Η Υπηρεσία Ασύλου και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ανακοινώνουν τη δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής “Asylum Service Application“. Η εφαρμογή λειτουργεί σε κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android.

Σκοπός της εφαρμογής είναι η αξιόπιστη, έγκυρη και άμεση ενημέρωση όλων όσοι επιθυμούν να ζητήσουν ή έχουν ήδη ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα, για ζητήματα όπως:

  • οι διαδικασίες ασύλου
  • τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους

Η εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί/Νταρί, Ουρντού, Αμαρικά και Τιγκρίνια, αναπτύχθηκε χάρη στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Η δοκιμαστική λειτουργία θα διαρκέσει από 31/3 μέχρι 30/4/2017 με σκοπό να αναδειχτούν και να διορθωθούν πιθανά προβλήματα αλλά και να πραγματοποιηθούν βελτιστοποιήσεις με βάση την εμπειρία των χρηστών. Στη συνέχεια η εφαρμογή θα γίνει διαθέσιμη και για κινητές συσκευές με Windows και iOS.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Google Play Store με το όνομα “Asylum Service Application”.

Η εγκατάσταση και η χρήση της εφαρμογής είναι δωρεάν.