Το σχέδιο νόμου «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Αναλυτικά η ομιλία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου.

«Το παρόν νομοσχέδιο έρχεται σε συνέχεια πολλών ρυθμίσεων που σκοπό είχαν όλα αυτά τα χρόνια να προσπαθήσουν να επαναφέρουν μία κανονικότητα, να βάλουν τάξη στο σύνολο του ελληνικού αθλητισμού. Η συζήτηση στην Ευρώπη σε όλα τα όργανα, είτε αυτά είναι αθλητικά είτε  πολιτικά, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς που πρέπει να χαραχθεί η πολιτική, διότι τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, μαστίζουν το χώρο και αποτελούν πληγή στο σώμα του αθλητισμού.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αυτών βρίσκεται η λογοδοσία, η διαφάνεια, η ορθή διακυβέρνηση, η διασφάλιση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, η ισότητα των φύλων. Την ίδια στιγμή, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στο σύνολο των δράσεων της, μιλάει για την ορθή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την ισότητα των φύλων, προωθώντας μικτά αθλήματα ή και θέματα ταμπού μέχρι τώρα, όπως είναι τα ηλικιακά όρια στις θητείες των Αθανάτων. Στην Ελλάδα, την περίοδο της ευμάρειας όταν δαπανούσαμε εκατομμύρια επί εκατομμυρίων, είτε από τον Κρατικό προϋπολογισμό είτε από τους ειδικούς λογαριασμούς του τότε κρατικού ΟΠΑΠ, γίναμε μάρτυρες μιας όχι αντίστοιχης με τα χρήματα που δαπανούνταν, άνθησης του ελληνικού αθλητισμού, με πάρα πολλές παρατυπίες, και πάρα πολλά προβλήματα στο σύνολο των εκφάνσεων της διοίκησης του αθλητισμού.

Στον επαγγελματικό αθλητισμό επιβάλλεται, όπως συμβαίνει παντού, ο οικονομικός έλεγχος, και όχι ο κρατικός παρεμβατισμός. Σεβόμενοι την ορθή έννοια του αυτοδιοίκητου, προχωράμε στον προσδιορισμό του πλαισίου προκειμένου να γλιτώσουμε από τα φαινόμενα «αχυρανθρώπων» και των παράνομων δοσοληψιών.

Με αυτό το νομοθέτημα η επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού αναβαθμίζεται και ενισχύεται με αρμοδιότητες και ανθρώπινο δυναμικό με την απαιτούμενη νομική, επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση, θεσπίζοντας σαφή ασυμβίβαστα, σαφή κολλήματα, αλλά και αναπτύσσοντας ένα σαφές και αυστηρό πλαίσιο ούτως ώστε να έχουμε έναν ενδελεχή και ουσιαστικό έλεγχο για να μη ζήσουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος.

Ένα όργανο το οποίο θα λογοδοτεί και θα έχει την υποχρέωση να εκδίδει έκθεση πεπραγμένων. Ένα όργανο που θα εκδίδει πιστοποιητικό στις Α.Α.Ε. Ως Κράτος κάνουμε τον οικονομικό έλεγχο για να δούμε αν κάποια Α.Α.Ε. πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να το λάβει. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, προβλέπονται εξοντωτικά πρόστιμα. Χαράσσουμε την πολιτική, ακολουθώντας τους κανόνες των διεθνών συνομοσπονδιών. Παράλληλα είμαστε σύννομοι με το κοινό περί δικαίου αίσθημα και την πραγματικότητα, την ουσία του ελέγχου που θα πρέπει να έχει το κράτος.

Για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό θα αντιπαρέλθω την ανακοίνωση της ΕΟΕ, η οποία νομίζω ότι έρχεται σε μεγάλο βαθμό σε αντίθεση και με τη συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου καταδείχτηκε εκεί ότι πολλές από τις προτάσεις και εισηγήσεις έγιναν αποδεκτές και έγιναν διορθώσεις. Νομίζω ότι με την ανακοίνωση αυτή περισσότερο πολιτικολογεί παρά επί της ουσίας απαντά χρησιμοποιώντας τον όρο λαίλαπα. Λαίλαπα ο οικονομικός έλεγχος; Η λογοδοσία; Λαίλαπα το να μπορείς να ελέγχεις πού πηγαίνει το δημόσιο χρήμα; Η απλή αναλογική; Τώρα θυμήθηκαν το εκλογικό σύστημα; Ο Ν. 2725/1999 δεν έχει εκλογικό σύστημα; Σαφές εκλογικό σύστημα με ενισχυμένη αναλογική, με 70% μπόνους που επί της ουσίας αποτρέπει οποιαδήποτε άλλη άποψη να ακούγεται. Γιατί τότε δεν ήταν παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο και δεν ήταν πρόβλημα; Ο νόμος λοιπόν διαχρονικά ορίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας ορίζει τα πάντα και εμείς σε αυτό το πλαίσιο ερχόμαστε και θέτουμε τους κανόνες, ν2725 του 99 άρθρο 24 παράγραφος 8 για το εκλογικό σύστημα. Το να υπάρχουν λοιπόν κανόνες γενικοί, το πώς δομείται το κύτταρο του αθλητισμού είναι κομβικό για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία του.

