Καλό μεσημέρι,

Μια ιστορική μεταρρύθμιση για την Παιδεία για το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη. Το νομοσχέδιο αφορά τόσο στην απελευθέρωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου από την γραφειοκρατία και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου, όσο και την διαμόρφωση του πλαισίου για την λειτουργία στη χώρα μας, παραρτημάτων ΑΕΙ τα οποία είναι εγκατεστημένα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες και τα οποία θα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο απλουστεύονται οι διαδικασίες που επιβαρύνουν την καθημερινή λειτουργία των ιδρυμάτων.

  1. Καταργείται η μέχρι σήμερα απαραίτητη υπογραφή του Υπουργού Παιδείας ακόμη και σε μικρής κλίμακας αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών, ενώ απλοποιούνται οι διαδικασίες όσον αφορά στους Ειδικούς Λογαριασμούς Καινοτομίας και Έρευνας.
  2. Τα Πανεπιστήμια αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση τμημάτων.
  3. Περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνοποίησης των ελληνικών Πανεπιστημίων.
  4. Δημιουργείται δυνατότητα χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων στα δημόσια ΑΕΙ η οποία αφορά αποκλειστικά φοιτητές ή ερευνητές. Για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχουν προβλεφθεί πόροι ύψους 50 εκ. ευρώ.

Το δημόσιο πανεπιστήμιο θα ωφεληθεί με περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Για την εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια παραρτήματος πανεπιστημίου άλλης χώρας το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι πρέπει να γίνει ιδρυματική και τμηματική αξιολόγηση καθώς και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του. Η πιστοποίηση θα γίνεται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα θέσει αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να επιτρέπεται η λειτουργία τμημάτων ξένων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τα οποία, τονίζω ξανά, θα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Για την αδειοδότηση παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου θα πρέπει, μεταξύ άλλων πολλών αυστηρών, προϋποθέσεων:

– να αποτελείται από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας από τρεις τουλάχιστον πανεπιστημιακές σχολές.

– να είναι αναγνωρισμένο στη χώρα από την οποία προέρχεται,

– τα επιμέρους προγράμματα σπουδών να έχουν επίσης πιστοποιηθεί από τη χώρα προέλευσης,

– οι τίτλοι σπουδών που θα εκδίδονται στην Ελλάδα να προσδίδουν τα ίδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά που ισχύουν στο κράτος προέλευσης,

Πρόκειται πράγματι για μια αναγκαία μεταρρύθμιση η οποία ικανοποιεί πάγια αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη στην χώρα μας.

Πρώτον, θα ενισχυθεί η οικονομία της με την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό, δεύτερον θα ανασχεθεί ακόμα περισσότερο το brain drain καθώς πολλοί από τους 40.000 Έλληνες φοιτητές που αναζητούν τις σπουδές τους στο εξωτερικό θα μπορούν τώρα πια αυτονόητα να το κάνουν στην χώρα τους.

Επιπλέον, θα αφήσουμε πίσω μας μια αγκύλωση του παρελθόντος που «δαιμονοποιούσε» την ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων σαν να επρόκειτο να καταργήσουν τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό ρητά και κατηγορηματικά δεν πρόκειται να συμβεί, προτεραιότητα είναι το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό σε καμία περίπτωση όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αποτελούμε μια παγκόσμια εξαίρεση, ως η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν έχει επιτρέψει την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών τμημάτων ΑΕΙ.

—–

Μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας παρουσίασε χθες ο Αν. Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Τα μέτρα αφορούν:

τις λέσχες φιλάθλων, την ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων με κάμερες, την αναδιαμόρφωση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, την σύσταση Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού, σε εφαρμογή της Σύμβασης Σεντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης, την ενίσχυση διοικητικών & ποινικών μέτρων, την ρήτρα παραβατικότητας στη χρηματοδότηση από το στοίχημα και την δημιουργία σύγχρονου και πρωτοποριακού συστήματος ταυτοποίησης κατόχων εισιτηρίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έχουμε πει ξανά, το κλείσιμο των γηπέδων δεν έγινε «για τους τύπους» αλλά ώστε, παράλληλα με την εν εξελίξει έρευνα της ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης, να μπορέσουν να εφαρμόσουν οι ΠΑΕ μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλεια των φιλάθλων και την περιστολή των φαινομένων βίας στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Όσες διοικήσεις ομάδων συμμορφωθούν με τα μέτρα της πολιτείας -ελπίζουμε όλες- θα μπορέσουν να ανοίξουν τα γήπεδά τους κυρίως με ασφάλεια για τους φιλάθλους τους. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα προς όφελος του αθλητισμού.

—-

Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Τραύματος, το οποίο αρχικά θα αποτελείται από 16 Κέντρα για την κάλυψη των αναγκών από την επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη έως την ενδονοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση. Στόχος του συστήματος είναι η εξασφάλιση, της ταχείας μεταφοράς του τραυματία ή του ασθενούς, από το σημείο του συμβάντος στον κατάλληλο νοσηλευτικό σχηματισμό και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, αλλά και η παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας, ανάλογης με το είδος του τραύματος. Το Εθνικό Σύστημα Τραύματος περιλαμβάνει: τη σύσταση Κέντρων Τραύματος σε κάθε Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τη λειτουργία και αναδιοργάνωσή τους με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό και την αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών. Ακόμα προβλέπει την κατάρτιση του εμπλεκόμενου ανθρωπίνου δυναμικού και κυρίως τη σύμπραξη με αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτευχθεί η ταχεία μεταφορά του τραυματία.

—-

Μετά το δημοσίευμα του Economist η οποία κατέτασσε την χώρα μας πρώτη στην λίστα με τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις για το 2023 μια ακόμα θετική είδηση αποτελεί ότι ξανά, ο Economist ανέδειξε την Ελλάδα ως την «χώρα της χρονιάς», μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον εξ’ αιτίας των πολλαπλών κρίσεων αλλά και του ευμετάβλητου παγκόσμιου γίγνεσθαι όπως αυτό έχει επηρεαστεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. «Η Ελλάδα δείχνει ότι από τα πρόθυρα της κατάρρευσης είναι δυνατό να θεσπιστούν λογικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να ανοικοδομηθεί το κοινωνικό συμβόλαιο».

Έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά και σημαντικά βήματα, αλλά το γεγονός ότι η πολιτική μας και τα αποτελέσματά της αναγνωρίζονται διεθνώς, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επιβράβευση πρωτίστως προς τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι άντεξαν στις πιο δύσκολες εποχές. Το οφείλουμε και σε εκείνους ότι μπορούμε σήμερα να μιλάμε για αληθινή πρόοδο και ανάπτυξη. Δεσμευόμαστε ξανά, πως όλες οι θετικές ειδήσεις για την οικονομία θα μεταφράζονται σε μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

—-

Το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) κατέληξε σε συμφωνία για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ικανοποιήθηκαν οι βασικές προτεραιότητες που είχε θέσει η ελληνική κυβέρνηση, για την ειδική μεταχείριση των αμυντικών δαπανών, την εξαίρεσή τους δηλαδή από τον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείματος. Επιπλέον ικανοποιήθηκαν ζητήματα για την ειδική πρόνοια των τόκων του ελληνικού δημοσίου χρέους το 2033, την προστασία των επενδύσεων και την σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε: «σταθερή δέσμευσή μας ήταν και παραμένει μια οικονομική πολιτική που αφήνει πίσω την περασμένη δεκαετία αλλά θέτει τις βάσεις για μια ελληνική οικονομία που θα συνεχίσει να εκπλήσσει ευχάριστα συνδυάζοντας τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια με την γρήγορη ανάπτυξη της χώρας».

—–

Ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Στην τελική απόφαση αποτυπώνονται πολλές από τις επιδιώξεις της Ελλάδας, κορυφαία μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία, για πρώτη φορά, ενός υποχρεωτικού μηχανισμού αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει πως τα υπόλοιπα κράτη μέλη πρέπει υποχρεωτικά να συνδράμουν την χώρα μας. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πλέον την απειλή που συνιστά η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, και αποκτά εργαλεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα εξασφάλισε πρόνοιες που λειτουργούν αποτρεπτικά στην υπερφόρτωση των συνοριακών περιοχών της χώρας.

Παράλληλα, κατοχυρώνονται ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, κάτι που θα συμβάλλει στην άμεση και ταχεία αναγνώριση όσων πράγματι το δικαιούνται, καθώς και στην εν γένει ταχύτερη αποφόρτιση δομών υποδοχής και φιλοξενίας.

Το νέο Σύμφωνο θα αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο για τη διαχείριση της Μετανάστευσης και του Ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

—-

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα pet.gov.gr, με στόχο τη φιλικότερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κτηνιάτρων, ιδιοκτητών και διαχειριστών ζώων συντροφιάς, μέσα από μια σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και για πρώτη φορά δημιουργείται μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης των όρων ευζωίας και υγείας των ζώων συντροφιάς που είναι ανοιχτή και υποστηρίζει τους κτηνιάτρους, τους ιδιοκτήτες, τους αναδόχους, τους φιλόζωους και τη Δημόσια Διοίκηση.

