ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εισαγωγική τοποθέτηση Υπουργού Υγείας, Α. Ξανθού

Καλημέρα, ευχαριστώ για την ανταπόκριση.  Κρίναμε ότι παρότι ήταν η μέρα της γιορτής μου, έπρεπε σήμερα να βγάλουμε σε δημόσια διαβούλευση και να παρουσιάσουμε τις διατάξεις που αφορούν τη δημιουργία για πρώτη φορά στη χώρα ενός μηχανισμού αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, γνωστού H.T.A.

Αυτό θα είναι στοιχείο, αυτές οι 10 – 11 διατάξεις θα είναι στοιχείο ενός ευρύτερου νομοσχεδίου. Θα υπάρξουν και άλλες δευτερεύουσας όμως σημασίας διατάξεις και ο στόχος μας είναι μέσα στις επόμενες μέρες, αφού ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, και αφού ενδεχομένως ενσωματώσουμε και αν υπάρχουν κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις, να είμαστε έτοιμοι για να προωθηθεί για συζήτηση στις Επιτροπές της Βουλής και νομοθέτηση πριν τις γιορτές. Αυτός είναι ο στόχος.

Προφανώς αυτό θα εξαρτηθεί και από το συνολικό νομοθετικό έργο το οποίο θα είναι σε εξέλιξη το επόμενο διάστημα και λόγω του προϋπολογισμού και λόγω των άλλων προαπαιτούμενων της αξιολόγησης.

Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτήν την εξέλιξη. Είσαστε άνθρωποι που χρόνια ασχολείστε με το υγειονομικό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι σε όλα τα επιστημονικά και πολιτικά φόρα τα προηγούμενα χρόνια εντοπιζότανε ένα έλλειμμα στο πεδίο ενός μηχανισμού αξιολόγησης των νέων καινοτόμων και αποτελεσματικών φαρμάκων.

Είναι ένα έλλειμμα θεσμικό που υπήρχε στο σύστημα της φαρμακευτικής πολιτικής της χώρας μας και θεωρώ ότι τώρα κάνουμε ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο βεβαίως θα ολοκληρωθεί με χρονικό ορίζοντα το ’18 με τη δημιουργία ενός οργανισμού, ενός αυτοτελούς οργανισμού που θα επιτελεί το σκοπό της αξιολόγησης αυτής.

Όμως είναι πραγματικά ένα βήμα το οποίο ήταν απαραίτητο. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μια δημόσια φαρμακευτική δαπάνη η οποία είναι πολύ οριακή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.

Εμείς αυτό το οποίο έχουμε προωθήσει όλο το προηγούμενο διάστημα είναι τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα και στα φάρμακα τα απλά φάρμακα που αφορούν χρόνια νοσήματα αλλά κυρίως τα καινοτόμα και αποτελεσματικά φάρμακα που πραγματικά προσφέρουν, έχουν θεραπευτική προστιθέμενη αξία και μετρήσιμο κλινικό όφελος.

Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο διακύβευμα, πως με δεδομένη αυτή τη φαρμακευτική δαπάνη και τον περιορισμό ο οποίος έχει τεθεί από το μνημόνιο, πως μπορεί κανείς να καλύψει με επάρκεια τις ανάγκες των ανθρώπων.

Θεωρούμε ότι η απάντηση σε αυτό είναι θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε τρία κυρίως επίπεδα. Το ένα είναι η αξιολόγηση, το δεύτερο είναι η διαπραγμάτευση προσιτών τιμών και το τρίτο είναι η ενσωμάτωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποτελεσματικών και λειτουργικών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα διασφαλίζουν ότι τα φάρμακα τα οποία εγκρίνονται και αποζημιώνονται στη χώρα μας πηγαίνουν σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη.

Νομίζω ότι με αυτή τη δέσμη αλλαγών μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την πρόσβαση και τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν στρεβλώσεις και άλλες στο πεδίο της φαρμακευτικής πολιτικής που θέλουν αντιμετώπιση. Και έχουμε πει ότι είμαστε σε μια περίοδο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς αλλαγής της αρχιτεκτονικής στην τιμολογιακή πολιτική.

Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει, διερευνούμε διάφορα σενάρια.  Αναγνωρίζεται όμως και από την άλλη πλευρά ένα αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί, έχει οδηγήσει σε μια πολιτική επικεντρωμένη στη συνεχή μείωση τιμών κυρίως για τα off patent και τα γενόσημα φάρμακα.

Και επίσης αυτό το οποίο προετοιμάζουμε είναι στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να πάμε με συγκροτημένο και τεκμηριωμένο τρόπο να διαπραγματευτούμε μια αναμόρφωση του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης.

Αυτό όμως δεν είναι κάτι που αφορά το παρόν και το άμεσο μέλλον. Πιστεύουμε όμως ότι πραγματικά η δαπάνη αυτή η οποία έχει διαμορφωθεί είναι ανεπαρκής και η νοσοκομειακή και η εξωνοσοκομειακή είναι ανεπαρκής για να καλύψει αυτό το αυξανόμενο κόστος και λόγω της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού και της πρόσβασης των ανασφάλιστων αλλά και λόγω της εισόδου νέων ακριβών καινοτόμων φαρμάκων.

Τι κάνει λοιπόν το νομοσχέδιο;  Το νομοσχέδιο αυτό καταρχήν θεσμοθετεί μια επιτροπή αξιολόγησης νέων φαρμάκων.  Αυτή είναι μια επιτροπή που υπάγεται στον Υπουργό Υγείας, είναι ενσωματωμένη στη λειτουργία, στο σύστημα του ΕΟΦ, δηλαδή είναι τοποθετημένη αν θέλετε χωροταξικά στον ΕΟΦ.

Είναι 11μελης, υπάρχει μια διαδικασία επιλογής των ανθρώπων που θα τη στελεχώσουν και κυρίως το βασικό κριτήριο είναι η επιστημονική εξειδίκευση.

Υπάρχουν έξι τομείς εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης που θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν και να αποτυπώνονται στις επιλογές των προσώπων.

Είναι η σχέση με τη φαρμακολογία, με την κλινική φαρμακολογία, με την φαρμακοεπιδημιολογία, την φαρμακοοικονομία, την αξιολόγηση κλινικών μελετών και την κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Αυτά είναι τα έξι πεδία τα επιστημονικά που τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συνάφεια.

Η επιλογή από τον Υπουργό γίνεται μετά από γνώμη, από εισήγηση, από γνωμοδότηση μίας επιτροπής τριμελούς που συναπαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., τον Πρόεδρο του ΕΟΦ και ένα εκπρόσωπο από τη Σύγκλητο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

ΕΣΔΥ, ΕΟΦ και ΚΕ.Σ.Υ., λοιπόν, εκπροσωπούνται σε μία επιτροπή που αξιολογεί βιογραφικά, αξιολογεί προσόντα, αξιολογεί συνάφεια με τα πεδία στα οποία σας είπα πριν, και προτείνει στον Υπουργό ο οποίος αποφασίζει για τα μέλη της επιτροπής.

Η επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς τον Υπουργό. Θεωρούμε ότι αυτό είναι επί του παρόντος η πιο ενδεδειγμένη λύση. Εισηγείται, δηλαδή, και ο Υπουργός εγκρίνει τελικά την ένταξη ενός φαρμάκου στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων.

Θεωρούμε ότι αυτό, η διεθνής πρακτική έχει διάφορες εκδοχές σε αυτό το επίπεδο, θεωρούμε ότι για τη χώρα μας επί του παρόντος αυτό είναι το πιο επιβεβλημένο και το πιο συμβατό με την όλη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Μπορούμε, όμως, να αξιολογήσουμε στα επόμενα χρόνια τη λειτουργία αυτού του συστήματος και ενδεχομένως να ξαναδούμε την δυνατότητα να υπάρχει μία πιο αποφασιστική αρμοδιότητα σε αυτή την επιτροπή.

Η επιτροπή επικουρείται από μία γραμματεία. Υπάρχει αναλυτικά, περιγράφεται πώς στελεχώνεται, δηλαδή η επιτροπή. Και το κυριότερο είναι ότι επίσης επικουρείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες αξιολογητές οι οποίοι με μία αποζημίωση, που θα ρυθμιστεί με κοινή υπουργική απόφαση, συνεισφέρουν σε ειδικά επιστημονικά πεδία την γνώση τους για την αξιολόγηση ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος.

Αυτή θα είναι πιστοποιημένη, θα υπάρχει ένας ειδικός κατάλογος στον ΕΟΦ πιστοποιημένων αξιολογητών, από τους οποίους, αυτό θα είναι το pool από το οποίο θα παίρνονται εξωτερικοί εμπειρογνώμονες για να επικουρούν το έργο της επιτροπής.

Ποια είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής, αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα νομίζω.

Το πρώτο είναι το κλινικό όφελος. Το τεκμηριωμένο βιβλιογραφικά κλινικό όφελος. Και η επίδραση στους προγνωστικούς δείκτες, στους θεραπευτικούς δείκτες κάθε νόσου. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό κριτήριο.

Το δεύτερο είναι η συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με διαθέσιμες θεραπείες για το ίδιο πεδίο, για το ίδιο νοσολογικό πεδίο, για το ίδιο νοσολογικό φάσμα.

Το τρίτο είναι η αξιοπιστία των κλινικών μελετών. Για αυτό είπαμε ότι θα υπάρχουν και μέλη της επιτροπής που θα έχουν εμπειρία στην αξιολόγηση κλινικών μελετών.

Το τέταρτο είναι η θετική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των φαρμάκων αυτών και για αυτό χρειάζεται και μία προσέγγιση από την πλευρά και της φαρμακοοικονομίας και της φαρμακοεπιδημιολογίας, έτσι ώστε με βάση τον πληθυσμό στόχο στον οποίο απευθύνεται ένα φάρμακο και με βάση το όφελος το οποίο προκύπτει από τη νέα θεραπεία, την αποφυγή άλλων ενδεχομένως δαπανηρότερων νοσηλειών και τα λοιπά, και τα λοιπά, να συνεκτιμάται αυτό.

Και το πέμπτο κριτήριο είναι προφανώς και η επίπτωση τον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, η δημοσιονομική επίπτωση.

Άρα, έχουμε να κάνουμε με μία πολυκριτηριακή προσέγγιση, με ένα δηλαδή συνδυασμό επιστημονικών, αμιγώς ιατρικών, αλλά και άλλων κριτηρίων τα οποία πρέπει να πάρουμε υπόψη μας.

Η βασική όμως παρέμβαση είναι ότι έχουμε μια αντικειμενικοποιημένη καταγραφή αυτών των κριτηρίων και περιορίζουμε όσο είναι δυνατόν την υποκειμενική κρίση για την αξιολόγηση ενός φαρμάκου.

Θεωρώ συμπερασματικά, ότι με τα κριτήρια αυτά, σε αυτό το οποίο δίνουμε έμφαση, είναι στην εξακρίβωση της πραγματικής καινοτομικότητας ενός νέου φαρμάκου και των ισχυρισμών οποιασδήποτε εταιρείας, των ισχυρισμών που υπάρχει στο SPC του φαρμάκου για την κλινική του αποτελεσματικότητα.

Υπάρχει επίσης μία περιγραφή της διαδικασίας. Υπενθυμίζουμε δηλαδή αυτό το οποίο είναι ήδη νομοθετημένο. Είναι το γνωστό εξωτερικό φίλτρο των 9.6 τριών χωρών. Αυτό αναδιατυπώνεται, γιατί στην ουσία αυτό το οποίο κάνουμε, είναι ότι καταργούμε την μέχρι τώρα υπάρχουσα Επιτροπή Θετικής Λίστας και ότι αρμοδιότητες είχε αυτή με τα νέα κριτήρια και με το νέο τρόπο οργάνωσης, ενσωματώνονται στη λειτουργία αυτής της Επιτροπής Η.Τ.Α.

Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι παραμένει αυτό το κριτήριο. Αυτό έχουμε δεσμευτεί ότι δεν μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε πριν περάσει ένας χρόνος από, μέχρι τον Ιούνιο του ’18, ναι.

Θυμίζουμε τις εξαιρέσεις. Είναι 7 κατηγορίες φαρμάκων, οι οποίες μάλλον τις διευρύνουμε, τις επαναδιατυπώνουμε, που εξαιρούνται από αυτό το εξωτερικό κριτήριο και περνάνε μόνο από την αξιολόγηση της Επιτροπής Η.Τ.Α., είναι τα ορφανά φάρμακα, είναι α φάρμακα που αφορούν την μεσογειακή αναιμία, είναι τα εμβόλια, είναι τα παράγωγα αίματος.

Ο συνδυασμός γνωστών δραστικών ουσιών, με τον όρο όμως ότι η τιμή αποζημίωσης είναι χαμηλότερη από το άθροισμα των τιμών αποζημίωσης των δύο δραστικών ουσιών, των δύο φαρμάκων που κυκλοφορούσαν μέχρι τώρα και τώρα γίνεται αυτός ο συνδυασμός.

Είναι οι κλώνοι που υπάρχουν ήδη οι δραστικέ ουσίες εγκεκριμένες στη θετική λίστα. Και είναι και τα βιο-ομοειδή. Αυτές είναι οι εξαιρέσεις από το εξωτερικό φίλτρο των 9.6.3.

Θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό φίλτρο για εμάς πρέπει να είναι το φίλτρο της αξιολόγησης από την Επιτροπή, με τα κριτήρια που είπαμε παραπάνω.

Και αυτό το οποίο κατά την άποψή μου είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι διασυνδέουμε την αξιολόγηση με το δεύτερο πεδίο, όπου υπήρχε θεσμικό έλλειμμα στη χώρα, που ήταν η διαπραγμάτευση τιμών.

