Συνεδρίασε σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2023, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί):

  1. Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο.

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν τα ΑΕΙ, μέσω της επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους. Παράλληλα, ενισχύεται το αυτοδιοίκητο και εκσυγχρονίζεται η διαδικασία προκήρυξης, εκλογής και διορισμού μελών ΔΕΠ. Επιπλέον, διευκολύνεται η καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας των ΑΕΙ και των ΕΛΚΕ, προκειμένου να αυξηθούν οι πόροι και να διοχετευθούν σε κοινωνικές δράσεις (υποτροφίες, σίτιση κ.λ.π.) και σε ερευνητικά προγράμματα. Παράλληλα, το Νομοσχέδιο στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος φυγής Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό και στον περιορισμό της ακαδημαϊκής διασποράς, θεσπίζοντας διατάξεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση, ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων αναγνωρισμένων ΑΕΙ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιλύεται το ζήτημα της μη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από αλλοδαπά ιδρύματα στη Χώρα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις. Τέλος, στο Νομοσχέδιο προβλέπονται διατάξεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης φοιτητικής visa για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών.

  1. Ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Τραύματος.

Με το νομοσχέδιο δημιουργείται ένα Εθνικό Σύστημα Τραύματος, αποτελούμενο αρχικά από 16 Κέντρα Τραύματος για την κάλυψη των αναγκών από την επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη έως την ενδονοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση. Σκοπός του συστήματος είναι η εξασφάλιση, τόσο της ταχείας μεταφοράς του τραυματία/ασθενούς, από το σημείο του συμβάντος στον κατάλληλο νοσηλευτικό σχηματισμό και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, όσο και η παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας, ανάλογης με το είδος του τραύματος. Το Εθνικό Σύστημα Τραύματος περιλαμβάνει: α) τη σύσταση Κέντρων Τραύματος σε κάθε Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΚΤ), β) τη λειτουργία και αναδιοργάνωσή τους με ειδική διατομεακή στελέχωση και εξοπλισμό, γ) την αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών, δ) την εκπαίδευση- κατάρτιση του εμπλεκόμενου ανθρωπίνου δυναμικού και κυρίως ε) τη σύμπραξη με αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτευχθεί η ταχεία μεταφορά του τραυματία- ασθενούς. Για την ορθή οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Τραύματος, οι δομές υγείας που υποδέχονται τον τραυματία κατατάσσονται ανάλογα με το είδος του τραύματος, τις υποδομές και τη στελέχωση τους σε τέσσερα (4) επίπεδα.

  1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Βρούτσης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αθλητική βία. Τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι τα εξής:

Α. ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Μόνο μία Λέσχη ανά έμβλημα ομάδας

Πλαίσιο αρχαιρεσιών και διοίκησης της Λέσχης

Εποπτεία της ΠΑΕ στη Λέσχη και αστική ευθύνη της εις ολόκληρον

Υποχρεωτική σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λεσχών Φιλάθλων εντός 6 μηνών και συμμετοχή της στις διεθνείς Συνομοσπονδίες Λεσχών Φιλάθλων

Άμεση λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΜΕΡΕΣ)

Υποχρέωση πλήρους λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας για τα γήπεδα Super League και Basket League

Βεβαίωση καλής λειτουργίας του από την ΕΛ.ΑΣ. δύο ημέρες πριν από κάθε διεξαγωγή αγώνα

Εφόσον το σύστημα λειτουργεί πλημμελώς, ο αγώνας θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών

Εάν το σύστημα λειτουργήσει πλημμελώς την ημέρα του αγώνα, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ο αμέσως επόμενος

Γ. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΑΣ (ΔΕΑΒ)

Σε εφαρμογή της Σύμβασης Σεντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθίσταται 5μελής και ευέλικτη, με νομικούς, δικαστικούς και αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Δημιουργείται Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποστήριξης του έργου της, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Δ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Συστήνεται η Εθνική Επιτροπή Συντονισμού, σε εφαρμογή της Σύμβασης Σεντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης

Σκοπός της, η ανάπτυξη και υλοποίηση διυπηρεσιακής ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ασφάλεια, προστασία και εξυπηρέτηση σε αθλητικές εκδηλώσεις

Συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και από Εισαγγελία, ΔΕΑΒ, ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, αθλητικές και ποδοσφαιρικές Αρχές, ΠΣΑΤ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Λεσχών Φιλάθλων κ.ά.

Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κατόπιν εισήγησης της ΔΕΑΒ, έπειτα από τις εκθέσεις των Παρατηρητών της και της ΕΛ.ΑΣ., κατά δέσμια αρμοδιότητα επιβάλλονται από το Υπουργείο Αθλητισμού με αυτοματοποιημένο τρόπο κυρώσεις για περιστατικά οπαδικής βίας, όπως ρίψη εύφλεκτων υλικών.

Ποινή φυλάκισης και πρόστιμο για δημόσιες δηλώσεις, ανακοινώσεις, καταχωρήσεις κ.λπ., ικανές να υποκινήσουν πράξεις βίας ή απειλής σε βάρος των θεσμοθετημένων διοικητικών, δικαιοδοτικών, δικαστικών οργάνων του ποδοσφαίρου, των διαιτητών, καθώς και κατά των αξιωματούχων των επαγγελματικών ομάδων

ΣΤ. ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Απομείωση της χρηματοδότησης για Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (ΑΑΕ), Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) και Ερασιτεχνικά Σωματεία σε περιπτώσεις απαγόρευσης παρουσίας φιλάθλων σε συγκεκριμένες ζώνες ή τμήματα κερκίδων ή τουλάχιστον μιας αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών

Τα παρακρατούμενα χρηματικά ποσά θα διατίθενται αποκλειστικά για τη συντήρηση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα

Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύγχρονο και πρωτοποριακό σύστημα ταυτοποίησης κατόχων εισιτηρίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αυτόματη και αδιάβλητη διαδικασία, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από φυσικό πρόσωπο, μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου εισιτηρίου

Χρήστες της εφαρμογής θα είναι τα φυσικά πρόσωπα που εκδίδουν εισιτήριο για τους ίδιους και τα ανήλικα τέκνα τους

Προϋπόθεση για τους χρήστες η καταχώρηση των στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

  1. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας κ. Χρήστου-Γεώργιου Σκέρτσου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2024.

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής περιλαμβάνει περισσότερες από 221 μικρές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις, 279 έργα και επενδύσεις και πλέον των 2.000 δράσεων που αποτελούν τον οδικό χάρτη για την διακυβέρνηση του επόμενου έτους.

Το ΕΣΚΥΠ συναρθρώνεται από τα ετήσια σχέδια δράσης όλων των υπουργείων με τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματά τους, καλύπτοντας κάθε πτυχή του προγράμματος μας για μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο κοινωνική, πιο πράσινη και ψηφιακή, πιο δίκαιη και εντέλει πιο ισχυρή.

Περιλαμβάνει ακόμη την κατανομή των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις κρίσιμες νομοθετικές παρεμβάσεις και τον ρυθμιστικό προγραμματισμό μας για το 2024.

  1. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης και η Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκη Κεραμέως εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον καθορισμό των υπηρεσιών και των ποσοτικών στόχων για την εφαρμογή του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής των υπαλλήλων κατ’ εφαρμογή του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2024.

Οι Υπουργοί παρουσίασαν τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής για τους δημοσίους υπαλλήλους. Το μπόνους παραγωγικότητας αφορά:

Υπάλληλους που υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚυΠ), όπου εντάσσονται τα Ετήσια Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) των Υπουργείων (άρθρο 23 του ν. 4940/2022),

Υπάλληλους που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (άρθρο 24 του ν. 4940/2022),

Υπάλληλους που εργάζονται για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων (άρθρο 25 του ν. 4940/2022).

Οι δύο Υπουργοί εισηγήθηκαν την ανταμοιβή των υπαλλήλων που εργάστηκαν για την επίτευξη των στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής στο οποίο εντάσσονται τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων για το έτος 2023.

Στόχος είναι, εντός του 2024, η εφαρμογή του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής να διευρυνθεί, στο μέτρο του δυνατού, ευρύτερα στο Δημόσιο και να εφαρμόζεται πάντοτε με τον αντικειμενικότερο τρόπο.