Επιπλέον, τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο υγείας, δημιουργείται ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης αδέσποτων από κάθε Δήμο, συστήνονται τα απαραίτητα Ψηφιακά Μητρώα Ζώων Συντροφιάς φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων, καταφυγίων και εκτροφέων και θεμελιώνεται συνεκτικό ψηφιακό πλαίσιο εποπτείας με αντιπροσωπευτικότητα και διαφάνεια, για τον έλεγχο της υγείας και της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

—–

Σήμερα, Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 καταβάλλονται νέες προκαταβολές, ύψους 26,2 εκατ. €, στους αγρότες των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Ευβοίας, των οποίων οι καλλιέργειες φυτικής παραγωγής, επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα “Daniel” και “Elias”.

Ο ΕΛΓΑ επεξεργάζεται με σταθερούς ρυθμούς τις περισσότερες από 30.000 δηλώσεις ζημίας, τις οποίες υπέβαλαν οι πληγέντες παραγωγοί και σχεδιάζει την σταδιακή σύνταξη πορισμάτων, για την οριστικοποίηση των αποζημιώσεων, με στόχο να ολοκληρωθεί άμεσα η εξόφλησή τους στο 100% της αξίας τους.

Αύριο, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την τακτική μηνιαία συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

ΣΠ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, να αναφερθώ -αν μου επιτρέπετε- στο ζήτημα της ίδρυσης μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Και διερωτώμαι εάν η Κυβέρνηση μπορεί να το κάνει αυτό εκμεταλλευόμενη το Άρθρο 28 και κατά τη δική σας ερμηνεία του Συντάγματος μη παραβιάζοντας το Άρθρο 16. Γιατί χρειάζεται η αναθεώρηση, τελικώς, του Άρθρου 16, αφού μπορούν να ιδρυθούν παραρτήματα και μπορούν να είναι, αντιλαμβάνομαι –έγινε και μια τέτοια συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες- και κερδοσκοπικά ακόμα; Ευχαριστώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς, το γεγονός ότι ανακοινώνουμε την εισαγωγή στη δημόσια διαβούλευση ενός νόμου που θα δίνει τη δυνατότητα σε παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων ευρωπαϊκών χωρών ή τρίτων χωρών, που είναι αναγνωρισμένες, να ιδρύουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα δεν αναιρεί την πρόθεσή μας στην επικείμενη αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος να προχωρήσουμε και στην αναθεώρηση του Άρθρου 16. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για παραρτήματα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για αναθεώρηση του Άρθρου 16, που θα μπορεί κι ένας ιδιώτης να ιδρύσει με τις προϋποθέσεις που θα προβλεφθούν, όταν έρθει εκείνη η ώρα, ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Εδώ, αυτό το οποίο αξίζει να πούμε, για να γίνει αντιληπτό και το νομικό σκέλος, είναι ότι το Σύνταγμα πρέπει να το ερμηνεύσουμε τελολογικά και με βάση το πνεύμα αυτού του οποίου λέει, αλλά και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τη νομολογία. Τι θέλω να πω; Το Άρθρο 16 το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία και στην επιστήμη και στην εκπαίδευση, πράγματι μιλά στις από κάτω παραγράφους του για κάποιες εξαιρέσεις. Και μία από τις εξαιρέσεις είναι το δωρεάν, πέραν του δημόσιου. Έχουμε, όμως, αποφάσεις δικαστηρίων του 2012 για δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα και απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών για δίδακτρα σε προπτυχιακό πρόγραμμα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, γιατί; Γιατί πολύ απλά έγινε μια τελολογική ερμηνεία και κάτι τέτοιο πλέον είναι γεγονός και συμβαίνει στα μεταπτυχιακά. Ένα άρθρο πίσω, αν πάει κανείς στο Σύνταγμα, το Άρθρο 15, μιλάει για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Τότε που συνετάχθη το Σύνταγμα, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει στη συνέχεια με τα ιδιωτικά κανάλια, με τα sites κλπ. Και, βέβαια, αυτή η τελολογική ερμηνεία γίνεται και υπό το πρίσμα, υπό το φως του Ενωσιακού Δικαίου. Αν δει κανείς το Άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. μιλάει για ελευθερία ίδρυσης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Υπάρχουν και ευρωπαϊκές, μάλιστα, αποφάσεις που πιστοποιούν αυτό το οποίο λέμε. Η χώρα μας μπορεί να ιδρύει παραρτήματα των δικών της πανεπιστημίων σε άλλες χώρες. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να γίνεται αυτό και αντίστροφα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, λοιπόν, να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται τώρα, η τελολογική ερμηνεία του Συντάγματος υπό το φως του Ενωσιακού Δικαίου και όσων προβλέπει συνολικά το Ενωσιακό Δίκαιο, όλες τις σχετικές διατάξεις, με την επικείμενη αναθεώρηση του Άρθρου 16. Το τονίζω, λοιπόν, ξανά: Μιλάμε για παραρτήματα μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων υπό πολύ αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις οποίες θα τις συζητήσουμε και σήμερα και έχει αρχίσει και τις επεξηγεί και ο Υπουργός Παιδείας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως έχουμε τονίσει και, βέβαια, στο πλαίσιο της διαβούλευσης και του διαλόγου στη Βουλή, νομίζω, θα εξηγηθούν όλα αυτά αναλυτικά. Πολύ σημαντική η σημείωση για μια σειρά από γνωμοδοτήσεις κορυφαίων Συνταγματολόγων, που συνηγορούν στην κατεύθυνση αυτή και στη δική μας επιδίωξη.

ΑΜ. ΚΑΤΖΟΥ: Καλό μεσημέρι, κ. Εκπρόσωπε. Τι κερδίζει η Ελλάδα, τελικά, με την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων; Ευχαριστώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Άκουσα έναν αριθμό χθες από τον Υπουργό Παιδείας, που θα ξεκινήσω από αυτόν γιατί είναι πολλά τα οφέλη: Πόσες χιλιάδες Έλληνες φοιτητές είναι στο εξωτερικό. Ο αριθμός αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είναι 40.000. Το φοβερό δεν είναι ότι δεν είμαστε πρώτοι σε αυτό το δείκτη, συναρτήσει του πληθυσμού μας. Είναι ότι είμαστε πρώτοι μεταξύ χωρών που έχουν πολύ περισσότερο πληθυσμό ή αντίστοιχο πληθυσμό με εμάς. Διαβάζω εδώ, στο σχετικό σημείωμα, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμός αυτός είναι 33.109, στην Ισπανία 35.348 – η Ισπανία των 46 εκατομμυρίων κατοίκων, στην Αυστρία είναι 17.501 -των 9 εκατομμυρίων κατοίκων- και από την Πορτογαλία που έχει αντίστοιχο πληθυσμό με εμάς, εμείς έχουμε 40.000, αυτοί έχουν 12.000. Άρα, το πρώτο, το προφανές είναι ότι οι Έλληνες φοιτητές, οι απόφοιτοι των δημόσιων σχολείων θα έχουν τη δυνατότητα -ήταν οι μόνοι σε όλα τα προηγμένα κράτη που δεν την είχαν- αν θέλουν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στη χώρα τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, σε συνδυασμό με τα πολλά τα οποία ανακοινώθηκαν για τα δημόσια πανεπιστήμια, η χώρα μας θα προσελκύσει πολλούς περισσότερους ξένους φοιτητές. Γιατί σε αυτά τα πανεπιστήμια θα μπορούν να φοιτούν και Έλληνες, αλλά και αλλοδαποί φοιτητές. Και στα προγράμματα, τα μεταπτυχιακά, τα προγράμματα Erasmus, όλα όσα μπορούν να κάνουν πλέον με πολύ μεγάλη ελευθερία και πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση τα δημόσια πανεπιστήμια με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια -αξίζει κανείς να δει τις παρεμβάσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια αυτού του νόμου- θα προσελκύσει η χώρα μας πολλούς περισσότερους φοιτητές, όχι Έλληνες μόνο, στη χώρα μας. Ακόμα μία πολύ σημαντική, θετική επίδραση όλων αυτών είναι συνολικά στην οικονομία. Αντιλαμβάνεστε, πρώτον, πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Όχι μόνο διδασκόντων. Συνολικά. Ένα άλλο το οποίο οφείλουμε να πούμε είναι ότι θα έχει θετική επίδραση συνολικά στην οικονομία. Μιλάμε για αυτούς που φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, αλλά δεν υπολογίζουμε πόσοι μένουν στο εξωτερικό για να δουλέψουν, επειδή σπούδασαν εκεί. Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι θα υπάρχει άλλο ένα, πολύ σημαντικό κύμα, ή, τέλος πάντων, ένας σημαντικός παράγοντας αντιστροφής του κύματος brain-drain. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Όμως, αυτός θα είναι ένας ακόμα πολύ σημαντικός παράγοντας. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, να επισημανθεί, συνολικά το πόσο θα ωφελήσει άλλους τομείς της οικονομίας. Σκεφτείτε όλοι αυτοί οι ξένοι φοιτητές και με τα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων, αλλά και με τη λειτουργία των μη κρατικών, θα έρθουν στη χώρα μας. Η χώρα μας θα διαφημιστεί, θα βοηθηθούν άλλοι τομείς, όπως ο τουρισμός και συνολικά η οικονομία και γενικά ο παραγωγικός ιστός της χώρας μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα ζητήματα που πάντοτε υπάρχουν θέματα, που ο ένας έχει την μία άποψη, ο άλλος την άλλη άποψη, κι εγώ το έχω πει ήταν ο λόγος που ασχολήθηκα εν ευρεία εννοία με αυτό που λέμε πολιτική, που δεν μπορούσα να καταλάβω, πραγματικά, ποια είναι η άλλη άποψη. Πάντοτε, είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, αλλά είναι από αυτά τα οποία ήταν μια άδικη εκκρεμότητα, για να συνεννοηθούμε, είναι κάτι το οποίο ήταν κατά όλων των θεμελιωδών απόψεων που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε περήφανοι, όσοι ανήκουμε και σε αυτή την παράταξη, που ένας αγώνας ο οποίος φαινόταν πριν από κάποια χρόνια χαμένος, γιατί δεν υπήρχε η απαραίτητη πλειοψηφία, σε αυτό τον αγώνα γίνεται ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα με την δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων ΑΕΙ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μετά την ψήφιση του νόμου. Ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και με την αναθεώρηση του Άρθρου 16 και νομίζω ότι είναι πλέον ώριμο και το πολιτικό σύστημα. Έχουμε κάποιες αντιδράσεις, κλασικές από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ελπίζουμε να έχει αυτή τη φορά μια πιο συνεπή στάση, για να κάνουμε επιτέλους ένα πολύ σημαντικό βήμα, 50 χρόνια μετά την μεταπολίτευση, το οποίο θα δώσει πνοή στη χώρα, θα δώσει δυνατότητες στους Έλληνες αποφοίτους σχολείων, στους Έλληνες φοιτητές. Θα μας πάει, επιτέλους, σε μία νέα εποχή. Η αλήθεια είναι πολλά χρόνια μετά από τότε που θα έπρεπε να πάμε, αλλά, κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Π. ΜΙΧΟΣ: Καλημέρα, κ. Εκπρόσωπε. Το βράδυ της Δευτέρας με μία τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος τέθηκε εκτός του Δ.Σ. της Ανάπλασης Α.Ε. η νέα διοίκηση του Δήμου Αθηναίων υπό τον κ. Δούκα, που αναλαμβάνει σε λίγες μέρες. Ο κ. Δούκας άφησε αιχμές ότι προσπαθεί να γίνει συγκάλυψη οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων και την επόμενη ημέρα, η Κυβέρνηση απάντησε ότι η εν λόγω τροπολογία οφείλεται σε μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Μάρτη του 2022, η οποία απόφαση, όμως, είναι λίγο γενική, είναι φλατ. Δεν μιλάει για αυτό που εν τέλει έγινε. Το καλοκαίρι του 2020 με απόφαση πάλι του κ. Χατζηδάκη, ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ανάπλαση Α.Ε. ο κ. Μπακογιάννης. Οπότε τα ερωτήματα είναι τρία. Τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις σε τρία χρόνια για το ίδιο θέμα. Πολυνομία, κακονομία, ασυνεννοησία; Τι ακριβώς συμβαίνει; Β: Διαβουλευτήκατε, ενημερώσατε το νέο Δήμαρχο; Αυτά.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αυτό το οποίο δεν προκύπτει, καταρχάς, από πουθενά, είναι ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα διαχειριστικού ελέγχου ή ζήτημα να κρύψει κάποιος κάποια κακοδιαχείριση. Έχει, νομίζω, τεκμηριωμένα αποτυπωθεί ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με τον Μεγάλο Περίπατο, ούτε με κάποιο διαχειριστικό έλεγχο. Και είναι, νομίζω, μια κριτική που αποκρούστηκε από τις πρώτες ώρες που ασκήθηκε. Τώρα, ως προς το ζήτημα της ανάπλασης, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, περίπου πριν από δύο χρόνια, δεν ήταν καθόλου αόριστη. Και ήταν, ουσιαστικά, ο πυρήνας της απόφασης αυτής. Ποια είναι η ουσία της συζήτησης; Και δεν έχει καμία σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα του Δήμου Αθηναίων, γιατί τον Μάρτιο του 2022 δεν υπήρχε καν υποψηφιότητα του κ. Δούκα ως Δημάρχου Αθηναίων. Η ουσία είναι ότι ένας Οργανισμός, ο οποίος διαχειριζόταν δημοτικά έργα, δημοτικά ζητήματα, υπήρξε η ανάγκη -κι αυτό ουσιαστικά εισηγήθηκε και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο- να διαχειριστεί συνολικά ζητήματα πέραν του Δήμου Αθηναίων. Ξεκάθαρο νομίζω. Κι αυτό έρχεται σε έναν ουδέτερο χρόνο που δεν έχει καμία σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα του Δήμου Αθηναίων. Βγαίνει, λοιπόν, αυτή η τροπολογία για την επιλογή της διοίκησης, γιατί πριν από λίγο χρονικό διάστημα ψηφίστηκε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, έγινε νόμος του Κράτους, για την επιλογή διοικήσεων του Δημοσίου. Η επιλογή αυτή γίνεται με έναν αξιοκρατικό τρόπο, με συγκεκριμένα κριτήρια και πλέον ένας Οργανισμός, ο οποίος έχει αυτή την αρμοδιότητα θα έχει τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, όπως, τέλος πάντων, συμφωνηθεί και προβλεφθεί και όπως προβλέπεται και από το νόμο. Προφανώς εμείς – το είπε και ο αρμόδιος Υπουργός, ο Υπουργός Επικρατείας, στη Βουλή, ο Μάκης Βορίδης- θέλουμε τη συμμετοχή και του Δημάρχου Αθηναίων, συνολικά σε αυτό το εγχείρημα. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο αν το σκεφτεί κανείς, από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το ζήτημα της διαχείρισης ούτε του Μεγάλου Περίπατου. Και νομίζω ότι περισσότερο προσπάθησαν να «χτίσουν» ένα αφήγημα που δεν έχει καμία βάση. Το ξαναλέω: Αν δει κανείς τη χρονική σειρά των αποφάσεων και το γεγονός ότι τότε που ελήφθη η απόφαση αυτή δεν υπήρχε καν η υποψηφιότητα του κ. Δούκα, πολλώ δε μάλλον ένα εκλογικό αποτέλεσμα, όπως μας κατηγορούν. Πολύ απλά νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένας θόρυβος χωρίς να έχει κάποια συγκεκριμένη βάση. Υποχρέωσή μας είναι να απαντάμε -και των αρμόδιων Υπουργείων- και νομίζω έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις.

Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, συγγνώμη, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Μανιτάκης, ο κ. Σκουρής το 2007 εναντιώνονταν στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Ν.Δ., όπως εκφραζόταν τότε από την Μαριέττα Γιαννάκου, και σήμερα εμφανίζονται, έτσι, διαπρύσιοι κήρυκες -και είναι και συνταξιούχοι αυτοί- της ιδιωτικής εκπαίδευσης; Ευχαριστώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εμάς γιατί να μας προβληματίζει; Εγώ νιώθω ένας από τους πολλούς δικαιωμένους, που ανήκουν σε αυτό τον πολιτικό χώρο, που ήμασταν μια ζωή στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι μια δικαίωση, όχι μόνο από νομικής σκοπιάς, γιατί ξέρετε ότι οι εποχές προχωράνε και αυτό νομίζω αποδεικνύει αυτό που λέτε, το ερώτημά σας, περί τελολογικής ερμηνείας του Συντάγματος και το τι έχει μεσολαβήσει από το 1975 μέχρι το 2007 και από το 2007 μέχρι σήμερα. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, ίσως, που δίνει εν μέρει και ένα μέρος της απάντησης σ’ αυτό το οποίο συζητάμε. Αλλά, από πολιτική σκοπιά, από εκπαιδευτική σκοπιά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, το οποίο εμείς το υποδεχόμαστε πραγματικά με πάρα πολύ καλή διάθεση, αυτή την όποια μεγαλύτερη συναίνεση υπάρχει, αρκεί να είναι ειλικρινής μέχρι το τέλος, από το μεγαλύτερο μέρος της Αντιπολίτευσης ή, τέλος πάντων, ένα μέρος σημαντικό της Αντιπολίτευσης -μακάρι να είναι και όλη η Αντιπολίτευση- για εμάς είναι πολύ σημαντική. Δεν θα πάμε με μία λογική εκδικητική ή ότι «σας τα λέγαμε και τώρα μας θυμηθήκατε». Αυτό δεν το έχει ανάγκη η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκη από συναινέσεις, ακόμα και αν κάποιοι άλλαξαν την άποψή τους. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι ναι, τότε εγώ συγκεκριμένα είχα χάσει δύο εξάμηνα, γιατί κάποιοι δεν ήθελαν μη κρατικά πανεπιστήμια. Μακάρι αυτές οι θυσίες να πιάσουν τόπο, όλων αυτών των ανθρώπων που έχασαν εξάμηνα, είδαν τη σχολή τους κλειστή, έπεσαν θύματα επιθέσεων, είδαμε να γίνονται καταλήψεις. Γιατί ξέρετε, αγώνες δεν είναι να φτιάχνεις ένα πανό χωρίς κάποιο συγκεκριμένο αίτημα, να κλείνεις δρόμους, να κλείνεις πανεπιστήμια και να γυρίζεις τη χώρα σου 50 χρόνια πίσω, αγώνας είναι να πιστεύεις σε αυτά τα οποία διεκδικείς. Να τα πιστεύεις και να τα διεκδικείς με ευπρέπεια, με επιχειρήματα και να θεωρείς ότι καμία μάχη δεν είναι χαμένη. Χαμένη μάχη είναι αυτή που δεν δόθηκε ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η κίνηση της Κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2023, η πρωτοβουλία η νομοθετική του Υπουργείου Παιδείας, του Κυριάκου Πιερρακάκη, συνολικά, δικαιώνει αγώνες δεκαετιών. Αυτών οι οποίοι ποτέ δεν προσπάθησαν να εμποδίσουν τους συμφοιτητές τους, όλων εκείνων που ήθελαν απλά να έχουν τη δυνατότητα οι συνομήλικοί τους -αν θέλουν- να σπουδάζουν σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε Εκπρόσωπε, για το νέο Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Βλέπουμε ότι λίγο-πολύ διατηρεί τον κανονισμό των επιστροφών του Δουβλίνου, ενισχύει, προωθεί τις μαζικές απορρίψεις ασύλου, ενισχύει και την κατάσταση των απελάσεων και των επαναπροωθήσεων. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και εσάς να εκφωνεί ένα πανηγυρικό σχόλιο χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να βάζει καν ούτε έναν αστερίσκο. Είναι απόλυτα ικανοποιημένη η Κυβέρνηση από αυτό το νέο Σύμφωνο;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα Σύμφωνο το οποίο ικανοποιεί, μετά από πολλά χρόνια, ελληνικές διεκδικήσεις και αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε πολύ καλύτερη διάσταση, απ’ ό,τι το αντιμετώπιζε για πάρα πολλά χρόνια. Και ανέλυσα στην αρχική μου τοποθέτηση πολύ σημαντικά ζητήματα που είναι προς το συμφέρον της χώρας μας. Ως προς τη διαδικασία απονομής ή μη ασύλου, την κάνει ακόμα πιο απλή και τις συνέπειες της όποιας απόφασης, δηλαδή, είτε απονομής είτε μη, ουσιαστικά τις επισπεύδει. Και ως προς την περίπτωση που κάποιος δικαιούται άσυλο -εδώ έχει βοηθήσει πολύ και η πολιτική της χώρας μας, που αυτή η διαδικασία από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαρκούσε δύο χρόνια και άνθρωποι στοιβάζονταν στη Μόρια και σε δομές ντροπής- και τώρα είναι δύο μήνες. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δέχεται αυτό το οποίο η Ελλάδα λέει όλα τα τελευταία χρόνια, ότι δεν είναι δυνατόν να μην μπαίνει «πλάτη», να το πούμε πολύ απλά, σε μία χώρα υποδοχής. Και λέει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, υπάρχει δυνατότητα, είτε υποδοχής μεταναστών είτε χρηματοδότησης και αυτό μπήκε για μια συγκεκριμένη χώρα που έχει αντιρρήσεις. Αλλά η δυνατότητα αυτή έχει μία εξαίρεση: Όταν έχουμε μεταναστευτική κρίση. Εκεί δεν μπορεί κάποιος να επιλέξει τα χρήματα έναντι της υποδοχής συγκεκριμένου αριθμού μεταναστών. Και μια άλλη σειρά από διατυπώσεις πολύ σημαντικές και ως προς τη στήριξη των Κρατών και τη θωράκιση των συνόρων. Είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη με πάρα πολλά θετικά για τη χώρα μας.

Προφανώς, εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη θέση μας. Να υπερασπιζόμαστε τις πάγιες διεκδικήσεις μας και όλα αυτά, να εφαρμοστούν προς όφελος της Πατρίδας μας και των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι, είτε δικαιούνται είτε δεν δικαιούνται άσυλο, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι που έχουν και αυτοί δικαιώματα. Γι’ αυτό και δεν αντιμετωπίζουμε το Μεταναστευτικό μόνο από τη σκοπιά –κυρίως- της προστασίας των συνόρων, της ταχύτερης απονομής ή μη ασύλου και όλων των υπολοίπων υποχρεώσεων που έχουμε για να θωρακίσουμε τη χώρα – ναι, αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα– αλλά φροντίζουμε όσοι διαμένουν στις δομές, να διαμένουν σε συνθήκες ανθρώπινες. Είναι πολλαπλή η διάσταση. Είναι μία διάσταση προστασίας της χώρας, των συνόρων, της Πατρίδας και αυτό νομίζω έχει αποτυπωθεί με τους αριθμούς, που, παρά την αύξηση των τελευταίων μηνών, η χώρα μας δεν είχε το πρόβλημα που είχε η Ιταλία. Από την άλλη, όμως, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Διεθνές Δίκαιο.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Κύριε Εκπρόσωπε, με την αποστολή ελληνικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα δεν εμπλέκεται, εμμέσως, η χώρα μας στον πόλεμο με τη Χαμάς, δεδομένου ότι οι επιθέσεις των Χούθι εντάσσονται ουσιαστικά στα αντίποινα του ISIS για τον πόλεμο στη Γάζα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπε ο κ. Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, και είναι σαφής η δήλωσή του, ότι η Ελλάδα, η χώρα με τον μεγαλύτερο ποντοπόρο στόλο, έχει πρωταρχικό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών και της προστασίας της ζωής των ναυτικών.

Δεν θα μπορούσε με λίγα λόγια η χώρα μας να λείπει από μια τόσο σημαντική επιχείρηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια διαφορετική ερμηνεία. Ήταν πολύ καθαρή η τοποθέτηση και νομίζω μία απόφαση η οποία, προφανώς, έχει όλα τα μέσα αυτοπροστασίας. Έχει ακριβώς τον χαρακτήρα όπως τον περιγράφει, χωρίς τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας.

Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Μέσα στις προϋποθέσεις που περιγράψατε, κάτω από τις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν τα μη κρατικά, ιδιωτικά δηλαδή, πανεπιστήμια, παραρτήματα πανεπιστημίων στη χώρα μας, για να είμαστε ακριβείς, έχετε σκεφτεί, υπάρχει σκέψη για να τεθεί κάποιο όριο στα δίδακτρα; Ή θα αφεθεί η αγορά ελεύθερη να τα καθορίσει με κίνδυνο να υπάρξει και ένα τραστ προς τα πάνω;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, νομίζω ότι τα πανεπιστήμια τα οποία θα θέλουν να έρθουν στη χώρα μας και να ιδρύσουν με τις πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, προφανώς θα το κάνουν για να προσελκύσουν φοιτητές. Άρα, αν βάλουν υπέρογκα δίδακτρα δεν θα πετύχουν τον στόχο τους. Θα είναι παραρτήματα χωρίς φοιτητές ή με ελάχιστους φοιτητές. Άρα, την ίδια την απάντηση θα τη δώσει η πραγματικότητα.

Από εκεί και πέρα, προφανώς, η λειτουργία των πανεπιστημίων αυτών, οι όροι για να μπορέσουν να πάρουν την έγκριση να λειτουργήσουν ως μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, θα ελεγχθούν πλήρως σε έναν φάκελο, ο οποίος θα κατατεθεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συνολικά οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι όροι, τα κτιριακά ζητήματα, έχουν τεθεί πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Αν δει κανείς συγκριτικά τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Παιδείας, στην επικείμενη νομοθέτηση που θα κάνει, σε σχέση με άλλες χώρες σε αντίστοιχες περιπτώσεις, θα δει ότι είναι οι πιο αυστηρές προϋποθέσεις συνολικά στην Ευρώπη. Αυστηρές προϋποθέσεις μεν, αλλά προϋποθέσεις, οι οποίες δεν είναι αντίθετες με αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή, ελευθερία. Ελευθερία στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά και με κανόνες. Ελευθερία στη δυνατότητα υπό τον όρο της πλήρωσης των προϋποθέσεων να ιδρυθούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά παραρτήματα στη χώρα μας. Αυτός είναι ο στόχος. Και βέβαια όλο αυτό να είναι προς όφελος των φοιτητών και ως προς τις δομές και ως προς τις παροχές και όλα τα υπόλοιπα.