Περιγράφεται επακριβώς ότι η Επιτροπή Η.Τ.Α. παραπέμπει στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία είναι μία Επιτροπή που στεγάζεται χωροταξικά, είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΟΠΥΥ, όπως πριν η Επιτροπή Η.Τ.Α. είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΟΦ. Είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΟΠΥΥ, υπάγεται όμως πάλι στον Υπουργό Υγείας και έχει ευθύνη για τη διαπραγμάτευση των τιμών αποζημίωσης για όλα τα φάρμακα και των νοσοκομειακών και των εξωνοσοκομειακών.

Και αν εξαιρέσει κανείς φάρμακα χαμηλού κόστους, που μπορεί να υπάρχουν νέα γενόσημα φάρμακα χαμηλού κόστους. Όλα τα φάρμακα τα οποία είναι μεσαίου και υψηλού κόστους, υποχρεούται η Επιτροπή να παραπέμψει στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για να πετύχει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης μία προσιτή και αποδεκτή τιμή η οποία θα συνεκτιμηθεί με όλα τα παραπάνω κριτήρια στην τελική εισήγηση της επιτροπής HTA προς τον Υπουργό. Αυτό είναι ας πούμε το πλάνο.

Ο οποίος Υπουργός  προφανώς την τιμή η οποία έχει συμφωνηθεί στην επιτροπή διαπραγμάτευσης με βάση αυτή την τιμή και με βάση τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν αποφασίζει την έγκριση αποζημίωσης σε μια τιμή που έχει συμφωνηθεί και που αυτή αφορά και τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία, το δημόσιο σύστημα υγείας και τα υπόλοιπα ταμεία.

Όχι, όχι, προσέξτε να το ξαναπώ.  Έχουμε ένα νέο φάρμακο, παίρνει έγκριση από τον ΕΜΑ, έρχεται στη χώρα μας πάει στον ΕΟΦ, αδειοδοτείται, παίρνει τιμή με βάση το ισχύον πλαίσιο δηλαδή τις τρεις χαμηλότερες, και στη συνέχεια πάει στην Επιτροπή HTA, η επιτροπή HTA εξετάζει τα κριτήρια που σας είπα.

Υπάρχει όμως και το πέμπτο κριτήριο το οποίο είναι η επίπτωση στον προϋπολογισμό.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων

Κος ………:

Ερώτηση μακριά από το μικρόφωνο.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ναι συγνώμη, έχετε δίκιο. Περνάει το εξωτερικό κριτήριο πλην τις εξαιρέσεις που είπαμε πριν, πάει στην επιτροπή HTA, η επιτροπή ΗΤΑ με βάση τα κριτήρια που σας είπα πριν γνωμοδοτεί αλλά υπάρχει ένα πέμπτο και κρίσιμο κριτήριο που είναι η επίπτωση, το budget impact, η επίπτωση στον προϋπολογισμό.

Για να εκπληρωθεί αυτό το κριτήριο η επιτροπή ΗΤΑ στέλνει στην επιτροπή διαπραγμάτευσης και η επιτροπή διαπραγμάτευσης διαπραγματεύεται με τις εταιρίες και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης επιστρέφει στην επιτροπή ΗΤΑ η οποία το συνεκτιμά με τα υπόλοιπα και κάνει την τελική εισήγηση στον Υπουργό.

Δηλαδή αυτή είναι και η διαφορά και ο λόγος που εξηγεί γιατί παίρνουμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το κομμάτι που αφορά τα φάρμακα το παίρνουμε από την επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ η οποία παραμένει και αφορά όλες τις υπόλοιπες συμβάσεις που έχει ο ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες παρόχους και την αποζημίωση των υλικών και το βάζουμε σε μια χωριστή επιτροπή που ουσιαστικά δεν απλώς διαπραγματεύεται καλύτερες τιμές αλλά δίνει πληροφορία για να συνεκτιμηθεί μαζί με άλλα κριτήρια η επιλογή αποζημίωσης ενός φαρμάκου.

Παρακαλώ, ναι.

Κος ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Ερώτηση μακριά από το μικρόφωνο.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Κοιτάξτε, ο Υπουργός έχει το λέει μέσα, έχει τη διακριτική ευχέρεια κύριε Κεφαλογιάννη, λέει ότι μπορεί να αποκλίνει από τη γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης με ειδική αιτιολογία που εδράζεται στα κριτήρια κλπ.

Αυτό τι σημαίνει;  Σημαίνει  ότι θεωρητικά έχει τη δυνατότητα αλλά όταν έχει μια απολύτως τεκμηριωμένη εισήγηση κατά την άποψή μου θα είναι πολύ δύσκολο και όταν μάλιστα αυτή η εισήγηση εκπληρώνει το βασικό κοινωνικό κριτήριο που είναι η πρόσβαση των ασθενών σε μια νέα αποτελεσματική θεραπεία νομίζω ότι αντιλαμβάνεσθε ότι θα είναι πολύ δύσκολο στον οποιοδήποτε Υπουργό Υγείας να ακυρώσει αυτή την εισήγηση. Να την αναιρέσει εν πάση περιπτώσει.

Να με αφήσετε λίγο και μετά να συζητήσουμε, θα έχουμε χρόνο νομίζω.

Άρα εξήγησα πως είναι η λειτουργία και της επιτροπής διαπραγμάτευσης η οποία επίσης προσδιορίζεται η σύνθεσή της είναι 9μελης. Ο Υπουργός επιλέγει ειδικούς που έχουν σχέση είτε με τη φαρμακευτική αγορά, με το χώρο του φαρμάκου, επιλέγει έναν εκπρόσωπο υγειονομικής περιφέρειας επειδή διαπραγματευόμαστε και φάρμακα που αφορούν το σύστημα υγείας, ένα νοσοκομειακό φαρμακοποιό. Αυτοί είναι 5 άτομα που επιλέγει ο Υπουργός από αυτό το pull και υπάρχουν και 2 εκπρόσωποι του ΕΟΠΥΥ, ένας του ΕΟΦ και ένας του ΕΦΕΤ.  Από αυτά τα 9 άτομα απαρτίζεται η επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Και αυτό το οποίο επίσης τώρα έχει σημασία είναι ότι η επιτροπή αξιολόγησης, η επιτροπή ΗΤΑ με βάση τις συνταγογραφικές οδηγίες, τη στοχοθεσία και τον πληθυσμό αναφοράς στον οποίο απευθύνεται ένα συγκεκριμένο φάρμακο και τα λοιπά, δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες στην επιτροπή του Υπουργείου για τη συγκρότηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων, οι οποίες οδηγίες μεταφράζονται σε θεραπευτικά πρωτόκολλα και ενσωματώνονται μέσω της ΗΔΙΚΑ στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Άρα στην ουσία έχουμε ένα συνεχές ανάμεσα στην αξιολόγηση, στη διαπραγμάτευση και στην ορθολογική συντογογράφηση. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο θεσμικό έλλειμμα το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα στην χώρα. Είχαμε κάποιες αποσπασματικού τύπου παρεμβάσεις το προηγούμενο διάστημα, στο πρώτο καμία, στα δύο δεύτερα πεδία υπήρχαν. Αλλά τώρα για πρώτη φορά αυτό δομείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έχει μία συνέχεια.

Νομίζω, λοιπόν, ότι με αυτό τον τρόπο πραγματικά κάνουμε μία διαρθρωτική και όχι οριζόντια παρέμβαση, για πρώτη φορά σοβαρή και συγκροτημένη στο επίπεδο της φαρμακευτικής πολιτικής.

Επισημαίνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα επαναξιολόγησης ήδη εγκεκριμένων φαρμάκων που υπάρχουν στη θετική λίστα σήμερα, αυτό υπάρχει, μάλλον έχει την υποχρέωση, αν θυμάμαι καλά, η επιτροπή αξιολόγησης πέραν της αξιολόγησης των νέων φαρμάκων που έρχονται, τα οποία είναι αρκετά κάθε χρόνο, να επαναξιολογήσει την παρουσία, με τον ίδιο μηχανισμό, με τα ίδια κριτήρια και με την ίδια εμπλοκή της επιτροπής διαπραγμάτευσης τιμών, να επαναξιολογήσει επιλογές που έγιναν και που είτε έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν, ας πούμε, άλλες εναλλακτικές, ισοδύναμες θεραπείες που πρέπει να συνεκτιμηθούν είτε μπορεί να αξιολογηθεί ενδεχομένως ακόμα και ο τρόπος αποζημίωσης που είχε επιτευχθεί.

Υπάρχει, λοιπόν, η δυνατότητα επαναξιολόγησης όλων των φαρμάκων που είναι στον κατάλογο και επίσης έχουμε προβλέψει τη δυνατότητα της επιτροπής να καλεί σε ακρόαση εκπροσώπους των συλλόγων των ασθενών, όχι να έχουν, κρίνουμε ότι δεν είναι επί του παρόντος ρεαλιστικό και εφικτό να έχουμε εκπροσώπηση των συλλόγων των ασθενών που ούτως ή άλλως υπάρχει και ένας μεγάλος κατακερματισμός, με αποφασιστικό ρόλο και με δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή, θα υπάρχει όμως μία θεσμοθετημένη διαδικασία διαβούλευσης, κατά κάποιο τρόπο, με τους συλλόγους των ασθενών πριν από την τελική απόφαση όπου και η πλευρά αυτή, που είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί για αυτούς γίνεται όλη η συζήτηση, για τη δική τους την ασφάλεια και την πρόσβαση στα φάρμακα, να έχουν και αυτοί ένα τεκμηριωμένο λόγο.

Και βεβαίως υπάρχουν οι προβλέψεις για την εχεμύθεια, την εμπιστευτικότητα των μελών της επιτροπής και της επιτροπής αξιολόγησης και της επιτροπής διαπραγμάτευσης. Το θέμα της αστικής ευθύνης που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα λοιπά, και τα λοιπά.

Και θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, ότι ο στόχος είναι η επιστημονικά ορθή, η οικονομικά αποδοτική και η κοινωνικά δίκαιη πρόσβαση των πολιτών της χώρας μας στα αναγκαία φάρμακα.

Δεν είναι μία προσέγγιση δημοσιονομικού και λογιστικού χαρακτήρα, είναι μια προσέγγιση που, κατά την άποψή μας, εναρμονίζει όλο το σύστημα της φαρμακευτικής πολιτικής της χώρας μας με τις καλές πρακτικές και με τα ισχύοντα στις χώρες της Ευρώπης. Είναι μία προσέγγιση που, κατά την άποψή μου, ενσωματώνει μέσα στη διαδικασία λήψης μίας επιστημονικής απόφασης και κοινωνικές αξίες και προτεραιότητες.

Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που θέλουμε να  πούμε στους ασθενείς της χώρας με αυτήν την παρέμβαση, είναι ότι θέλουμε να μετατοπίσουμε τη συζήτηση από το κόστος στη θεραπευτική αξία και να εγγυηθούμε ότι όλα τα επιστημονικά τεκμηριωμένα και αξιολογημένα φάρμακα, θα αποζημιώνονται στη χώρα μας και θα είναι προσβάσιμα για τους πολίτες της με εγγυημένο και ασφαλή τρόπο.

Είναι κατά τη άποψή μου το τέλος μιας εποχής αυτή η αλλαγή. Μπορεί να ακούγεται λίγο μεγαλεπήβολο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι το τέλος μιας εποχής για τη φαρμακευτική πολιτική στη χώρα μας.

Είναι το τέλος μιας περιόδου όπου χωρίς καμία αξιολόγηση υπήρχε έγκριση αποζημίωσης. Είναι το τέλος μιας περιόδου όπου χωρίς διαπραγμάτευση υπήρχε αποζημίωση και είναι το τέλος μιας περιόδου όπου χωρίς ορθολογική συνταγογράφηση δίνονταν τα φάρμακα στον κόσμο.

Πιστεύω ότι είναι μία παρέμβαση που θα στηριχθεί από όλους τους εμπλεκόμενους στο πεδίο της πολιτικής υγείας και ιδιαίτερα της αγοράς φαρμάκου.

Δηλαδή, και από την πλευρά της βιομηχανίας και από την πλευρά της βιομηχανίας και από την πλευρά του εμπορίου, των φαρμακαποθηκών, των φαρμακείων και από την πλευρά των γιατρών που συνταγογραφούν, αλλά κυρίως από την πλευρά των ασθενών.

Εγγυημένη πρόσβαση θέλουμε να διασφαλίσουμε. Εγγυημένη κάλυψη και συνεκτίμηση, εκτίμηση μάλλον της συνολικής προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας ενός φαρμάκου, υπηρετώντας το στόχο της καθολικής και ισότιμης φροντίδας των ανθρώπων αυτήν την περίοδο της κρίσης, της δυσκολίας της πραγματικής, της φτωχοποίησης της κοινωνίας.

Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση κοινωνικής, προτεραιοποίησης μάλλον των αναγκών της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής συνοχής και της ανακούφισης αυτών που έχουν πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, που είναι κυρίως οι Έλληνες πολίτες.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

.. Και πάμε χιαστί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Μία ερώτηση έτσι. Σας άκουγα να μιλάτε για όλες αυτές τις διαδικασίες που μου φάνηκαν και λίγο πολύπλοκες. Δηλαδή τα μισά πρέπει να έχω σημειώσει.

Ήθελα να ρωτήσω, από την ώρα που ένα νέο καινοτόμο φάρμακο εγκρίνεται από τον Ε.Μ.Α. και τα λοιπά, πόσο καιρό θα κάνει να φτάσει στην Ελλάδα;

Δηλαδή, έχετε υπολογίσει περίπου; Από την ώρα που θα γίνει η αίτηση για να.. ναι.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Κοιτάξτε, κατ’ αρχήν τώρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Με όλες αυτές τις διαδικασίες τις χρονοβόρες.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε επιταχύνει πάρα πολύ την τιμολόγηση των νέων φαρμάκων.

Αυτό γίνεται πλέον 4 φορές το χρόνο από τον ΕΟΦ. Θυμίζω ότι αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Άρα και το επιχείρημα της καθυστερημένης εισόδου στη χώρα καινοτόμων φαρμάκων που είχαμε ακούσει κατά καιρούς από διάφορες πλευρές, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν ισχύει.

Έρχονται γρήγορα τα ακριβά και καινοτόμα φάρμακα. Εμείς πιστεύουμε ότι με αυτό το νέο σύστημα, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση του χρόνου, στο χρόνο έγκρισης της αποζημίωσής τους.

Κοιτάξτε, τώρα πραγματικά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ουσιαστική με τη στελέχωση που θα έχει και την γραμματειακή υποστήριξη που θα έχει αυτή η Επιτροπή, νομίζω ότι θα μπορεί πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνει τα αιτήματα.

Άλλωστε υποχρεώνεται και από το νόμο βεβαίως ότι υπάρχει και ένα όριο. Αν θυμάμαι καλά είναι 180 μέρες. Είναι 6 μήνες. Δηλαδή οφείλει ο Υπουργός μέσα στο αμάξι μου σε ένα εξάμηνο να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία και να έχει εκδώσει την απόφαση έγκρισης ή όχι.

Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση σε αυτό. Αυτό που σίγουρα όμως με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε είναι μια πολύ ουσιαστική διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των φαρμάκων αυτών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Ωραία, καταρχάς να πούμε ότι για ερωτήσεις είναι διαθέσιμοι και ο Γενικός γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ ο κος Γιαννόγλου και ο Πρόεδρος της θετικής λίστας ο κος Κούβελας, για πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις.

Κυρία Παπαδομαρκάκη.

Κα ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ:

Εγώ πραγματικά μπλέχτηκα. Από την ώρα που λέτε για έγκριση ενός φαρμάκου από τον ΕΜΑ συν η καινούργια διαδικασία ελέγχου της θετικής λίστας, αυτό θα αφορά το σύνολο των φαρμάκων ακόμα και αν δεν μιλάμε για blog buster;  Πείτε μου για αυτό.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Αφήστε τον ΕΜΑ έξω. Εδώ συζητάμε από τη στιγμή που ένα φάρμακο που έχει περάσει από τα απαραίτητα στάδια στην Ευρώπη έρχεται στη χώρα μας.

Περιέγραψα όλη τη διαδικασία. Αυτό αφορά νέες δραστικές, νέα φάρμακα. Είτε είναι αυτά πρωτότυπα είτε είναι και γενόσημα, είτε είναι.. Ναι, το σύνολο των φαρμάκων.

Είπαμε όμως ότι η διαδικασία που ιδιαίτερα εμπλέκει το πεδίο της διαπραγμάτευσης αυτό θα αφορά κυρίως φάρμακα μεσαίου και υψηλού κόστους. Δεν έχουμε σκοπό δηλαδή να καθυστερούμε, εάν μπορεί να υπάρξει, να συζητήσουμε για κάποια καθυστέρηση, φάρμακα τα οποία θα είναι ας πούμε γενόσημα και θα μπορούν να υποκαταστήσουν άλλες ενδεχομένως ακριβές θεραπείες κλπ.

Κα ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ:

Άρα μιλάμε για διπλές τιμές.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Τι διπλές τιμές;

Κα ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ:

Μια η ασφαλιστική τιμή και μια η ανακοινώσιμη.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ακριβώς.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Η κυρία Μπουλούτζα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Κα ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ:

Αναφέρατε ότι θα υπάρξει υποχρέωση επαναξιολόγησης και των ήδη εγκεκριμένων φαρμάκων.  Αν δεν απατώμαι στην τελευταία λίστα είδαμε 8.000 σκευάσματα, πότε θα γίνει αυτό;  Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω και πότε θα ξεκινήσει και το νέο σύστημα. Ο στόχος είναι να ψηφιστεί πριν τις γιορτές, θα ξεκινήσει αμέσως;  Τι χρονοδιάγραμμα βάζετε εσείς;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Τα χρονοδιαγράμματα σε αυτή τη χώρα έχουν ένα πρόβλημα, η τήρησή τους δηλαδή. Εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ούτως ή άλλως θα είμαστε πολύ σαφείς, αυτό είχε αποτυπωθεί και στα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης, είναι δηλαδή σε γενικές γραμμές κάτι το οποίο ήμασταν υποχρεωμένοι και εκ του μνημονίου να κάνουμε.

Αλλά εγώ θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο οφείλαμε να κάνουμε ανεξάρτητα από το μνημόνιο. Όπως άλλωστε το έχουν κάνει όλες οι ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης ανεξάρτητα από το αν είχαν δημοσιονομικά προβλήματα ή βρέθηκαν σε προγράμματα λιτότητας κλπ.

Τώρα, προφανώς η διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών, δημιουργίας ας πούμε του νέου πλαισίου θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να υλοποιηθεί.  Στο μεσοδιάστημα έχουμε προβλέψει, υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις που προβλέπουμε πως ακριβώς θα.., δεν θα διαταραχθεί δηλαδή η σημερινή λειτουργία του συστήματος.

Και προφανώς αυτό που προέχει είναι να αξιολογήσουμε τα καινούργια φάρμακα τα οποία έρχονται. Αυτή θα είναι η προτεραιότητα. Στο βαθμό που η επιτροπή αποκτήσει ένα ρυθμό λειτουργίας που αυτό διεκπεραιώνεται πάρα πολύ γρήγορα, θα αρχίσει να παίρνει και ύλη από τα φάρμακα τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα και χρειάζεται επαναξιολόγησης.

Αυτό το βάλαμε ως μια δυνατότητα, μια υποχρέωση που όμως προφανώς το πότε θα υλοποιηθεί είναι θέμα ευχέρειας λειτουργίας της επιτροπής και καλής λειτουργίας και γρήγορης διεκπεραίωσης του βασικού της έργου που είναι η αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Να ρωτήσουμε κάτι τον κ. Κούβελα για αυτό;

Κα ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ:

Συγνώμη, απλώς αντιλαμβάνεσθε ότι μετά θα αρχίσει μια ιστορία του στυλ ότι ποια φάρμακα μπαίνουν πρώτα αξιολογούνται, ποια άλλα μένουν, δηλαδή θα αρχίσει ένα τέτοιο..

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Σε αυτά που πρώτα αξιολογούνται αυτά προέχουν.  Αυτά που έρχονται για να πάρουν έγκριση αποζημίωσης. Αυτή είναι η προτεραιότητα.  Τα παλιά, εντάξει μην πάμε τώρα..  με ποια χρονική σειρά κλπ.

Νομίζω ότι περιγράφεται, η λογική είναι ότι αυτά που χρειάζονται επαναξιολόγηση κατά κάποιο τρόπο που πρέπει κατά προτεραιότητα όταν θα είμαστε σε θέση να τα επαναξιολογήσουμε θα είναι αυτά τα οποία πρόσφατα σχετικά και καινοτόμα μπήκαν στη λίστα, καταλάβατε; Όχι όλα.  Δεν θα πάμε δηλαδή σε βάθος δεκαετίας, εικοσαετίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Να τηρήσουμε λίγο τη σειρά;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Όχι, δεν υπήρχε μηχανισμός αξιολόγησης.

Κος ΝEΓΚΗΣ:

Συγνώμη, κάτι για αυτό στον κύριο Κούβελα. Ας υποθέσουμε ότι έρχεται ένα νέο φάρμακο, το οποίο ανήκει σε μία συγκεκριμένη κατηγορία, βιολογικός παράγοντας για ρευματοειδή αρθρίτιδα, υπάρχουν άλλοι 7 βιολογικοί παράγοντες. Αυτό θα αξιολογηθεί κατά μόνας στο καινούριο προϊόν η θα αξιολογηθούν και τα ήδη υπάρχοντα στη θεραπευτική κατηγορία και θα γίνει η διαπραγμάτευση με τις εταιρείες; Γιατί προφανώς το καινούριο φάρμακο μπορεί να είναι φτηνότερο, μπορεί να είναι ακριβότερο, παίζουν πολλοί παράγοντες.

Ευχαριστώ.

Κος ΚΟΥΒΕΛΑΣ:

Κύριε Νιγκή, νομίζω ήρθα με σκονάκι. Αυτό που θα γίνεται είναι δύο κομμάτια που είπε ο Υπουργός, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία.

Το ένα είναι οι εξωτερικοί αξιολογητές. Μέχρι σήμερα στη νομοθεσία δεν προβλεπόντουσαν εξωτερικοί αξιολογητές. Σήμερα η επιτροπή, από τη στιγμή που μπορεί να διαχειρίζεται το κόστος που θα πληρώνουν οι φαρμακευτικές, που πάντα πλήρωναν, δηλαδή, προκειμένου να ενταχθεί ένα καινούριο προϊόν, μπορούμε να πληρώνουμε αυτούς τους ασσέσσορες που μπορεί να γίνεται σε πάρα πολλές ομάδες ταυτοχρόνως.

Άρα λοιπόν πρακτικά όταν μπαίνει ένα καινούριο προϊόν που είναι λίγα τα ομοειδή, όπως η ρευματοειδή που αναφέρατε που είναι 9 βιολογικοί παράγοντες, 10, άρα, λοιπόν, πρακτικά αν μπει καινούριος βιολογικός παράγοντας πρέπει να αναδιαρθρωθεί και το πρωτόκολλο συνταγογράφησης. Επομένως θα αξιολογούνται όλα.

Υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, του κατά πόσον ένα φάρμακο που χάνει την προστιθέμενη αξία του από ένα καινούριο, θα πρέπει να μένει ή να φεύγει από την λίστα. Προφανέστατα δεν μπορεί να φύγει για αρχή, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχουν ήδη ασθενείς οι οποίοι θεραπεύονται με αυτό και οι οποίοι είναι στρωμένοι, είναι ανήθικο και αντιδεοντολογικό να αλλάξουμε σε ένα ασθενή τη θεραπεία που ήδη παίρνει.

Αλλά από εκεί και πέρα θα αλλάζουν, πιθανώς με κάθε είσοδο φαρμάκου στα θεραπευτικά πρωτόκολλα, οι γραμμές θεραπείας. Δηλαδή άλλο θα παίρνει πρώτη γραμμή, δεύτερη γραμμή.

Αυτό που ουσιαστικά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτού του τύπου οι αξιολογητικοί φορείς έχουν μια δυναμική, δηλαδή μπαίνουν, βγαίνουν συνεχώς πράγματα, και πρέπει να είμαστε συνεχώς ενημερωμένοι.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Η κυρία Ευθυμιάδου.

Κα ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

Κος :

Θα μπουν σε επαναδιαπραγμάτευση και όλης της ομάδας τα προηγούμενα φάρμακα και θα μπορούσε να είναι και φάρμακο της ίδιας της εταιρείας που φέρνει το καινοτόμο, το οποίο θα μπει σε επαναδιαπραγμάτευση αν είναι για την ίδια θεραπευτική ένδειξη.

Κα ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ:

Ως προς την τιμή λέτε;

Κος :

Ναι, όταν θα φύγει από το ΗΤΑ και θα πάει στην επιτροπή διαπραγμάτευσης, στη διαπραγμάτευση, θα πάει, προφανώς αν υπάρχουν και άλλα ομοειδή  θα πάνε όλα μαζί. Θα επαναξιολογηθεί δηλαδή η τιμή αποζημίωσης που πληρώνει το δημόσιο.

Κος ΝΕΓΚΗΣ:

Ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό που λέτε. Έρχεται ένα καινούριο προϊόν. Με βάση τον ισχύοντα νόμο πρέπει να δώσει 25% για να εισαχθεί στον ΕΟΠΥΥ, έτσι δεν είναι;

Κος :

Για να αποζημιωθεί.

Κος ΝΕΓΚΗΣ:

Ναι, για να αποζημιωθεί. Άρα και τα υπόλοιπα…

Κος :

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

Κος ΝΕΓΚΗΣ:

Μπράβο. Θα είναι φθηνότερο 25% για τον ΕΟΠΥΥ, αυτό έχει σημασία. Τα υπόλοιπα προϊόντα που ήδη υπάρχουν στην αγορά πώς θα ανταγωνιστούν αυτή την…, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι η φαρμακευτική εταιρεία το δέχεται αυτό και δίνει αυτή την έξτρα έκπτωση, οι υπόλοιποι βιολογικοί παράγοντες, στο παράδειγμα που δώσαμε προηγουμένως, και αυτοί θα κληθούν να ανταγωνιστούν αυτή την έκπτωση;

Ευχαριστώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Με δεδομένο ότι το 25% είναι κάτι προσωρινό μέχρι υποτίθεται να λειτουργήσει η αξιολόγηση των καινοτόμων και η διαπραγμάτευση, θα αρθεί το μέτρο του 25% σε δεύτερο χρόνο; Από τη στιγμή που θα….

Κος :

Μιλάμε για φάρμακο το οποίο δεν είναι ίδιο με τους άλλους που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Άρα μπορεί να μπει στο ίδιο καλάθι διαπραγμάτευσης για την τιμή του.

Αυτό που έχει πει η ….

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Της ίδιας κατηγορίας ανέφερα και υπάρχουν οι βιολογικοί παράγοντες που αυτή τη στιγμή έρχονται, είναι καθ’ οδόν.

Κος :

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι μία κατηγορία και στη συγκεκριμένη θετική λίστα που ήδη έχουμε.

Κος :

Αυτό που δεν προσέχετε είναι ότι το 25% φεύγει μετά την διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει. Η τιμή διαπραγμάτευσης η τελική…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

Κος :

Σε όλα.

Κος :

Δύο λεπτά να το ξεκαθαρίσουμε. Το +25%, που είναι ένα rebate όγκου δεν το πληρώνει κάποιος για να μπει στη λίστα, είναι rebate του όγκου, βάσει του όγκου πωλήσεων. Προσδιορίζεται και βάσει κάποιων συντελεστών.

