.

Αυτόματα θα υποβάλλει τις εκθέσεις αυτό-αξιολόγησης ή αξιολόγησης στο σύστημα, το οποίο θα τις προωθεί στον επόμενο κρίκο της αλυσίδας, ενημερώνοντάς τον σχετικά.

Η διαδικασία όχι μόνο εκσυγχρονίζεται αλλά και αυτοματοποιείται ώστε να καταστεί αδιάβλητη.

Ταυτόχρονα, η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα συνιστά ένα υποδειγματικό μοντέλο σχεδιασμού και διαλειτουργικότητας, αφού εντάσσεται και αξιοποιεί την «Απογραφή» (το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου).

Όχι μόνο δηλαδή τα συστήματα του Δημοσίου συνομιλούν, αλλά μάλιστα προχωράμε στην λειτουργική διασύνδεση των συστημάτων διαχείρισης του προσωπικού του Δημοσίου.

Και όλα αυτά θυμίζω με μηδαμινό σχεδόν κόστος, γιατί η μεταρρύθμιση δεν έγκειται στα παχυλά κονδύλια, αλλά στη βούληση διασύνδεσης των συστημάτων και αξιοποίησης του προσωπικού του Δημοσίου, έγκειται δηλαδή στη βούληση για μεταρρύθμιση.

 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση συνιστά καινοτόμα δράση, εχέγγυο της διαφάνειας και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της διοικητικής δράσης.

Κατ’ εφαρμογή του νέου συστήματος θα δοθούν περαιτέρω διευκρινιστικές οδηγίες με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες, ενώ ήδη σήμερα δημοσιεύθηκε προπαρασκευαστική εγκύκλιος προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού ώστε να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική βάση της αξιολόγησης.

Περαιτέρω, κι αφού δοκιμαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα αξιοποιηθεί και για την αξιολόγηση του έτους 2017 και θα διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υπάλληλοι θα μπορούν να μπαίνουν στο ηλεκτρονικό σύστημα για να συμπληρώνουν τις φόρμες αξιολόγησής τους.

Με χαρά μας λοιπόν σήμερα θεσμοθετούμε ένα καινοτόμο και υποδειγματικό εργαλείο στη διάθεση των δημοσίων υπαλλήλων: την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση.