Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη.

Το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. ενέκρινε το σχεδιασμό για τις «Τοπικές και περιφερειακές δομές πρώτης υποδοχής και εξυπηρέτησης πολιτών».

Στην κατεύθυνση αυτή, συγκροτείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συμπληρωματικών μεταξύ τους τοπικών και περιφερειακών δομών και υπηρεσιών πανελλαδικής εμβέλειας, για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και στη «γειτονιά», την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την εδραίωση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της καθολικής και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης σε δομές και υπηρεσίες του Κοινωνικού Κράτους. που ανταποκρίνονται σε ζωτικής σημασίας ανάγκες της κοινωνίας και βελτιώνουν το επίπεδο ζωής των πολιτών.

Η πλήρης ανάπτυξη αυτού του δικτύου δομών και υπηρεσιών θα ενισχύσει αποφασιστικά το Κοινωνικό Κράτος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου σχέσεων ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη.

Συνολικά τρεις κατηγορίες υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών αναδιοργανώνονται, ενώ άλλες τρεις κατηγορίες νέων δομών και υπηρεσιών τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα προστίθενται.

Αναβαθμίζονται οι εξής δομές και υπηρεσίες

 • Front-desk Υπουργείου Εργασίας και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
 • Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
 • Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης 

Και συγκροτούνται οι ακόλουθες νέες δομές και υπηρεσίες

 • Τοπικές Μονάδες Υγείας (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Π.Φ.Υ.)
 • Κέντρα Κοινότητας – Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
 • Γραφεία Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
 • Δωρεάν νομική υποστήριξη δανειοληπτών με χαμηλά εισοδήματα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 1. Αναδιοργάνωση δομών και υπηρεσιών

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. παρουσιάστηκαν τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των διαδικασιών αναδιοργάνωσης τριών υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών:

 • Front-desk Υπουργείου Εργασίας και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Την εισήγηση παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, η οποία τόνισε ότι ήδη υλοποιείται η αναβάθμιση των σημείων πρώτης επαφής τόσο του Υπουργείου όσο και του Σ.Ε.Π.Ε.

Σε διάστημα ενός μήνα θα έχει στελεχωθεί και θα είναι ανοικτό για να εξυπηρετήσει τους πολίτες, το front-desk του Υπουργείου, το οποίο θα στελεχωθεί με καταρτισμένο προσωπικό, που θα παρέχει ενημέρωση για ζητήματα εργασιακά, ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του Σ.ΕΠ.Ε., που αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας στην κατεύθυνση της αποκάλυψης και πάταξης της αδήλωτης εργασίας, οργανωμένα front-desks θα αναπτυχθούν στα κατά τόπους Γραφεία του Σώματος και θα στελεχωθούν με 70 εξειδικευμένους επιστήμονες. Η στελέχωση θα αφορά σε πανελλαδική κάλυψη και θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στα front-desks θα μπορούν να απευθύνονται οι εργαζόμενοι για να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να πληροφορούνται για τις ενέργειες στις οποίες είναι σε θέση να προβούν σε περίπτωση που αυτά παραβιάζονται.

 • Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Την εισήγηση έκανε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τάσος Πετρόπουλος,  ο οποίος επεσήμανε πως το εγχείρημα του Ε.Φ.Κ.Α. προχωρά σύμφωνα με το σχεδιασμό και βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη με υπηρεσίες καθολικές, ομοιογενείς, άμεσες και διαφανείς. Τα  τοπικά Γραφεία του Ε.Φ.Κ.Α., οι ψηφιοποιημένες λειτουργίες μέσω της ιστοσελίδας του και η γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης επιτρέπουν στους πολίτες να πληροφορούνται έγκαιρα και ολοκληρωμένα για τις ασφαλιστικές υποθέσεις τους, σε μειωμένο χρόνο και χωρίς την ταλαιπωρία του παρελθόντος.

Ακόμα, ο κ. Πετρόπουλος ενημέρωσε για το ότι:

 • Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ανέρχονταν σε 160.551 ενώ την 1-1-2017 οι εκκρεμείς αιτήσεις είχαν μειωθεί στις 95.000 κατά προσέγγιση.
 • Μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017 θα έχουν αποδοθεί όσες συντάξεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα..
 • Μέχρι και τον Ιούνιο του 2017 θα έχουν καταβληθεί όλα τα εκκρεμή εφάπαξ.
 • Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης

Την εισήγηση πραγματοποίησε η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Μαρία Καραμεσίνη, η οποία ανέλυσε την πρόοδο που έχει συντελεστεί από το 2015 ως προς τη διαδικασία αναβάθμισης των υπηρεσιών του Οργανισμού που περιλαμβάνει 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης με 2.021 εργαζόμενους.

Τα Κέντρα αναδιοργανώνονται με επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αλλαγή διοικητικού μοντέλου που βασίζεται σε συγκεκριμένους στόχους και μέτρηση επιδόσεων.

Η έμφαση αποδίδεται στην άμεση εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων και στην παροχή ποιοτικότερων και εξατομικευμένων υπηρεσιών τόσο προς τους ανέργους όσο και στις επιχειρήσεις. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών στηρίζεται στους εργασιακούς συμβούλους ανέργων και εργοδοτών, των οποίων ο αριθμός θα αυξηθεί κατά 360 το 2017-8 με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

 1. Νέες δομές και υπηρεσίες

Ακόμη, στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης των νέων δομών και υπηρεσιών:

o   Τοπικές Μονάδες Υγείας (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Π.Φ.Υ.)

Στην εισήγησή του, ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, υπογράμμισε ότι η βαθιά προοδευτική και κοινωνικά ανακουφιστική μεταρρύθμιση της καθολικής πρόσβασης του ανασφάλιστου πληθυσμού στο Σύστημα Υγείας συμπληρώνεται από την ανάπτυξη της Π.Φ.Υ. μέσω των Τοπικών Μονάδων Υγείας.

Συνολικά θα συσταθούν 240 Τοπικές Μονάδες Υγείας (To.M.Y) σε 60 αστικές περιοχές της χώρας με δυνατότητα κάλυψης περισσότερων από 2 εκατομμύρια πολιτών.

Κάθε Μονάδα θα στελεχώνεται συνολικά από 10μελή διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών Υγείας (οικογενειακό ιατρό, παθολόγο, παιδίατρο, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας κοινωνικό λειτουργό και διοικητικό προσωπικό). Παράλληλα, οι Το.Μ.Υ. θα δικτυώνονται με Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Μονάδες καταπολέμησης των εξαρτήσεων.

Στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε δημόσιες δομές Υγείας, που βρίσκονται στη «γειτονιά» τους. Οι Μονάδες αυτές, σε στενή συνεργασία με υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, θα τονώσουν την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών, θα καλλιεργήσουν το αίσθημα εγγύτητάς τους στο Σύστημα Υγείας και μεσομακροπρόθεσμα θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της φροντίδας και στη βελτίωση της  υγείας του πληθυσμού.

Οι νέες δομές αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στην κατεύθυνση της προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, την εξωστρέφεια, τον κοινοτικό προσανατολισμό, την πρόληψη, την αγωγή και προαγωγή υγείας, καθώς και την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας.

 • Κέντρα Κοινότητας – Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Το θέμα εισηγήθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, η οποία ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πανελλαδική ανάπτυξη του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, μια μεταρρύθμιση-τομή στην εξέλιξη του Κοινωνικού Κράτους στην Ελλάδα.

Το Κ.Ε.Α. θα αναπτυχθεί στους 325 Δήμους της χώρας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες 700 έως 800.000 συμπολιτών μας και τα Κέντρα Κοινότητας θα αποτελέσουν κομβικό κρίκο στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία 254 Κέντρων Κοινότητας σε ισάριθμους Δήμους, τα οποία θα στελεχωθούν, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, από προσωπικό 700 εξειδικευμένων ατόμων.

Τα Κέντρα, με απλές, διαφανείς και αδιαμεσολάβητες διαδικασίες, «σπάζοντας» τους δεσμούς πελατειακών σχέσεων που υπήρχαν στο παρελθόν, θα:

 • Παρέχουν πλήρη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους πολίτες για τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 • Επιβοηθούν τη διασύνδεση των πολιτών με τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και τις υπηρεσίες ενεργοποίησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Διευκολύνουν στην καταγραφή νέων αναγκών και δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο.
 • Γραφεία Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Η εισήγηση έγινε από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση, ο οποίος ανακοίνωσε τη συγκρότηση 120 Γραφείων Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.).

Τα Γραφεία αυτά θα αναπτυχθούν σε 50 πόλεις, 25 νησιά και 45 μεγάλους Δήμους της χώρας στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό, καλύπτοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του πληθυσμού.

Το πρώτο Γραφείο θα ανοίξει εντός του Φεβρουαρίου, ενώ σε επόμενο στάδιο, 30 από τα 120 Γραφεία θα αναβαθμιστούν σε Κέντρα.

Τα Γραφεία και τα Κέντρα θα παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες, οι οποίοι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ως ιδιώτες και τις 500 χιλιάδες ως επιχειρήσεις, για το πώς αυτοί θα μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα της υπερχρέωσης.

 • Δωρεάν νομική υποστήριξη δανειοληπτών με χαμηλά εισοδήματα

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, επεσήμανε ότι θα υπάρξει μέριμνα και θα διασφαλιστεί με νομοθετική πρόβλεψη η αναμόρφωση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου (3226/2004) για τη νομική βοήθεια σε δικαστικό και εξωδικαστικό επίπεδο σε πολίτες χαμηλής εισοδηματικής κατάστασης που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δικαστικά και εξωδικαστικά έξοδα.

Στόχος της μεταρρύθμισης του θεσμού της νομικής βοήθειας είναι:

 1. Να διευρύνει το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας εξασφαλίζοντας νομική βοήθεια σε περισσότερες διαδικασίες
 2. Να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούμενων προσώπων προσαρμόζοντας τα προβλεπόμενα οικονομικά κριτήρια στην παρούσα συγκυρία της κρίσης
 3. Να αναβαθμίσει ποιοτικά την παρεχόμενη υπηρεσία διασφαλίζοντας τη συμμετοχή καταρτισμένων ανά αντικείμενο δικηγόρων.

Ειδικά για το πρόβλημα της υπερχρέωσης θα διασφαλίζεται θεσμικά η παροχή νομικής βοήθειας και στα ΚΕΥΔ, γεγονός που θα αξιοποιεί τη διασπορά του κοινωνικά επικουρικού αυτού θεσμού σε τοπικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των πλειστηριασμών, ο κ. Κοντονής  επεσήμανε ότι σε αντίθεση με όσα συχνά, χωρίς βάση αλήθειας, επαναλαμβάνονται στη δημόσια σφαίρα, κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας ούτε έγινε ούτε γίνεται ούτε θα γίνει το 2017, οπότε όλα όσα ενίοτε αναπαράγονται ανεύθυνα από ΜΜΕ και πολιτικές δυνάμεις, αποτελούν ψεύδη που με σκοπιμότητα επιχειρούν την παραπλάνηση των πολιτών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, εναρκτήρια για το 2017 και πρώτη στο πλαίσιο του σχεδιασμού που έχουμε κάνει για το πρώτο ήμισυ του έτους.

 1. Τοπικές και περιφερειακές δομές στην υπηρεσία του πολίτη

Σήμερα, το θέμα που καλούμαστε να εξετάσουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό, το έχουμε προετοιμάσει από καιρό. Όπως γνωρίζετε, σήμερα θέλουμε να εγκρίνουμε τα σχέδια δράσης και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης για την αναδιοργάνωση δομών και υπηρεσιών του Κοινωνικού Κράτους, καθώς για τη δημιουργία νέων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, που αφορούν άμεσα τον πολίτη. Πρόκειται για τις δομές και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του Σ.ΕΠ.Ε., τις δομές και τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, τις Τοπικές Μονάδες Υγείας, τα Κέντρα Κοινότητας για την κοινωνική πρόνοια, όπως και τα Κέντρα Υποστήριξης Δανειοληπτών.

Ζητούμενο, λοιπόν, είναι να προσδιορίσουμε με ακρίβεια πότε και πώς ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις δομές και τις υπηρεσίες, πώς και πότε «χειροπιαστά» θα αντιληφθεί τα οφέλη από το σχεδιασμό αυτό. Γιατί εδώ σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διαδικασίες με ένα μόνο σκοπό, αυτές να είναι στην υπηρεσία της κοινωνίας, να είναι προσιτές στον πολίτη, να τον διευκολύνουν στις καθημερινές ανάγκες και υποθέσεις του.

 1. «Όχι άλλη μία μεταρρύθμιση», αλλά προοδευτικές μεταρρυθμίσεις για την κοινωνία

Εκείνο που θα ήθελα να πω, εισαγωγικά, είναι ότι η δουλειά μας ξεκινά από μία διαπίστωση που μας είναι γνωστή. Με ευθύνες δεκαετιών, αλλά και εξαιτίας της εκδήλωσης της κρίσης και της επιβολής των πολιτικών σκληρής λιτότητας τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα βρέθηκε σε θέση υστέρησης έναντι σχεδόν όλων των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, ακόμη και σε σχέση με χώρες με κοινά χαρακτηριστικά, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, σε ό,τι αφορά γενικά την ποιότητα των δημόσιων δομών και υπηρεσιών, αλλά και πιο ειδικά των αντίστοιχων του κράτους πρόνοιας.

Ένα σημαντικό, επίσης, εύρημα διάφορων μελετών, είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονταν, είτε διότι ήταν μεταρρυθμίσεις απορρύθμισης είτε διότι δεν επέφεραν ωφέλιμα αποτελέσματα για τον πολίτη, κούρασαν ή και απογοήτευσαν. Άρα δεν αρκεί να λέμε «κάνουμε αλλαγές, θα κάνουμε αλλαγές, θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις». Η κοινωνία σήμερα θέλει να δει αποτελέσματα, αποτελέσματα προς όφελός της, προωθητικές αλλαγές υπέρ του συλλογικού και του ατομικού συμφέροντος. Όλα τα άλλα την αφήνουν αδιάφορη.

Για τις αιτίες αυτής της κατάστασης είναι προφανές ότι δεν ευθύνεται η παρούσα κυβέρνηση. Γενικά, η κοινωνία έχει συνείδηση ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από μακριά, όμως, ενώ δείχνει αυτή την κατανόηση, ταυτόχρονα δείχνει και μια αδημονία. Παρόλο που αναγνωρίζει ότι έχουμε κάνει ορισμένες εμβληματικές κινήσεις και πολλές άλλες λιγότερο εμφανείς, αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ζητεί περισσότερα γιατί οι ανάγκες είναι περισσότερες. Δεν έχουμε, λοιπόν, περιθώριο για αδράνεια ή αναποτελεσματικότητα.

Αλλιώς είναι ενεργός ο κίνδυνος περαιτέρω συρρίκνωσης της εμπιστοσύνης του κόσμου στην πολιτική, στους θεσμούς κι όχι στενά μόνο στην κυβέρνηση, κρίσης εμπιστοσύνης προς το ίδιο το κοινωνικό κράτος, κι αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε.

 1. Ανασυγκροτούμε το Κοινωνικό Κράτος μέσα στην κρίση

Είμαι βέβαιος λοιπόν, ότι όπως και μέχρι τώρα, θα επιδείξουμε προσήλωση στα καθήκοντά μας, συνέπεια κι εγκυρότητα στο σχεδιασμό μας, με έγκαιρη παράδοση των εγχειρημάτων που αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας. Γιατί η προσπάθειά μας αυτή εντάσσεται σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό που είναι φιλόδοξος και απαιτητικός, αλλά απόλυτα αναγκαίος και αυτός δεν είναι άλλος από την ανασυγκρότηση του Κοινωνικού Κράτους εν μέσω συνθηκών δημοσιονομικών περιορισμών, υλοποιώντας προοδευτικές τομές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που το πελατειακό κράτος του νεοφιλελεύθερου δικομματισμού δεν αποτόλμησε στα χρόνια που υπήρχαν θετικές δημοσιονομικές συνθήκες.

Δημιουργούμε, λοιπόν, νέους θεσμούς, νέες δομές και νέες υπηρεσίες που θα έπρεπε να είχαν γίνει όταν αυτό ήταν οικονομικά εφικτό στο παρελθόν, κι όμως αυτή η κυβέρνηση τις υλοποιεί ακόμη και σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τη δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων στην Υγεία.

Για αυτό η προσπάθειά μας είναι συμβολή στον αγώνα να μην επικρατήσουν άλλες αντιλήψεις, οι οποίες αναζητούν λύσεις στην ιδιωτικοποίηση, στην παράκαμψη του κοινωνικού κράτους και σε άλλα συναφή. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η δουλειά που έχει γίνει από τα Υπουργεία και από το συλλογικό αυτό όργανο πρέπει να γίνει ακόμη πιο προσιτή και κατανοητή στους πολίτες και στην καθημερινή ζωή τους.

 1. Χάρτης κοινών αρχών και αξιών για δομές και υπηρεσίες

Τώρα, από τις εργασίες που έχουν γίνει και είχαμε την ευκαιρία να τις δούμε, προκύπτουν σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά των δράσεων που σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε.

 • Πρώτον, σε όλες τις δομές και υπηρεσίες που θα συζητήσουμε υπάρχει η διάσταση της τοπικότητας, προσπαθούμε δηλαδή οι δομές να έχουν έναν τοπικό χαρακτήρα, να είναι παρούσες οι δομές εκεί που ζει ο κόσμος.
 • Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι γίνεται μία προσπάθεια και δίνεται έμφαση στην εξατομίκευση των υπηρεσιών ούτως ώστε αυτός που έχει τη συγκεκριμένη ανάγκη να μπορεί να εξυπηρετηθεί στοχευμένα στις δομές.
 • Τρίτον, δημιουργούνται σημεία πρώτης υποδοχής, κάτι το οποίο λείπει από τη Διοίκηση, εν γένει. Συνήθως, ο πολίτης αντιμετωπίζει μια κατάσταση χαοτική, στο πλαίσιο της οποίας «ο ένας τον στέλνει στον άλλο».
 • Το τέταρτο είναι ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών, η ψηφιακή και τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών ορθά αξιοποιημένες μπορούν να λειτουργήσουν υποβοηθητικά, καθώς η αυτοματοποίηση πολλών υπηρεσιών προσδίδει αμεσότητα και ταχύτητα.
 • Πέμπτον, τέλος, η διαφάνεια και η αποτροπή προσωπικών παρεμβάσεων, διαμεσολαβήσεων είναι βασικός στόχος, διότι είναι τόσο διαποτισμένο από την πελατειακή λογική και πρακτική το σύστημα σχέσεων που δεν πρέπει να θεωρούμε αυτονόητη την επίτευξή τους, αλλά καθημερινά να εργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι δομές και οι υπηρεσίες λειτουργούν έτσι ώστε να μη χρειάζονται παρεμβάσεις.
 1. Δεν χρειάζονται ωραιοποιήσεις, αλλά επίγνωση των προκλήσεων και σκληρή δουλειά

Προφανώς, υπάρχουν και προβλήματα και δυσκολίες. Σημειώνουμε τις καθυστερήσεις όταν προκύπτουν πιεστικές ανάγκες για νέο προσωπικό, τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, το πρόβλημα ότι οι δομές και οι υπηρεσίες κατά κανόνα εξαρτώνται χρηματοδοτικά από το ΕΣΠΑ και θα πρέπει προοπτικά να βρίσκουμε όσο γίνεται πιο μόνιμες πηγές χρηματοδότησης.

Είναι αναπόφευκτες δυσκολίες προσαρμογής του προσωπικού σε νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις, είναι και η απουσία μέχρι σήμερα διοικητικής κουλτούρας, συνεργασίας με τον πολίτη. Και αντίθετα υπάρχει ένα κλίμα δυσπιστίας πολλές φορές το οποίο συναντάμε μπροστά μας.

Όλα αυτά όμως δεν είναι αιτίες παραίτησης, αλλά, αντίθετα, κίνητρα για περαιτέρω προσπάθεια και παραγωγή έργου.

Τελειώνοντας, όμως, θα ήθελα να υπογραμμίσω μερικούς από τους στόχους στους οποίους πρέπει να επιμείνουμε:

 • Ο πρώτος είναι η επίσπευση της υλοποίησης και κυρίως ο ακριβής προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος.
 • Ο δεύτερος είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ο τρίτος είναι η αξιοποίηση των συνεργειών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η χωροθέτηση μπορεί να είναι κοινή, όπως και η συστέγαση, αλλά και η διασύνδεση, η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται. Πολλά από αυτά θα τα δούμε και στην πορεία, αλλά από τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε το αντίστοιχο κλίμα συνεργασίας.
 • Ο τέταρτος είναι η εδραίωση μιας νέας εργασιακής κουλτούρας στο πλαίσιο της οποίας ο στόχος της εξυπηρέτησης του πολίτη είναι προτεραιότητα. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα, που ο δημόσιος υπάλληλος κουρασμένος, ταλαιπωρημένος πολλές φορές, εξαιτίας και της κακής οργάνωσης, με το αίσθημα της αδικίας που νιώθει για τον εαυτό του, κοιτά τον πολίτη ως «ένοχο μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου» και αντιστρόφως, πρέπει να το αντιπαλέψουμε, να το υπερβούμε.
 • Πέμπτον, πρέπει να προβλέψουμε κάτι το οποίο, επίσης, λείπει συνήθως από τη Διοίκηση, συστήματα αξιολόγησης και έγκαιρης επιδιορθωτικής παρέμβασης. Δηλαδή πρέπει να δούμε πώς θα εισάγουμε κάποιο σύστημα με το οποίο οι πολίτες, οι εξυπηρετούμενοι, να καταθέτουν τη γνώμη τους, όχι απλώς ένα «κυτίο παραπόνων». Χρειαζόμαστε συστήματα ενεργά.

Τέλος, χρειαζόμαστε όμως και συντονισμένο άνοιγμα στην κοινωνία, ενημέρωση και πληροφόρησή της για όλα όσα γίνονται και την αφορούν είτε ως ομάδες ενδιαφερομένων είτε ως γενικό πληθυσμό.

Με αυτές τις σκέψεις, ας ξεκινήσουμε.