Με αυτό το νομοσχέδιο θεσπίζουμε κανόνες στη συγκρότηση των οργάνων που διασφαλίζουν τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της εκπροσώπησης, των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, της εκπροσώπησης των φύλων. Ο κανόνας λοιπόν ενιαίο ψηφοδέλτιο αλλά με ποσόστωση σταυροδοσίας, εξυπηρετεί ώστε οι οριακές πλειοψηφίες να μην μπορούν να αποκλείσουν αντίθετες απόψεις. Δεν μπορεί το 51% της συνέλευσης να μπορεί να ελέγξει το 100% του οργάνου. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο νόμο σε κάποιον που δεν θέλει να κατέβει στην ενιαία λίστα να κατέβει με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, με τους κανόνες που βάλαμε.

Σχετικά με τη θέσπιση θητειών. Δεν αποκλείουμε κάποιον από τη διοίκηση των αθλητικών οργάνων, ορίζουμε τις θητείες, στις εκτελεστικές θέσεις είτε δύο συνεχόμενες ή τέσσερις στο σύνολο, στις θέσεις δηλαδή που έχουν δικαίωμα υπογραφής όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό κάθε ομοσπονδίας. Νομίζω ότι κανένας μας δεν θέλει το καθεστώς των ισοβίων προέδρων, χωρίς όμως να τους διώχνει και από τη διαδικασία. Είναι μια εξαιρετικά ισορροπημένη πρόβλεψη. 

Να βάλουμε λοιπόν αυτούς τους ελάχιστους κανόνες για την αυτοπρόσωπη ψήφο ώστε να τελειώσουν οι ομοσπονδιάρχες που στα συρτάρια τους έχουν εξουσιοδοτήσεις. Αυτά είναι τα σωματεία σφραγίδα που εμφανίζονται μόνο για τις εκλογές και συνήθως δια εξουσιοδοτήσεων. Θα τα κάνουμε αποδεκτά όλα αυτά; Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη γιατί στο τέλος της ημέρας, τα χρήματα που δίνονται από τον κρατικό κορβανά δεν είναι λίγα και κάθε χρόνο θα είναι αυξημένα. Από τα 15 εκ. ευρώ που ήταν το 2015, στα 20 εκ. ευρώ το 2019 χωρίς να υπολογίσουμε τις έκτακτες επιχορηγήσεις.

Για την ποσόστωση φύλου να νομοθετήσουμε με ευχολόγια; Στο νόμο προβλεπόταν 20%, που είναι το 20%; Εγώ δεν δέχομαι, δεν μπορώ να κάνω με τίποτα αποδεκτό ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που ενδιαφέρονται. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 10.000 σωματεία σε όλη τη χώρα με 7μελή διοικητικά συμβούλια σημαίνει ότι χρειαζόμαστε 23.000 γυναίκες σε σύνολο 5,5 εκατομμυρίων γυναικών στον ελληνικό πληθυσμό. Το 0,42% δηλαδή. Τόσο αδιάφορες λοιπόν είναι οι γυναίκες για την αθλητική διαδικασία;

Για τι άλλο αντιδρούν οι ομοσπονδίες; Για τον οικονομικό έλεγχο από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Σε ό,τι αφορά την αμοιβή των εκτελεστικών προέδρων των ομοσπονδιών, θα μπορούν να έχουν αμοιβή, εφόσον το αποφασίσει η ΓΣ της Ομοσπονδίας, αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται εξειδικευμένη εργασία και χρειάζονται πολλές ώρες δουλειάς.

Στα θέματα της βίας που όλοι γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων εγώ θα διαφωνήσω σχετικά με την επιλεκτική αναφορά περιστατικών βίας. Για τα θλιβερά γεγονότα στο Παπαστράτειο περιμένουμε πολύ σύντομα από την ελληνική αστυνομία ανακοινώσεις και εξελίξεις. Όπως συνέβη σε κάθε περιστατικό βίας αυτά τα χρόνια υπήρξαν αποτελέσματα από την ελληνική αστυνομία και όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη. Είχαμε εντοπίσει και με την UEFA στη διαρκή επιτροπή που έχουμε φτιάξει, μια πεποίθηση ατιμωρησίας λόγω των αργών ρυθμών της ελληνικής δικαιοσύνης. Πολλές φορές οι παρεπόμενες ποινές που είναι η στέρηση της εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους έρχεται μετά από 7 και 8 χρόνια μετά το περιστατικό, όταν πλέον ο δράστης έχει σταματήσει να πηγαίνει στο γήπεδο. Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα με την άσκηση της ποινικής δίωξης να υπάρχει αυτό το παρεπόμενο μέτρο, είτε με απόφαση του εισαγγελέα ο οποίος κρίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία του δράστη στο αστυνομικό τμήμα είτε όχι με σοβαρές ποινές και επιπτώσεις σε περίπτωση παραβίασης του περιοριστικού όρου, αλλά και δημιουργία αυτοτελούς ποινικού αδικήματος του υπευθύνου ασφαλείας της εγκατάστασης, όταν επιτρέπει σε κάποιον για τον οποίο υπάρχει ο περιοριστικός αυτός όρος να μπει μέσα στο γήπεδο.

Για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, που ο ελληνικός λαός αγκάλιασε σε πολύ δύσκολες για τον ίδιο στιγμές, προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις. Αναγνωρίζοντας ότι ο αθλητισμός είναι κινητήριος άξονας κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ενσωμάτωσης, αυτοί οι άνθρωποι -για όσο μένουν στη χώρα μας- θα έχουν δικαιώματα που οφείλουμε να τους δώσουμε και με βάση το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οφείλουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα και προβαίνουμε σε αυτή τη ρύθμιση ούτως ώστε, όποιος βρίσκεται στη χώρα μας με τα νόμιμα έγγραφα είτε ακόμα και ζητώντας άσυλο, να μπορεί να συμμετέχει στην αθλητική διαδικασία.

Για τους εργαζόμενους των ομοσπονδιών που έχουν εγκλωβιστεί, βρίσκουμε μία λύση στο πρόβλημά τους, δίνοντας δυνατότητα να μετακίνησής τους εντός των ομοσπονδιών.

Για τη Φίλιππο Ένωση, το 2013 υπήρξε μια σύμβαση παραχώρησης και δημιουργήθηκαν προβλήματα. Πλήρης αδρανοποίηση του συστήματος, πλήρης αδρανοποίηση του ιπποδρόμου, σοβαρές καταγγελίες εκατέρωθεν και εκεί έπρεπε να βρούμε μία λύση για να μπορέσει ο ιππόδρομος να λειτουργήσει να μη χάσει κανένας τη δουλειά του και να αναπτυχθεί. Πάμε λοιπόν σε μία νέα σύνθεση στην οποία για πρώτη φορά εκφράζεται η ιπποδρομιακή κοινότητα μέσα από την αρχαιότερη Ένωση. Αυξάνονται οι θέσεις του παραχωρησιούχου αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να έχει τον κύριο και αποκλειστικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα θεσπίζονται κανόνες οι οποίοι επιβάλλουν την ομοφωνία. Ο έλεγχος νομιμότητας παραμένει στον Υπουργό, παραμένει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, δεν απεμπολείται κανένας έλεγχος.

Σήμερα μας δίνεται τη δυνατότητα να χαράξουμε μία νέα σελίδα, να γυρίσουμε μία νέα σελίδα στην ελληνική αθλητική ζωή, τόσο στον επαγγελματικό, όσο και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό διασφαλίζοντας τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων. Διασφαλίζοντας τα δικαιώματα της μειοψηφίας, τη λογοδοσία, την ορθή διαχείριση. Διασφαλίζοντας ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα που στέκεται ξανά στα πόδια της δεν θα ξαναγίνουν τα λάθη του παρελθόντος. Σε αυτήν εδώ τη χώρα θα υπάρχουν κανόνες. Σε αυτήν εδώ τη χώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον μόνο με αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πολύ.”

Κατά τη δευτερολογία του ο Γ. Βασιλειάδης τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Κρατάω τη τοποθέτηση του γενικού γραμματέα της ΕΟΕ στη συζήτηση των φορέων, όταν δήλωσε ξεκάθαρα ότι κατά τη διάρκεια της ειδικής διαβούλευσης που είχαμε διά ζώσης, πολλές από τις παρατηρήσεις τους οι οποίες υποβλήθηκαν εκ των υστέρων και γραπτώς, έγιναν δεκτές. Υπάρχει δηλαδή δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας. Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, κράτησα χαμηλούς τόνους σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και θα συνεχίσω σε αυτή τη λογική. Άλλωστε πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι δουλεύουμε στην ίδια κατεύθυνση, σεβόμαστε απόλυτα τις ομοσπονδίες και την Ολυμπιακή Επιτροπή.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια έγιναν παρεμβάσεις στον επαγγελματικό αθλητισμό, όπως για παράδειγμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο που επιτεύχθηκαν βαθιές τομές, μεγάλες αλλαγές και έσπασαν τα αποστήματα ετών. Δεν είμαστε ακόμα ευχαριστημένοι και έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Για πρώτη φορά όμως οι διεθνείς συνομοσπονδίες ήρθαν αρωγοί της κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά που είχε προσπαθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει παρόμοιες παρεμβάσεις, της γύρισαν την πλάτη και πήγαμε χρόνια πίσω. Δεν μηδενίζω την προσπάθεια που έγινε τότε, αλλά αυτή τη φορά, εμείς αυτό το καταφέραμε. 

Σήμερα είναι μία μέρα που σηματοδοτεί πολλά πράγματα με τη θέσπιση της απλής αναλογικής, των ποσοστώσεων και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. Αυτά τα τέσσερα χρόνια, πέρα από τα έργα του ΠΔΕ ύψους 30 εκ. ευρώ που εξασφαλίσαμε, και διατέθηκαν για 219 έργα σε όλη τη χώρα, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα «Φιλόδημος»  με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ για στοχευμένα έργα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Κάναμε τα προγράμματα άθλησης για όλους, επιπλέον εδώ και τέσσερα χρόνια τον Σεπτέμβριο όλοι οι γυμναστές είναι στις θέσεις τους και πληρωμένοι στην ώρα τους. Θεσπίσαμε το πρόγραμμα κολύμβησης για τα παιδιά της τρίτης δημοτικού, μέσω του οποίου το 70% του μαθητικού πληθυσμού της τρίτης δημοτικού παρακολουθεί δωρεάν μαθήματα κολύμβησης μέσα στο σχολικό πρόγραμμα. Εξοφλήσαμε τις υποχρεώσεις του Κράτους προς αθλητές, γιατί καλές οι φωτογραφίες μετά από επιτυχίες, αλλά έτσι δείχνεις ότι νοιάζεσαι γι’ αυτά τα παιδιά. Θεσπίσαμε τις υποτροφίες προς τους νέους αθλητές μέχρι 22 ετών, οι οποίοι δεν έχουν χορηγό. Εξοφλήσαμε τις υποχρεώσεις των ΕΑΚ προς τρίτους, θεσπίσαμε την κάρτα υγείας του αθλητή, έγινε νέα κατηγοριοποίηση στην αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων για να μπορέσουν και οι δήμοι να πάρουν ανάσα και να έχουμε πιο σύντομες και πιο απλές διαδικασίες. Θεσπίσαμε πρόγραμμα άθλησης στα καταστήματα κράτησης, ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για την πρόσληψη διακριθέντων αθλητών του 2008 και του 2009, ξεπαγώσαμε τις προσλήψεις για να τους δείξουμε πάλι έμπρακτα ότι αναγνωρίζουμε την προσπάθειά τους. Θεσπίσαμε το μεταφορικό ισοδύναμο για τους αθλητές των ατομικών αθλημάτων, ήταν το πρώτο βήμα μπροστά στο επόμενο που έρχεται και αφορά τα ομαδικά αθλήματα. Αυξήσαμε τη δυνατότητα απουσιών στους αθλητές μαθητές, θεσπίσαμε της ενισχυτική διδασκαλία σε αυτούς γιατί αποδεικνύουμε ότι θέλουμε αθλητές που είναι πρώτοι σε όλα και δεν αποκόπτονται από τη μαθησιακή διαδικασία. Έγιναν παρεμβάσεις στο εργαστήριο ντόπινγκ το οποίο πήγε στο Δημόκριτο για λειτουργεί πλέον σαν ερευνητικό κέντρο με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ύψους 2 εκ. ευρώ, ούτως ώστε να έχει έναν από τους πιο σύγχρονους εξοπλισμούς της Ευρώπης. Το ΕΣΚΑΝ εναρμονίστηκε πλήρως με τους διεθνείς κανόνες. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εξαγγείλουμε και με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και τον Υπουργό τον Νίκο Παππά ένα μεγάλο πρόγραμμα ψηφιακών παρεμβάσεων και ψηφιακών ευκολιών για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Θέλω να πω ότι μέσα σε δύσκολα χρόνια, που δίναμε πολύ μεγάλες μάχες για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια, που τα δημοσιονομικά δεν ήταν ανθηρά, καταφέραμε και κρατήσαμε όρθιο το οικοδόμημα και κάναμε παρεμβάσεις που δεν είχαν γίνει για πολλές δεκαετίες».