Αυτό, λοιπόν, το +25% το πληρώνουν τα νέα φάρμακα, αυτά που βρίσκονται δηλαδή σε περίοδο προστασίας δεδομένων. Και το πληρώνουν εφόσον δεν έχει υπάρξει μία διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αυτό το λέει ήδη ο νόμος.

Εάν, λοιπόν, ενεργοποιηθεί το καινούριο σύστημα και ολοκληρωθεί μία διαδικασία διαπραγμάτευσης, που για τα καινοτόμα ενδεχομένως να αφορά και ομοειδή, θα δούμε αυτό πως θα λειτουργήσει, αλλά αν ολοκληρωθεί όμως η διαδικασία διαπραγμάτευσης για ένα καινούριο φάρμακο το οποίο είναι να μπει μέσα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει το συν 25%.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Αυτό ακριβώς λέω. Δεν ξέρω και το όνομά σας. Συγνώμη.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ο κύριος Ράπτης. Νομικός μας σύμβουλος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Εγώ είμαι ΕΟΠΥΥ. Έχω ένα καινούριο προϊόν που δέχεται η εταιρεία να προσφέρει αυτό το έξτρα rebate …. 25%.  Άρα μου είναι φύση αδύνατον να είναι 25% ακριβότερο από τα ήδη υπάρχοντα. Κάτι θα έχει κάνει η εταιρεία. Θα έχει φροντίσει.

Τα υπόλοιπα φάρμακα άρα θα είναι σχετικά ακριβότερα θα μου έρχονται εμένα. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή; Είναι 1.000 ευρώ το ένα, 900 το άλλο. Με το 25% πάει στα 750.

Κος ΡΑΠΤΗΣ:

Όταν λέτε υπόλοιπα φάρμακα;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Που ήδη υπάρχουνε.

Κος ΡΑΠΤΗΣ:

Φάρμακα τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία; Έχουν δηλαδή θεραπευτικό αποτέλεσμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Ακριβώς, μπορεί να είναι 6 μήνες πριν να έχει κυκλοφορήσει αυτό.

Κος ΡΑΠΤΗΣ:

Όταν λοιπόν θα πρέπει να μπει ένα φάρμακο το οποίο έχει άλλα φάρμακα τα οποία έχουν το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα και είναι καινοτόμο φάρμακο και άρα ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, έχει υποχρέωση η Επιτροπή σε αυτήν την περίπτωση να τα βάλει όλα μαζί σε διαπραγμάτευση.

Δηλαδή να τους καλέσει και να τους πει ελάτε να δείτε, σου δίνω την καλύτερη τιμή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Αυτό θέλω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Αυτό ακριβώς.

Κος ΡΑΠΤΗΣ:

Καταλάβατε; Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Η ιδέα της επαναξιολόγησης εκεί ακριβώς έγκειται.

Κος…..:

Κύριε Νεγκή να προσθέσω κάτι. Ότι το 25% δεν αναφερόμαστε στην ίδια τιμή φαρμάκων. Μπορεί μία εταιρεία να φέρει, γι’ αυτό είπα πριν μπορεί να έχει ίδια θεραπεία για την αντίστοιχη ένδειξη και να έχει παλιότερο φάρμακο.

Θέλει να αποσύρει το παλιό της να προωθήσει το καινούριο. Το 25% παύει να υπάρχει από την στιγμή που η εταιρεία μπαίνει στη διαπραγμάτευση και προσφέρει έκπτωση 60%.

Παύουν να υπάρχουν τα ενδιάμεσα rebate και ότι υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πάει με αυτήν την έκπτωση. Καταλάβατε;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Γίνεται επαναξιολόγηση σε όλα τα φάρμακα που υπάρχουν; Κάθε φορά έρχεται ένα νέο καινοτόμο φάρμακο. Είναι ανά .. ναι, αλλά αυτό μπορεί να γίνει τρεις και τέσσερις φορές το χρόνο. Κάθε φορά θα επαναξιολογούνται όλα τα φάρμακα από την αρχή;

Κος…..:

Η συμφωνία της Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είναι συνήθως 1,2,3 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα κλείνει. Μία διαπραγμάτευση συγκεκριμένες τιμές, συγκεκριμένα φάρμακα.

Εάν θα έρθουν καινούρια, θα προβλεφθεί στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Είναι σαφές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Να ρωτήσω. Κατ’ αρχάς, έχετε επιλέξει ήδη τη νέα Επιτροπή ή θα είναι τα πρόσωπα; Γιατί δεν μας είπατε ποιοι θα είναι. Θα ακολουθηθεί διαδικασία ή θα είναι από τη θετική λίστα; Θα μεταφερθούν μέχρι να λειτουργήσει;

Αυτό το ένα και κάτι ακόμα αν έχετε την καλοσύνη να το σημειώσετε. Επειδή λέτε ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης ενός φαρμάκου, υπάρχει εδώ ένα σημείο. Αξιολογείτε και την επίδραση πάνω στους δείκτες θνητότητας και νοσηρότητας.

Το ρωτώ αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι αφορά στους ασθενείς. Αν ένα φάρμακο δεν παρατείνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τη ζωή ενός ασθενούς, ενός βαριά πάσχοντα, δεν θα αποζημιώνεται;

Γιατί δεν ξέρω αν θυμόσαστε μια περίπτωση με τον ΕΟΠΥΥ ,που υπήρχε κριτήριο επιβίωσης και λοιπά. Επειδή μπορεί να ανοίξει μία τέτοια συζήτηση το ρωτώ αυτό. Αν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο που θέτετε; Επ’ αυτού η ΕΣΔΥ έχει εισηγηθεί στο παρελθόν ότι να μη χορηγούνται φάρμακα που παρατείνουν τη ζωή κατά 3 μόνο μήνες.

Άρα, πως ακριβώς θα λυθεί αυτό το θέμα; Αν θέλετε να μου πείτε πρώτα για την Επιτροπή και τα ονόματα.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Είμαστε στη φάση ακόμα που δεν έχουμε τελικό σχέδιο νόμου. Είμαστε στη φάση. Σήμερα το βγάζουμε σε δημόσια διαβούλευση. Θα έχει το χρόνο του να πουν την άποψή τους και οι εμπλεκόμενοι και οι Σύλλογοι των ασθενών και λοιπά και η κοινωνία.

Θα καταλήξουμε στην τελική διατύπωση. Θα νομοθετηθεί και αφού νομοθετηθεί και πάρει ΦΕΚ, προφανώς θα αρχίσει η προσπάθεια της υλοποίησης.

Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιους προαποφασισμένους αξιολογητές ή εμπειρογνώμονες και λοιπά. Η επιστημονική κοινότητα που έχει τέτοιους ανθρώπους, είναι γνωστοί και δεδομένοι στη χώρα μας. Από εκεί θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε τους πιο έγκυρους και τους πιο έντιμους επιτρέψτε μου να πω, για να μας βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια, που θεωρώ ότι είναι πραγματικά, είναι και μία παρέμβαση που εντάσσεται και στο πλαίσιο και της ηθικοποίησης του συστήματος υγείας όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές.

Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο που είπατε. Εγώ ξαναείπα προηγουμένως ότι θα είναι μία δέσμη κριτηρίων. Είναι η ακάλυπτη ιατρική ανάγκη. Είναι όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν, η προστιθέμενη αξία η θεραπευτική. Θα συνεκτιμώνται και προφανώς η προσέγγιση θα είναι αυτή που ισχύει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών, της βιβλιογραφίας κλπ.

Προφανώς δεν πρόκειται να βάλουμε κριτήρια κοινωνικής αναλγησίας στην επιλογή και στην έγκριση αποζημίωσης των φαρμάκων.

Νομίζω ότι το σήμα είναι με πολύ μεγάλη ευαισθησία κοινωνική, με σεβασμό στην ανάγκη των ανθρώπων να έχουν ασφάλεια την ώρα της αρρώστιας και ιδιαίτερα της σοβαρής αρρώστιας. Εμείς θέλουμε οι πολίτες μέσα από αυτό το σύστημα να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Ότι μια χώρα παρά τα προβλήματά της, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τη χρεοκοπία της μπορεί να παρέχει αξιόπιστη φροντίδα.

Και νομίζω ότι αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε αυτά τα δυο χρόνια. Στο ίδιο μνημονιακό έχουμε εγγυηθεί την καθολική πρόσβαση ιδιαίτερα των ανασφάλιστων πολιτών, έχουμε εγγυηθεί τη στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης και έχουμε δρομολογήσει κατά την άποψή μου και ορισμένες πολύ κρίσιμες μεταρρυθμίσεις όπως για παράδειγμα στην πρωτοβάθμια φροντίδα που είμαστε στα πρώτα της βήματα που συμπληρώνεται και με αυτή την παρέμβαση που θεωρώ ότι έχει ένα πολύ έντονο μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Ο κος Καραγιώργος.

Κος ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ:

Ήθελα να ρωτήσω κάτι, να ξεκαθαρίσουμε μάλλον. Η επιτροπή διαπραγμάτευσης παραμένει ως όργανο;  Και δεύτερον, καταρχάς θέλω μια πιο σαφή απάντηση  σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η επιτροπή αξιολόγησης. Και τρίτον εάν υπάρχει προοπτική να μετεξελιχθεί σε φορέα όχι σε επιτροπή και πότε.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Νομίζω το είπα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, σημαντικό σε ένα πεδίο στο οποίο δεν υπήρχε τίποτα αλλά προφανώς η ολοκλήρωση είναι η συγκρότηση ενός αυτόνομου οργανισμού, δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς στην οργανωτική του μορφή θέλει μια δουλειά, υπάρχουν διάφορα μοντέλα και διάφορα παραδείγματα, έχουμε συζητήσει, έχουμε Τεχνικό μας σύμβουλο αυτό δεν το είπα εξ αρχής.

Τεχνικός μας σύμβουλος σε αυτή την παρέμβαση ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας experts του ΠΟΥ δηλαδή συζήτησαν μαζί μας, ήρθαν εδώ, μετέφεραν εμπειρία από άλλες χώρες, από την Πορτογαλία κλπ., πήραμε υπόψη μας δηλαδή καλές πρακτικές χωρών που είναι περίπου ομοειδείς και συμβατές λίγο και με το δικό μας μοντέλο το κοινωνικό και το δημοσιονομικό.

Άρα στη διαμόρφωση της τελικής μορφής θα πάρουμε υπόψη μας και την εμπειρία και από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Η υλοποίηση θα γίνει το συντομότερο δυνατό μετά την ψήφιση του νόμου. Από την επομένη μέρα της δημοσίευσης σε ΦΕΚ μπαίνουμε σε τροχιά υλοποίησης.

Α, ο Οργανισμός ναι. Για τον Οργανισμό με βάση το μνημόνιο το οποίο είναι τώρα σε ισχύ οφείλουμε μέχρι τον Ιούνιο του ’18 να έχουμε νομοθετήσει το νέο φορέα.

Αυτή είναι η υποχρέωση, θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό το χρονοδιάγραμμα και να έχουμε πραγματικά ένα πιο ολοκληρωμένο αλλά θα παίξει πολύ μεγάλη σημασία για αυτό και θέλουμε γρήγορα αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου να συγκροτηθούν τα απαραίτητα όργανα και να λειτουργήσει και να αρχίσει να παράγει αποτελέσματα τα οποία πραγματικά να είναι σημαντικά στη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς.

Ξέχασα  κάτι; Ναι, ο κος Γιαννόπουλος επειδή προβλέπονται οι υπουργικές αποφάσεις. Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας και για την επιτροπή αξιολόγησης και για την επιτροπή διαπραγμάτευσης τα έχουμε έτοιμα αυτά, έτοιμα και σχεδόν σε λεπτομέρεια συμφωνημένα, νομίζω λοιπόν ότι θα είμαστε πολύ γρήγορα έτοιμοι στο εφαρμοστικό κομμάτι.

Και όσον αφορά την επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, το είπα προηγουμένως ότι ουσιαστικά αυτή παραμένει ως έχει με βάση το νόμο 3918 νομίζω είναι αν θυμάμαι καλά, αυτή παραμένει ως έχει.  Το μόνο που ας πούμε χάνει ως ύλη είναι το κομμάτι του φαρμάκου. Για τα υπόλοιπα, δηλαδή για τη διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες παρόχους, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ προμηθευτές για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υγειονομικό υλικό, ή οτιδήποτε άλλο, για την ειδική αγωγή, για τα πάντα, όλες τις άλλες κατηγορίες συμβάσεων που έχει ο ΕΟΠΥΥ για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, αρμόδια θα είναι αυτή η επιτροπή διαπραγμάτευσης, η υπάρχουσα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Η επιτροπή αξιολόγησης θα έχει πλέον αρμοδιότητα και σε θέματα τιμής. Δηλαδή δεν θα καθορίζει μόνο το αν ένα φάρμακο είναι κατάλληλο….

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ναι, ναι, θα συνεκτιμά το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που θα της δίνει η επιτροπή. Δεν θα διαπραγματεύεται η επιτροπή αξιολόγησης την τιμή αποζημίωσης, έτσι; Να είναι σαφές αυτό. Η επιτροπή διαπραγμάτευσης των φαρμάκων, των φαρμάκων, που υπάγεται πλέον απευθείας στον Υπουργό.

Η υπάρχουσα επιτροπή, για να καταλάβετε τη διαφορά, και ο κύριος Γιαννόγλου είναι μέλος της σημερινής επιτροπής διαπραγμάτευσης φαρμάκων, η υπάρχουσα επιτροπή το όποιο αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης το εισηγείται στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ το οποίο αποφασίζει και εγκρίνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.

Εμείς θεωρούμε ότι αυτό, το σημείο αναφοράς για μία τόσο κεντρική διαδικασία πρέπει να είναι το Υπουργείο Υγείας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ναι, ναι. Συνήθως ναι. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Αλλού, για παράδειγμα, το ΗΤΑ είναι, ας πούμε, οργανικό στοιχείο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Συνήθως, όμως, αυτό το οποίο συνυπάρχει είναι η διασύνδεση ανάμεσα στην αξιολόγηση και στη διαπραγμάτευση έτσι ώστε αθροιστικά το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό. Δηλαδή το κατάλληλο φάρμακο σε προσιτή τιμή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Πάντως, κύριε Υπουργέ, να αναγνωρίσουμε ότι σε καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσο αποφασιστικό ρόλο η απόφαση του Υπουργού. Δηλαδή και σε χώρες που έχει αυτοτελείς οργανισμούς, αναφερθήκατε σε αυτοτελή οργανισμό…

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Δεν είναι έτσι ακριβώς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

…σε αυτοτελή οργανισμό, τι αυτοτελής οργανισμός είναι αν δεν αποφασίζει…

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Μα τώρα δεν έχουμε αυτοτελή οργανισμό. Θα το δούμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Όχι…

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Δεν έχουμε. Τώρα έχουμε…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Έχουμε τον ΕΟΠΥΥ που υποτίθεται είναι αυτοτελής οργανισμός.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Α, ο αυτοτελής οργανισμός, ο ΕΟΠΥΥ είναι αποζημιωτικός οργανισμός. Ο ΕΟΠΥΥ…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Δεν είναι αυτοτελής;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ναι, αυτοτελέστατος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Πώς είναι αυτοτελής αφού αποφασίζουν άλλοι.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Γιατί αποφασίζουν άλλοι; Γιατί σας λέω ότι το κομμάτι των φαρμάκων υπερβαίνει το όριο ευθύνης του ΕΟΠΥΥ, αφορά και τα νοσοκομειακά φάρμακα και κυρίως, αυτό το οποίο προσπάθησα να το εξηγήσω, είναι μία παράμετρος, η διαπραγμάτευση τιμής αποζημίωσης η οποία συνεκτιμάται και συνυπολογίζεται για μία αξιολόγηση τελική που έρχεται στον Υπουργό ως πρόταση, ως γνωμοδότηση.

Το μοντέλο αυτό που λέτε, δηλαδή υπάρχει και στη βιβλιογραφία πολύ συζήτηση αν, ας πούμε, οι μηχανισμοί ΗΤΑ, οι οργανισμοί ΗΤΑ πρέπει να έχουν εισηγητικό ή αποφασιστικό χαρακτήρα. Γνωμοδοτικό ή ρυθμιστικό χαρακτήρα;

Αυτό είναι γνωστό, στη βιβλιογραφία, στα συνέδρια για την πολιτική υγείας και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα.

Εγώ λέω ότι ξεκινάμε με αυτό, που μπορεί να φανεί κάπως πιο υπουργοκεντρικό, έτσι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Εσείς ο ίδιος λέτε ότι είναι λίγο δύσκολο οι υπουργοί να αναιρέσουν μία απόφαση αν είναι καλά τεκμηριωμένη. Άρα;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, πραγματικά πολύ ειλικρινά μιλώντας, θα ήθελα να υπάρχει ένας μηχανισμός που με μία πολύ αντικειμενική και αδιαμφισβήτητη τεκμηρίωση να εισηγείται στην πολιτεία και ο υπουργός απλώς να υπογράφει.

Τώρα, για παράδειγμα, αυτό μάλλον θα είναι μία δευτερεύουσα ρύθμιση, σας το έχουμε προαναγγείλει ότι θα καταργήσουμε την επιτροπή τιμών που υπήρχε στο Υπουργείο Υγείας, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διαπραγμάτευση για την τιμολόγηση ή την ανατιμολόγηση σε δύο επίπεδα και σε δύο φάσεις. Και στον ΕΟΦ μετά την ανάρτηση του δελτίου και τις αιτήσεις θεραπείας που γίνονται, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και στη συνέχεια σε ένα άλλο όργανο το οποίο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργού.

Όχι, εγώ θέλω να ολοκληρώνεται η διαδικασία στον ΕΟΦ και να μας έρχεται το τελικό δελτίο τιμών και ο Υπουργός απλώς να το υπογράφει. Και αν θέλετε να μην έχει και κανένα περιθώριο ούτε ο συγκεκριμένος Υπουργός, ούτε οποιοσδήποτε άλλος Υπουργός να έχει μία εμπλοκή σε μία διαπραγμάτευση για τις τιμές.

Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι αξιολόγηση και είναι έγκριση αποζημίωσης. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι έχει μία, κρίνουμε ότι σε αυτή τη φάση έχει και μία πολιτική βαρύτητα αυτό και νομίζουν ότι για αυτό επί του παρόντος κρίνουμε ότι πρέπει να είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργού.

Εάν οργανωθούμε ως χώρα, ως δημόσια  διοίκηση, ως σύστημα καλύτερα και έχουμε αξιόπιστους μηχανισμούς και τα πάντα κινούν, πάνε ρολόι, να το ξαναδούμε.

Όχι, είναι αυτόνομος. Θα είναι αυτόνομος με Διευθύνσεις, με οργανόγραμμα, με στελέχωση, με ανθρώπινο δυναμικό που θα πρέπει να τον υποστηρίξει.

Δηλαδή, δεν θα είναι, δεν πάμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Ναι, αλλά υπάρχει εκτελεστική εξουσία. Πως θα…

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Δεν είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση.  Λίγο αν θέλετε πάνω στη ρύθμιση περισσότερο να δώσουμε διευκρινίσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Το εισηγητικό είναι λιγάκι fake, δηλαδή και τώρα ο Υπουργός υπογράφει το δελτίο τιμών.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Θεωρητικά άμα θέλει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Το επεξεργάζεται πλήρως ο ΕΟΦ.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Μπορεί να το αλλάξει.

Κος ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ:

Προφανώς. Τώρα μπορεί να τους κάνει μία εισήγηση 6.500 φάρμακα. Θα ψάξει ένα – ένα να δει τι γίνεται. Τύποις όμως πρέπει να υπογράψει. Δηλαδή κάποιος πρέπει να πάρει την πολιτική ευθύνη για αυτό το θέμα. Μην …

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Σωστά το λέει ο κύριος Γιαννόγλου και μια και είπαμε για τη διαπραγμάτευση, νομίζω ότι υπάρχει και ένα καλό νέο αυτές τις μέρες, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι παρότι ήτανε το πλαίσιο μέχρι στιγμής όχι πολύ καλά επεξεργασμένο και για αυτό και κάνουμε και αυτήν την αλλαγή, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, και παρότι ξέρετε ότι είχαμε μια πολύ καλή εξέλιξη την άνοιξη που έκλεισε η συμφωνία για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C, που ήτανε.. όχι, η συμφωνία υπογράφτηκε την άνοιξη. Καλά θυμάμαι.

Που θεωρώ ότι ήταν ένα πραγματικά πολύ σημαντικό βήμα, γιατί για πρώτη φορά για μία συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού με ειδικές ανάγκες και με ειδικά προβλήματα, είχαμε τη δυνατότητα μέσα από μία επιτυχή διαπραγμάτευση να μπορέσουμε να καλύψουμε με την απαραίτητη θεραπεία και κυρίως με φάρμακα πολύ αποτελεσματικά στο όριο της ίασης, να καλύψουμε περίπου πενταπλάσιο πληθυσμό ασθενών.

Αυτό ήταν μία πολύ θετική εξέλιξη. Τώρα το επόμενο βήμα είναι αυτές τις μέρες, όπου φαίνεται ότι καταλήγουμε, έχει ολοκληρωθεί η επιτυχής διαπραγμάτευση και για νέα φάρμακα που αφορούν το μελάνωμα.

Και επίκειται διαπραγμάτευση για τα φάρμακα που αφορούν την Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι επίσης μία θετική εξέλιξη. Δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες προφανώς ακόμα.

Όταν θα ολοκληρωθεί και θα εγκριθεί και από τον ΕΟΠΥΥ, έτσι όπως είναι σήμερα το σύστημα, θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πιστεύω ότι εδώ καλό είναι  επίσης να θυμίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει της διακρατικής συνεργασίας στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης.

Και εκεί έχουν γίνει αρκετά βήματα για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Μέχρι τώρα είχαμε διακρατικές συμφωνίες και συμμαχίες χωρών, κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, ήταν το γνωστό μοντέλο της Benelouxa, που όμως δεν είχαν καταλήξει μέχρι τώρα σε κάποια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση τιμής αποζημίωσης που να ισχύει για όλες τις χώρες.

Ήταν κυρίως σε μία πορεία ανταλλαγής πληροφοριών, ανταλλαγής αξιολογήσεων και λοιπά και λοιπά. Τώρα έχουν γίνει πολύ περισσότερα βήματα.

Η εικόνα που έχουμε είναι ότι αυτές οι 8 χώρες που αποτελούν την πρωτοβουλία της Βαλέτα, είναι τώρα σε θέση αρχές του 2018 να προχωρήσουν σε συγκεκριμένη  διαπραγμάτευση με φαρμακευτικές εταιρίες για νέα φάρμακα,  τα οποία ακόμα δεν έχουν πάρει έγκριση από καμία χώρα.

Έχει γίνει horizon scanning. Είναι φάρμακα που έρχονται σημαντικά για τον καρκίνο. Ορφανά φάρμακα και λοιπά. Όπου θα γίνει διαπραγμάτευση εξ’ ονόματος όλων των χωρών.

Αυτό θεωρώ ότι στο βαθμό που τελεσφορήσει, θα είναι μια τεράστια επιτυχία πρωτοφανής για την λειτουργιά της φαρμακευτικής αγοράς τουλάχιστον στο επίπεδο της Ευρώπης και δεν ξέρω αν υπάρχει και παγκόσμια άλλο τέτοιο μοντέλο συμπράξεων, χωρών για να πετύχουμε βιώσιμες τιμές αποζημίωσης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Ο κος Βενιζέλος.

Κος ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:

Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ θα ήθελα να ρωτήσω, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν περιμένουμε έναν, δυο μήνες ίσως να φτιάξουμε ένα αυτόνομο Οργανισμό αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης και επιλέγουμε τη λύση της άμεσης λειτουργίας μιας επιτροπής.

Ξέρετε ότι στη χώρα μας είναι πολύ εύκολο να μείνουμε με την επιτροπή και αυτή η επιτροπή κάνει παντοδύναμο τον Υπουργό και θα έρθουν και άλλοι υπουργοί.

Μήπως φτιάχνετε ένα σχήμα το οποίο θα είναι συγκεντρωτικό και θα έχουμε προβλήματα στο μέλλον με αδιαφάνειες;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Όχι, δεν είναι η άποψή μας αυτή. Να πω καταρχήν το εξής, ότι το χρονοδιάγραμμα το αρχικό ήταν αυτή η επιτροπή να έχει νομοθετηθεί στο πρώτο εξάμηνο του ’17.  Για διάφορους λόγους αυτό δεν κατέστη εφικτό οπότε το πάμε με μια εξάμηνη καθυστέρηση.

Έχει σημασία όμως να γίνονται βήματα συγκεκριμένα και να εμπεδώνεται από όλους τους εμπλεκόμενους η νέα αντίληψη. Αυτό είναι για εμάς το κρίσιμο και να πάρουν όλοι το μήνυμα ότι το πεδίο αλλάζει και το τοπίο αλλάζει.

Ίσα-ίσα νομίζω ότι αν περιμέναμε να πάμε σε ένα ολοκληρωμένο οργανισμό που θα πρέπει να προβλέψουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε τη συγκρότησή του, τα οργανογράμματα του, τη σύνθεσή του άρα και τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις και όλα αυτά θα κινδυνεύαμε πραγματικά να καθυστερήσουμε ακόμα περισσότερο ή να ψηφίσουμε μια ρύθμιση η οποία να μην μπορεί να υλοποιηθεί.

Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μοντέλο γρήγορης και βιώσιμης ας πούμε εφαρμογής.  Η εφαρμογή του όμως θα πηγαίνει παράλληλα με την προσπάθεια που θα κάνουμε για το πιο ολοκληρωμένο..

Ναι, πες Δημήτρη.

Κος ΚΟΥΒΕΛΑΣ:

Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω για να γίνει ίσως πιο κατανοητό είναι ότι η δημιουργία ενός οργανισμού θα έπρεπε από την αγορά που λέει ο λόγος οικοπέδου μέχρι την κεραία τηλεόρασης, είναι μεγάλο έργο.

Αυτό που ουσιαστικά σκέφτηκε η πολιτική ηγεσία και προσπάθησε να το υλοποιήσει είναι να φτιαχτεί μια επιτροπή που να δουλεύει με κριτήρια ΗΤΑ, που θα είναι και το μοντέλο προκειμένου να στηθεί όλος ο υπόλοιπος οργανισμός πάνω σε αυτή την επιτροπή σε δεύτερο χρόνο και πιο εύκολα.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι μέχρι στιγμής στη χώρα δεν είχαμε χρησιμοποιήσει ποτέ αξιολογητές, τώρα λοιπόν ανοίγει και χρησιμοποιούμε ένα σύστημα ανάλογης αξιολόγησης με αυτό που κάνει ο υπόλοιπος κόσμος.

Και το πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ότι αυτές οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται για πρώτη φορά πρακτικά θα επιταχύνουν την πρόσβαση στο φάρμακο του ασθενή.

Έχει λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία πως θα γίνει, πιθανή αστοχία να μπορέσει να βελτιωθεί γιατί σε επίπεδο επιτροπής είναι πιο εύκολο και αυτή η προσαρμογή σταδιακά θα μας δώσει τον ανεξάρτητο οργανισμό ΗΤΑ που είναι και μνημονιακή υποχρέωση.

Έχει λοιπόν τεράστια σημασία να ξεκινήσει να λειτουργεί αυτή η επιτροπή με τις νέες συνθήκες, να επιλεγούν τα πρόσωπα που θα τη στελεχώσουν και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι αυτή τη στιγμή πέρα από όλα τα άλλα δεν έχουμε και στελέχη εκπαιδευμένα, δηλαδή χρειαζόμαστε και ένα χρόνο εκπαίδευσης των στελεχών.

Κος ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:

Κύριε Κούβελα και κύριε Υπουργέ, εγώ θεωρώ ότι πράγματι η επιτροπή θα λειτουργήσει πολύ καλά. Αυτό όμως θα είναι το τίμημα της επιτυχίας της να μείνουμε με την επιτροπή. Θα λειτουργήσει καλά αλλά θα μείνουμε με την επιτροπή.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε, θα το κάνουμε λοιπόν ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί καλά. Μακάρι να λειτουργεί καλά για να εδραιώνεται η νέα προσέγγιση.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Ο κος Νεγκής.

Κος ΝΕΓΚΗΣ:

Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο στα εισαγωγικά που αναφέρατε γιατί είναι πολύ σημαντικά.

Είπατε για το ότι έχουμε διαπιστώσει ότι το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης εδώ και καιρό ότι είναι ανεπαρκές και θα μπούμε σε μια συζήτηση, δεν είναι η ώρα τώρα.  Αλλά το πρόγραμμα που έχουμε υπογράψει με τους θεσμούς και τους δανειστές μας ολοκληρώνεται του χρόνου.

Είπατε ότι και τότε θα κάνουμε μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση. Άρα με το που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το 2018 για τον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης του 2019 θα κάνουμε πάλι διαπραγμάτευση στους θεσμούς;  Θα είναι 9,45, θα είναι 2,κάτι;  Τι θα γίνει εκεί;

Και αν μου επιτρέπετε λόγω της επικαιρότητας γιατί αυτή τη στιγμή μοιράζεται το κοινωνικό μέρισμα, γνωρίζετε και εσείς και έχετε παλέψει για αυτό και πολιτικά, ένα θέμα με τη συμμετοχή των ασθενών στο κόστος φαρμακευτικής δαπάνης. Το έχετε πει και προεκλογικώς, το είχατε πει και όταν αναλάβατε.

Μήπως, δεν ξέρω το έχετε κάνει; Έχετε υποβάλλει προτάσεις για τη  διανομή του κοινωνικού μερίσματος να ήταν η μείωση της συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη; Και γιατί αυτό δεν εισακούστηκε;

Ευχαριστώ.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Κύριε Νεγκή, αυτό είναι ένα δύσκολο πεδίο στο οποίο όντως, εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών, διότι κάθε ανακούφιση, που κατά την άποψή μου είναι επιβεβλημένη γιατί είναι πολύ μεγάλη η επιβάρυνση των πολιτών στη συμμετοχή τους στη δαπάνη υγείας συνολικά και ιδιαίτερα του φαρμάκου, κάθε ανακούφιση πρέπει να έχει και ισοδύναμη δημοσιονομική εξοικονόμηση.

Αυτό με τα περιθώρια που είχαμε τώρα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Όμως από την πρώτη στιγμή αυτό το οποίο έχουμε πει στους θεσμούς είναι αυτό το οποίο ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή ότι είχαμε ένα τοπίο ασύδοτο, χωρίς κανένα μηχανισμό ελέγχου, όπου υπήρξε μία προκλητή έκρηξη, θα έλεγε κανείς, της φαρμακευτικής δαπάνης, και η οποία βεβαίως, τώρα πώς οργανώθηκε αυτό και ποιοι ήταν οι συμμετέχοντες και ποιοι ήταν οι εποπτεύοντες σε αυτό το πάρτυ, δεν είναι της παρούσης. Αλλά ότι είχαμε πάρτυ είχαμε.

Δυστυχώς πήγαμε στο αντίθετο άκρο. Πήγαμε στην απόλυτη ισοπέδωση και στην απόλυτη και οριζόντια παρέμβαση. Προσπαθούμε τώρα να βρούμε μία νέα ισορροπία.

Το αντικειμενικό γεγονός είναι ότι σήμερα οι δημόσιες δαπάνες, η συνολική δαπάνη υγείας της χώρας μας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι στα 2/3 του μέσου όρου της Ευρώπης. Αυτό είναι προβληματικό. Και βάζει όρια σε οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας και κυρίως διευρυμένης κάλυψης των αναγκών των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακευτικών αναγκών.

Δεν είναι μόνο οι ανάγκες στο φάρμακο. Υπάρχουν πεδία στη χώρα μας που το σύστημα υγείας είναι απόν, όπως είναι, για παράδειγμα, το πεδίο της αποθεραπείας-αποκατάστασης όπου οι πολίτες επιβαρύνονται οικονομικά και φυσικά επιβαρύνεται και το ασφαλιστικό σύστημα μέσα από την αγορά υπηρεσιών, από ένα ιδιωτικό τομέα ο οποίος έχουμε πει πολλές φορές όταν μάλιστα έχει και επιχειρηματική οργάνωση και διάρθρωση έχει και το γονίδιο της προκλητής ζήτησης και της σπατάλης και της υπερτιμολόγησης.

Αυτό, λοιπόν, είναι ένα δύσκολο πεδίο. Έχουμε σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, από το να καταργήσουμε, ας πούμε, το 1 ευρώ ανά συνταγή, να δούμε, υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία δυστυχώς με τα όρια δαπανών που είχαμε εγκεκριμένα δεν μπορούσαμε να τα ενεργοποιήσουμε.

Σήμερα οι πολίτες στην Ελλάδα πληρώνουν το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής, out of pocket πληρωμών, στην Ευρώπη. Είναι 35%, μάλλον ίσως στην Κύπρο να είναι λίγο παραπάνω, νομίζω ότι είναι πάνω από 40, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι περίπου 15%. Αυτό είναι μία επιβάρυνση.

Και στην ουσία, δηλαδή, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ένα μέρος της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης το οποίο συμπιέστηκε, και εγώ λέω σωστά συμπιέστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του, μετακυλίστηκε, μεταφέρθηκε ως επιβάρυνση των πολιτών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Και το 35%, κύριε Υπουργέ, είναι μέσος όρος.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Μέσος όρος, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ, έχετε απόλυτο δίκιο, ναι.

Άρα, θέμα υπάρχει, πολύ σημαντικό. Και δεν μπορεί η συζήτηση για την πολιτική φαρμάκου να αφορά μόνο τους, ας πούμε, τους stakeholders, δηλαδή τους εμπλεκόμενους στην αγορά φαρμάκου. Να αφορά δηλαδή μόνο τη βιομηχανία,  το εμπόριο, τους γιατρούς, τους υγειονομικούς και τα λοιπά, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπά.

Πρέπει να αφορά και να επικεντρώνεται στους πολίτες και στη βελτίωση της θέσης τους. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτής της παρέμβασης.

Το κοινωνικό μέρισμα υπάρχει μία προτεραιοποίηση για ορισμένες μεγάλες ανακουφιστικές παρεμβάσεις, που έχει κυρίως δρομολογήσει το Υπουργείο Εργασίας.

Εμείς δεν έχει διαμορφωθεί η τελική ας πούμε κατανομή και κάνουμε αυτήν την περίοδο μία συζήτηση με τα συναρμόδια Υπουργεία, να υπάρξει και στον τομέα της υγείας μια διακριτή παρέμβαση κοινωνικής ας πούμε ανταποδοτικότητας από το μέρισμα αυτό.

Εντάξει, δεν είμαι σε θέση σήμερα να σας πω λεπτομέρειες. Όχι. Προσέξτε, προσπαθούμε. Ναι, όχι βέβαια είναι διαρκές προφανώς. Στη λογική του one off, δηλαδή μιας παροχής η οποία μπορεί κατά κάποιο τρόπο να καταναλωθεί μέσα στο ’17, γιατί αυτή είναι η λογική του κοινωνικού μερίσματος.

Έχων ένα υπερπλεόνασμα και αποφασίζω αυτό να το δώσω σε κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού που κρίνω ότι έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα.

Πέρσι ήταν για τους συνταξιούχους, φέτος είναι για ανθρώπους που έχουν μακροχρόνια ανεργία και μηδενικό εισόδημα ξέρω εγώ ή πολύ χαμηλό εισόδημα και τα λοιπά και λοιπά ή επιστροφή αυτών των επιπλέον εισφορών που είχαν κρατηθεί για τις εισφορές υγείας και όλα αυτά.

Κάνουμε μία προσπάθεια λοιπόν. Πιστεύω στις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση να πούμε και κάτι πιο συγκεκριμένο που να αφορά και τον τομέα της υγείας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Αυτό δεν κατάλαβα. Ο προϋπολογισμός του ’19 θα τον κανονίζουμε εμείς;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Του ’19, ναι. Κοιτάξτε, το πλάνο είναι να κλείσει το μνημονιακό πρόγραμμα μέχρι τον Αύγουστο του ’18 και για αυτό και αυτήν την περίοδο εκεί έχουμε επικεντρωθεί.

Να κλείνουμε σιγά – σιγά τις εκκρεμότητες και να πάμε σε μία βιώσιμη έξοδο από το πρόγραμμα. Προφανώς εκτός από την τρέχουσα αξιολόγηση, θα υπάρχει και μία τελική αξιολόγηση, η οποία θα είναι κάπου αρχές του καλοκαιριού φαντάζομαι του ’18, όπου θα κριθεί και θα εκτιμηθεί η εκπλήρωση των βασικών προϋποθέσεων και η έξοδος από το πρόγραμμα και η δυνατότητα της χώρας  να μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες χωρίς προγράμματα μνημονιακά.

Αυτό λοιπόν κατά την άποψή μου δεν σημαίνει φυσικά ότι αμέσως μετά τον Αύγουστο του ’18 μπαίνουμε σε μία φάση ανυπαρξίας δεσμεύσεων και ελέγχων.

Άλλωστε πολλά πράγματα έχουν νομοθετηθεί και τα πρωτογενή πλεονάσματα και όλα αυτά για τα επόμενα χρόνια. Αυτό όμως που λέμε, είναι ότι έχουμε περισσότερους βαθμούς ελευθερίας όλων των ειδών. Δημοσιονομικής, νομοθετικής, λειτουργικής όσον αφορά την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης  τους κράτους και λοιπά, που θα μας επιτρέψουν χωρίς τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις και προσυμφωνίες και προσυνεννοήσεις που έχουμε σήμερα με τους δανειστές για κάθε σχεδόν νομοθέτηση, να οργανώσουμε τα πράγματα με βάση τις ανάγκες που κρίνουμε ότι είναι οι πιο επείγουσες.

Άρα, και ο προϋπολογισμός λοιπόν του ’19 προφανώς θα έχει περιθώριο να δοθεί με αυτό το νέο πρίσμα. Φυσικά με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι βασικοί δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, έστω ένα στόχος από την εξοικονόμηση που θα προκύψει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, δηλαδή τι ποσό επιθυμείτε ότι θα μπορούσαν να «γλιτώσουμε» από τις δαπάνες και δεύτερον, θα θέλαμε να μας πείτε και λίγο για το πρωί τι συζητήσατε με τους θεσμούς.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Εξήγησα ότι ο στόχος δεν είναι να κόψουμε δαπάνη. Ούτως ή άλλως η δαπάνη που πληρώνουμε είναι προσδιορισμένη. Είναι γνωστή και κλεισμένη σε ένα, όπως είπαμε πριν, ασφυκτικό προϋπολογισμό, κλειστό προϋπολογισμό.

Ο στόχος δεν είναι λοιπόν να κόψουμε δαπάνες και να περιορίσουμε τη δαπάνη μόνο.  Ο στόχος είναι όπως είπα πριν διττός ουσιαστικά.  Είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι στη χώρα μας θα έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται τεκμηριωμένα και ότι αυτό θα γίνει με ένα βιώσιμο τρόπο για το σύστημα υγείας, σε τιμές δηλαδή που να είναι αποδεκτές και εφικτές με βάση τη συνολική μας κατάσταση της οικονομίας και της χώρας.

Τώρα, για τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς αυτές τις ημέρες, όντως έχουμε συναντήσεις, είχαμε και σήμερα το πρωί. Να ξέρετε ότι με τον τομέα της υγείας στις γενικές γραμμές έχουμε συμφωνήσει τα μέτρα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα και τα χρονοδιαγράμματα.

Υπάρχει μια συμφωνία δηλαδή στο κείμενο των τεχνικών κλιμακίων, είναι δυο, το Technical MOU και το SMOU, εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι η συμφωνία πάνω στις βασικές κατευθύνσεις έχει ολοκληρωθεί.

Υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες και κυρίως όσον αφορά το δημοσιονομικό σκέλος κλπ.  Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που κατά την άποψή μου είναι δευτερεύουσας σημασίας, είναι εκκρεμότητες που έχουν σχέση με κάποιες ουρές από τη λεγόμενη εργαλειοθήκη 1, το toolkit 1 του ΟΟΣΑ περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων κλπ.

Έχουμε λοιπόν κάποιες τέτοιες εκκρεμότητες που έχουν σχέση με τη λειτουργία των φαρμακείων. Εκεί ξέρετε έχουμε ουσιαστικά δυο θέματα.  Το ένα θέμα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς το οποίο έχει βρεθεί τώρα λίγο στον αέρα μετά την απόφαση του ΣτΕ. Εμείς λοιπόν έχουμε δεσμευτεί ότι θα επαναφέρουμε τη ρύθμιση που είχαμε συμφωνήσει τότε και στο οποίο είχε συμφωνηθεί και είχε ενσωματωθεί στον 3346 το μνημονιακό νόμο του ’15 και που μετά βγάλαμε μια εφαρμοστική ΚΥΑ η οποία αυτή κατέπεσε στο ΣτΕ.

Έχουμε συμφωνήσει λοιπόν ότι αυτή η ρύθμιση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης προεδρικού διατάγματος, νομοθέτησης δια του προεδρικού διατάγματος.

Άρα θα έχει μέσα και τον προληπτικό έλεγχο του ΣτΕ, θα πάμε δηλαδή σε μια ρύθμιση που πιστεύουμε ότι θα είναι της έγκρισης και του ΣτΕ και άρα θα είναι υλοποιήσιμη και δεν θα κινδυνεύει να προσβληθεί από κανέναν. Αυτό λοιπόν έχει δρομολογηθεί.

Όσον αφορά το ωράριο των φαρμακείων εκεί έχουμε θέσει ένα θέμα το οποίο μας έχει τεθεί και από τους φαρμακοποιούς αλλά και από τους πολίτες ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Το σημερινό απολύτως απελευθερωμένο ωράριο χωρίς κανένα όριο και χωρίς κανένα περιορισμό κατά την άποψή μας δημιούργησε μια αρνητική παρενέργεια που είναι η άρνηση φαρμακείων να ενταχθούν στο σύστημα διημέρευσης-διανυκτέρευσης.

Εξαιτίας της λειτουργίας φαρμακείων με διευρυμένο ωράριο τα οποία κατά κάποιο τρόπο κόβουν μεγαλύτερα κομμάτια από την πίτα, συμπιέζουν τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του μικρού φαρμακείου.

Αυτό θεωρούμε ότι δημιουργεί πρόβλημα ευχερούς πρόσβασης των πολιτών ιδιαίτερα τις ώρες της εφημερίας και τις βραδινές ώρες κλπ. και έχουμε ζητήσει και έχουμε συμφωνήσει και με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μια δέσμη μέτρων που βεβαίως στο πλαίσιο της απελευθέρωσης που είναι μνημονιακή υποχρέωση και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί προφανώς σε αυτή τη φάση βάζουμε ορισμένους περιορισμούς. Και κυρίως επιδιώκουμε να μπει ένα ανώτατο όριο χρονικό στη λειτουργία, στην ημερήσια ας πούμε λειτουργία.

Αυτή είναι η βασική ιδέα και φυσικά είναι και η ιδέα της υποχρεωτικής συμμετοχής, με αυτή την προϋπόθεση και της υποχρεωτικής συμμετοχής των φαρμακείων στο σύστημα εφημερίας, διημέρευσης, διανυκτέρευσης κλπ.

Δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό, είναι ανοιχτό. Έχουμε εκθέσει τις απόψεις μας και πιστεύω στις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί και σε αυτό το θέμα. Και υπάρχει και μια εκκρεμότητα που αφορά επίσης το θέμα των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας και εκεί υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, επιφυλάξεις από την πλευρά των θεσμών και δίνουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Εκτιμώ ότι αυτά τα δύο θέματα είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τη συνολική λειτουργία του συστήματος υγείας και των βασικών αναγκών και των βασικών επιλογών που έχουν γίνει. Και εκτιμώ ότι θα γίνει μία προσπάθεια στις επόμενες μέρες να τα διευθετήσουμε και αυτά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Κύριε Υπουργέ, στο ωράριο είπατε ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή οι θεσμοί επιμένουν στο διευρυμένο;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ναι, επιμένουν στο να μην υπάρχει περιορισμός …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Ημερήσιος, πλαφόν.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ναι, ναι. Να είναι, ξέρω εγώ…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Ελεύθερο.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Εμείς λέμε ότι το σωστό και το λογικό θα ήταν να υπάρχει στη διάρκεια της ημέρας δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου αλλά να υπάρχει ένα απώτατο όριο που κατά τεκμήριο να συμβαδίζει με τη λειτουργία των άλλων καταστημάτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Η ιδέα είναι αυτή. Περίπου να ταυτίζεται με τη λειτουργία των υπόλοιπων εμπορικών καταστημάτων, δηλαδή με τη λειτουργία της υπόλοιπης αγοράς. Αυτό.

Προφανώς με μία δυνατότητα που μπορούν να έχουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι Περιφέρειες σε περιοχές που υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες, τουριστικές περιοχές, νησιωτικές, σε περιόδους, τέλος πάντων, ειδικών αναγκών να υπάρχει μία μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό το θεωρούμε ότι είναι λογικό. Και συμβαίνει στην πράξη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ναι, θεωρούν, όχι υπουργική απόφαση, η νομοθέτηση που κάναμε, θεωρούν ότι βάζει περιορισμούς στο τοπίο, ας πούμε, ανάπτυξης αυτών των νέων υπηρεσιών και δομών στον ιδιωτικό τομέα, θεωρούν ότι βάζει περιορισμούς και ότι αναιρεί, τέλος πάντων, την βασική φιλοσοφία της απελευθέρωσης της αγοράς και του ανταγωνιστικού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Εντάξει, ναι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Κυρίως στο επίπεδο των μικτών, δηλαδή της συνύπαρξης περισσότερων ειδικοτήτων. Εκεί γίνεται η συζήτηση. Αλλά εκτιμώ ότι μπορούμε να…

Εμείς τέλος πάντων έχουμε εκφράσει, προφανώς, τη στήριξή μας σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία που έχουμε κάνει. Εξηγήσαμε επακριβώς τους λόγους και τις στρεβλώσεις που υπήρχαν στο τοπίο το οποίο μέχρι τώρα ήταν τελείως αρρύθμιστο.

Και θεωρούμε ότι αυτή η παρέμβαση γίνεται κυρίως για λόγους ασφάλειας του ασθενή και δεν έχει προφανώς ένα ιδεολογικό πρόσημο με την έννοια, δηλαδή, ότι πάει να αναιρέσει μία λογική απελευθέρωσης και ανταγωνισμού της αγοράς.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Η κυρία Αγιώτη.

Κα ΑΓΙΩΤΗ:

Κύριε Υπουργέ, προτίθεστε να λάβετε κάποια μέτρα για την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων στην αγορά;

Ευχαριστώ.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Κοιτάξτε, αυτό το θέμα των γενοσήμων επίσης είναι μία σημαντική εκκρεμότητα αλλά έχει αποδειχθεί τώρα αυτά τα χρόνια ότι υπάρχει και μία πραγματική δυσκολία.

Δηλαδή παρά το ότι η πολιτική η τιμολογιακή είχε επικεντρωθεί στη συνεχή πτώση της συμπίεσης της τιμής των γενοσήμων, και όντως σήμερα έχουμε γενόσημα τα οποία είναι πολύ φτηνά και ορισμένα από αυτά φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν και προβλήματα βιώσιμης παραμονής στην αγορά, κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, παρόλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε το σενάριο ότι η μείωση της τιμής θα ενεργοποιήσει τον ανταγωνισμό και άρα τα γενόσημα θα πάρουν όγκο.

Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε για πολλούς λόγους. Γιατί όλη η αλυσίδα έχει κάθε κρίκος της, δηλαδή και ο κρίκος του γιατρού και ο κρίκος του φαρμακείου και ο κρίκος του ασθενή και ο κρίκος της βιομηχανίας έχουν την εμπλοκή του σε αυτό το σύστημα.

Εμείς νομίζουμε ότι χρειάζεται να ξαναδούμε όλο το πλέγμα θετικών κινήτρων γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο ας πούμε αρνητικού χαρακτήρα παρεμβάσεις με την έννοια ότι είναι υποχρεωμένος ο γιατρός να συνταγογραφεί ένα ποσοστό γενοσήμων. Είναι υποχρεωμένος να συνταγογραφεί δραστική ουσία.

Αυτό φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει, νομίζω ότι αυτό που αναζητείται είναι ένα πλαίσιο θετικών κινήτρων που να αφορούν όλους και ίσως με πιο κρίσιμο ρόλο τον ασθενή.

Ο στόχος του 40% επί του παρόντος δεν φαίνεται να είναι εφικτός και για αυτό νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Έχουμε κάνει μια συζήτηση, υπάρχει μια καμπάνια διαφημιστική αυτό τον καιρό για την αξιοπιστία των γενοσήμων.

Γιατί και αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές νομίζω ότι επειδή ακριβώς η συζήτηση για τα γενόσημα ήταν στοιχείο των μνημονιακών προγραμμάτων και της συζήτησης για την προσαρμογή της χώρας μας στις απαιτήσεις των δανειστών κλπ., υπήρχε κακώς μια αντίληψη και σε ένα κομμάτι των πολιτών ότι τα γενόσημα δεν είναι αξιόπιστα φάρμακα, είναι κάποια φάρμακα κατώτερης ας πούμε ποιότητας τα οποία προσπαθεί η πολιτεία επειδή δεν έχει  χρήματα ή επειδή της το επιβάλουν οι δανειστές να τα προωθήσει στην αγορά.

Προφανώς δεν πρόκειται περί αυτού.  Θεωρώ ότι για τις χρόνιες παθήσεις, τη μεγάλη γκάμα των χρόνιων παθήσεων που είναι και η πλειονότητα των πολιτών υπάρχουν αξιόπιστα γενόσημα, ένα μέρος από τα οποία βεβαίως παράγονται και από την εγχώρια βιομηχανία και άρα οφείλουμε να διευκολύνουμε τη διείσδυσή τους στην αγορά, να δώσουμε με αυτό τον τρόπο περισσότερο χώρο στον περιορισμένο προϋπολογισμό που έχουμε και για την καινοτομία και να διασφαλίσουμε και την βιώσιμη λειτουργία επιχειρήσεων που πραγματικά προσφέρουν θέσεις εργασίας, παράγουν προστιθέμενη αξία στη χώρα κλπ., έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό τα ξέρετε αυτά.

Και μπορούν να αποτελέσουν και ένα κρίσιμο πεδίο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Συγνώμη ένα λεπτό στην ίδια ερώτηση, πιστεύετε ότι έχει εξαλειφθεί η αντίληψη του κόσμου, του απλού κόσμου όταν ένας γιατρός ή ένα νοσοκομείο θα του πει πάρε αυτό, ο κόσμος έχει εξαλειφθεί στο μυαλό του;  Δηλαδή θα πω εγώ ναι δώσε το μου, έχω καρκίνο δώσε το μου, εντάξει είναι αξιόπιστο. Τι πιστεύετε εσείς;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται μια συνέργεια όλων αυτών των κρίκων που είπα προηγουμένως.

Ο γιατρός έχει έναν κομβικό ρόλο στο να ενημερώσει υπεύθυνα τον ασθενή και για τη θεραπευτική ας πούμε ισοδυναμία και κυρίως κατά την άποψή μου και αυτό θεωρώ ότι είναι υποχρέωση και του φαρμακοποιού να ενημερώνει τον ασθενή ότι επιλέγοντας γενόσημο θα μειωθεί η επιβάρυνσή του η οικονομική.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Αυτό αφορά μόνο την εξωνοσοκομειακή δαπάνη κύριε Υπουργέ. Στα νοσοκομεία που έχετε τον έλεγχο γιατί δεν έχουμε αύξηση;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Στα νοσοκομεία υπάρχει, έχει προχωρήσει πάρα πολύ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Πού βρισκόμαστε, σε ποιο;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Τώρα δεν έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρα.  Σε αυτά που έχουν γενόσημα είναι κοντά στο 80% λέει ο γενικός γραμματέας. Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό διείσδυσης των γενοσήμων στην αγορά τη νοσοκομειακή.

Απλώς σε αξία δεν είναι μεγάλο γιατί υπάρχει το μεγάλο κομμάτι της καινοτομίας, τα ογκολογικά φάρμακα, τα φάρμακα που δεν έχουν γενόσημα και που είναι ακριβά και που προφανώς επιβαρύνουν πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Η κυρία Βέργου.

Κα ΒΕΡΓΟΥ:

Να ρωτήσω, είπατε για την διαπραγμάτευση για την ηπατίτιδα C.  Από ότι θυμάμαι το φάρμακο ήταν 60.000 για κάθε ασθενή. Μπορείτε να μας πείτε που έκλεισε αυτή;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Αυτό είναι στοιχείο της εμπιστευτικότητας της συμφωνίας με τις εταιρίες, δεν μπορούμε να πούμε.

Κα ΒΕΡΓΟΥ:

Ποσοστό.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Αυτό που είπαμε, κυρία Βέργου, είναι το εξής, ότι μπορέσαμε με έναν συνδυασμό φαρμάκων καινούργιων και παλιότερων που υπήρχαν στην κυκλοφορία και συγκεκριμενοποιώντας τις κατηγορίες των ασθενών με ορισμένους κλινικούς και εργαστηριακούς δείκτες που θα είναι ο πληθυσμός στόχος μπορούμε, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, μπορούμε να θεραπεύσουμε πενταπλάσιους σχεδόν ασθενείς σε σχέση με αυτούς που θεραπεύαμε, δηλαδή από 1000 περίπου που θεραπεύαμε μέχρι τη συμφωνία μπορούμε να ξεπεράσουμε τους 5.000.

Αυτό είναι όπως αντιλαμβάνεσθε και μια επένδυση  στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά τη δυνατότητα διασποράς κλπ.

Είναι μια επένδυση στη δημόσια υγεία και στην ασφάλεια του πληθυσμού και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συγκεκριμένων ανθρώπων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Είπατε για τις out of pocket πληρωμές ότι είναι 35%.  Η μεσοσταθμική συμμετοχή των ασθενών στα φάρμακά τους αυτή είναι;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Μεσοσταθμικά;  Ναι, ακούστε, το 35% υπάρχει και στην έκθεση της Κομισιόν που βγήκε πριν από λίγο καιρό, την έχετε υπόψη σας.  Η μεσοσταθμική αυτή συμμετοχή των ασθενών αφορά συνολικά τη δαπάνη στο σύστημα υγείας γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πεδία όπου είναι όπως είπα πριν τελείως υποτυπώδης ή και απολύτως μηδενική η συμμετοχή.

