Τα μέλη του Χάρτη 1961 με ανοιχτό πράσινο. Τα μέλη του αναθεωρημένου Χάρτη με σκούρο πράσινο. Μη κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης με γκρι χρώμα