Γ. ΣΚΙΤΖΗ: Θα επιμείνω, κύριε Εκπρόσωπε, στο θέμα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί για επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, όσον αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μάλιστα, προσάπτει στην Κυβέρνηση ότι, εδώ και πέντε χρόνια, κάνει ό,τι μπορεί για να απαξιώσει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Τι απαντάτε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Νομίζω σας έχω παραθέσει πάρα πολλές φορές πόσο περισσότερη είναι η χρηματοδότηση συνολικά στην εκπαίδευση και εν προκειμένω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάθε χρόνο η χρηματοδότηση είναι περισσότερο από χρόνο σε χρόνο στους τελευταίους Προϋπολογισμούς. Φέτος μόνο στην Παιδεία και στην Υγεία ήταν 736 εκατομμύρια περισσότερα στον Προϋπολογισμό. Η αύξηση είναι γεωμετρική τα τελευταία χρόνια. Εδώ μιλήσαμε, για αρχή για έναν νόμο ο οποίος κυρίως στηρίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς με αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος. Την ελευθερία που δίνει στα ιδρύματα και για κάποια έξοδα που κάνουν, να έχουν αυτά πάντοτε υπό τον όρο του ελέγχου, στη συνέχεια να έχουν την ελευθερία τους, να ιδρύουν, να καταργούν, να συγχωνεύουν τμήματα, πάντοτε και αυτά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Δεν νομίζω ότι θεωρεί κανείς ότι είναι κατά των δημοσίων πανεπιστημίων να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν startups, να έχουν περισσότερη χρηματοδότηση, περίπου ένα δις θα είναι συνολικά η χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων και από τους εθνικούς πόρους και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ. Και μάλιστα υπάρχει σημείωμα του Υπουργείου Παιδείας, επειδή εμείς δεν μιλάμε στον αέρα, πώς αναλύεται αυτό το ένα δισεκατομμύριο για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Εγώ ακούω πράγματα, ως απόφοιτος δημόσιου πανεπιστημίου, που όλα αυτά συζητούνταν σε συγκλήτους από καθηγητές, σε συνελεύσεις τμημάτων μεταξύ φοιτητών – όχι των μειοψηφιών που τους ένοιαζε μόνο να σπάνε και να κλείνουν πανεπιστήμια, των υπόλοιπων φοιτητών, της συντριπτικής πλειοψηφίας που τους ένοιαζαν οι σπουδές τους και όχι να εμποδίζουν τις σπουδές των υπολοίπων – τα οποία έρχεται ένα νομοσχέδιο και τα κάνει πράξη σε συνέχεια των πολλών που έγιναν την προηγούμενη τετραετία με τα ξένα πανεπιστήμια που συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια στη χώρα μας, τον εκσυγχρονισμό συνολικά των προγραμμάτων σπουδών.

Νομίζω ότι από τις πρώτες αντιδράσεις φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά κατώτερος των περιστάσεων. Έχει χρόνο να καταλάβει ότι δεν θα είναι πολλές οι ιστορικές ευκαιρίες να φανεί τουλάχιστον αντίθετος με ό,τι έλεγε τα προηγούμενα χρόνια το συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες αντιδράσεις, αυτά τα οποία ακούμε ως κριτική και δεν έχουν καμία βάση και είναι κατώτερα της περίστασης. Είναι νομίζω μια ιστορική ευκαιρία που πρέπει να είμαστε όλοι στη σωστή πλευρά. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα διαλέξει την πλευρά που θέλει να είναι.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Κύριε Εκπρόσωπε, είχατε πει στις προηγούμενες απαντήσεις σχετικά με την εμπλοκή του Μαξίμου στο κύκλωμα που με ανώνυμες επιστολές εκβιάζει επιχειρηματίες και δημοσιογραφικούς ομίλους στην ΑΑΔΕ, ότι η αναφορά στο έγγραφο για το DOCUMENTO που αφορούσε φορολογικό έλεγχο, έγινε εκ παραδρομής. Τι σημαίνει εκ παραδρομής αναφορά και ποιος προχώρησε σε αυτή την αναφορά;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω το έχω πει. Το επαναλαμβάνω, ότι ουδέποτε εστάλη ή ελήφθη, το αντίστοιχο, κάποιο τέτοιο έγγραφο σε κάποιον στο Μέγαρο Μαξίμου, Υφυπουργό ή οτιδήποτε έχει γραφτεί. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Νομίζω έχω απαντήσει επαρκώς σε δύο διαδοχικές ερωτήσεις σας και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο να πω.

Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, σας ασκείται κριτική από την Αντιπολίτευση για την εγκληματικότητα, την ανομία, τη βία. Έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά και βλέπουμε και πολλά περιστατικά στις γειτονιές της Αθήνας σχεδόν καθημερινά. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί καταγγέλλουν, το έχουν πει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, ότι τα αστυνομικά τμήματα είναι αποδυναμωμένα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι: Γιατί έχει καθυστερήσει η υλοποίηση του μέτρου που έχετε εξαγγείλει; Οι κάμερες στις στολές των αστυνομικών, όπως επίσης και στα οχήματα; Και πιστεύετε ότι αυτό το μέτρο είναι αρκετό;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, να συμφωνήσω ότι σίγουρα ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες είναι ευρύτερα η εγκληματικότητα και είναι πολλές οι προσπάθειες που γίνονται και σίγουρα χρειάζονται περισσότερες. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και θα κινηθούμε.

Ως προς τη στελέχωση των αστυνομικών τμημάτων και την επιστροφή αστυνομικών στους δρόμους, είτε αυτό αφορά τη στελέχωση της Τροχαίας σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη κυρίως, είτε συνολικά των δυνάμεων της Αστυνομίας, έγινε μία ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης περί επιστροφής από φύλαξη προσώπων σε τμήματα και δρόμους και αυτό τρέχει καθημερινά. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προφανώς είναι αρμόδιο να ανακοινώνει τον αριθμό. Αλλά συνεχώς αποδεσμεύονται αστυνομικοί από τη φύλαξη προσώπων και επιστρέφουν σε τμήματα και σε δρόμους. Έχει ανακοινωθεί αναλυτικά η αύξηση των ανδρών και των γυναικών της Τροχαίας στους δρόμους και της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη σε κάθε ενημέρωση πολιτικών συντακτών κάνω σχετική ανάλυση σε ερωτήσεις των συναδέλφων σας, όποτε υπάρχει. Και έγινε και μια σημαντική προσπάθεια και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί αναστροφής αυτού που συμβαίνει. Δηλαδή, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της εγκληματικότητας είναι στην Αθήνα, να μην είναι αντίστοιχη η στελέχωση, όλοι οι απόφοιτοι να πηγαίνουν κατευθείαν σε τμήματα των Αθηνών. Αυτό προφανώς θέλει συνέχεια. Θα υπάρχει συνέχεια, γιατί πάντοτε υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και των αστυνομικών τμημάτων και των τμημάτων ασφαλείας.

Σημαντικό ζήτημα είναι οι κάμερες. Και είναι σημαντικό – νομίζω θα ανακοινωθεί και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – μία διαδικασία η οποία αργούσε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Προσπάθησαν πολλοί να βάλουν εμπόδια, πάσης φύσεως εμπόδια. Επιτέλους, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις κάμερες, να σας ενημερώσω, αυτή την εβδομάδα. Αφορά συνολικά 2.400 κάμερες. Δύο χιλιάδες κάμερες για τους αστυνομικούς και 400 κάμερες για τα οχήματα. Έχει προκηρυχθεί, έχει ξεκινήσει δηλαδή η διαδικασία. Ο στόχος είναι τους πρώτους μήνες του 2024 να ξεκινήσει σταδιακά η προμήθεια των καμερών αυτών με βάση την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα περισσότερα θα τα πει ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Οικονόμου και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ναι, είναι και αυτό μία σημαντική πρωτοβουλία, που θα βοηθήσει σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Και στην έρευνα και τους αστυνομικούς, αλλά και βέβαια στη διαφάνεια όλων των κατά καιρούς κρίσιμων επιχειρήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Η Αστυνομία στη συντριπτική της πλειοψηφία κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Υπάρχουν πολύ σημαντικές επιτυχείς επιχειρήσεις. Προφανώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πολλοί από την Αστυνομία, υπερβαίνοντας πολλές φορές το καθήκον και κάτω από δύσκολες συνθήκες ρισκάρουν ακόμα και τη ζωή τους και κάποιοι έχασαν και τη ζωή τους διαχρονικά τα προηγούμενα χρόνια και τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και κάθε φορά που τσουβαλιάζουμε, λόγω κάποιων μεμονωμένων ενδεχομένως περιπτώσεων, συνολικά την Ελληνική Αστυνομία πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να είμαστε όλοι μας ασφαλείς.

Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Σε σχέση με την οπαδική βία. Μας πληροφορήσατε ότι ο αρμόδιος Υπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις φιλάθλων. Γιατί ενώ είχε αποφασιστεί και στο παρελθόν να θεσμοθετηθεί κάθε φίλαθλος, ένα κλαμπ ανά ομάδα, οπότε πιο εύκολα θα διαπιστωνόταν η όποια παραβατικότητα, γιατί δεν έγινε και να γίνει τώρα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει αμφιβολία -το είπε και ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του- ότι ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα και πολλά από αυτά που είπαμε το καλοκαίρι τα βλέπουμε να συμβαίνουν και σε σφραγίσεις και ελέγχους Συνδέσμων και έξω από τα γήπεδα και με κάποια προφανώς πολύ άσχημα περιστατικά εντός γηπέδων, γιατί για τα εκτός γηπέδων είναι μια άλλη συζήτηση πολύ πιο σοβαρή, υπήρχαν και επιμέρους καθυστερήσεις. Δεν αφορούν μόνο τη δική μας Κυβέρνηση, αλλά ο καθένας παίρνει και το μερίδιο που του αναλογεί. Η νομοθετική αυτή παρέμβαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού έρχεται ουσιαστικά και συγκεντρώνει, κατηγοριοποιεί και βάζει και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για όλα όσα πρέπει να γίνουν στα γήπεδα. Κάποια εξ αυτών, όντως, ήδη προβλέπονταν και απλά τα κωδικοποίησε σε μια συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση για να ανοίξουν. Και από εκεί και πέρα, προφανώς είναι στο χέρι και των Ομάδων να συμμορφωθούν με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, -αυστηρό μεν αλλά δίκαιο, νομίζω- και προς όφελός τους, για να ανοίξει το γήπεδό τους. Ως προς τους Συνδέσμους, πρακτικά λύνει κάποια ζητήματα επιμέρους που καθυστερούσαν την εφαρμογή του προηγούμενου πλαισίου. Και εδώ πρέπει να αποφύγουμε τη στοχοποίηση και το τσουβάλιασμα. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτές τις Οργανώσεις παρείσφρεαν εγκληματικά στοιχεία. Τις μετέτρεπαν -ενδεχομένως, η Δικαιοσύνη θα το κρίνει- σε συμμορίες ή εγκληματικές οργανώσεις με εγκληματική δραστηριότητα, η οποία δεν παραπέμπει, σε καμία περίπτωση, σε επαγγελματικό αθλητισμό. Ο στόχος είναι η δημιουργία λεσχών φιλάθλων που θα κάνουν το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή, θα στηρίζουν τις ομάδες τους, θα είναι συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις, η καταγραφή τους, θα υπάρχει εύκολη δυνατότητα στην Αστυνομία, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να ξέρουν τι μπορεί να κάνουν με την έρευνά τους και πολλά ακόμα, τα οποία, μέχρι την ψήφιση, που δεν θα αργήσει, του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, νομίζω θα απαντηθούν. Αλλά, η μεγάλη εικόνα, ποια είναι; Η μεγάλη εικόνα είναι ότι αποδεικνύεται αυτό το οποίο λέγαμε πριν από λίγες εβδομάδες που σας έκανα την πρώτη ανακοίνωση, ότι δεν ήταν μια σειρά αποφάσεων συμβολικού χαρακτήρα, «αποφάσεις για τις αποφάσεις». Εμείς το είπαμε. Δεν μας αρκεί να πούμε «κλειστά τα γήπεδα για δύο μήνες», μόνο και μόνο γιατί, υπό την πίεση των τραγικών γεγονότων, έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση. Σημασία έχει να υπάρχει συνέχεια σε αυτά που λες και ανακοινώνεις. Μιλήσαμε, λοιπόν, για κάποιους κανόνες. Μιλήσαμε για κάποιες προϋποθέσεις και για κάποια επιμέρους μέτρα και λίγες μέρες μετά, μετά την πλήρη τεκμηρίωσή τους και νομικά, ήρθε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού και τα ανακοίνωσε. Σε λίγες εβδομάδες θα ψηφιστούν. Και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο έχουμε ορίσει, ελπίζουμε να εφαρμοστούν από όλους. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί, να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα και να ανοίξουν τα γήπεδα. Και το ξαναλέω, για να μην ξεχνάμε, νομίζω το σημαντικότερο σκέλος είναι αυτά που συμβαίνουν εκτός γηπέδων, τα οποία τα έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη. Για να μην γελιόμαστε, αυτή είναι η σημαντική πτυχή. Όλα έχουν την αξία τους και τα γήπεδα. Οι οργανώσεις αυτές, όπως θα χαρακτηριστούν από τη Δικαιοσύνη, κυρίως είναι εκτός γηπέδων ή κοντά στα γήπεδα ή με ορμητήριο τα γήπεδα σε όλη την ελληνική Επικράτεια. Εκεί υπάρχει η Ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία τρέχει μια πολύ σημαντική και σοβαρή έρευνα. Περιμένουμε τα πορίσματά της.

ΧΡ. ΚΡΑΤΣΗ: Η Κυβέρνηση διέψευσε ότι υπάρχει κάποια συμφωνία με το Πακιστάν, διακρατική συμφωνία για τους εργάτες γης. Σκέφτεται να κάνει κάποιες συζητήσεις με άλλες χώρες με στόχο αυτό; Δηλαδή, να έρθουν κάποιοι εργάτες γης από άλλες χώρες;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Νομίζω ότι ήταν τόσο καθαρή η διάψευση, κατ΄ αρχάς από τον ίδιο τον Υπουργό του Πακιστάν, που ο μόνος που δεν την κατάλαβε ήταν ο κ. Κασσελάκης. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που εγείρει πάρα πολλές απορίες περί και της κατανόησης κάποιων πραγμάτων ή της δήθεν μη κατανόησης κάποιων πραγμάτων από τον Πρόεδρο του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κατ΄ αρχάς, αυτό για το οποίο μας κατήγγειλε η Αξιωματική Αντιπολίτευση δια του Προέδρου της, δεν είχε καμία σχέση με αυτό το οποίο έγραφε αρχικά, μετά την εκ των υστέρων διευκρίνιση ο Υπουργός Επικρατείας του Πακιστάν. Και να το ξεκαθαρίσουμε, το έχει πει με κάθε επισημότητα, ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια συμφωνία, πολλώ δε μάλλον μια συμφωνία με συγκεκριμένο αριθμό και υπήρξε και σχετική απάντηση. Για να υπάρχει, ούτως ή άλλως, η κύρωση μιας διακρατικής συμφωνίας, πρέπει αυτό να εγκριθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Προσφάτως, με συγκεκριμένες χώρες, αν δεν κάνω λάθος, Μολδαβία, Σερβία και Ινδία, ανακοινώθηκαν διακρατικές συμφωνίες από τρία συγκεκριμένα κράτη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη -έχει αναφερθεί αναλυτικά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Καιρίδης, για εργατικά χέρια- η οποία θα καλυφθεί με πολλούς τρόπους. Υπήρξε μια εφάπαξ ρύθμιση, η οποία δεν έχει συνέχεια, δεν ισχύει στο διηνεκές, για έναν αριθμό που, όπως έχουμε αναλύσει, θα είναι μέχρι 30.000. Περιμένουμε να δούμε, βέβαια, πόσοι θα συμμετέχουν σε αυτό με τις βεβαιώσεις. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες έχουν συναφθεί και προχωρούν με πολύ συγκεκριμένους όρους και χώρες, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί. Και βέβαια, μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες ξεκινούν από την ΔΥΠΑ. Είναι συνολικά οι παρεμβάσεις που κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο τα εργατικά χέρια, είναι συνολικά οι ανάγκες για εργαζόμενους. Είναι σημαντική η μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ανακοινώνονται και βοηθούν τον εργαζόμενο και να κρατήσει τη δουλειά του, αλλά και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, να βρουν ή να βρουν μια καλύτερη δουλειά. Είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα. Έχουμε φτάσει από τη φάση του να είμαστε οι πρωταθλητές στην μείωση της ανεργίας, να είμαστε πρώτοι σε ρυθμούς μείωσης ανεργίας των νέων και των γυναικών, που ακόμη παραμένει υψηλή, στη φάση όπου πρέπει να βρούμε εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι, βέβαια, να βρίσκουν καλύτερες δουλειές και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να κινούμαστε.

ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα το σχόλιό σας για τη χθεσινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου, σχετικά με το νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών, όταν και εφόσον αυτό έρθει.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω για το ζήτημα. Έχει ανακοινώσει κάτι ο Πρωθυπουργός από τη Δ.Ε.Θ., στη συνέντευξή του, το οποίο, όπως και όλα τα υπόλοιπα, θα το τηρήσει στο ακέραιο. Μένει να ανακοινωθεί ο χρόνος της συγκεκριμένης νομοθετικής παρέμβασης. Εμείς ακούμε κάθε φορά με σεβασμό τις απόψεις, τις αποφάσεις της Εκκλησίας, της Ιεράς Συνόδου. Ταυτόχρονα, όμως, εφαρμόζουμε την πολιτική μας. Ακούμε συνολικά τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων, των κομμάτων και το έχουμε αποδείξει αυτό. Γενικά εγώ αυτό το οποίο θα πω, χωρίς να εκληφθεί αυτό ως απάντηση, είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα τα παιδιά συνολικά, από τα οποία κάποια παιδιά μεγαλώνουν πολύ πιο δύσκολα, κάποια παιδιά μεγαλώνουν σε Ιδρύματα. Υπάρχουν αξιοθαύμαστες μονογονεϊκές οικογένειες που με πάρα πολύ μεγάλες θυσίες και στερήσεις έχουν μεγαλώσει παιδιά. Ασχέτως του ποια είναι η άποψη του καθενός και σε κάθε περίπτωση, ας μην μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, τουλάχιστον η δική μας άποψη είναι αυτή, αναλυτικά, εάν δεν το δούμε. Και εγώ και όλοι μας νομίζω περιμένουμε να δούμε τι θα έρθει, όταν θα έρθει και θα γίνει τότε η συζήτηση. Όλα στην ώρα τους, νομίζω είναι η φράση κλειδί. Αλλά, γενικότερα, σημασία έχει να σκεφτόμαστε τα παιδιά. Να σεβόμαστε τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει παιδιά, κάποιοι εξ αυτών και μόνοι τους, με πάρα πολύ μεγάλες θυσίες και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα έχουμε και τον χρόνο αναλυτικά και να ακούσουμε, κυρίως γιατί πρέπει να ακούμε και να εκφράσουμε τις δικές μας αποφάσεις και απόψεις.

ΑΓ. ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ: Η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων δύναται να προκαλέσει ένα πλήγμα στα δημόσια πανεπιστήμια και αναφέρομαι της Περιφέρειας κυρίως, που διαθέτουν ίδια τμήματα ή με συναφή μεταπτυχιακά και προπτυχιακά τμήματα. Προτίθεστε να ενισχύσετε; Και δεν αναφέρομαι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, όπως προείπατε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εγώ θεωρώ ότι ισχύει το εντελώς αντίθετο και το ακούω χρόνια αυτό το επιχείρημα. Θεωρώ ότι μόνο σε υποβάθμιση δεν θα οδηγήσει αυτή η νομοθετική παρέμβαση. Κατ΄ αρχάς, να δούμε τι έχει συμβεί σε άλλες χώρες, με κοντινότερο παράδειγμα και από άποψη απόστασης, αλλά και από άποψη εγγύτητας, τι γίνεται στην Κύπρο. Στην Κύπρο, η δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων οδήγησε σε πολύ μεγάλη, ραγδαία ανάπτυξη και στα δημόσια πανεπιστήμια. Το έχω διαπιστώσει και εγώ και νομίζω πολλοί εξ ημών που, είτε έχουν πάει οι ίδιοι, είτε έχουν φίλους, είτε έχουν παιδιά τους που σπουδάζουν είτε σε μη κρατικά, είτε σε δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, όταν πήγα να δω και να επισκεφτώ τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, επισκέφτηκα και δημόσια πανεπιστήμια και μου έδειξαν και τη Βιβλιοθήκη. Και κάνοντας μια σύγκριση του τι συμβαίνει σε κάποια πανεπιστήμια, κυρίως Αθήνας και Θεσσαλονίκης -γι΄ αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε Βιβλιοθήκες- η αλήθεια είναι ότι ένιωσα λίγο μια αμηχανία για το πόσο πίσω είμαστε σε κάποια πράγματα ως χώρα. Σε αυτή την αμηχανία πολλών ανθρώπων προσπαθεί να απαντά καθημερινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση και να μην κάνει βήμα πίσω. Σίγουρα θα αυξήσει τον ανταγωνισμό. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα τα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί πολλά εξ αυτών είναι στα κορυφαία πανεπιστήμια και της Ευρώπης και του κόσμου, με κορυφαίους καθηγητές και φοιτητές, οι οποίοι με κάθε ευκαιρία αποδεικνύουν πόσο μπροστά είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και θα αντιστρέψω και το ερώτημα. Ένας φοιτητής, ο οποίος δεν περνά σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο ή στη σχολή που θέλει στη χώρα μας, έχει τη δυνατότητα να πάει να σπουδάσει στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες βορειότερά μας, όπως είναι η Βουλγαρία και άλλες χώρες ή να πάει στην Ιταλία ή οπουδήποτε θέλει. Θα έχει τώρα τη δυνατότητα, άμα θέλει, είτε από πριν, δηλαδή να επιλέξει από πριν ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο, είτε να επιλέξει εκ των υστέρων ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα χειροτερεύσει την κατάσταση των δημόσιων πανεπιστημίων. Δεν υπάρχει κανένα σοβαρό επιχείρημα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η παρέμβαση αυτή, η οποία δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και η παρέμβαση των μη κρατικών πανεπιστημίων, θα ενισχύσει πολύ και τον ρόλο και τη λειτουργία και μέσω του ανταγωνισμού συνολικά το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ως απόφοιτος του δημόσιου πανεπιστημίου, μόνο θετικά το βλέπω.

ΑΜ. ΚΑΤΖΟΥ: Θέλω να αποσαφηνίσετε λίγο τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά. Και το λέω αυτό, γιατί ακούω τις τελευταίες ώρες μια συζήτηση που έχει να κάνει ότι, θα μπαίνουν δηλαδή με ένα απολυτήριο 5 και 6 στην Ιατρική; Δηλαδή, αυτό θέλει να κάνει η Κυβέρνηση; Και την ίδια στιγμή αναρωτιέμαι, αν χωρίζει η Κυβέρνηση τους πολίτες. Ακούω και αυτή την κριτική. Δηλαδή, όσοι γονείς μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά θα στείλουν το παιδί τους στο μη κρατικό πανεπιστήμιο, όσοι δεν μπορούν δεν θα το στείλουν. Άρα, χωρίζει τους πολίτες; Είναι πολίτες δύο κατηγοριών; Γιατί είναι και αυτό που άκουσα μια κριτική.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εδώ έχουμε το εξής, επειδή έχει ακουστεί αυτή η κριτική, η οποία θεωρώ ότι είναι παράλογη, γιατί; Κατ΄ αρχάς, γιατί κυρίως εκφράζεται -εννοώ πολιτικά, δεν αναφέρομαι στους πολίτες- από ανθρώπους, οι οποίοι ενώ, είτε οι ίδιοι -και πολύ καλά έκαναν- αποφοίτησαν από ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, είτε τα παιδιά τους φοιτούν τώρα ή έχουν αποφοιτήσει, δεν θέλουν τα παιδιά των υπόλοιπων Ελλήνων να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι στην κρίση των πολιτών και είναι ξεκάθαρη ποια είναι η άποψη της πλειοψηφίας γι΄ αυτή τη διατύπωση κάποιων πολιτικών μας αντιπάλων. Δεν μπορώ, επίσης, να δω βάση σε αυτή την κριτική, γιατί πολύ απλά παραμένουν και ισχυροποιούνται τα δημόσια πανεπιστήμια. Και ισχυροποιούνται και ως προς τα τμήματά τους και ως προς τη χρηματοδότησή τους και ως προς τα προγράμματα σπουδών τους. Υπάρχει η δυνατότητα, λοιπόν, σε όποιον θέλει να επιλέξει, μετά τη διαδικασία που υπάρχει με τη διαδικασία των πανελλήνιων εξετάσεων, να περάσει σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει και η δυνατότητα, όποιος θέλει να επιλέξει, να δούμε ποια θα είναι και τα δίδακτρα, να δούμε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις, να δούμε και όλα τα υπόλοιπα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να πάνε να σπουδάσουν, είτε στο εξωτερικό, είτε πλέον και στη χώρα μας. Αυτή είναι η δυνατότητα. Ούτως ή άλλως, εκτός Ελλάδας και όχι πολύ μακριά από την Ελλάδα -το είπα και στην προηγούμενη ερώτηση που μου ετέθη- υπήρχε αυτή η δυνατότητα για τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους. Τώρα θα υπάρχει και στη χώρα μας. Και στο τέλος της ημέρας, αυτοί που διατυπώνουν αυτή την ερώτηση, ενώ γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, στη συνέχεια με αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, με λίγα λόγια τι λένε -για να πάμε να πάρουμε και την οικονομική διάσταση, που τη βάζουμε και αυτή, αφού κυρίως βάλουμε όλα τα υπόλοιπα- τα χρήματα αυτά, με το έτσι θέλω, να μην μένουν στη χώρα μας, να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν και την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, καταλαβαίνετε πόσο πιο ακριβό είναι για έναν Έλληνα να πάει να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο εκτός Ελλάδας, από το να μπορεί, πέραν των διδάκτρων, να σπουδάσει στη χώρα του. Άρα, νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό ζήτημα που φαίνεται η υποκρισία πολλών δεκαετιών στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, του ποιοι έχουν κοινωνικό πρόσημο στην πολιτική τους στα λόγια και ποιοι έχουν στην πραγματικότητα.

Π. ΜΙΧΟΣ: Για το ζήτημα της σημαίας, της αποκαλούμενης «εικαστικής παρέμβασης» στο Γενικό Προξενείο στη Νέα Υόρκη. Μετά τον σάλο, το έκθεμα κατέβηκε. Όμως υπάρχουν ερωτήματα. Ήταν ενήμερη η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ότι θα ανέβει αυτό το έκθεμα; Πρώτον. Δεύτερον, δεν ήταν και ενημερώθηκε από τα social media και οπότε, μετά το σάλο, δόθηκε η εντολή να κατέβει; Και τρίτον, τελικά ποια είναι η άποψη της ελληνικής Κυβέρνησης για το έκθεμα; Γιατί ακούσαμε διαφορετικές απόψεις μεταξύ του κ. Γεραπετρίτη, του κ. Καιρίδη και της κυρίας Μενδώνη και της κυρίας Μπακογιάννη. Θέλω να μας διασαφηνίσετε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Νομίζω ότι έχει απαντήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης και η απάντησή του έγκειται κυρίως στον χώρο έκθεσης της συγκεκριμένης σημαίας, που δεν μιλάμε για έναν οποιονδήποτε εκθεσιακό χώρο. Η Κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη τον σεβασμό της και με τις πολιτικές της και δια του Υπουργείου Πολιτισμού και συνολικά στην ελευθερία της τέχνης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, ο οποίος μπορεί να το αμφισβητήσει με συγκεκριμένα παραδείγματα. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω πει ότι θεωρώ ότι η ελληνική σημαία είναι ένα ιερό σύμβολο που ενώνει τον Ελληνισμό σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι όπως οτιδήποτε άλλο μπορεί να συζητήσουμε. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι πλήρης η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών. Αναφέρεται κυρίως στον χώρο που έγινε η συγκεκριμένη έκθεση, ενώ ως προς τις λεπτομέρειες που με ρωτάτε, δεν μπορώ να γνωρίζω πλήρως τη χρονική αλληλουχία και την υπηρεσιακή διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ελήφθη μια συγκεκριμένη απόφαση με την εξήγηση την οποία έχει δώσει ο Υπουργός Εξωτερικών και μένουμε σε αυτή.

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρ΄ όλα αυτά, διαβάζουμε και ανοιχτές επιστολές από εργαζόμενους στην τέχνη και την τοποθέτηση του Γενικού Πρόξενου. Γίνεται λόγος, όχι από τον τελευταίο, από τους εργαζόμενους στην τέχνη, για κατάφωρη περίπτωση λογοκρισίας ενός καλλιτεχνικού έργου. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που αμφισβητούν τον σεβασμό της Κυβέρνησης στην ελευθερία της έκφρασης στην τέχνη;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εμείς προσπαθούμε στην πράξη να αποδεικνύουμε τον πλήρη σεβασμό μας. Ακούμε με πολύ μεγάλο σεβασμό και κάθε αντίθετη άποψη και μας προβληματίζει προφανώς και οποιαδήποτε καταγγελία και του καλλιτεχνικού κόσμου και συνολικά. Είναι υποχρέωσή μας να τη λαμβάνουμε υπόψη μας. Υπήρξε μια απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών. Μένουμε εκεί και από εκεί και πέρα, σίγουρα καμία -το ξαναλέω- άποψη ή καταγγελία για μας δεν είναι λιγότερης σημασίας.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα έχουν δυνατότητα, για παράδειγμα, χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ; Και ένα δεύτερο σκέλος. Τα ιδιωτικά κολέγια που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα, θα μπορούν, εάν συνάψουν κάποια συμφωνία με ξένο πανεπιστήμιο, να αναβαθμιστούν ουσιαστικά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ως προς το πρώτο, θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί κανόνες. Οι πιο αυστηροί κανόνες είναι για να μπορεί να δημιουργηθεί ένα παράρτημα. Θα περιγράφονται αυτοί οι κανόνες και θα ελέγχονται και όχι μόνο κατά την ίδρυση, διαρκώς, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μέσα στον φάκελο αυτό, λοιπόν, θα μπαίνουν όλα τα κριτήρια, το κτηριακό, το ζήτημα των ελάχιστων καθηγητών με διδακτορικό, των 30 ατόμων, της χρηματοδότησης και όλα τα σχετικά. Ως προς το ζήτημα των τρόπων χρηματοδότησης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι από το Υπουργείο Παιδείας που να αναφέρεται στο ΕΣΠΑ. Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρθηκε σε ένα δισεκατομμύριο, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το ΕΣΠΑ, για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι που έχει ανακοινωθεί. Και τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχουν τη λογική ότι η χρηματοδότηση έρχεται από πόρους, εν προκειμένω, πανεπιστημίων του εξωτερικού, που θέλουν να ιδρύσουν ένα παράρτημα στην Ελλάδα. Το ΕΣΠΑ και όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία αφορούν, εν προκειμένω, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και η πληροφόρηση. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος, θυμίστε μου.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Αν θα μπορεί, για παράδειγμα, ένα ιδιωτικό κολέγιο που ήδη λειτουργεί στην Ελλάδα…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Τα κολέγια έχουν ένα εντελώς άλλο καθεστώς λειτουργίας και ένα άλλο πλαίσιο στο οποίο υπάγονται. Κατ΄ αρχάς, με αυτό τον νόμο που νομοθετείται, δεν μπορεί ένα κολέγιο να ιδρύσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μιλάμε για παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που ιδρύονται στη χώρα μας, είτε με κάποια σύμπραξη, είτε όχι. Σε περίπτωση που θέλει να συμπράξει ένα κολέγιο σε κάτι τέτοιο, προφανώς πρέπει να πληροί μια σειρά από προϋποθέσεις, οι οποίες τίθενται στον νόμο. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν είναι a la carte. Ισχύουν για όποιον θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία ίδρυσης ενός παραρτήματος ευρωπαϊκής ή τρίτης χώρας για μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό τμήμα. Αυτό, λοιπόν, που ισχύει για τα υπόλοιπα, θα ισχύει και για τα κολέγια που θα θέλουν να προβούν σε μια τέτοια διαδικασία, ασχέτως βέβαια της λειτουργίας τους που συνεχίζει να υφίσταται κανονικά, με το νομικό καθεστώς και ό,τι προβλέπεται με τα κολέγια.

ΑΓ. ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ: Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας «Ανάπλαση Α.Ε.», υπάρχουν σκέψεις από πλευράς της Κυβέρνησης για τη συμμετοχή στο 6μελές Δ.Σ. ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημάρχων ή φορέων, όπως είναι η ΚΕΔΕ ή η ΠΕΔΑ, δεδομένου ότι απευθύνεται στην κοινωνία, τα έργα αυτά απευθύνονται στην κοινωνία;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Νομίζω ότι απάντησα. Δεν γνωρίζω τώρα τις λεπτομέρειες των προσώπων και της διάρθρωσης. Αλλά, όπως είπε και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Βορίδης, «η Κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον τρόπο που θα στελεχωθεί ο συγκεκριμένος Οργανισμός». Υπάρχει και ένας νόμος, ο οποίος υπερβαίνει και προβλέπει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Νομίζω ότι είναι καλύτερο, τα αρμόδια Υπουργεία να ενημερώσουν για τα περαιτέρω βήματα.

ΜΗΝ. ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πριν από λίγο, ο κ. Δούκας ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία της ΚΕΔΕ. Εσείς τον Ιούλιο είχατε ανακοινώσει πως θα στηρίξετε προσωρινά τον κ. Κυρίζογλου και έπεται τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Μπακογιάννη, μετά τις εκλογές. Εντέλει, πριν από λίγες μέρες, ανακοινώσατε πλέον τη στήριξη του κ. Κυρίζογλου. Θα σκεφτόσασταν τη στήριξη του κ. Δούκα, έτσι για να δείξετε μια καλή πίστη και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα απέναντί του, όπως σας κατηγορεί, με αφορμή την Ανάπλαση;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εδώ είναι ενημέρωση πολιτικών συντακτών για τις δράσεις της Κυβέρνησης. Αυτά είναι αποφάσεις της Ν.Δ.. Είχα την τιμή να διατελώ Γραμματέας, αλλά και ως Γραμματέας, όπως θυμάστε, προσπαθούσα να μην μπλέκω τις δύο ιδιότητες και στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Προφανώς, ισχύουν στο ακέραιο οι ανακοινώσεις της Ν.Δ. και αν ανακοινώνει κάτι, προφανώς η στήριξη αυτή ισχύει. Αλλά, ας μη μιλάμε εξ ονόματος του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ.. Έχει βγάλει τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει, οι οποίες προφανώς ισχύουν.

Σας ευχαριστώ πολύ.