Για παράδειγμα στην οδοντιατρική φροντίδα, η οδοντιατρική φροντίδα η πλειονότητα αυτής παρέχεται σήμερα από τον ιδιωτικό τομέα. Οι δημόσιες δομές, τα νοσοκομεία και οι δομές πρωτοβάθμιας παρέχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό.

Κάνουμε μια προσπάθεια να το αναβαθμίσουμε, έχουμε κάνει τώρα το ξέρετε αυτό το κέντρο οδοντιατρικής φροντίδας και στοματικής υγείας στη Λένορμαν, ένα παλιό πολυιατρείο του ΠΕΔΥ, το έχουμε μετατρέψει ουσιαστικά σε μια ολοκληρωμένη δομή ολιστικής οδοντιατρικής φροντίδας, έχει αυξηθεί, κοίταζα προχθές τα στοιχεία τα στατιστικά 48% η προσέλευση ασθενών μετά την αναδιοργάνωσή του.

Αυτό σημαίνει ότι σιγά-σιγά προσπαθούμε να καλύπτουμε περισσότερες ανάγκες και σε αυτό το πεδίο και άρα να μειώνουμε επιβαρύνσεις από την πλευρά των πολιτών.

Το ίδιο κάνουμε για παράδειγμα για τα διαγνωστικά εργαστήρια. Ξέρετε με το κεντρικό εργαστήριο αυτό το οποίο κάναμε στη Δεληγιώργη της 1ης ΥΠΕ το οποίο δέχεται καθημερινά περίπου 700 με 800 δείγματα ασθενών τα οποία η αιμοληψία γίνεται στις περιφερειακές δομές του ΠΕΔΥ, τώρα λέγονται και αυτά κέντρα υγείας.

Εκεί οι δομές αυτές κάνουν ένα συγκεκριμένο πακέτο εξετάσεων, αυτό μπορούν να κάνουν και ότι είναι παραπάνω εξειδικευμένο, ανοσολογικές εξετάσεις, ορμονολογικές κλπ. αποστέλλονται στο κεντρικό εργαστήριο. Ο ασθενής παίρνει την απάντηση μέσα από ένα ηλεκτρονικό σύστημα που είναι διασυνδεδεμένο από τον τόπο που έδωσε το αίμα και ο γιατρός που τον παρακολουθεί έχει απευθείας πρόσβαση στο αποτέλεσμα και έτσι έχουμε αυξήσει τη δυνατότητα του συστήματος να εξυπηρετεί περισσότερους πολίτες οι οποίοι επειδή ακριβώς δεν μπορούσαν να κάνουν όλες τις εξετάσεις στην ίδια δομή και προκειμένου να ταλαιπωρούνται και τρυπιούνται δυο φορές επέλεγαν ενδεχομένως να πάνε απευθείας στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση κεντρικοποίησης των μικροβιολογικών αιματολογικών εξετάσεων.  Κάπως έτσι το κάνουμε και σε άλλες περιοχές της χώρας σιγά-σιγά. Στην Κρήτη κάνουμε μια διαδικασία από τα κέντρα υγείας μαζεύουμε δείγματα δυο φορές την εβδομάδα θα το επεκτείνουμε ίσως και άλλη μια και γίνονται στο κεντρικό εργαστήριο είτε του ΠΕΔΥ είτε του νοσοκομείου κάθε νομού. Και έτσι οι άνθρωποι από τα κέντρα υγείας εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα.

Άρα όλο αυτό καταλήγει στο να μειώνεται η συμμετοχή του ασθενή. Η μεγάλη συμμετοχή είναι η φαρμακευτική δαπάνη και έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί εξήγησα ότι επί του παρόντος δεν έχουμε κάποια ρεαλιστική λύση ανακούφισης που θεωρώ ότι όντως πρέπει να υπάρξει.

Μεσοσταθμικά υπερβαίνει το 25, προσεγγίζει το 30% αυτή η επιβάρυνση αν συνυπολογίσουμε δηλαδή τη συμμετοχή, το ποσοστό συμμετοχής το 1 ευρώ ανά συνταγή και την διαφορά ασφαλιστικής λιανικής τιμής.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Και ο κος Πετρόχειλος.

Κος ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ:

Υπουργέ, είπατε προηγουμένως για το θέμα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος των φαρμακοποιών και αναφερθήκατε στο ιδιοκτησιακό.

Είπατε ότι θα επαναφέρετε το προεδρικό διάταγμα που υπήρχε πριν την παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Αυτό ήταν ένα θέμα αρκετά σοβαρό και ήταν μεγάλο πρόβλημα για τους φαρμακοποιούς. Είχατε μια συνάντηση πριν λίγες ημέρες. Συζητήθηκε αυτό και ποια ήταν, έχετε λάβει υπόψη σας τον προβληματισμό τους;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο έχουμε θεσμικό διάλογο και διαρκή επικοινωνία. Προφανώς ό,τι κινήσεις κάνουμε, παρέμβασης, στο νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, συζητούνται, παίρνουμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις τους.

Οι φαρμακοποιοί είχαν αντιδράσει στη ρύθμιση την οποία είχαμε κάνει. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι στα πλαίσια μίας επιβληθείσας απελευθέρωσης με τον τρόπο που το διευθετήσαμε βάλαμε ορισμένες δικλείδες ασφαλείας….

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Μπορείτε να αναφερθείτε λίγο σε αυτό γιατί δεν έχουμε…

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Είναι γνωστό αυτό το πράγμα ότι βάλαμε την μορφή αυτή της εταιρικής επιχείρησης όπου…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Όχι, όχι, εννοώ για το τώρα.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Όχι, τώρα, ακούστε, ίσως δεν το εξήγησα εγώ. Αυτή την περίοδο δεν συζητάμε με τους θεσμούς αλλαγή αυτού του πλαισίου. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο νέο δεδομένο που δημιούργησε η ακύρωση της ρύθμισης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, η οποία όμως ήταν κυρίως διαδικαστικού χαρακτήρα.

Δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι δεν έπρεπε αυτή η ρύθμιση να γίνει με ΚΥΑ αλλά με Προεδρικό Διάταγμα και πάμε…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Οι φαρμακοποιοί εκτιμούν ότι έχει μπει και στην ουσία το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπάρχει μία διαφωνία εδώ.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ναι, όχι τόσο. Τέλος πάντων υπάρχει και αυτό. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει.

Επί του παρόντος για να είμαστε σαφείς. Δεν τίθεται σε αυτή τη φάση υπό διαπραγμάτευση νέο πλαίσιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Θεωρούμε, όμως ότι η ρύθμιση που κάναμε, και αυτό έχει φανεί εν τοις πράγμασι, δεν δημιούργησε αυτό το φόβο ότι θα αλωθεί η αγορά από μεγάλες επιχειρηματικές αλυσίδες, από τραστ και τα λοιπά, αυτό το πράγμα δεν συνέβη διότι βάλαμε συγκεκριμένους περιορισμούς, βάλαμε ανώτατο όριο αδειών, βάλαμε συμμετοχή του φαρμακοποιού, βάλαμε δικλείδες ασφαλείας δηλαδή που κατά την άποψή μας σε ένα τοπίο απελευθερωμένο βάλανε και κάποιους περιορισμούς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Πάνω σε αυτό πάντως υπήρχε ο προβληματισμός των φαρμακοποιών.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Ναι, επιτρέψτε μου να πω ότι οι φόβοι δεν επιβεβαιώθηκαν μέχρι στιγμής. Δεν επιβεβαιώθηκαν και δεν είχαμε καμία ουσιαστική αλλαγή στο τοπίο και στη λειτουργία της αγοράς.

Νομίζω ότι έχουν δοθεί λίγες άδειες μέχρι στιγμής σε μη φαρμακοποιούς, λίγες άδειες. Γύρω στις 10 πανελλαδικά. Δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο λειτουργίας του νέου πλαισίου. Νομίζω, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.

Τώρα, δεν συζητάμε ποιο είναι το ορθό. Συζητάμε ποιο είναι το συμφωνημένο και στο οποίο πρέπει να κινηθούμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Και μία δεύτερη ερώτηση που αφορά το βασικό θέμα. Βλέπω στα κριτήρια ένα από τα θέματα που θέτετε είναι οι δείκτες θνητότητας και νοσηρότητας.

Στην Ελλάδα έχουμε τέτοιους δείκτες για να μπορούμε να….

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Αξιόπιστες καταγραφές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Γιατί προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Είμαστε μία χώρα που έχουμε τεράστιο θέμα. Έχετε σκεφτεί τι θα κάνετε πάνω σε αυτό; Πώς θα λειτουργήσει;

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Κοιτάξτε, αυτή όντως είναι σημαντική η παρατήρηση και σημαντικό έλλειμμα.

Πραγματικά δεν έχουμε συστηματικές καταγραφές. Υπάρχουν σε ορισμένα νοσήματα, σε ορισμένες κατηγορίες. Υπάρχουν μητρώα τα οποία δεν έχουν επικαιροποιηθεί, πρωτίστως του καρκίνου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Βρίσκω με αφορμή ότι πέρσι στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Καρκίνου, ο Γενικός Γραμματέας είχε δεσμευτεί ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρχει μητρώο ασθενών καρκίνου και με αφορμή αυτό ρωτάω τι γίνεται.

Κος ΞΑΝΘΟΣ:

Θα απαντήσει ο κύριος Γιαννόπουλος, θα σας πει δύο λόγια γιατί υπάρχει μία προσπάθεια επιτάχυνσης αυτής της διαδικασίας έκδοσης πρωτοκόλλων, αναθεώρησης υφισταμένων πρωτοκόλλων, επικαιροποίησης μητρώων, διασύνδεσή τους με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τα λοιπά.

Έχουμε συγκροτήσει μία ειδική επιτροπή στο Υπουργείο στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και η οποία αρχίζει να παράγει πιο συστηματικά αυτά τα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα εργαλεία προφανώς για να γίνει όλη αυτή η δουλειά την οποία κάνουμε.  Δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα καταγραφής δεδομένων και επάρκεια στοιχείων στη χώρα μας, είναι γνωστό αυτό.

Τώρα, θεωρώ ότι τα εργαλεία υπάρχον και με τα πληροφοριακά συστήματα που αρχίζουν και διαλειτουργούν.  Δηλαδή με το ΒΙ παίρνουμε τώρα σε λίγο καιρό θα έχουμε real time μεταφορά πληροφοριών από τα δημόσια νοσοκομεία.

Με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας τώρα που θα ενσωματωθεί στις νέες τοπικές μονάδες υγείας και στην πρωτοβάθμια φροντίδα δηλαδή θα αρχίσει να εγγράφεται ο πληθυσμός και να φτιάχνονται ατομικοί φάκελοι υγείας, έχουμε και εκεί ορισμένα τεχνικά προβλήματα.

Εκεί λοιπόν θα είναι επίσης ένα εργαλείο καταγραφής των προβλημάτων υγείας κλπ. και που θα βοηθήσει στο να συγκροτούνται και να αναθεωρούνται τα μητρώα.

Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Υπάρχει και η εξής πλευρά πέρα από αυτή που ανέλυσε ο Υπουργός, υπάρχει και η άλλη πλευρά σε αυτή τη διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης.

Ότι κρίνουμε, με τι θα κρίνουμε την αποτελεσματικότητα, το κλινικό όφελος ενός φαρμάκου. Ξέρουμε για μια νόσο ότι έχει ένα ποσοστό θνητότητας τόσο, μια μέση διάρκεια επιβίωσης Χ και έχει κατά τη διάρκεια της φυσικής της πορείας έχει κάποια συμβάματα επιδείνωσης κλπ. που το λέμε νοσηρότητα.  Δηλαδή τι παραπάνω προβλήματα δημιουργεί κατά τη διάρκεια της..

Αυτή η μείωση, η βελτίωση των δεικτών αυτών δηλαδή αν θα παραταθεί η επιβίωση, εάν θα μειωθεί το ποσοστό θνητότητας, εάν θα μειωθούν τα ποσοστά ανεπιθύμητων συμβαμάτων που είναι μέσα στο πλαίσιο της νόσου είναι κριτήριο για να δούμε αν ένα φάρμακο δουλεύει καλύτερα από όσα υπάρχουν.

Κος ΚΟΥΒΕΛΑΣ:

Αυτό ήθελα να πω ότι ουσιαστικά αναφερόμαστε σε μια προοπτική των δεικτών και όχι σε μια αναδρομική. Προφανέστατα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και με τη διάδοση αυτού του γεγονότος το οποίο στο δικό μου μυαλό λύνει το σύνολο των θεμάτων που είναι ο φάκελος υγείας του πολίτη, πρακτικά με έναν τέτοιο φάκελο δεν χρειαζόμαστε ούτε τις λεγόμενες καταγραφές και όλα αυτά που κατά καιρούς συζητάμε, γιατί ακριβώς δεν έχουμε αυτό.

Εάν το έχουμε αυτό θα μπορούμε να έχουμε και μια πάρα πολύ καλή αναδρομική μελέτη των γεγονότων που θα μας βοηθήσει φυσικά με πραγματικά δεδομένα, δηλαδή με πραγματικού κόσμου, να αναθεωρούμε κάποιες από τις θεραπείες.

Ένα τέτοιο σύστημα για παράδειγμα έχει η Γερμανία. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο αποζημιώνει τα πάντα, στο χρόνο έχει μαζέψει τα στοιχεία από τον πληθυσμό της και ξανά παίρνει τις αποφάσεις. Αυτό όμως είναι σε δεύτερο χρόνο.

Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν οι δείκτες που περιγράφονται από το μηχανισμό που θα δουλεύει το φάρμακο. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απαραίτητη για αρχή η καταγραφή στον πληθυσμό μας, είναι για την εκτίμηση του μέλλοντος όχι για επαλήθευση.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Να σας πω ότι το σχέδιο νόμου είναι αναρτημένο στο opengov οπότε μπορείτε να το δείτε από εκεί στην ηλεκτρονική του μορφή.

Ευχαριστούμε.