ΑΠΕ/ΜΠΕ

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, θέλοντας να επιβραβεύσει τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και την προσφορά εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, προκηρύσσει δέκα (10) «Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές».

Τα Βραβεία θεσπίστηκαν για πρώτη χρονιά το 2014-2015 και απονέμονται έκτοτε ετησίως. Aπευθύνονται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αποτιμούν την εκπαιδευτική/επιστημονική συγκρότηση και την εκπαιδευτική προσφορά των υποψηφίων, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, κατά την περίοδο της τριετίας, που ορίζει η προκήρυξη.

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνυπολογιστούν η ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων της UNESCO, καθώς και η διασύνδεση του εκπαιδευτικού τους έργου με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η Επιτροπή Κρίσης των Βραβείων απαρτίζεται από διακεκριμένους εκπροσώπους της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας μας.

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την προκαταρκτική/πρώτη φάση έχουν οι υποψήφιοι από την Δευτέρα, 29 Μαΐου, έως και την Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017. Οι προκριθέντες θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την δεύτερη/τελική φάση από την Παρασκευή, 7 Ιουλίου, έως και την Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNECO: http://unesco-hellas.org/

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, παρακαλώ, επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO: 210 3682 374/396/386/398

unesco1

Το έγγραφο σε μορφή doc