Είναι ίσο με 360 ευρώ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης και δεν έχουν εισοδήματα.