Με το άρθρο 27 του νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ιδρύεται και προστίθεται στο δυναμικό των νοσοκομείων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά και Νήσων το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, του οποίου οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με πόρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Με την ίδρυση του νοσοκομείου αυτού αναβαθμίζεται κατακόρυφα η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους τόσο της Καρπάθου, όσο και των γύρω νησιών.