Ήδη έχει  παραδοθεί η Κεντρική Αποστείρωση εμβαδού 110 m2 με χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παραδοθεί το Εφεδρικό Χειρουργείο εμβαδού 100 m2 με χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους όπου αναμένεται αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων κατά 800 ετησίως περίπου.

Επίσης υλοποιούνται έργα με το εξής χρονοδιάγραμμα παράδοσης:

  • Λειτουργική και Κτιριακή Αναβάθμιση του Τμήματος Μαστού εμβαδού 415 m2  και δυναμικότητας 18 κλινών, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που ξεκίνησε και αναμένεται να παραδοθεί στις 30-09-2017.
  • Τοποθέτηση Γραμμικού Επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που ξεκίνησε και αναμένεται να παραδοθεί στις 18-09-2017 με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών κατά 1 (ένα) μήνα και συνολικό αριθμό 10.000 (δέκα χιλιάδων) περίπου θεραπειών στη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
  • Λειτουργική και Κτιριακή Αναβάθμιση του Τμήματος των Επειγόντων Περιστατικών – Εξωτερικών Ιατρείων – Κεντρικού Διαδρόμου στο ισόγειο.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα Υπουργείου Υγείας.