ΑΠΕ/ΜΠΕ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας εφαρμόστηκε το μοντέλο των ατομικών συμβάσεων από τον Αύγουστο του 2016. Η σύμβαση που είχε υπογραφεί στο παρελθόν με το εργολαβικό συνεργείο, προέβλεπε την απασχόληση 75 ατόμων και ετήσια δαπάνη για νοσοκομείο που ανερχόταν στο 1.416.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ατομικών συμβάσεων, η μισθοδοσία των 75 εργαζόμενων κοστίζει 820.000 ευρώ. Επιπλέον 20.000 ευρώ ετησίως κοστίζουν τα υλικά καθαρισμού. Συνεπώς η συνολική ετήσια δαπάνη για την καθαριότητα ανέρχεται 840.000 ετησίως. Έτσι προκύπτει μια διαφορά 576.000 ευρώ σε ετήσια βάση υπέρ του νοσοκομείου.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι με το νέο καθεστώς λαμβάνουν σχεδόν διπλάσιες αποδοχές, έχουν τις άδειες και τα ρεπό τους, δουλεύουν 5ήμερο και εργάζονται σε αξιοπρεπείς συνθήκες.

Τέλος του 2016 εφαρμόστηκε το ίδιο μοντέλο και στην εστίαση. Στον τομέα αυτό το εργολαβικό συνεργείο απασχολούσε 24 εργαζόμενους και κόστιζε στο Νοσοκομείο 312.823 ευρώ ετησίως. Με τις ατομικές συμβάσεις το κόστος μισθοδοσίας των εργαζόμενων ανέρχεται στις 250.840 ευρώ. Η διαφορά που προκύπτει ανέρχεται στις 61.983 ευρώ ετησίως υπέρ του Νοσοκομείου.

Αν αθροίσουμε την εξοικονόμηση πόρων και από τους δύο παραπάνω τομείς, το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στις 637.983 ευρώ.