Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το Προεδρικό Διάταγμα με τις πληροφορίες σχετικά με την εξέταση στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στην Α’ και Β’ Λυκείου.

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%A0%CE%948_%CE%A6%CE%95%CE%9A_15_%CE%91_2017_%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0_46_%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91.pdf