Συνεδρίασε σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2023, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί):

  1. Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Σταύρος Παπασταύρου στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την διασφάλιση της ενότητας και συνοχής του κυβερνητικού έργου, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και ειδικότερα για την καλή νομοθέτηση.

– Τόνισε τη σημασία τήρησης των αρχών της καλής νομοθέτησης, συστατικό στοιχείο δημοκρατικής και κοινωνικής νομιμοποίησης του νομοθετικού έργου και θεμέλιο του πολυδύναμου εκσυγχρονισμού. Στόχος να ενισχυθεί η συνεκτικότητα του κυβερνητικού έργου και να επιτευχθεί το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη δημόσια διαβούλευση, ως αναγκαία εγγύηση διαφάνειας και συμμετοχής φορέων και πολιτών που συμβάλλει στον εμπλουτισμό του νομοθετικού έργου.

– Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «από τα 14 νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή από την παρούσα Κυβέρνηση, τα 8 υπερψηφίστηκαν και από άλλες Κοινοβουλευτικές Ομάδες, πλην της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των εκλογέων εξωτερικού υπερψηφίστηκε από 208  Βουλευτές 4 κοινοβουλευτικών ομάδων. Από τα 381 άρθρα συνολικά των 14 ψηφισθέντων νομοσχεδίων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπερψηφίσει τα 178 (47%) και το ΠΑΣΟΚ τα 185 (49%), κάτι που αποδεικνύει ότι, όταν ακολουθούμε την καλή νομοθέτηση, δημιουργούμε συνθήκες ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής νομιμοποίησης.»

  • Παρουσίασε το θεσμικό άλμα της Κυβέρνησης κατά την περίοδο 2019-2023. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Επικρατείας σημείωσε ότι μειώθηκαν κατά 80% περίπου οι κατεπείγουσες νομοθετικές διαδικασίες και κατά το ήμισυ οι τροπολογίες. Έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι εκμηδενίστηκαν οι εκπρόθεσμες τροπολογίες και το ποσοστό απουσίας των μελών της κυβέρνησης από προγραμματισμένες απαντήσεις σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, ενώ, παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των επίκαιρων ερωτήσεων που απαντήθηκαν κατά την περίοδο 2019-2023.

  • Στάθηκε στο έργο της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης. Την προηγούμενη τετραετία, η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης ολοκλήρωσε 15 κώδικες, περισσότερους από όσους είχαν ολοκληρωθεί στις δύο προηγούμενες δεκαετίες λειτουργίας της.

  • Ανέλυσε τις προκλήσεις για την περίοδο 2023-2027, με έμφαση στην τήρηση όλων των σταδίων της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, αλλά και της έγκαιρης και πλήρους επεξεργασίας διατάξεων κατά την περίοδο διαβούλευσης, με στόχο να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνοχή και ενότητα του κυβερνητικού έργου. «Απαιτούμε τη νομιμότητα απ’ όλους· η νομιμότητα ξεκινά από εμάς τους ίδιους», δήλωσε ο Υπουργός.

  1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαος Παπαθανάσης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στο σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 718 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 20,72 δις ευρώ, καλύπτοντας το 99,4% του αρχικού Προϋπολογισμού. Από τα 536 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, τα 320 αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 4,76 δις ευρώ. Περισσότερες από 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ενισχυθεί με επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, με ποσό 667,96 εκ. ευρώ.

Στη νέα πρόταση για το αναθεωρημένο σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιλαμβάνονται πρόσθετα έργα που αφορούν κυρίως την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πρόληψης (προστασία δασών) και της πολιτικής προστασίας (αντισεισμικοί έλεγχοι δημοσίων κτιρίων), αλλά και τη δημιουργία νέων υποδομών («έξυπνες» γέφυρες). Παράλληλα, εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επιπλέον έργα (επισκευή και αποκατάσταση οδικού δικτύου, ανακατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου, αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις) για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και πλημμύρες (Έβρος, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα), συνολικού προϋπολογισμού 686 εκ. ευρώ.

  1. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων, τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενισχύεται το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά και διαχείριση πιστώσεων, διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων των δανειοληπτών και ακεραιότητας της απαίτησης και ενισχύεται ο ανταγωνισμός στον τομέα της παροχής πιστώσεων. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην καλύτερη ρύθμιση πιστώσεων, ιδίως μη εξυπηρετούμενων, με αποτέλεσμα την καλύτερη ανάκτηση της χορηγηθείσας πίστωσης, στην εύλογη προστασία των δανειοληπτών και ιδίως των πλέον ευάλωτων, την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας του ιδιωτικού χρέους από την κυβέρνηση και τη βελτίωση της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

  1. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: για α) τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και β) το Σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταρρυθμίζεται συνολικά το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση, με στόχο την παροχή συμπληρωματικής σύνταξης κατά την έξοδο των ασφαλισμένων από την αγορά εργασίας, σε εθελοντική ομαδική βάση. Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου, απλοποιούνται οι διαδικασίες σύστασης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, διευκολύνεται η ίδρυση πολυεργοδοτικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και θεσπίζονται κανόνες χρηστής διακυβέρνησης τους. Παράλληλα, η εποπτεία τους μεταφέρεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των προϊόντων τους και μετατρέπονται σταδιακά σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης τα υφιστάμενα αλληλοβοηθητικά ταμεία.

Σχετικά με τα κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων, καταργείται από 01.01.2024, η κατά 30% μείωση της σύνταξης για τους απασχολούμενους συνταξιούχους και θεσπίζεται πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του e-ΕΦΚΑ, ανάλογος του εισοδήματος που προκύπτει από την απασχόληση του συνταξιούχου.

Με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, παράλληλα, αυξάνεται το ανώτατο όριο οφειλών για συνταξιοδότηση από €20.000 σε €30.000, ενώ για την επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών συντάξεων, ενοποιούνται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά προβλέπεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως €200 αναλόγως του ύψους της σύνταξής τους, επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες και καθιερώνεται η καταβολή της πλειοψηφίας των επιδομάτων της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Για το νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ – μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου– προβλέπεται η δημιουργία ενός μητρώου για την επιλογή εκπαιδευτικών που καλύπτουν τις ανάγκες της υπηρεσίας σε προσωπικό, βασιζόμενου στις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας σε συνδυασμό με την επίτευξη μεγαλύτερης ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στις σχετικές διαδικασίες. Τέλος, διευθετούνται ορισμένα ζητήματα αρμοδιότητας της ΔΥΠΑ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της.

  1. Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Βελτίωσης του προγράμματος του Προσωπικού Ιατρού.

Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας στοχεύουν στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος, στο οποίο ενοποιούνται η Δημόσια Υγεία και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της πρόσβασης, τη μείωση των ανισοτήτων, την προώθηση της υγείας και την πρόληψη, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως παραπομπή στο δευτεροβάθμιο σύστημα περίθαλψης και έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την αναβάθμιση σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται η δημιουργία νέας δεξαμενής πρόσληψης Προσωπικών Ιατρών μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων στους γενικούς ιατρούς και τους παθολόγους ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα και η διεξαγωγή πιλοτικού προγράμματος επαναπατρισμού γιατρών και παθολόγων. Επιπλέον, προβλέπεται η πρόσληψη πρόσθετου διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την παροχή υποστήριξης σε όλους τους προσωπικούς γιατρούς.

  1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο διαχειριστικό μοντέλο για την προστασία και αξιοποίηση των δασών.

Στο νέο μοντέλο προβλέπεται η εκπόνηση Διαχειριστικών Μελετών με σύγχρονες επικαιροποιημένες προδιαγραφές, στις οποίες περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η εκπόνηση Σχεδίου Πρόληψης, η δυνατότητα Σύμπραξης Δασικών Συνεταιρισμών με εταιρίες που διαχειρίζονται και προσθέτουν αξία στην πιστοποιημένη βιομάζα, η ανάπτυξη ανταγωνιστικών διαδικασιών για την εφαρμογή των μελετών διαχείρισης, η υποχρέωση υλοποίησης έργων πρόληψης σε δάση με χαμηλή παραγωγική ικανότητα και η αδελφοποίηση των δασών υπό παραγωγική διαχείριση. Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας με προσλήψεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού (1200 προσλήψεις με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία) και η αξιοποίηση του προγράμματος του έξυπνου δάσους (αισθητήρες, drones, οχήματα). Τέλος, θεσπίζονται αντισταθμιστικά οφέλη σε είδος και σε χρήμα σε όλα τα νοικοκυριά Ορεινών/Μειονεκτικών Περιοχών και δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δασών.

  1. Η Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Προγραμματισμό προσλήψεων 2024.

Στη βάση του κανόνα 1:1, οι ετήσιες αποχωρήσεις στο Δημόσιο διαμορφώνουν και το ανώτατο όριο προσλήψεων για το επόμενο έτος. Το ανώτατο όριο για το 2024 είναι 16.521 αλλά εναπόκειται στην Κυβέρνηση η προτεραιοποίηση προσλήψεων σε συγκεκριμένους τομείς του Δημοσίου σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Για τον προγραμματισμό προσλήψεων 2024, και πέρα από την πάγια ενίσχυση Υπουργείων και φορέων του Δημοσίου, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις άξονες:

1) Υγεία: Προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας υλοποιώντας εμπροσθοβαρώς, ήδη από τώρα, μεγάλο μέρος της προεκλογικής δέσμευσης, εγκρίνοντας άμεσα 6.500 θέσεις.

2) Κλιματική κρίση:

– Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (διπλασιασμός του αριθμού των υποψηφίων, αξιοποίηση 700 θέσεων για εξειδικευμένο προσωπικό στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – ΕΜΟΔΕ, χειριστές ελικοπτέρων, μηχανικοί, πλοηγοί).

– Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται για την κάλυψη αναγκών σε φορείς που εδρεύουν στις πληγείσες περιοχές

– Προστασία δασών: Ενίσχυση κλάδων που σχετίζονται με την προστασία των δασών

3) Ταμείο Ανάκαμψης: Κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης.