Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, αναζητούντων εργασία, για τον μήνα Μάιο 2017, ανήλθε σε 830.233 άτομα, έναντι 865.209 που ήταν τον Απρίλιο 2017.Από αυτά 488.824 (ποσοστό 58,88%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 341.409 (ποσοστό 41,12%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.