Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται τα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν την κύρια κατοικία ή έδρα στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2016.

Η ρύθμιση καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών γίνεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχούν σε αυτά. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Η ρύθμιση αφορά χρέη, τα οποία είχαν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την έκδοση της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1160/31.10.2016 (ΦΕΚ 3600 Β’/4.11.2016) και η είσπραξή τους ανεστάλη με την παράγραφο 2 της ανωτέρω απόφασης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την 30 Ιουνίου 2017 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.