Η μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων από τους δημόσιους φορείς, με ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας των συναλλαγών, αποτελεί πάγιο στόχο και σημαντικό τομέα χάραξης πολιτικής του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Σλοβενία, καθώς και με ελληνικούς φορείς, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κατασκευαστές λογισμικού για συστήματα διαχείρισης εγγράφων στο ελληνικό Δημόσιο. Οι συνεργασίες αυτές έχουν στόχο την ανάπτυξη συστήματος ασφαλούς και πιστοποιημένης διακίνησης εγγράφων μέσωτης εγκατάστασης κόμβων συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της διασύνδεσης σε αυτούς Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) ή/και Πιστοποιημένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Παράδοσης που είναι ήδη σε χρήση.

 

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συμμετέχει στο έργο NOBLE (NO Barriers inedeLivEry), το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό “Contact EuropeFacility” (CEF)[1]. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη κόμβων συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τόσο για την επικοινωνία εντός του κράτους, όσο και για την διασυνοριακή ανταλλαγή εγγράφων.

 

Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν από το Υπουργείο δύο κόμβοι συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: ο πρώτος θα αφορά στην επικοινωνία μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης, ενώ ο δεύτερος θα χρησιμοποιηθεί για τη διασυνοριακή επικοινωνία με δημόσιους φορείς άλλων κρατών και με τους τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο).

 

Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου “Secure Document Exchange with e-Deliveryin Greece”, που επίσης χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CEF και το οποίο προβλέπεται να συμπληρώσει την προσφερόμενη από το NOBLE λειτουργικότητα, επεκτείνοντας την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ περισσότερων φορέων, όχι μόνο της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει την διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και πρωτοκόλλου τα οποία χρησιμοποιούνται από πλήθος φορέων του ελληνικού δημόσιου τομέα.

 

Στην υλοποίηση αυτού του έργου συμμετέχει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως συντονιστής.

Μέσω του έργου προβλέπεται να διασυνδεθούν σταδιακά από το φθινόπωρο του 2017:

  • 8 Υπουργεία (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Μακεδονίας–Θράκης, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής)
  • 8 Δήμοι (Δήμος Πλατανιά, Δήμος Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, Δήμος Αγίων Αναργύρων–Καματερού, Δήμος Βέροιας, Δήμος Γρεβενών, Δήμος Θερμαϊκού, Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη, Δήμος Ωραιοκάστρου)
  • 5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)
  • 1 Περιφέρεια (Περιφέρεια Κρήτης)
  • 4 λοιποί φορείς (Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, Υπηρεσία Ασύλου, ΕΤΕΑΕΠ, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Με τις δράσεις αυτές προχωράμε προς την εγκαθίδρυση ενός καινοτόμου, αποτελεσματικού και διαφανούς τρόπου επικοινωνίας των δημόσιων φορέων, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους συναλλασσόμενους με αυτούς, αναβαθμίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

 

Η χρήση τέτοιων υπηρεσιών από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, για την επικοινωνία τόσο μεταξύ τους όσο και με τρίτους (υπηρεσίες άλλων κρατών, πολίτες, επιχειρήσεις), συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πόρων και στην απλούστευση των διαδικασιών, ενώ αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

[1] https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility