ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών, κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, το συνολικό ποσό ύψους 32.000.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση θα εκταμιευτεί φέτος ξανά για πρώτη φορά μετά από το 2013.

Με χρηματική εντολή, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω πόροι αποδίδονται ως εξής:

Περιφέρειες

Ποσό (σε ευρώ)

Αν. Μακεδονίας – Θράκης

2.208.000,00

Αττικής

2.944.000,00

Βορείου Αιγαίου

1.920.000,00

Δυτικής Ελλάδας

2.304.000,00

Δυτικής Μακεδονίας

2.592.000,00

Ηπείρου

2.432.000,00

Θεσσαλίας

2.432.000,00

Ιονίων Νήσων

1.792.000,00

Κεντρικής Μακεδονίας

3.200.000,00

Κρήτης

2.208.000,00

Νοτίου Αιγαίου

2.080.000,00

Πελοποννήσου

3.008.000,00

Στερεάς Ελλάδας

2.880.000,00