ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η θεσμοθέτηση της οικειοθελούς γνωστοποίησης αδήλωτων εισοδημάτων αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο που παρέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο για την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα που είχαν υιοθετηθεί κατά το παρελθόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν παρέχει φορολογική αμνηστία, αφού ο κύριος φόρος καταβάλλεται στο ακέραιο. Κατά συνέπεια, δεν επιβραβεύει ούτε ενθαρρύνει την παραβατική συμπεριφορά. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο απελευθερώνονται πόροι της φορολογικής διοίκησης για τη διεκπεραίωση ελέγχων σε υποθέσεις με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Με το πρόγραμμα της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος για εισοδήματα προηγούμενων ετών, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, όσοι έχουν λάβει κοινοποίηση οριστικού προσδιορισμού του φόρου. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί ή βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ελέγχου, έχουν μειώσεις στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, καθώς και ποινική αμνηστία για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Επιπλέον, από το πρόγραμμα εξαιρούνται πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο πλούτο από θέσεις εξουσίας, όπως πρωθυπουργοί, βουλευτές, υπουργοί, καθώς και οι στενοί συγγενείς τους.